Dato
1839

Camilla Collett (Wergeland) tilbringer et års tid i København, mens hennes forlovede Jonas Collett er på dannelsesreise i Europa. Det er fremdeles et par år til de skal komme til å gifte seg. Det skal skje etter at Jonas blir utnevnt til lektor i lovkyndighet ved universitetet i Christiania. I løpet av de neste seks år skal de komme til å få fire sønner - Robert, Alf, Oscar og Emil. I denne perioden skal Camilla, mer eller mindre i samarbeid med Jonas, komme til å skrive noen essays og fortellinger til Den Constitutionelle, og ekteparet skal komme til å støtte P. Chr. Asbjørnsen i hans arbeid med innsamling og utgivelse av de norske folkeeventyrene.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei