Dato
10 juli 1888

Oda Engelhart har fått et dramatisk telegram fra Christian Krohg, som er i Kristiania. Det forteller om sykdom og galskap, sjalusi og fortvilelse. Han er langt nede nå.

Hans Jæger, som holder til på Emmerstad, ikke langt unna, og bare har det ene ønsket å få være så mye som mulig sammen med Oda, er ikke særlig glad for at hun nå må ta imot Christian. Han skriver dette om hendelsene i boka Syk kjærlihet:

"Dagen efter. (Tirsda 10de Juli 88).

Klokken kan vel være som ét om natten, da vi i mørkt skyet vejr stanser paa vejen like opfor husene hvor hun bor — og hun slaar armene om halsen paa mei og kysser mei til gonatt.

— Gonatt! hvisker jei nervøst og trykker henne krampagti inntil mei - og kjenner alt hvor syk jei blir ve at hun gaar.

— Imaaren formidda kommer jei ned til dei igjen! hvisker hun muntert - og river sei saa løs og løper sin vej.

Alene staar jei igjen i natten me den underlie skjælvingen i alle muskler og stirrer efter henne til hun er forsvunnet om hjørne a havestuen dernede, og vandrer saa syk og fortvilet hjemover — aah! hvor jei ikke holler ut naar hun ikke er her!...

Aanej, det var nok fælt allikevel me denne forlængelse af dødskampen - gid! gid! det var over...

Ikke for det: naar hun er her har jei det jo ikke saa ont; hun er snil mot mei og jei faar lov aa kysse henne og klappe henne, og hun ser paa mei me noen øjne som er noksaa gla i mei — men allikevel! Jei føler jo hele tiden at hun bare gaar og tænker paa det ene: om han naa skyter sei eller ikke — og da gir det mei ingen hvile aa være der hvor hun er... naar hennes tanker altsaa er andetsteds! — Og gud, naar hun saa ikke er her! — aah, disse rædsomme nætterne hvor jei bare ligger og stirrer op i take, angest og fortvilet, og vét vét vét dette ene, at hun er ikke gla i mei, og kan aldri bli det mer — aah! de nætterne...

Hadde jei endda faat lov til aa være hos henne disse par nætter som er igjen, gjerne bare ligget og holt henne i haanden — aah, men vært der!... Men hun vil jo ikke det naa som hun gaar her og venter paa aa faa vite om han skyter sei eller ikke...

Pludseli stanser jei og lytter — vist er det henne som plystrer jo! og fort venner jei om og springer tilbake. Ganske forpustet kommer hun springende imot mei:

— Jei har faat telegram fra Waldemar!

— Og hva staar det i det? spør jei spænt.

— Aa, det er et langt tosket telegram — her skal du høre —: «Sygdom, fortvilelse, galskab, jalousie; maa tale me dei ennu engang; skal forklare dei alt; kommer to-taaget imaaren.»

«Sygdom, fortvilelse galskab jalousie!» gjentar hun me foragteli tonefall — jei syns nok «galskab» kunne gjort det. — Ossaa «skal forklare dei alt»! — hø! jei skal love for det! gad vite hva han mener me det — naturlivis mener han ingen ting me det, det er bare noe sludder altsammen...

— Ja, sier jei og trækker paa skuldrene — «galskab» syns jei nok ossaa maatte kunnet gjort det.

Vi blir sittende der et øjeblik og se paa hverandre, usikre i følelsen af at situationen naa er forandret, men uten at noen af os ennu vét hvordan. Saa sier hun:

— Ja, jei kan altsaa ikke komme ned til dei imaaren formidda allikevel da! jei maa jo helt bort til Vestby for aa ta imot denne mannen.

— Og naar faar jei saa se Dem igjen? spør jei angest.

— Saa strax jei bare kan, kommer jei ned til dei igjen! sier hun og griper mei kjærli i haannen.

— Saa strax Di kan! — tak!... kjære Dem, husk paa hvordan jei kommer til aa ha det imens, vil Di det? — og jei kaster mei sykt inn til hennes bryst og klynger mei angest optil henne.

— Saa! saa! sier hun i en trøstende tone og klapper mei kjærli paa kinne — gonatt! saastrax jei bare kan kommer jei.. "

Korrekturlest?
Nei