Dato
1888

Ragna Nielsen reiser denne sommeren til København for å være med på den første nordiske kvinnekongressen som arrangeres her. Hun møter den danske søsterforeningen til den norske kvinnesaksforeningen som hun har vært med å stifte, og gleder seg over samtaler med danske feminister. De ser nemlig også på kvinnesaken i et idealistisk perspektiv; den er kvinnens rene, hellige, sak, og de er absolutt imot Georg Brandes’ oppfatning av ekteskapet og kjønnsforbindelsene. Hans tvil om monogamiets fortreffelighet og levedyktighet og hans tro på at seksualmoral og kjærestebytte er en privatsak, mener de er forkastelig. Både konservative og radikale kvinner tolker synet hans som et utslag av immoralitet, nihilisme og en skremmende modernitet. Dessuten spiller det negativt inn for Brandes at han kommer fra en dansk-jødisk familie. Antisemittiske holdninger og jødefiendtlighet er vanlige i tiden. Både Edvard og Georg Brandes merker dette godt. Amalie Skram er eksplisitt i sin antisemmittisme, til tross for at hun er venninne med både Edvard og Georg Brandes

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Lorenz, A. (2014). Fra de frimodiges leir : Ragna Nielsen, født Ullmann : skolearkitekt og kvinnereformator. Oslo, Aschehoug