Image
Bjørnstjerne Bjørnson
Dato
desember 1887

Bjørnstjerne Bjørnsons stykke En hanske spilles på Dagmarteatret i København, i sterkt bearbeidet versjon. August Lindberg spiller Riis med et visst komisk tilsnitt. Han vil at publikum skal le.

I løpet av julen holder Bjørnson foredraget sitt om engifte og mangegifte, som han har vært ute på turn€ med, i Kristiania. Foredragsturneen hans er en motoffensiv til Gustaf af Geijerstams foredragsturné. Ragna Nielsen har hatt en lang dialog med sin venn Bjørnson i forkant av foredraget hans, og hans fremtidsoptimisme styrker hennes tro på sedelighet og engifte. Men hele diskusjonen som har foregått i etterkant av Geijerstams foredrag har ført til dyp splittelse i kvinnesaksforeningen.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Vedvik, L. (2011). Bjørnsons hansker: omarbeidelser, resepsjon og konsekvenser : en sammenliknende analyse av to versjoner av Bjørnstjerne Bjørnsons En hanske. Oslo, L. Vedvik. s. 24.

https://www.duo.uio.no/handle/10852/26442

og

Lorenz, A. (2014). Fra de frimodiges leir : Ragna Nielsen, født Ullmann : skolearkitekt og kvinnereformator. Oslo, Aschehoug. s. 208