Image
Henrik Ibsen ca 1880
Dato
5 september 1883

Henrik Ibsen, som for tiden sitter i Gossensass og skriver på det som skal bli stykket Vildanden, skriver til sin forlegger Hegel i København om Gengangere, som nå er satt opp i byen i regi av den svenske teatermannen August Lindberg.

Han skriver: «Hjertelig tak for al den venlige opmærksomhed, De, i anledning af «Gengangere»s opførelse har vist mig ved at sende telegrammer, breve og aviser, hvilket alt sammen er rigtig kommet mig i hænde og har voldt os en stor glæde. Jeg vidste jo nok at dette stykke engang vilde slå sejrende igennem; men jeg turde ikke håbe at det vilde ske så snart.»

Om sitt nye stykke kan han fortelle at han nok ikke kommer til å ha skrevet det ferdig før kommende vinter.

Korrekturlest?
Nei