Dato
1868

Erik Skram følger i disse årene en rekke forelesninger med filosofiprofessor Rasmus Nielsen i København. Hans skriver sine notater sirlig i kladdehefter. Han blir dessuten løytnant i Københavns Væbning. Han er 21 år gammel nå, og bor fremdeles hos sin onkel Waagepetersens store herskapshus på Østerbro.

Huset ligger midt i en stor park i engelsk stil, det er et litt stivt, gammeldags-københavnsk familiehjem der det kommer mange kultureIt interesserte og begavede gjester, som fru Heiberg og musikalske virtuoser. Erik inviterer ofte sin barndomsvenn Holger Drachman nog andre kamerater på besøk. De tilbringer kveldene med kortspill, litterære samtaler og våpenøvelser. Eriks bror Knud Mozart Tyge Skram er en ridderlig sjømann som er med i den store krigen i 1870, skriver korrespondanser til avisen Fædrelandet, og lever i det hele tatt et heltemodig og spennende liv. Etter hvert skal han komme til å bli megler i Le Havre og gift med en fransk kvinne.

Erik og Holger er svært opptatt av ham, han har en bestemt form for friskhet hensynsløshet og på samme tid ridderlig vesen. I København har man i disse årene begynt utbyggingen av Gammelholm, som tidligere har vært byggeplass for flåten. Her vokser det nå frem en moderne bydel, boligblokker med fantasifulle fasader i alle stilarter, herskapsboliger ut mot gaten og dystre små leiligheter i bakgårdene.

Et annet trekk ved bybildet er velocipedene som er blitt svært moderne blant sportsinteresserte. Den skal etter hvert komme til å bli et uunnværlig hjelpemiddel for hele det danske folket. Og blant de danske kunstnerne begynner oppmerksomheten nå å rettes mot Paris i større grad enn mot Roma.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hvidt, K. (2016). Det moderne gennembrud set igennem Erik og Amalie Skram. København, Forlaget Vandkunsten. s. 66