Dato
30 juli 1888

Oda Engehart vil dø. Christian Krohg har endelig forstått at forholdet mellom henne og hans Jæger er seksuelt, ikke bare en kameratskap. Hun trodde han hadde forstått det lenge, men det har han altså ikke. Begge er i følelsesmessig oppløsning. Oda har skrevet til Jæger og bedt ham gi henne flasken med morfin han har, så hun kan ta livet av seg med den.

Jæger får panikk. Det går opp for ham at Oda faktisk kan dø.

Jæger beskriver hendelsene denne dagen lsik i sin bok Bekjendelser:

"Dagen efter. (Manda 30te Juli 88)

Klokken er elve om aftenen.

Ve hjørnevindue inne hos Gravesen sitter Schander og jei ve en pjolter. Kaféen er næsten tom; ikke et menneske andre enn os i den afdelingen hvor vi sitter; trist og tomt alting runt omkring os, og tause og trætte sitter vi der og stirrer hen for os røkende og nippende til pjolteren. Den ene samme trætte fortvilete tanken løper i syk ring omkring inni hode mit:

... hva skal det bli?!... i sløv fortvilelse gaar jei her dag efter dag, kan ikke faa se henne, kan ikke faa snakke me henne, vet ikke hvor hun er, ikke hva hun gjør, ikke hva hun tænker paa — ingenting vét jei om henne... Og han rejser naturlivis ikke imaaren heller... han rejser naturlivis ikke før han har set mei vel i fængsel saa han kan være tryg... aldri mere faar jei en stunn være helt alene me henne — herregud hva skal det bli?... gid jei var dø!

og igjen tar jei en slurk af pjolteren og igjen et drag af cigaren — og igjen begynner den samme sløve fortvilete tankering sit kredsløp paany:

— Hva skal det bli?!...

Pludseli kommer en opvarter bort og sier at der er en herre ute paa gangen som vil tale me mei, og jei rejser mei sløvt og gaar derut. Det er Bjørck som staar derute, stiv og højtideli, og hvit i ansikte.

— Jei skal levere dei dette breve fra Vera, sier han me stemmen dypt nede i strupen, som har han ont for aa snakke — og venner sei saa fort om og gaar. Jei river konvolutten op og læser:

«Du maa komme utenfor der hvor Christian Lange bor iaften 10.₃₀ — jei maa snakke me dei.»

10.₃₀?! — bloe farer mei volsomt til hode, angest og raseri syder op i mei: hva satan! klokken er jo 11 alt!... er skurken me vilje blit gaaende me breve paa sei til det ble for sént?!... Saa skulle da —

og inn styrter jei til Schander, viser ham breve, tømmer i mei resten a pjolteren, griper min hat og skynner mei ut — og sætter saa i styrtløp afsted op Rosenkrantz, bort Christian fjerde, og hen til hjørne af Sehesteds plass hvor Lange bor. Angest og forpustet stanser jei der i den aapne porten — men der er ingen; hjerte tar til aa klappe, vejre gaar fra mei, hva skal jei gjøre — og pludseli faar jei ont og maa støtte mei op mot muren for ikke aa falle om — aah herregud, hva skal jei gjøre, naturlivis er hun gaat, det er jo en hall time for sent — hva skal jei gjøre?!...

Men saa faller det mei inn at kansje er hun netop gaat og ikke rukket over lekeplassen endda — og som en pil er jei derborte og plystrer det kjente signale. Men det svarer ikke, og angest og fortvilet blir jei staaende der og vri mine hænder. Intil det faller mei inn at imens kan hun jo være kommet ut i porten for aa se efter mei — saa farer jei som en pil tilbake igjen.

Men dér er ingen. — Me klappende hjerte staar jei og stirrer inn i det mørke portrumme — hva djævelen skal jei gjøre! — saa stanser alting inni mei ve at en dør gaar derinne. Jei lytter me tilbakeholt aannedræt... jo! der kommer noen...

— Ah! det er henne! — og graaten bryter op i mei.

Men han er jo me! — hva djævelen vil han her?!... er han gal? — nej, saa venner han og gaar inn igjen da han faar se mei, og inn styrter jei i portrumme imot henne og griper hennes haann, og sier me graaten i halsen:

— Det er ikke min skyll at jei kommer for sent — jei fik ikke breve før naa...

— Det gjør ikke noe, sier hun sløvt og stille — bare gi mei den morfinen du har... jei aarker ikke mer... jei vil ta live a mei... jei holler ikke ut mer — gi mei den!

Alting inni mei et stivnet i rædsel:

— Jei har ikke den morfinen her, den ligger nede i Emmestad, sier jei forfærdet — men gla over at jei ikke har den; for jei hadde jo maattet gi henne den — og hun vil jo dræpe sei uten aa ta mei me...

— Da skjønner jei ikke hva' jei skal gjøre, sier hun sløvt og læner skulderen op mot muren derinne i det mørke portrumme — jei holler ikke dette mere ut!...

— Vera, hva er det som er skedd? hvisker jei hæst og lægger armen om hennes skulder — aa Vera si mei hva som er skedd?...

— Jei kan ikke si dei noenting naa... jei kan ikke snakke me dei naa... jei kan ikke noenting naa — la mei være i fré, sier hun sløvt og trækker sei nervøst unna og vil gaa inn igjen. Men fortvilet griper jei hennes haann og holler henne tilbake:

— Vera! hvisker jei graatende, og taarerne strømmer ned a ansikte mit — aa si mei hva som er skedd... for guds skyll si mei det — husk paa hvor forfærdeli jei har det...

— Skjønner du ikke at jei kan' ikke si dei noen ting naa, sier hun nervøst — slip mei!

Men jei slipper henne ikke. En forfærdeli angest er kommet over mei —: hun dræper sei inatt, jei ser henne aldri mer! — og saa hvisker jei hæst:

— Naar vil du si mei det Vera?... naar faar jei snakke me dei?... naar faar jei se dei?

Hun svarer ikke først og jei kan ikke se hennes ansikt, men jei holler henne angest fast og slipper henne ikke — saa endeli sier hun:

— Kom imaaren formidda klokken 12 op til Waldemar — gonatt! — og hun trækker fort haannen til sei og forsvinner inn a den døren hun kom ut.

Alene staar jei tilbake i det mørke portrumme og stirrer ditbort hvor hun er forsvunnet — det er me ét blet aldeles tomt inni hjernen min... «Kom imaaren formidda klokken 12 op til Waldemar!» gjentar jei mekanisk uten aa tænke noe ve det — saa pludseli slaar det ned i mei som et lyn:

— Da er hun dø!

Et rædselsskrik vil presse sei frem a mit bryst. Men strupen snører sei krampagti sammen, der kommer ikke en lyd, det kjennes som alting vil revne inni mei — og jei presser begge mine hænder haart inn imot hjerte som for aa hindre det...

Saa me ét gaar noe i stykker i hjernen, mine sanser forvirres, jei føler at jei blir gal — og i vill flugt styrter jei afsted ut a porten og gud vet hvorhen...

Jei finner mei sell igjen utenfor Gravesen, hvor jei er stanset og staar og holler mei for bryste me klappende hjerte — saa husker jei igjen det hele og vakler fortomlet inn i kaféen. Den er tom som før, Schander sitter fremdeles alene derborte ve hjørnevindue me sin pjolter — og jei synker syk ned paa en stol, og bare stirrer forvillet paa ham.

— Var det noe vont? spør han stille og ser sørgmodi paa mei me det bleke stivnete ansikte. Jei vil svare men kan ikke, graaten stiger i en volsom bølge op i bryste paa mei og jei maa bite tænderne haart sammen og klamre mei krampagti fast i stolen for ikke aa storhulke... Han sitter der litt og ser paa mei — saa sier han stille:

— Ta en pjolter og drik den ut i ét drag — det hjælper! Og han klinker paa opvarteren, pjolteren kommer, jei tømmer den i ét drag og forlanger en ny, og blir saa sittende der halltomset og skjælve af angest og se mei forvillet omkring mens jei nervøst slaar paa mei et par pjoltere til.

Saa kommer opvarteren og sier at klokken er toll, og jei rejser mei mekanisk og føller me Schander ut. En taake har lagt sei om min hjerne, jei husker ikke mere hva det er som er ivejen, bare gaar der skjælvende af angest ve siden a ham og skjønner ikke hva der skal bli a mei...

Hjemme ligger Knudsen og sover, Schander lægger sei paa sofan ute i stuen, og jei paa den amerikanske sovechaiselongen derinne hos Knudsen, me en slobrok og en vaarfrak over mei. Jei skjønner ikke hvorfor jei lægger mei men vet ikke noe andet aa gjøre — og blir liggende der me taake om hjernen og ryster af angest.

Men pludseli me ét staar det igjen lyslevende for mei: «Naar jei kommer er hun dø!» — og en ufatteli rædsel griper mei. Jei lissom sanker alle mine kræfter sammen til et eneste stort uhyre angestens skrik — men skrike slipper ikke ut... det kjennes som hjerte revner i mit bryst — saa besvimer jei...

Da jei vaagner til mei sell, ligger jei me sammenbitte tænder og klamrer mei krampagti fast til sovechaiselongens jernarm —: «Naar jei kommer er hun dø... naar jei kommer er hun dø» hyler det inni mei, mens hjerte klapper i vanvitti angest, og sveden siler ned a mine tinninger...

Men pludseli slipper krampen og jei ruller udmattet om paa ryggen og blir liggende der, skjælvende i hver fiber, badet i sved, og me angesten rullende igjennem mei —: Naar hun kommer er jei dø... naar jei kommer er hun dø — ufattelie rædsel!...

Time gaar efter time, time efter time — en uendelihet af rædsler har jei gjennemgaat og fatter ikke at jei ennu lever — saa me ét stanser hjerte som i dødsangest: Noe truende nærmer sei... hva er det som skal ske?... det voxer og voxer mens jei lytter i angest...

— ah! saa gaar det op for mei, at det bare er en vogn som kommer ramlende nedi gaten... Naa ramler den forbi, det kjennes som en lettelse, og jei rejser mei overenne paa albuen, anstrængt som efter et rasende løp for live, og ser ut gjennem vindue — der er sol oppi luften...

Bare la mei komme ut! sier jei nervøst til mei sell — bare la mei komme ut! — og jei staar skjælvende op, faar vasket mei i en fart, og skynner mei ned paa gaten.

Maarenen er frisk og stille, jei piler op a den tomme Karljohan me feberen brænnende som ill gjennem mit blo — hva skal jei ta mei til... hvor skal jei gjøre a mei — det er jo en evihet til klokken blir toll...

... Fulene synger i træer og busker derover paa parksiden, alt ligger ennu i skygge, bare toppen a de to høje popler rager op i den første maarensol. Dagen kommer som sædvanli, roli som om ingenting var — og kansje er hun ikke mere til...? — nej jei holler det ikke ut!

— og pludseli drejer jei om hjørne ve Grand og styrter afsted op Rosenkrantz og opover Pilestræde — jei maa op i fjere etage og ringe paa — visshet maa jei ha!...

Men utenfor huse stanser jei angest og tør ikke —: hvis naa allikevel ingenting er ivejen, hva vil hun saa si?!... hun har jo sagt at jei først skal komme klokken toll.

Syk og nervøs farer jei noen gange op og ned foran huse — jei holler ikke denne uvisshet ut!... Aah, men jei tør ikke gjøre noe som hun ikke vil — nej! nej! la det gaa som det vil altsammen, men la mei ialfall gjøre saan som hun har sagt.

— og afsted piler jei igjen, bort den lange Parkvejen, ut Drammensvejen til Skjellebæk, og nedover til Filipstad — og vandrer saa febrilsk byen runt, i timer som aldri tar ende...

Klokken er blet ni, solen skinner ret op gjennem Karljohan, og jei kommer opover fra bryggerne, syk og elendi og halgal af angest — saa stoppes jei ve Posthushjørne op a en liten gut som spør om jei er Hans Jæger.

— Ja! svarer jei forskrækket og tror et øjeblik at jei er blet gal — hvorfor i alverden stopper en liten gut mei op klokken ni om maarenen og spør om jei er Hans Jæger?!

— Der ligger noen penge til Dem borthos A. G. Petersen! sier gutten.

— A. G. Petersen?

— Ja: Stensballes boghandel!

— Naa tak! sier jei og later som jei vét hva det er, og skynner mei saa febrilsk videre. Det aner mei ikke hva det skulle være for penge som kunne ligge til mei hos A. G. Petersen... naturlivis er det bare noe sludder, gutten har villet holle mei for nar...

Men jei har ikke en øre i lommen, og saa enner det me at jei gaar derbort allikevel. Og det forholler sei ganske rigti: det er en remisse fra en boghandler i Bergen for noen exemplarer af min tale i Højesteret for to aar siden — pengene har ligget der i mange maanter, men jei har jo vært i Paris.

Jei skynner mei op til Gravesen og sætter mei inn under telte og faar en absinth og en cigar...

... Folk kommer og gaar, opvarterne gaar der saa rolie me sine servietter under armen og serverer, solen skinner saa lysti ute i gaten, féte smaa spurver hopper tamme omkring mellem borene herinne i skyggen under telte, og jei sitter der og ser paa det altsammen som paa en verden hvorfra jei er lukket ute — kansje er hun ikke mere til! Jei har trang til aa hyle men skjønner at det er vanvid... og til aa fare i strupen paa alle disse rolie menneskene og spørre dem om de da ikke vét — aah!... et sykt raseri arbejder sei op i mei, jei er like ve aa graate hvert øjeblik; jei forsøker aa kjæmpe det ned ve aa slaa paa mei absinth efter absinth, men ingenting hjælper —: rædsel! hvis hun naa ikke er til...

Endeli, da klokken er blet elve, holler jei ikke mere ut — jei betaler det jei har faat, rejser mei rystende af feber og skynner mei dit op hvor hun er. Foran huse blir jei gaaende frem og tilbake — er hun levende? er hun dø? gud sei forbarme, om jei bare visste — aah, den som endda hadde et uhr!

Jei gaar et slag opover gaten og opdager inni et mejeriutsalg et uhr som kan sees utenfra — det viser et kvart over elve. Jei tar en liten tur opover og nedover — saa er den tyve minuter over! Samme tur engang til — 25 minuter over! — altsaa syv gange til! — og jei gaar febrilsk videre.

Men da jei tredje gang stanser utenfor mejeri-utsalge, er der bare gaat 3 minuter siden sist, og jei tvinger mei rasende til aa gaa langsommere for aa hente inn igjen de to minuterne — sex lange forfærdelie gange til skal jei gaa her — rædsel, om jei bare visste!...

Endeli, paa slage toll, styrter jei inn i huse, op trapperne og ringer paa i fjere étage.

Bjørck kommer ut, graa og poset i ansikte, me sløve øjne som efter en morfinrus —: Du kan ikke komme inn naa, sier han — tanten og søstrene kom ikke til aa rejse idamorres, de kan hvert øjeblik komme inn paa mit værelse, saa du kan ikke sitte der og snakke me henne — jei skulle be dei komme igjen klokken 3; da er de rejst!

Jei stirrer forvillet paa ham, en rædsom tanke er steget op i mei: vil hun dræpe sei sammen me ham? har de tat morfin sammen, men er naa blit afbrut a mei før de søvnet inn? — og saa sier jei nervøst:

— Vel, jei kommer altsaa igjen klokken 3, men si til Vera at da maa jei snakke me henne — jei holler ikke dette ut, saan som situationen naa er.

— Hvordan er situationen anderledes naa enn før? spør han og ser paa mei me et sløvt idiotisk blik.

— Det vet vel du best for fan! svarer jei rasende — og stiger saa ned trappen igjen me sammenbitte tænder, kvalm ve denne motbydelie mannen som altid skal komme imellem naar jei skal snakke me henne.

Men da jei kommer ut paa gaten igjen er hele min rædsel over mei paany —: Er hun dø eller levende naar jei kommer igjen klokken tre? — «Nej! nej! naar du kommer er hun dø!» hyler det inni mei, og jei biter tænderne krampagti sammen for ikke aa skrike, og sæt- ter i styrtløp afsted nedover mot byn — intil jei anpusten stanser ve Gravesens telt og sætter mei syk og skjælvende derinn og forlanger en absinth — —

— — Klokken er mellem to og tre, jei sitter ennu der ve en absinth, full og gal og fortvilet, og stirrer angest paa alle disse menneskene som sitter runt omkring og drikker kaffe — saa kommer pludseli Schander slentrende inn under telte og sætter sei bort til mei. Han opdager strax hvordan jei har det og ser et øjeblik trist og sørgmodi paa mei me det bleke rolie ansikte, men sier saa:

— Har du noen penge? jei har ikke faat min maarenpjolter endda.

— Jada! svarer jei, og fortæller ham om de 26 kronene som saa uventet er dumpet ned paa mei. Og han faar sin pjolter, jei sier ham hvor jei skal hen, gir ham noen penge — og slaar saa paa mei resten af absinthen og skynner mei angest opover gaten til dit hvor hun er. Foran mejeri-utsalge hvor klokken er, blir jei gaaende frem og tilbake i angest og spænning til tiden er inne — styrter saa bort til huse og op a trapperne. Knæerne vakler unner mei, en dødeli angest rinner igjennem mei —: gud, hvis der naa ingen kommer og lukker op, og jei maa bryte derinn og finner dem begge som lik!...

Aandeløs ringer jei paa og venter noen skrækkelie sekunder — ah! saa hører jei det komme, og alting inni mei faller sammen ovenpaa spænningen. Det er igjen Bjørck som lukker op, og han ser like sløv og elendi ut —: «De er ikke rejst endda», sier han — «du kan bare faa snakke me henne et øjeblik.» — og jei gaar fort forbi ham, banker paa døren derinne og trær inn.

Paa en stol mitt paa gulve inni det lille værelse sitter hun og stirrer mei imøte me store sky forvillete øjne — hun ser ut som hun er gal — og halt afmægti synker jei ned paa den andre stolen som ossaa er sat frem mitt paa gulve, og blir sittende og se paa henne og kjæmpe me graaten...

Saa pludseli springer hun op og laaser af døren —: De skrækkelie menneskene sier hun som ikke er rejst... hvert øjeblik kan de finne paa aa stikke hode inn a døren her, uten aa banke paa engang — de tror alle folk er engler!

— og hun sætter sei igjen bort paa sin stol og ser paa mei me de store forvillete øjnene.

— Jei kan ikke snakke me dei naa! sier hun nervøst — du maa komme igjen klokken otte, da er de rejst — jei maatte bare se dei et øjeblik siden du var her!... Du? — og pludseli kaster hun sei over paa fange mit, me armene om halsen paa mei, og trykker mei volsomt inntil sei — er du gla i mei endda?

— Gud, ja! hvisker jei hulkende derinne ve hennes bryst og trykker mei angest op til henne — og ser saa fortvilet op i de store forvillete øjnene hennes.

— Jei har hat det saa forfærdeli! sier jei sagte — jei har ikke lukket et øje siden du gik fra mei gaaraftes... jei visste jo ikke om jei ville finne dei dø eller levende naar jei fik se dei igjen.

— Ja, naa er det over! sier hun sløvt.

Pludseli husker jei at jei har drukket, og sier ræd:

— Det stinker vel brænnevin a mei naa?... det var saa forfærdeli altsammen — og saa har jei bare drukket og drukket...

— Ja naa kan du gjerne drikke, sier hun sløvt og lar armene falle slapt ned — drik du! bare drik du gutten min! — og hun stirrer sløvt hen for sei me et smerteli uttryk om munnen.

En forfærdeli angest faller over mei —: hvorfor kan jei gjerne drikke naa?!... Jei vil spørre henne om det men kan ikke faa et or frem — og pludseli springer hun op fra fange mit og sier nervøst:

— Naa maa du gaa! jei maatte bare se dei... disse skrækkelie menneskene kan jo komme her hva øjeblik som helst — altsaa klokken otte! men naa maa du gaa! — og hun laaser op døren og skyver mei lempeli ut i entréen.

Fortomlet skynner jei mei ned a trappene og kommer først til mei sell igjen da jei staar ute paa gaten. Men saa faller hele min rædsel over mei igjen —: hun ville bare se mei et øjeblik siden jei var der... hun dræper sei sammen me ham!... alt er forbi, naa kan jei gjerne drikke — saan var det hun mente det... Naar jei kommer klokken otte er hun dø!

Alting danser for mine øjne, jei maa staa der litt og holle mei for bryste — og sansesløs vakler jei saa nedover gaten og vet af ingenting mere, før jei igjen skjælvende som et løv sitter under Gravesens telt sammen me Schander og forlanger en ny absinth...

— — — Klokken er som fem, jei sitter ennu der under telte sammen me Schander og et par andre ve en pjolter. De snakker noe, jei vet ikke hva, jei bare stirrer forvillet omkring mei — hatten har jei tat af og lagt paa en stol ve siden a mei, mit hode brænner, der er ill i min hjerne... det rædselsfulle, det forfærdelie nærmer sei — aah, bare det kom, saa det kunne bli slut!...

— og jei rokker fortvilet frem og tilbake paa stolen og vrier mine hænder... og farer me fingrene opi haar og skjæg... og forsøker aa sitte stille men kan ikke, fingrene trommer i luften a sei sell aldeles krampagti — og jei vrier igjen mine hænder.

Saa pludseli venner Schander sei imot mei, likblék i ansikte, me bævrende næsebor og lynende øjne:

— Man sitter ikke sammen me folk naar man er saa nervøs! sier han haart, me tilbaketrængt raseri — og skamfull griper jei min hat og skynner mei væk; det føles som er jei jaget bort fra mit siste tilflugtssted...

Under universitets uhre stanser jei mekanisk og ser op —: 5 minuter over 5!... gaar saa videre, aldeles bevistløs. Alting inni mei er i det forfærdeliste oprør, jei lægger ikke mærke til noenting, før jei igjen mekanisk stopper op ve posthushjørne og ser op paa Vorfrelsers uhr — 10 minuter over 5! — Saa tar jei energisk en tur runt fæstningen. Da jei igjen staar ve posthuse viser uhre der oppe 5 minuter over hall sex.

— Nej! nej! aldri i evihet blir klokken otte! skriker det fortvilet inni mei — og afsted sætter jei paa sprang op til Gravesen igjen.

— Er det bedre naa? spør Schander og ser paa mei, halt medlidende, halt mistænksom.

— Nej, men bare la mei faa drikke en pjolter til, saa skal jei gaa igjen me det samme.

Da jei har skyllet pjolteren i mei, styrter jei like afsted dit op hvor hun er — det er allikevel bedre aa være henne nærmere synes jei... Naa ligger de kansje bevistløse deroppe ve siden a hverandre paa sengen og raller... Eller kansje faar jei pludseli høre et skudd... og saa ét til! og maa styrte derop og finne henne liggende i sit blo — gud, bare det kom fort, saa mine rædsler fik en enne...

Den ene lange evihet efter den anden har jei gaat der frem og tilbake, klokken er tilslut blet tre kvart i otte — jei ser det paa uhre inni mejeri-utsalge. Saa griper jei mei volsomt sammen og beslutter mei til aa ta en tur som varer hele kvartere — og fort piler jei afsted. Men et stykke nedi gaten kommer pludseli Bjørck gaaende imot mei, me roli og fornøjet ansigt. Jei hilser og passerer, tar mei saa sykt for pannen og stanser — og vaagner som af en drøm. Men idetsamme blir hjernen aldeles tom, jei stusser, og skjønner ingenting mere — og venner saa mekanisk om og gaar opover igjen. Litt før jei er naad op til huse, kjører en drosche forbi mei og jei ser Vera sitte i den, men hun ser ikke paa mei. Mens droschen stanser foran huse, og hun stiger ut, gaar jei tværsover gaten og blir gaaende derover noen minuter og vente til hun vel kan være kommet op — saa gaar jei derop og ringer paa. Det er Bjørck som lukker mei inn i entréen, og han gaar sell ut. — Ængsteli banker jei paa derinne, alting er som døtt inni mei — og da jei fra dagslyse derute trær inn i det lille værelse hvor gardine er rullet ned og lampen tænt, og ser henne staa derinne, oprejst mitt paa gulve i sin mørke dragt, og stirre paa mei me store tomme øjne som kjenner hun mei ikke, dæmrer en uhyggeli spøkelse-gru op i mei...

Det er lissom ikke henne... det er lissom ikke mei... vi kjenner ikke hverandre... og uvilkaarli stanser jei et par skritt fra henne og blir staaende og stirre paa henne i en slags tom rædsel...

Noen øjeblikke staar vi der slik — alt er uhyggeli døtt og stille...

Saa pludseli sier hun, halt hviskende, lissom hemmelihetsfuldt — og me en stemme som lissom ikke kommer inne fra henne sell:

— Naa er de rejst... naa kan jei endeli faa snakke mei dei... kom og sæt dei her hos mei...

og hun tar mei ve haannen og fører mei bort til sengen og sætter sei inpaa den, me ryggen lænet op mot væggen, og peker paa plassen ve siden a sei, mens de store tomme øjnene fremdeles ser paa mei som har de aldri set mei før.

Fælen sætter jei mei op ve siden a henne. Alt gaar lissom ikke rikti til, syns jei —: det er ikke henne som sitter og ser paa mei gjennem de tomme øjnene der!... og haannen som jei tar er lissom heller ikke hennes... saa tong og dø den hviler i min... og da jei angest ser henne inn i ansikte og vil si noe, kan jei ikke — aah for det er jo ikke henne!

og mit hjerte blir me ét saa tongt saa tongt, og alting lissom dør bort inni mei...

Saa sier hun me et tomt smil som for aa si noe:

— Er du gla i mei?

— Ja, svarer jei sykt og leter igjen efter henne derinne i de underli tomme øjnene hennes — ja, det er jei! Men jei er vist ikke rikti i hode mere. Jei har vært fra forstannen i hele dag... jei trodde du ville dræpe dei sammen me ham, og at jei ville finne dei dø naar jei kom herop — det har vært saa forfærdeli...

Hun svarer ikke først, bare stirrer hen for sei me de tomme øjnene - saa sier hun, lissom for sei sell:

— Ja, naa er det over...

Alt er saa dødningeagti stille, lampen brænner saa uhyggeli dystert derborte paa bore — jei sitter der fælen og stirrer paa henne.

— Ja, alting er over, sier jei sagte for mei sell uten aa tænke noe bestemt ve det — og mit hjerte blir me det samme saa døds tongt, at jei syns det maa briste.

Men pludseli farer jei sykt me haannen over pannen — det er noe jei vil ha sagt men som jei ikke kan huske... Jo! der har jei det: — og saa spør jei, skjønt jei syns ikke længer det kommer mei ve, alting er jo over —:

— Hva var det som var skedd?

— Aa, sier hun aansfraværende og ser igjen paa mei me de store tomme øjnene som ikke kjenner mei — det var bare det, at den aftnen du var her sist — aah saa gla jei var i dei den aftnen! jei har aldri vært saa gla i dei som da! og tænk saa sa du da du gik: «kaller du dette aa være gla i?» ... da jei saa bakefter sat herinne sammen me ham — Erik og Majken var gaat — saa kom han til aa spørre mei hva det var for noe jeg hadde snakket me dei om saa længe. Det ville jei ikke si ham, og saa spurte han pludseli om jei hadde kysset dei derinne. «Ja!?» sa jei — «naturlivis!» — og saa ble han me ét aldeles hvit i ansikte og sa at det var en forhaanelse mot ham! «Men er du gal?» sa jei — «det har jei da gjort i hele sommer — har du ikke visst det?» — «Nej, det hadde han ikke visst!» — «Men er du da ren idiot?» — Ja, kansje han var idiot, men han hadde hele tiden trodd, at der ikke hadde vært noenting mere mellem os to, siden han var kommen tilbake fra Kjøbenhavn — og han ble sittende der hvit i ansikte og se ut i luften uten aa si noe mer. Og da jei saa ville sætte mei bort til’n og gjøre det gott igjen, saa kastet han mei fra sei og sa igjen, at det var en forhaanelse mot ham! — og ble igjen sittende der me det hvite ansikte uten aa si noe og bare se væmmeli ut... Og saa ble jei ossaa væmmeli naturlivis, og sa heller ingenting... og saa — ja saa var det ikke mer. — Dagen efter, igaar altsaa, var vi i selskap hos Christian Lange, og dér sat jei hele tiden og saa ut i luften og sa ikke et or, og ødela hele selskape for dem... Lange ba os me en tur ned i Bodegan for aa se aa faa stemningen op, men ingenting hjalp — jei var like væmmeli baade nedi Bodegan og siden da vi kom hjem til Lange igjen... Og saa holt jei ikke mere ut... og saa skrev jei til dei og ba dei komme — jei ville ta live a mei. Men saa hadde jo ikke du den morfinen... og saa kom vi hjem her om aftnen... og saa gik det over... alting ble gott igjen, og jei ga ham hundrede løfter...

— som jei altsaa agter aa holle, slutter hun og ser paa mei me et tomt smil.

En rædsom uhygge griper mei: det tomme smile gjør at hun ser ut som hun er vanvitti — og jei finner ingenting aa si, bare sitter der syk og ræd og stirrer paa henne me sammensnøret hjerte...

Saa pludseli griper hun haannen min, og det tomme smile blir stærkere saa hun ser ennu mere vanvitti ut, mens hun sier det haart og villt:

— Er du gla i mei du?

og uten aa vente paa svar slaar hun saa begge sine arme om halsen paa mei og trykker hode mit haart inntil sei mens hun hvisker det me den hemmelihetsfulle stemmen som lissom ikke kommer inne fra henne sell:

— Ja, du er gla i mei!... jei vét at du er gla i mei: — aah, du!? og hun vælter baade sei og mei overenne paa sengen og trykker hode mit haart optil sei.

Me sammensnøret hjerte ligger jei der i hennes arme, ansikte gjemt ve hennes bryst —: det er ikke henne... og det er allikevel henne!... aah, den dejlie duft af hennes legeme... jei aanner den inn derinne ve hennes bryst — jo, det er allikevel henne! — og jei stryker me haannen ned omkring hennes elskede legeme, utenpaa kjolen først og saa under —: jo! jo! det er henne — gud, men hvorfor ser hun saan ut?!... jei tør ikke se op paa hennes ansikt, tør ikke søke hennes kjære elskede øjne — rædsel! hvorfor ser hun paa mei me det tomme vanvittie smile... jei taaler det ikke — det gjør mei ossaa vanvitti... aa gud!

og pludseli faar jei en forfærdeli trang til aa krype i skjul dernede mellem hennes dejlie laar og gjemme mei der for hennes ansikt... gjemme mei dybt derinne ve henne... og bli der... bli der! saa jei aldri vaagner op til noen rædsler mere.

og uvilkaarli har jei løftet mit ansikt paa hennes, for aa be henne om lov. Men igjen møter jei det tomme vanvittie smile, og igjen gjemmer jei fælen mit ansikt ve hennes bryst —: Nej! nej! henne dér tør jei ikke be om noe... det er ikke henne — aa gud!...

og angest klamrer jei mei inntil henne me armen omkring hennes elskede legeme derinne under kjolen og aanner fortvilet inn den dejlie duft af henne, som for aa stille min angest — gusjelov at jei ialfall ligger her ve hennes bryst og kan holle mei fast i henne... hva skulle der bli a mei om jei ikke hadde henne her!...

Længe blir jei liggende der og klamre mei inntil henne i uhyggeli spøkelse-angest... tør ikke snakke til henne, tør ikke se paa henne, ræd for igjen aa møte det tomme vanvittie smile — aah, hvorfor er hun saan?!... er det henne eller mei som er blit gal?...

Saa pludseli mærker jei at jei kan ligge hos henne — og vil det! Men i samme sekunn som tanken blusser vellysti op i mei føler jei at det vil være forbi me det samme jei kommer henne nær — og saa tør jei ikke, saa vil jei ikke allikevel: for aa gud, da efterpaa aa møte det tomme vanvittie smile — nej! nej! det ville være for skrækkeli...

og jei bare klynger mei isteden krampagti inntil henne, saa mit legeme berører hennes fra øverst til nederst — og det gaar a sei sell...

Et øjeblik kjennes det som en lise — Men saa er hele angesten og længselen over mei igjen — en vanvitti længsel efter henne som jei ligger her og holler omkring, aah men som de har forbyttet for mei i mine arme saa det ikke er henne... gud! gud! — og igjen faar jei denne forfærdelie trang til aa gjemme mei dernede ve hennes eget allerinderste... gud, saa jei længes! aah men jei tør ikke... nej! nej!

Og isteden lægger jei skjælvende min haann inn mellem hennes laar og begynner aa gjøre det me fingeren. Og hun lar det villi ske — det kjennes som en trøst — og jei mærker at hun forsøker aa gjøre hva hun kan for aa faa det til aa gjøre gott for sei... aah, men det lykkes ikke! — og fortvilet ser jei igjen op paa hennes ansikt!

Men igjen møter jei det tomme vanvittie smile, og igjen gjemmer jei mei ræd ve hennes bryst — gud, skal jei aldri mere finne henne igjen?...

Pludseli skvætter jei til som ve et slag paa hjernen —: «Ringte det?» spør jei forskrækket.

— Ringte det? gjentar hun, ossaa forskrækket — og fort rejser vi os overenne paa sengen begge to, og hun springer frem paa gulve og blir staaende der i nervøs lytten, ansikte vent mot døren.

— Nejda, det ringte ikke! sier hun saa og venner sei igjen mot mei og ser paa mei me de store tomme øjnene — men griper saa pludseli min haann som jei i forskrækkelsen er blit sittende og holle ut fra mei — den er vaat af henne — og trækker mei fort hen til vaskevansstolen og vasker den af, og tørrer den.

Mekanisk lar jei henne gjøre det, og sætter mei saa bort paa sengen igjen.

Hun blir staaende foran mei og ser paa mei me de store tomme øjnene.

En uhyggeli dødninge-stilhet hersker i værelse, alt er saa livløst og døtt, jei sell er som sluknet for bestandi... det er ikke henne, det er ikke mei... vi er døe begge, det er et gammelt sagn at vi engang har levet — mit hjerte er bare saa ufatteli tongt, og gjør saa ont...

Om litt spør jei stille, men skræmmes allikevel ve lyden a min egen stemme:

— Venter du ham snart hjem?

— Nej svarer hun sagte. Og pludseli blusser noe varmt op i øjnene hennes, og hun sier saa ømt at mit hjerte bæver ve det:

— Du skal faa være længe hos mei idag!

Men pludseli slukkes igjen varmen i hennes blik, hun bare ser paa mei saa træt og saa tongt — og farer saa sykt me haannen over pannen.

— Jei har saa ont i hode, sier hun sagte og stille det lyder som et sykt barns klage, og det er som mit hjertemaa briste af sorg.

Og saa løser hun op haare og sprér det me begge sine hænder ut omkring hode sit saa det bølger tykt frem over begge hennes skuldre og nedover bryste, og rammer inn i mørkt hennes bløte tongsindie ansikt — gud hvor er hun vidunderli vakker der hun staar — og saa sier hun stille:

— Vil du kjæmme mei litt? det gjør saa gott!

og af den lille rejsevæsken hun har staaende bortpaa en stol tar hun op en kam og gir mei — og sætter sei saa ned paa sengen ve siden a mei og venner nakken til.

Jei er saa tong om hjerte... og saa ufatteli gla i henne... og har saan trang til aa graate hos henne — og sagte lægger jei haannen inn paa hennes hals og glier me fingrene op gjennem haare hennes, langs den varme nakken.

— Faar jei lov aa gjøre saan litt? spør jei sykt og sagte — det bringer mei lissom nærmere dei... og det gjør mei saa gott...?

— Ja, du maa det saa gjerne, sier hun bløtt og læner hode tilbake mot haannen min — og jei gjør det noen gange og føler det som en trøst aa være me haannen derinne ve hennes varme nakke...

Saa tar jei kammen og begynner aa kjæmme hennes tykke haar.

— Det gjør saa gott! sier hun stille — og det føles ossaa som en trøst... gud, gud, hvor er jei ufatteli gla i henne...

Pludseli som jei sitter der skvætter jei igjen forskrækket til ve aa høre det ringe. Men saa kommer nok en ringing af samme sort, og saa nok en — det er jo uhre derborte paa bore som slaar! og jei ser nervøst derbort og ser at klokken er ti.

— Venter du ham snart hjem igjen? spør jei sagte — en forfærdeli angest er pludseli kommen over mei.

Hun svarer ikke først, og jei blir sittende der me hjerte snøret sammen af angest og kjæmmer henne videre. Men pludseli venner hun sei om imot mei me store ville kjærlie øjne som hun sænker dypt i mine — og saa sier hun:

— Nej, du skal faa være længe hos mei idag — — — og saa faar du aldri se mei mer.

og idetsamme slukkes den ville ømhet i hennes øjne og hun stirrer igjen tomt paa mei som før.

Hjerte er stanset i mit bryst og det kjennes et øjeblik som om noe vil gaa istykker. Men saa pludseli glier det over: hjerte slaar igjen sine naturlie slag og bloe flyter roli afsted gjennem mine aarer som om ingenting var. En stunn sitter jei der og ser paa henne, sløvt forundret over at jei ikke føler noe ve det — saa sier jei tonløst, som for mei sell:

— Nej, jei forstaar det ikke: at jei ikke skal se dei mere.

— Ikke jei heller! sier hun sløvt og ryster tomt paa hode, venner saa nakken til igjen — og jei sitter igjen der og kjæmmer hennes haar. Om litt sier jei atter, fælen min egen ro:

— Du! jei forstaar det ikke!... jei kan ikke tænke den tanken...

Hun venner igjen hode og ser me sine tomme øjne inn i mine —: Nej ikke jei heller, sier hun sagte... Ikke naa! Men imaaren naar jei vaagner, da kommer jei nok til aa forstaa det — gud, hvor jei gruer til imaaren.

— og hun venner igjen nakken til og jei sitter igjen der og kjæmmer hennes haar...

— Saa! naa kan det være nok, sier hun om litt og venner sei og vil ta kammen fra mei; men griper sei saa pludseli i det, og sier bløtt —: «Vil du ha den?»

— Ja, sier jei sagte; og et øjeblik kjennes det som en dump undertrykt smerte vil bryte op i mei — men det glier over.

Saa gaar hun bort og roter i rejsevæsken sin.

— Her har jei det rø kjolelive du vet, sier hun — husker du: han ba mei ikke ta det paa naar jei rejste ned til dei... han ville ikke du skulle se mei saa pén — vil du ha det?

— Ja, svarer jei igjen — og igjen rører der sei noe nede paa bunnen a mit hjerte og vil op; noe som en bløt smertes dæmpede murren — men igjen glier det over.

— Og her er tannbørsten min — vil du ha den?

— Ja.

Hun pakker de tre tingene sammen i en avis og lægger pakken paa bore — blir saa gaaende om i værelse og kikke bak møblerne.

— Hva er det du leter efter? spør jei stille.

— Jo, sier hun og stanser borte ve ovnen — jei vil vise dei det bilde han har malt a mei: jei staar der i det rø kjolelive ute i fri luft, i solskin, og lér — og er svært pén. Han laaste det inn derute for at du ikke skulle faa se det, men naa vil jei vise dei det allikevel — og hun blir ve aa lete.

— Nej, sier hun tilslut — han har nok laast det inn etsteds hér ossaa... det var kjedeli — jei ville saa gjerne du skulle set det, men det faar altsaa være.

og me hænderne follet fremme paa maven og det utslagne haar bølgende mørkt ned paa begge sider af ansikte, stanser hun foran mei og blir staaende og se paa mei, stille og eftertænksomt, me bløte rare øjne...

— Gud hvor jei ikke forstaar det, sier hun tilslut.

— Ikke jei heller, sier jei bedrøvet og ryster paa hode.

— Ikke se dei mer? sier hun — hvor jei syns det er noe sludder!... Aah, men imaaren kommer jei nok till aa forstaa det! — og hun sætter sei bedrøvet ned ve siden a mei paa sengen.

Jei tar hennes haann, og hun lar mei ta den — og uvilkaarli ser vi begge bort paa klokken. Den viser 5 minutter paa hall elve.

— Naar er det han skal komme? spør jei sagte.

— Klokken elve.

— Er det det du kaller «længe»?!

— Ja. Synes ikke du det?

— Nej. Men længe eller kort, det kan jo i grunnen være det samme naa — vi kan jo ikke si adjø til hverandre allikevel...

— Nej det kan vi ikke — for vi forstaar det jo ikke...

— Nej...

Jei blir sittende der me hennes haann i min. Vi finner ingenting mere aa si hverandre, sitter bare der tause, og ser uafladeli bort paa klokken begge to...

Naa er fem minutter gaat...

Og naa fem minutter igjen...

Og naa atter fem minutter... — nej, jei føler ingen ting ve det...

Tilslut er klokken blit elve og jei venter nervøst paa at den skal slaa — jo, saa begynner den. Jei tæller slagene, og da det er forbi ser jei paa henne og sier stille:

— Maa jei gaa strax?

— Nej, du behøver ikke a gaa før vi hører ham komme — og hun gaar ut og lukker op entrédøren og lar døren til værelse ossaa staa aapen for at vi bedre skal kunne høre ham...

Alt er døds stille; vi sitter der og venter — saa endeli hører vi trin helt nede i trappen, og rejser os.

— Adjø! sier hun og slaar armene om halsen paa mei.

— Adjø! sier jei og trykker henne inntil mei og kysser henne paa munnen — men føler ingenting ve det. Slipper henne saa, og gaar baklængs ut a det lille værelse, mens hun staar igjen mitt paa gulve derinne og stirrer efter mei.

Ute i entréen stanser jei og blir staaende og se paa henne — trinene kommer tongt op a trapperne. Uhyggeli roli staar hun der, uhyggeli roli er jei sell — alting staar saa livløst stille inni mei som har jei aldri levet...

— Adjø! sier jei ennu engang — trinene er kommen højt op i den øverste trappen.

— Adjø! svarer hun sagte — og saa river jei mei løs og gaar.

Uvilkaarli viger jei tilside saalangt jei kan for den skikkelsen jei møter i de øverste trappetrin, ækkel ve tanken paa en muli berøring — men føler saa absolut nul...

Det er bare kroppen som lever mens jei gaar nedover, men den lever gott — for første gang paa tre maanter faar den være ifré. Hjerte slaar saa roli, benene bærer mei saa lett og gla, jei aanner saa behageli fritt, som er jei pludseli blit kvitt en tong byrde... Og jei blir ikke sint over at jei kommer akkurat et minut for sent til Gravesen som ikke lukker noen inn efter hall toll; jei snakker hyggeli me en svensk idiot som heller ikke slipper inn — og gaar saa hjem til Knudsen som sitter og læser strafferet, snakker noen likegyldie or me ham, og lægger mei saa og søvner inn me det samme. —

Men pludseli vaagner jei ve at Schander kommer drukken inn og snakker højt til Knudsen. I samme sekunn vét jei og forstaar det ufattelie: «jei skal ikke se henne mere!» — og det er som om en stor haann pludseli griper om alt det som er inni mei og vil rive det ut; og hele mit legeme bedækkes me iskoll sved.

— Naar kom Hansemann hjem? hører jei Schander spørre me drukken bekymring i stemmen — og strax efter føler jei at han staar bøjet over mei og betrakter mit ansikt.

— saa strækker jei me ét krampagti begge mine hænder ut i luften og skriker det frem me en hæs hvisken — for rædselen er like ve aa kvæle mei:

— Aa herregud, herregud, læg dei og la det bli stilt!

og stille forsvinner han ut i det andre værelse...

Ikke en lyd er aa høre mere... alt er nat — dyp sort ufatteli evi nat runt omkring mei, og jei ligger der halldø af rædsel og klamrer mei fast til chaiselongens jernarm, og føler bare sveden perle og perle frem over hele mit legeme, og trille i draaper ned over min hud... "

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Jæger, H. (1902). Bekjendelser. Concarneau: Lorient. s. 274-303

https://no.wikisource.org/wiki/Bekjendelser/XLVII