Dato
27 april 1885

Camilla Collett kommer uventet på besøk til Amalie og Erik Skram i København. Hun blir hos dem og drikker te om kvelden, og Erik følger henne helt hjem med sporvognen etterpå.

Det er helt nødvendig; Camilla har elendig stedsans. Hun er svært begeistret for Erik.

Amalie forteller om besøket i et brev til Vilhelmine Ullmann i Kristiania. Hun er litt redd for fru Collett, men også fascinert av denne egerådige og skarpe gamle damen.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Amalie Skram til Vilhelmine Ullmann 23. april 1886. i Garton, J., Ed. (2005). Amalie Skram. Brevveksling med andre nordiske forfattere. København, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. s. 53-58