Dato
29 januar 1884

Amalie skriver til Erik i København om sin venn Arne Garborg og hvordan han slett ikke liker Georg Brandes. Erik vil skrive en aritkkel om Garborg, erklærer han tilbake.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Amalie til Erik Skram 29. januar 1884, gjengitt i Garton, J., Ed. (2002). Elskede Amalie. Brevvekslingen mellom Amalie og Erik Skram oktober 1883-1888. Oslo, Gyldendal.

https://www.bokselskap.no/boker/elskedeamalie/tittelside