Image
Aasmund Olavsson Vinje i Bergen i 1860
Dato
25 januar 1847

Aasmund Olavsson Vinje prøver å bli stortingsmann for Lister og Mandals Amt. I dag får han utstedt handelsbrev i Kristiansand. Planen er å drive tømmer fra Åseral, men det blir det aldri noe av. Trolig har han tatt borgerbrev først og fremst for å få stemmerett.

Allerede ved ankomsten til Mandal er han blitt kjent med Søren Jaabæk, som har vakt politiske interesser hos ham. De to blir snart nære venner; Vinje gir Jaabæk undervisning i tysk, og anbefaler ham til valgene.

Her i Mandal begynner Vinje å skrive i byens avis. I juli kommer han til å skrive i Morgenbladet  en kritikk over sogneprest K.O. Knutzens  «Christelige Fortællinger». Etter dette kommer han til å få høre at biskopen har uttalt at han aldri vil kunne bli forfremmet.

Det gjør heller ikke situasjonen enklere at Vinje blir  gjort overflødig ved skolen i Mandal. Han seiler til Kristiania med 10 spesidaler i lomma for å friste lykken.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Vesaas, O. (2001). A.O. Vinje : ein tankens hærmann. Oslo, Cappelen.

og

https://no.wikipedia.org/wiki/Aasmund_Olavsson_Vinje