Image
Sigmund Freud og Wilhelm Fliess, 1890
Dato
28 juni 1887

Sigmund Freud møter i begynnelsen av året på sin venn Joseph Breuers oppfordring Berlin-legen Wilhelm Fliess. De to blir gode venner, og starter en intens brevveksling der de utveksler erfaringer rundt det som etter hvert skal bli psykoanalytisk teori og behandling.

De har også personlige møter hvor de diskuterer sin nye teori.

Freud beskriver sin venn som «biologiens Kepler», og lar Fliess ved flere anledninger operere sin egen nese og sinus i et forsøk på å behandle sine egne nevroser.

Fliess er nemlig overbevist om at det er en nær sammenheng mellom nesen og luftveiene og blant annet seksuelle forstyrrelser.

Freud eksperimenterer også med å bedøve nesen med kokain for tiden. Sammen utvikler de to kollegene de kaller Prosjekt for den vitenskapelige psykologien, som de riktignok siden skal komme til å skrinlegge. Det er av stor betydning for Freud å ha en kollega og støttespiller i utforskningen av teoriene han er på sporet av. Å interessere seg faglig for menneskets seksuelle atferd er ikke vel ansett i mange medisinske kretser, og hans status og inntekt som privatpraktiserende er avhengig av et godt og solid rykte i Wiens godt betalende borgerskap.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Gay, P. (1988). Freud: a life for our time. New York, Norton.