Dato
4 juli 1888

Hans Jæger og Oda Engelhart tilbringer en komplisert natt sammen i Akersveien 19 mens Christian Krohg (som har fått navnet Bjørck i teksten under) er på vei hjem til Kristiania fra København. Jæger kjemper fortvilet for å lykkes i sengen med Oda (som har fått navnet Vera) , og plages av dårlig samvittighet overfor sin venn Christian Krohg, som han ikke vet om Oda har fortalt om forholdet de to har innledet.

I sin bok Syk kjærlihet beskriver Hans Jæger hendelsene dette døgnet slik:

"Aftnen efter. (Onsda 4de Juli 88).

Det er graavejr. Ve et af smaaborene under Gravesens telt sitter jei sammen me Schander ve en pjolter, syk og nervøs saa jei ikke kan sitte stille paa stolen et eneste øjeblik —

... Siden klokken 5 har jei naa sittet her, klokken hall sex skulle det være — da skulle jei faa se henne! — og naa er klokken snart hall otte og ikke et menneske er kommen — alle maa de ha faat afbud untagen jei!... Kansje er det ombestemt til hall otte som Jakob ville — men kansje er det ossaa opsat til en anden dag, eller opgit, og saa faar jei ikke se henne iaften, hva skal der saa bli a mei!... herre gud for en pinsel aa være til uten at hun er der!...

— og jei blir sittende der og vri mine hænder.

Pludseli dukker Lili og Jakob frem bâk teltvæggen dernede og kikker inn unner telte bortover borene — og i en fart faar jei sagt adjø til Schander og skynner mei bort til dem. Det er ganske rigti blet utsat til hall otte og alle de andre har faat bud — «men jei sat naa vel her allikevel» hadde de tænkt.

Vi gaar ovenpaa, igjennem spisesalen og inn i det innerste værelse hvor et bor staar dækket me ti kouverter. Ingen er ennu kommen. Men strax efter gaar døren op, Herlofsen og frue kommer inn, jei præsenteres — og vi blir staaende borte ve vindue allesammen og snakke. Det vil si de andre snakker — jei sier ikke et or, bare staar der angest og aansfraværende, og skjælver for at der allikevel skal være kommet noe ivejen me Vera saa jei ikke faar se henne.

Om litt gaar døren op igjen og jei skvætter nervøst til. Men aa nej, det er bare Kittur og Harriet. De blir ossaa staaende borte ve vindue og snakke, men jei aarker ikke mere og sætter mei syk bort paa chaiselongen tætve døren og blir sittende der angest og lytte — gud om hun naa ikke kommer, hva skal der saa bli a mei!...

Endeli gaar døren igjen op — og gusjelov, det er Vera og Majken. Jei rejser mei me bankende hjerte og hilser. Men hennes øjne møter kolt mine, hun nikker likegyldi som til en fremmed, og gaar saa smilende bort til Lili og Jakob og de andre og gir sei i munter passiar me dem.

Syk synker jei ned paa chaiselongen igjen me volsomt sammensnøret hjerte, og blir sittende der alene og fortvilet —: hun er ikke gla i mei mer... aa gud, aa Gud! om hun heller ville komme og si det like til mei og la det være forbi og la mei dø — aah! for dette holler jei ikke længer ut!...

Mere og mere klemmer hjerte sei sammen... en taake lægger sei om hjernen, jei vet knapt mere hvor jei er, vét bare at hun er her og er ikke gla i mei — og det er som jei maa kvæles...

Længe har jei sittet der slik og vet hverken ut eller inn — saa gaar døren igjen op, og Erik kommer inn, smilende og munter, og da han er den siste som ventes gaar man tilbors. Me vanskelihet rejser jei mei — jei kan knapt holle mei paa benene — og tar den plass jei faar; min hjerne er aldeles grøt, jei opfatter ingenting klart, vét bare at Hun sitter ikke ve siden a mei men over paa den anden side a bore; at jei har set derover men hun har ikke set igjen; og at jei tør ikke bli sittende og stirre derbort. Ve siden a mei har jei Kittur eller Harriet — jei lægger ikke mærke til hvem a dem — som forsøker aa snakke til mei, men jei svarer henne bare ja og nej og senner henne noen fater — og blir saa sittende der me sammenklemt hjerte, halt fra mei sell, og piner i mei noe mât, og drikker en hel del i haap om at det skal hjælpe mei op. Men det hjælper ikke — og mens de snakker og ler og drikker me hverandre og er lystie runt omkring, sitter jei der hallkvalt a smerte og stirrer ned i min tallerken — og føler det hele som en eneste lang fæl pinsel...

Endeli kommer kaffen, cigarene blir tænte, og noen begynner aa rejse paa sei. Saa tar jei koppen og en karaffel kognak og sætter hen paa det lille bore foran chaiselongen og sætter mei ned der og hæller i mei det ene glas kognak efter det andet i haap om at det skal bli bedre. Men isteden forvirres alting mere og mere, og jei synker hen paa chaiselongens arm i en fæl hallsøvn, og hører bare en hel del liv og lystihet omkring mei, mens jei vét dette ene forfærdelie: at hun er her, og at alt er forbi...

Længe har jei sittet der slik — saa vækkes jei ve at hun sætter sei ve siden a mei og snakker noe til mei som jei svarer paa, og det begynner lissom aa lysne inni mei. Men pludseli rejser hun sei og gaar igjen - og jei svimler igjen tilbake i den fæle angstfulle døs som før...

Me én gang rives døren op og flere lystie mennesker stormer inn... de kommer bort og hilser paa mei ossaa, og jei blir et øjeblik saavitt vaaken at jei ser det er Fredrik og Georg. Men bare et øjeblik — saa er alt grøt igjen, og jei sitter igjen der helt bevistløs og lider. Intil jei pludseli en stunn efter hører Jakobs stemme innimellem alt det andre — Er der ingen som vil ha absinth?!

— Jo! la mei faa! sier jei, og farer op og bort til bore, laver mei en stærk absinth som jei hæller i mei i et par drag, og sætter mei saa bort paa chaise-longen igjen — det maa da vel hjælpe!...

Men ingenting hjælper, hjerte vil ikke vie sei ut igjen, jei kan ikke holle mei oppe, men synker igjen tilbake iden fæle hallkvalte tilstann og sitter der og lider som under et mareritt — lider og lider i det uendelie det ene samme forfærdelie: at hun er ikke gla i mei mer... alt er forbi — og allikevel kan det ikke faa noen enne...

Saa til syvende og sist kommer opvarteren og meller at klokken er toll og at vi maa gaa — og der brytes op.

Først ute paa gaten kommer jei til mei sell igjen ve at Vera pludseli griper mei i armen og hvisker, ømt bekymret:

—Du?... hva er der ivejen me dei iaften?

Graaten vil op i mei, men jei kjæmper den tilbake, og mens jei klemmer hennes haann nervøst i min og ser henne fortvilet inn i ansikte, faar jei endeli stammet det frem, halt i graat:

— Det er bare det at det er saa forfærdeli aa være til uten at Di er gla i mei...

— Men jei er gla i dei!... du? — jei er gla i dei! sier hun ømt og klapper mei paa kinne.

Men jei tror det ikke - aanej, det er nok bare noe hun sier a medlidenhet, for aa trøste mei! — og jei gaar noen skritt ve siden a henne uten aa svare. Men pludseli stanser jei, og sier angest og nervøst:

— Vera! vil Di bli me mei hjem inat paa Gaarders værelse?

Hun betænker sei litt mens vi stirrer hverandre dypt inn i ansikte, og jei venter skjælvende aa faa høre henne si at nej, det gaar ikke an iaften — og begriper ikke hva der saa skal bli a mei naar hun er borte. Men isteden sier hun pludseli resolut:

— Ja!

Hjerte stanser i mit bryst, jei er like ve aa falle om og griper krampagti hennes haann og vil si noe, men kan ikke — og aldeles forvirret gaar jei videre ve siden a henne opover Karljohan.

— Men da maa vi se aa komme bort fra de andre! sier hun saa. — Naa er de stanset derborte — la oss skynne os forbi!

Strax foran os, utenfor fru Hansens privat-hotel hvor Lili og Jakob bor, er hele flokken stanset for aa si gonatt.

— Gonatt Lili og Jakob! sier Vera me let henkastet stemme idet vi passerer klyngen.

— Gonatt! sier jei ossaa og tar til hatten — og vi skynner os op til hjørne a Universitetsgaten. Der venner vi os — de staar ennu dernede allesammen! og vi piler op til hjørne af Christian Fjerde. Der venner vi os igjen — nej! ingen er svinget om hjørne dernede ennu! gusjelov! — og jei griper fort hennes arm, mens vi tar bort Christian Fjerde...

Ingen af os sier et or, jei bare trykker nervøst hennes arm inntil mei og stirrer fra siden af bort paa hennes elskede ansikt — mens hjerte hamrer i vill angest derinne i mit bryst og jei har ont for aa tro mine egne sanser...

Endeli svinger vi inn gjennem porten i Akersveien 19.

— Nej!... du! sier hun nervøst da vi er kommet inn i det mørke værelse — ikke tænn lampen! — Ossaa bli sittende her saa længe, til jei faar klædd a mei derinne...

og hun gaar like inn i det lille sovekammere innenfor, mens jei synker skjælvende ned paa en stol —:

... Forfærdeli, forfærdeli gjerne ville jei faat lov til aa tænt lampen — hvor hadde jei glædet mei til det hele vejen hjemover, glædet mei mitt i min angest! — aah! faat lampen tænt og set henne inn i det elskede ansikt, og set det af hennes øjne at hun var gla i mei... og kastet mei inn til hennes bryst og hvisket det til henne, hvor jei elsket henne, og hvor jei var angest!... og saa ville jei bett henne, aah! bett henne saa inderli om at jei' maatte faa klæ af henne — aa gud! hægtet a henne kjolen og set henne staa der i sin hvite underdragt, og kysset henne nedover den!... og trukket af henne skoene og kysset hennes dejlie føtter... og hægtet op korsette og løst op baannene omkring hennes liv og tat det af henne litt efter litt altsammen, intil hun sto der foran mei i al sin dejlihet, nøken under linnete. — Hvor maatte jei da ha falt i tilbedelse ned foran hennes dejlie skikkelse og kysset hennes nøkne føtter... og saa set henne op i hen nes elskede ansikt og set det, set det igjen, at hun var gla i mei — mens det hadde runnet runnet runnet som søtt vidunderli afsinn ned igjennem mit blo...

— og alt fik ha gaat som det hadde kunnet!...

Og naa skal det isteden være mørkt! jei skal ikke engang faa se hennes ansikt...? Og hvordan vil det gaa? — gud sei forbarme! om det naa gaar galt?!...

og hjerte klemmer sei sammen i syk dødeli angest, jei er like ve aa segne af stolen der jei sitter — saa sier hun stille derinnefra:

— Naa har jei lagt mei.

Skjælvende rejser jei mei og vakler derinn, synker ned paaknæ foran sengen og lægger min arm om hennes ryg og kinne mit sykt ned imot hennes — og hvisker det angstfuldt ned i hennes hals mens jei kysser den:

— Vera! er du gla i mei?

— Ja, svarer hun stille og klapper mei paa kinne.

Men jei hører ikke paa klangen a hennes stemme at det er sant... og jei kan ikke se hennes ansikt — aah, at her ikke er lys!... nej! nej! hun vil det skal være mørkt, og jei vil bare det som hun vil - aah, hennes søte dejlie vilje!...

og jei rejser mei og klær a mei i en fart. — Som jei staar der afklædd paa gulve husker jei pludseli at min skjorte er af ull, og at hun fordrar ikke ull mot sin kropp — herregud! og jei ejer ikke en hvit skjorte... og her ligger ingen igjen efter Gaarder... Jaja, det er altsaa heller ikke noe aa gjøre ve — i guds navn:

og jei trær hen foran sengen og hun gjør plass ve siden a sei og løfter paa teppe — og skjælvende kryper jei inn unner det, inn til henne! Som svimlende afsinn føles det... jei fatter ikke at det kan være sant, bare klynger mei svimmel op til henne og hvisker angest og fortapt:

— Vera? Vera?...

Men hun svarer mei ikke... og trykker mei ikke inntil sei — taus og stille, saa underli stille og dø ligger hun der i mine arme... Aah! hun tænker paa det samme som jei... tænker paa hvordan dette vil gaa... det er det vi tænker paa begge to — og imens ligger hun her forgjæves me hele sit vidunderlie legeme nøkent under teppe! aah, det er afsinn! — og jei stryker skjælvende me haannen ned omkring hennes bløte varme legeme, utenpaa linnete først, og saa under — det er henne jei føler... henne! jei vét det!... saa umulig det er, jei vét at det er henne!...

— og pludseli ser jei dem for mei disse bløte varme lemmer som jei føler under min haann, ser dem lyslevende for mei i deres slanke hvite nøkenhet — hennes vellystie lemmer! — og et søtt magtstjaalent begjær rinner mei ned gjennem marv og bén og opløser hele mit legeme til én skjælvende gelé saa jei ingenting kan, bare ligger der og skjælver og stirrer paa disse vidunderli vellystie lemmer som er hennes — og gyser ve tanken paa aa ligge dernede mellem hennes hvite laar, og pludseli — ah! sætte min munn mot hennes vaate varme læper derinne, og kysse til og svimle bort i vellyst... og dø! aah, dø derinne hos henne me mine læper presset inn mot den vidunderli vellystie munnen som fører like inn i hennes allerinnerste!...

— Aah men det er ikke det hun vil... og jei vil det heller ikke, for jei vil bare hennes dejlie vilje!... Taus og stille ligger hun der i min arm og venter, venter at jei skal gjøre det andet, det ufattelie, det vidunderlie, det som ville føre mei helt frem til henne, saa jei rak henne hélt! — men som jei ikke kan, magtstjaalen a vellyst som jei ligger her...

— aah for en kval! — at det jei føler for henne skal bringe mei til det modsatte af aa kunne, magtstjæle mit begjær, og bare gi mei denne fortærende trang til det andet, som hun ikke vil!... Aah men for en lise det ville være aa faa lov til dette andet... en vidunderli lise, en søt glemsel...

— gud om hun naa som en laste-full pariserdame pludseli klemte mei intil sei og hvisket mei et lite or i øret og saa me ét krummet sin slanke vellystie ryg som et rovdyr og smøg sit smidie legeme op omkring mit og slængte benene bak over mine skuldre og trykket mit hode i lidenskab inntil sei dernede — og ville.. ville helst... ville just, at jei skulle — dette som jei har en saa forfærdeli trang til...?

— aah, jei ville jo dø af vellyst — det var jo henne!...

Men hun gjør det ikke. Taus ligger hun der i min arm og venter — og jei klynger mei inntil henne i øm magtstjaalen kvâl og vét vét vét ikke mine arme raa...

Saa pludseli, som jei ligger der, mærker jei at jei kan. Bevisstheten om det farer som et søtt gys igjennem mei og vil like til aa magtstjæle mei igjen, men jei ligger alt over henne, afsindi af glæde over at det ufattelie skal ske. Da me ét stanser alting inni mei og staar bævende stille ve at jei virkeli glier inn i henne — og i samme nu blir det hele mei for vidunderli overvældende ufatteli søtt og stort, vellysten ruller tyk og søt ned igjennem mei, og jei bare synker svimmel inn i hennes legemes favn og er væk...

Forfærdet vaagner jei til mei sell —: Nej! nej! det kan ikke være forbi me dette!... umuli!... jei er ennu derinne hos henne — jei maa, jei maa faa bli der til jei faar henne me, saa vi begge svimler bort i vellyst inn i hverandre — aa gud, jei, maa!... og jei forsøker aa forsætte...

Men det lykkes ikke, og fortvilet faller jei ned ve siden a henne og gjemmer skamfull mit ansikt ve hennes skulder. Taus og stille ligger hun der... hun kan jo ikke være gla i mei mer efter dette, det er jo for forfærdeli —: hun ligger her og er gla i mei, og vil gi sei hen til mei me hele sit vidunderli vellystie legeme — ossaa kan jei ikke ta henne, kan ikke faa henne me, svimler bare sell bort i vellyst og lar henne ligge koll og alene tilbake... aah, det er for forfærdeli! gud, hva maa hun føle for mei naa!

og jei vover ikke aa løfte mit ansikt mot hennes...

Pludseli sier hun nervøst:

— Bare der naa ikke blir barn a dette!... jei har ikke sprøjten me — jei faar ialfall skynne mei op og vaske mei strax!

Rædsel griper mei, jei holler ikke den tanken ut ikke aa skulle ha henne her mer — det er som mister jei henne for bestandi hvis jei naa maa slippe henne ut a mine arme — og saa klamrer jei mei sykt intil henne og hvisket det fortvilet, skjønt jei vet jo det er sludder:

— Aa, der kan ikke bli barn a det — Di var jo ikke spor avec!

— Pøh, sier hun — det har ikke det ringeste aa si — jei har faat to barn før uten aa ha vært det minste spor «avec»

og hun kaster teppe tilside og stiger ut a sengen.

Alene og fortvilet ligger jei igjen der, hænderne follet krampagti over pannen —: hva skal der bli a mei!... sell om vi litt efter litt kansje kunne arbejde os sammen, hennes kjærlihet vil jo være dræpt længe forinnen — hvis den ikke alt er det!... aah, hva skal der bli a mei!...

Saa kommer hun tilbake og lægger sei inn til mei igjen, inn i min arm, og jei hvisker det angest til henne, rædd for hennes svar:

— Vera, er Di endda gla i mei?

— Ja! sier hun venli og klapper mei paa kinne.

Jei hører jo at det ikke er sannt — hvor ville det ossaa være muli! — aah men hun er ikke vonn paa mei ialfall... ikke endda! — og jei klynger mei igjen sykt inntil henne og stryker henne me haannen ned omkring det elskede legeme, og haaper fortvilet at det ialfall maa komme fort igjen saa det kan vâre — aah! kansje kunne jei da faa henne mé, og det hele ennu bli gjenoprettet...

Men det kommer ikke igjen. Isteden derfor ser jei dem paany lyslevende for mei disse vidunderli vellystie lemmer som jei føler unner min haann, hennes vellystie lemmer — og igjen rinner det søte magtstjaalne begjær mei fortærende ned gjennem marv og bén saa jei ingenting kan... aah! umuliere og umuliere blir det jo mere jei stirrer paa disse elskede lemmer — og tilslut holler jei det ikke mere ut men lægger sykt hode mit ned paa hennes bryst og hvisker angest:

— Vera?

— Hva er det? spør hun venli og klapper mei paa hode.

— Nej! nej! hvisker jei febrilsk og klamrer mei igjen inntil henne — jei tør ikke be dei om det... aah men jei er saa forfærdeli, forfærdeli gla i dei...

Saa klapper hun mei igjen paa hode og sier det stille, lissom resigneret:

— Du skal faa lov til aa gjøre me mei alt hva du vil.

Svimmelhet griper mei ve tanken, hjerte slaar noen tonge bløte magtstjaalne slag jei vét at hun ikke bryr sei om det, at hun bare gir mei lov fordi hun vil være snil imot mei — aah, men saa vidunderli snil... det er jo ikke til aa fatte! — og jei klamrer mei som i fortvilelse inntil henne og kysser hennes hals og hennes øre, og hennes bryst, og videre nedover hennes elskede legeme, mere og mere angst jo længer jei kommer nedover: jei vét jo at jei har faat lov, men allikevel er det som der vil ske en ulykke hvis jei gjør det... aah, men jei kan, jei kan ikke la det være.

og pludseli me et gys sætter jei min munn mot hennes vaate varme læper dernede, kysser svimmel til — og synker bort i vellyst, inn i henne...

Jei vaagner til mei sell ve at hun klapper mei paa hode og sier stille:

— Du? ikke gjør det mer!

og forfærdeli skamfull lægger jei hode mit ned paa hennes bløte laar og kysser henne nervøst inne i lysken —: Aah! hun har ingenting følt ve det... naturlivis har jei gjort det ossaa daarli... jei maa jo være ve mei sell for aa kunne gjøre det orntli, og jei kan jo ikke være ve mei sell derinne ve hennes eget allerinderste...

Saa sier hun me roli stemme. «Jei kan ikke skjønne at det kan være noe gott for dei?»

Og jei syns jei maa dø af skam der jei ligger mens jei stammer det sagte frem:

— Jo... for mei... alt det som er dei... aa gud! — og jei slynger sykt begge mine arme om et a hennes laar og presser mit ansikt ned imot det og kysser det ømt.

— Ja, sier hun — jei skjønner nok at du maa være gla i benene mine og saant... og i hele mei — men jei skjønner ikke du har lyst til netop det!

— Jei vét ikke, svarer jei igjen, forfærdeli skamfull — men det er lissom en intimere munn du har dernede... det intimeste af dei — aa gud, jei kan ikke for det

— og pludseli trykker jei nervøst ennu et kys paa hennes vaate varme læper derinne — men lægger mei saa fort op ve siden a henne for ikke igjen aa fristes til dette som hun ikke vil, og ikke bryr sei om. Sier saa stille og fortvilet:

— Naa er Di vel ikke gla i mei mer...

— Jo, sier hun venli og klapper mei igjen paa kinne. — Men du! skal vi ikke naa sove litt?

— Jo, svarer jei sagte og tænker paa om jei vel noensinne kunne lære aa sove ve siden a henne! — og hun lægger sei inn i min arm og søvner me hode paa min skulder.

Fortvilet ligger jei der og stirrer paa dette dejlie sovende ansikt, mens det ømme magtstjaalne begjær efter henne rinner rinner rinner mei sykt ned gjennem bloe og jei tænker i angstfull kvâl paa dette forfærdelie at her ligger hun afklædt i mine arme, legeme til legeme ligger vi her, nøkne mot hverandre — og jei kan ikke ta henne! Hun kan jo ikke være gla i mei efter dette... det er forbi — aah jei arme elendie, hva skal jei gjøre!...

— og pludseli trykker jei sykt det kjære dejlie hode hennes haart inn mot bryste mit og kysser henne i fortvilelse bortover haare og nedover pannen. Jei hader mei sell mens jei gjør det: hun har jo sagt hun vil sove, hvor tør jei forstyrre hennes dejlie søvn!... Saa snil som hun er, hun maa jo enne me aa bli vonn paa mei — aah, men jei kan, jei kan ikke la det være.

Saa løfter hun ansikte paa mei og sier venli:

— Du? aa forsøk om du kan ligge stille bare en liten stunn, vil du? — ossaa vil jei heller ligge den andre vejen!

og hun venner sei og lægger hele sin ryg in imot mei saa det gyser igjennem mei — og søvner igjen af.

Og atter ligger jei der me mit ømme magtstjaalne begjær og stirrer fortvilet paa henne som jei elsker og holler i mine arme, men ikke kan ta — jei holler det i al evihet ikke ut...

og uten aa vite det ligger jei der og kysser henne som gal nedover halsen og ryggen, saa hun me en utaalmodi bevægelse kaster sei isøvne ut a min arm og blir liggende alene ve siden a mei, paa maven, og sove videre. — Angest stirrer jei paa henne — jei vét at det er hennes yndlingsstilling, saan liker hun best aa ligge naar hun skal sove — aah, jei skal, jei vil ikke røre henne mer!... hvor kunne jei nænne aa forstyrre hennes dejlie søvn! — og jei lover mei sell energisk ikke aa komme henne nær før hun vaagner.

Men saa kommer hun til aa spænne a sei saa teppe glier ned paa gulve, og da linnete er glidd op under armene paa henne ser jei pludseli nøkent foran mei hele hennes slanke vellystie legeme me den yndie svaj i ryggen — det blekgrønne gryende dagslys faller like hen over det. Og pusten gaar fra mei, hjerte klapper i mit bryst som vil det springe istykker mens jei stirrer som i angest paa dette dejlie legeme — og afsindi af længsel efter henne aker jei mei saa nedover i sengen og lægger sykt og ømt kinne mit ned paa den dejlie ennen hennes. Men pludseli kan jei ikke la det være: jei griper nervøst om begge hennes hofter og kysser henne som vanvitti nedover ennen og laarene saa hun vaagner me et sæt og kaster sei om paa ryggen — og jei befinner mei pludseli liggende mitt inne mellem hennes laar. Saa kan jei ikke styre mei længer: jei synker aandeløs inn till henne me mine læper mot hennes eget allerindeste og kysser til — og svimler igjen bort i vellyst, inn i henne...

Men igjen vaagner jei til mei sell ve at hun klapper mei paa hode og sier me roli stemme: «Du? ikke gjør det mer!» — og halldø a skam kryper jei op ve siden a henne og gjemmer mit ansikt i puten.

— Er Di vonn paa mei naa? spør jei angest, uten aa se op.

— Nej, svarer hun venli. Og da jei saa ser op og ser henne ligge der og stirre træt op i tâke, overfalles jei af en forfærdeli anger:

— Vera! hvisket jei sagte — jei skal ikke forstyrre Dem mere... forsøk om Di kan faa sove igjen — jei skal ligge saa stille og ikke komme Dem nær.

— Nej, sier hun, jei vil ikke sove mer, det er jo maaren alt og jei maa tili op — jei skal jo me baaten Klokken 8. Desuten kunne det vel ikke nytte — for du kan jo saa allikevel ikke la mei være, kan du vel?

— Nej, svarer jei sagte uten aa tore se paa henne — jei kan det vist ikke... er Di vonn paa mei for det?

— Nej, sier hun bløtt — jei er ikke vonn paa dei... stakkars dei!

— og hun lægger stille haannen sin bort paa mit ansikt. Og jei griper den kjære dejlie haannen og presser den feberagti mot mit kinn, og kysser den ømt, mens en dyp taknemmelihet rinner ned igjennem mei — gud hvor er hun vidunderli snil imot mei stakkars menneske!...

— Faar jei lov aa ligge i armen Deres? spør jei saa, frygtsomt.

— Ja, svarer hun bløtt og lægger armen om halsen paa mei.

Saa kaster jei mei igjen inntil henne og klynger mei op a henne i vill fortvilelse —: snart skal hun gaa... ikke være her mere... aldri kommer jei til aa ligge saan legeme til legeme mere me henne som naa og kryste henne inntil mei — aldri holler hun flere slike nætter ut! — hva skal der bli a mei!

— Og i øm, fortvilet fortvilelse klapper jei henne ned omkring hennes dejlie elskede legeme — aah hvor jei elsker hver plet a hennes hud... og alt det som er inni henne — alt, alt som er henne!...

Og det ømme magtstjaalne begjær efter henne henne henne!!! — rinner mei igjen som en syk fortærende ill ned gjennem marv og bén... aldri har jei vært fjernere enn naa fra aa kunne ta henne, aldri saa til marv og bén opløst a hennes dejlihet som naa! — og snart skal jei ikke ha henne her mer... aldri mere! — hva skal jei gjøre jei arme elendie... gud for en kvâl!...

Aah om jei endda kunne faa kysse henne ennu en siste gang dernede, lissom til adjø — kysse og kysse og kysse henne saalænge til vellysten endeli svømmet inn i henne og fyllte hennes indre helt op til hjerte og grep henne sell og tok henne me saa hun svant hen i en søt rûs — ah!... og saa, mens hun ennu bævet a vellyst maatte jei faa spise og drikke af henne, for at jei lissom kunne faa me mei af henne alt hva hun kunne gi mei, denne siste eneste gang...

Aah men hun ligger her saa ong og saa sunn, og begriper ikke at jei kan elske alt det som er inni henne og som kommer ut a henne — hun ville bare væmmes ve det! Og jei vil ikke hun skal væmmes! jei vil at hun skal være snil og venli mot mei, og litt gla i mei endda, naar hun naa skal skyte mei ihjel — aanej, jei ber henne nok ikke om noe mer!...

— og lissom til et siste adjø klapper jei henne ennu engang i øm fortvilet fortvilelse ned omkring det dejlie elskede legeme som jei ikke kan naâ — gud hvor jei elsker hver minste plet paa det! — og lægger saa i rædsel mit hode ned paa hennes bryst, og gir det hele definitivt op...

Men som jei ligger der ve hennes bryst, sunket hen i en slags fortvilelsens dvale, mærker jei pludseli igjen at jei kan! En angstfull glæde skyter op i mei, jei tør ikke se paa henne mens jei lægger mei over henne for ikke aa overvældes me det samme, og forsøker angest aa tænke paa noe andet mens jei bævende føler at jei glier inn i henne — men da jei virkeli er naad derinn uten at det er gaat for mei, og tror at det kansje skal lykkes, kan jei ikke andet: jei ser henne afsindi af glæde inn i det dejlie ansikte me de hall-lukkete øjne — aa gud sej forbarme om jei fik henne me!...

Men saa er hun for dejli, det hele blir mei igjen for vidunderli ufatteli søtt og stort — og da jei angest forsøker aa stanse og kjæmpe imot, er det for sent: vellysten væller tyk og søt ned igjennem mei, men fyller mei samtidi me fortvilelse. Og for ialfall aa gjøre noe som hun vil, trækker jei mei i det afgjørende øjeblik tilbake — hun er jo rædd for at der skal bli barn a det — og støttet paa begge mine hænder ligger jei der over henne og stirrer skjælvende ned paa hennes ansikt mens det gaar...

Saa synker jei sønderknust ned ve siden a henne —: alt er tapt og forbi! dette aarker hun aldri mer!

— og me ansikte gjemt ve hennes skulder og armen slængt løst bort over hennes legeme blir jei liggende der, halt bedøvet a smerte og fortvilelse, intil jei vækkes ve at hun sier:

— Du! naa maa jei nok staa op hvis jei ikke skal komme for sent til baaten.

En afsindi angest griper mei og jei ser forfærdet op paa henne; men da hennes øjne møter mine ømt og bløtt, klynger jei mei igjen optil henne og hvisker me klappende hjerte:

— Vera! er du ennu noe gla i mei?

— Ja, svarer hun bløtt og stryker mei ned over haare.

— Men tror du endda at du kan gi mei de otte nætterne?

— Ja... vi skal se hvordan det kan ordne sei naar vi naa kommer derut igjen.

— Tak! tak! hvisker jei stille inne ve hennes bryst; jei syns jei maa dø a taknemmelihet: hvor er hun ufatteli snill imot mei... alt er altsaa ennu ikke tapt!...

— Faar jei følle dei ned paa dampbaaten? spør jei saa.

— Nej, jei vil ikke bli set i byn sammen me dei idag!

— Men naar faar jei saa se dei igjen?

— Jei kan ikke før iaften.

— Gud, sier jei nervøst — da faar jei bli i byn helt til ieftermidda... jei holler ikke ut aa være derute, og vite at jei ikke skal se dei hele dagen... Men iaften klokken ni — faar jei da lov til aa hente Dem me prammen derinne ve badehuse?

— Ja!

— Tak! tak! hvisker jei igjen derinne ve hennes bryst og klynger mei ømt inntil henne...

— Men naa maa du la mei faa lov til aa staa op, sier hun ømt men bestemt — og jei slipper henne angest. Og hun stiger ut a sengen og sætter sei paa stolen mitt imot mei og tar paa sei underbuxene — mens jei blir liggende der og stirre... gud, hvis hun bare ikke skulle gaa — aah saa søtt det er aa faa lov til aa se henne klæ paa sei...

Men saa rejser hun sei op for aa knytte sammen baannene omkring live, og mens hun gjør det ser hun lissom aansfraværende ned paa mei, og sier som i tanker:

— Naa har jei altsaa gjort dei og Waldemar til uvenner for bestandi! — det hadde jei lovet mei sell fra først af...

En rædsel bæver igjennem mei —: hun mener da ikke at hun har gjort det hele a den grunn!!! — og syk rækker jei haannen ut imot henne og hvisker det angest op til henne:

— Er du gla i mei Vera?

— Ja! svarer hun bløtt og tar haannen min — og nervøst trækker jei henne bort til mei ve sengen og slaar armene om hennes hofter og kysser henne me fortvilelsens ømhet fremme paa underbuxene. Og da hun ømt skyter maven frem imot mei og lissom gjengjæller mit kys, farer et vellystgys igjennem mei og jei ønsker mei bare at gid gid jei kunne dø paa stede af henne!...

— Saa! sier hun ømt og løsner me sine hænder det tâk jei har om hennes hofter — naa maa du la mei klæ paa mei, ellers kommer jei for sent!

og hun blir gaaende der i det lille blaamalte værelse og klæ paa sei og gjøre toilette. For hver ny ting hun tar paa er det som staar hun der i en ny dejli dragt — aah, like dejli er hun i dem alle!... hvor ville jei gjerne springe op og faa være me aa hjælpe henne paa me hver enkelt ting, men jei tør ikke... Aah, men saa søtt saa søtt det er ialfall aa faa ligge her og se henne klæ paa sei...

Saa sætter hun sei paa sengekanten fullt paaklædd i sort, me hatten paa —: Adjø! sier hun og rækker mei haannen. Men istedenfor aa ta den slynger jei igjen armene om henne og klemmer angest mit hode inn mot hennes bryst —:

— Aa Vera, hvor det er forfærdeli at du skal gaa! hvisker jei angest — hvor blir det rædsomt aa være til naar du ikke mere er her!...

— Jamen du! sier hun ømt — jei maa jo gaa, ikke sant? ... Saa! — og hun løsner igjen tâke som jei har omkring henne, og mens hun holler begge mine hænder me sine og ser mei dybt og ømt inn i øjnene, sier hun muntert:

— Du! jei er gla i dei jei! — adjø!

og hun kysser mei fort paa munnen, springer op, og er forsvunnet.

Et øjeblik stirrer jei forfærdet efter henne — saa brister jei i krampegraat — jei kan ikke være til uten at hun er her! aa gud aa gud... Og hvordan skal det gaa! — aldri har jei vært saa umulig hos noen sjøge som hos henne — aah! hun holler det aldri ut! gid jei var dø!...

og jei blir liggende der me ansikte nedi puten og hulke og hulke...

————————

Ve middas-tide sitter jei i solskins vejr under Gravesens telt ve en absinth, sammen me Schander. Tause og mørke sitter vi der og stirrer hen for os begge to — saa pludseli staar Erik, Majkens kjæreste, foran os og sier:

— Har dere set Bjørck?

— Bjørck!? sier jei og ser forfærdet op paa ham.

— Ja! han er kommen til byn i formidda, jei skal absolut ha fat i ham — naa, han er altsaa ikke vært her, jei faar kikke inom Grand da, adjø! — og han gaar igjen, fort som han kom.

Schander senner mei et forskende blik men sier ingenting — og jei blir sittende der og stirre ut i luften me sykt bankende hjerte —: ... Kommen... naa!... idag! — gud for en ulykke!... Aah at han ikke ventet ennu noen dage me aa komme, til det hele hadde vært afgjort mellem henne og mei!... naa kommer han jo som en hunn i et spil kiler, og ødelægger det hele — for henne, for mei og for sei sell!... Og hva skal jei si til ham naar vi møtes?!... ingenting kan jei si ham før han har talt me henne, og jei har talt me henne... Ingen ting! bare møte ham me et taust forlegent ansikt — gud for et møte det blir!...

Aah, om jei bare kunne si ham alt strax... kunne gripe hans haann me det samme han kom, og trykke den varmt, og se ham trist inn i øjnene og føre ham hen til et stille sted hvor vi kunne sitte for os sell vi to alene — og der forklare ham det hele, hvordan det er kommet... og læse op for ham hennes breve til mei og mine breve til henne — og saa tilslut forklare ham alt det som siden er skedd, og hvordan tingene naa staar... Kansje ville han da føle som jei, at dette me mei er noe som maa føres tilenne, og at naar det er slut saa vil hun falle tilbake paa ham igjen... og han vil da eje henne hélere enn han har ejet henne paa længe... Og kansje ville han saa la tingene gaa sin naturlie gang til dette me mei var slut, og jei ville kunne ta et kjærli adjø me begge disse eneste mennesker som har vært noe for mei i disse siste aar — og jei ville mitt i min fortvilelse ialfall dø me den trøst, at det som har bragt mei til aa gaa under, det har ialfall bragt ham paa det tørre... — aah, om jei bare kunne si ham alt strax!...

Istedenfor naa: Me sorg og fortvilelse i hjerte kommer han her og vét ingenting og skjønner ingenting — andet enn at der er noe galt — for hun har jo ikke skrevet til ham... og saa skal jei møte ham me et taust forlegent ansikt og kansje bringe mistillid og uvilje inn imellem os fra først af — herregud!... Og hvordan vil det naa komme til aa gaa?... herregud, herregud, at han ikke ventet noen dage me aa komme!...

— Skal vi gaa op aa spise? sier pludseli Schander og stikker ut sin absinth.

— Ja la os det! sier jei nervøst og stikker ut min jei ossaa — og vi gaar over gaten og op i spisesalen.

Men jei kan ikke spise. Forgjæves sitter jei der og forsøker aa pine i mei en tallerken suppe, men kan ingenting faa ned og lægger kvalm skeen bort — herregud at han skulle komme just naa!...

— Godag! sier pludseli Bjørcks stemme like ve siden a mei, og jei ser op og rækker ham haannen og sier godag jei ossaa — men vet saa ingenting mere aa si.

Erik og Georg er me ham og de sætter sei ned ve vort bor alle tre. Men Bjørck kan heller ikke spise, han blir sittende der me et sykt uløkkeli ansikt og bare stirre hen for sei — intil han pludseli rejser sei og gaar inn i den andre afdelingen a spisesalen for aa snakke me Lili og Jakob som han har set komme inn der. Jei venter en stunn paa ham, men aarker saa ikke mer, sier til Schander at jei gaar ned under telte og drikker kaffe saalænge — og rejser mei og gaar.

Ute paa gangen kommer Bjørck løpende efter mei:

— Gaar du? spør han me blekt forstyrret ansikt.

— Nej, nej gaar bare ned og drikker kaffe.

— Naa saa? — ja jei kommer strax efter, sier han og gaar inn igjen — mens jei gaar nervøs ned a trappene og tænker paa om Lili og Jakob kansje har sagt noe, siden han saa saa forstyrret ut i ansikte. — Nede i porten møter jei pludseli Fredrik som er temmeli drukken:

— Skurk! sier han og truer til mei me knytnæven, mens han smiler me hele ansikte — hvor ble du og Vera af igaaraftes?

— Vi ble gaaende paa gaten i hele nat og snakke sammen, svarer jei alvorli.

— Du er en stor skurk! sier han og ryster paa hode me et vantro smil — men hvor skal du naa hen?

— Ut aa drikke kaffe.

— Jei ossaa! sier han — jei skal bare op og snakke etpar or me Bjørck først, saa kommer jei ned igjen! — og op trappen springer han, mens jei gaar ut under telte og forlanger kaffe. Litt efter kommer Fredrik ned igjen og da han har penge faar vi chartreuse til kaffeen og blir sittende der og drikke til Bjørck kommer ut sammen me Erik og Georg.

— Hvor skal du hen? roper jei over til Bjørck da jei ser at de skraar opover mot Karljohan istedenfor aa komme over til os.

— Jei rejser ut me toge 4₃₄! svarer han.

— Jei rejser me baaten Klokken 5! roper jei tilbake.

— Naa, sier Fredrik som alt har rejst sei for aa gaa me de andre — da kan jei jo lissaa gott rejse derut sammen me dei da! — og han sætter sei ned igjen og drikker videre.

Om en stunn gaar vi opom Gløersen hvor Fredrik har kredit og faar en flaske absinth, et par flasker Martell og noen cigarer og cigaretter — og skynner os saa ned paa Jernbanebryggen og gaar ombor i «Moss» som er full a passagerer.

Men da det ringer tredje gang rejser pludseli Fredrik sei fra bænken hvor vi sitter, ser mei me et drukkent smil inn i ansikte og sier:

— Nej fan om jei rejser derut!

og derme hopper han ilann igjen just som baaten skjærer fra bryggen.

... Mon han skjønner det hele og har hvisket Bjørck et or i øre oppi spisesalen? tænker jei ve mei sell mens jei stirrer efter ham — var det kansje derfor Bjørck ikke ville komme bort til mei under telte... Naa, i guds hellie navn: tingene faar gaa sin gang som de kan!

og jei faar fat i en flaske selters, trækker op den ene Martell-flasken, og laver mei skjælvende en pjolter — mens dampbaaten stryker utover havnen i eftermiddags-solen, full a glae sorgløse sommerklædte mennesker...

Klokken er ni om aftenen men det er ennu fuldt dagslys, da jei svinger om odden og ror inover den lille bugten hvor hun bor... Afgjørelsen føles som like forhaannen... alt er forbi... hjerte slaar saa sykt i mit bryst... jei er saa uendeli dødsens træt, og ønsker mei bare ennu en stille stunn hos henne hvor jei kan lægge mit hode inn til hennes bryst og hviske det til henne at jei elsker elsker elsker henne... elsker henne til døden! — og saa vil jei søvne inn der ve hennes bryst mens jei føler hennes haann glie bløtt ned over mit haar og hører henne hviske det til mei at hun ossaa er gla i mei... — herregud, jei ønsker mei ikke noe mere, jei er saa til døden træt...

Stille lægger jei til ve det lille gule badehuse derinne i bugten og stiger ilann og gjør baaten fast, og vil just til aa gaa opover for aa faa fat i henne — de faar i guds navn se mei hvem som vil, det faar være det samme, jei aarker ikke mer! — saa pludseli dukker Vera og Bjørck frem af skoven derinne paa strannen og kommer bortover, og ut paa bryggen. Nadja og Gog har de me sei, og de kommer saa stille — en liten fredeli familie...

Mit hjerte bæver mens jei føller me øjnene hennes kjære kjente skikkelse — saa er de herute, og jei hilser. Bjørck hilser igjen, stille og trist; hun nikker langsomt, men paa hennes ansikt er ingenting aa se...

— Vi skal ut og ro litt, sier hun dæmpet.

Et svagt glimt af glæde blusser opi mei — jei haaper et øjeblik at de skal gaa i min baat, og at vi skal ro utpaa alle tre og snakke sammen, vi som alle har saameget aa si hverandre. Men isteden stiger de ned i den hvite sjægten paa innsiden a bryggen, og hun sætter sei agter og venter mens han øser baaten læns.

Saa svigter benene unner mei, og jei sætter mei syk ned paa bryggekanten og blir sittende og se ned paa henne. Nadja og Gog kommer bort og stiller sei ve siden a mei.

— Kan du huske mei fra ifjor nede paa Filtvedt? spør jei Gog.

— Nej! sier han og ser paa mei me store fremmede øjne som ligner Veras.

— Jamen jei kan huske dei! sier Nadja.

— Hva heter jei da?

— Du heter Hans Jæger!

— Hvor gammel er du som husker saa gott? spør jei og klapper henne paa haare.

— Sex aar.

Jei vet ikke mer aa si, blir bare sittende der og se sykt ned paa Vera, til han er færdi me aa øse — saa løfter jei begge barna ned i baaten til dem, og de ror stille utover bugten.

Alene staar jei igjen der paa bryggen og stirrer efter dem, saa dødsens træt at jei syns jei maa segne om og dø der jei staar — saa pludseli hører jei stemmer bak mei oppe fra skoven, og venner mei om. Og strax efter dukker først Majken og Erik, saa Bekkasinen og Fredrik — han er altsaa kommen herut allikevel — og tilslut den høje lyse sytten-aarie Georg me det vakre slyngelalder-ansikt, frem af skoven derinne paa strannen, og kommer ut paa badehusbryggen allesammen.

— Vi skal bort til Hvitsteen og hente noe som er kommen me «Moss» i aften, sier Erik til mei — vi faar ta prammen din siden Vera og Waldemar har tat sjægten.

— Gjerne det! svarer jei, og vi stiger i prammen allesammen og ror derbort. Da vi kommer tilbake kommer netop Vera og Bjørck roende inover bugten de ossaa, vi lægger til paa samme tid, og stiger samtidi op paa bryggen allesammen. Det begynner saa smaat aa skumre. Jei føler at jei aarker ikke være sammen en disse onge glae menneskene mer, men jei kan jo ikke rejse hjem igjen heller før jei har faat talt me Vera — og mens de andre blir staaende der paa bryggen og snakker og ler, gaar jei alene inn paa strannen og sætter mei ned i kanten a skoven. Strax efter kommer Vera bort og sætter sei ve siden a mei:

— Jei kan ikke snakke me dei iaften, sier hun — men møt mei imaaren formidda klokken toll oppi bakken paa den andre siden a Hvidtsteen, der hvor vi plejer aa skilles.

— Det skal jei, svarer jei sagte. — Har Di sagt ham det hele?

— Ja! svarer hun og ser paa mei — men jei kan ingenting se af hennes ansikt.

— Og hvordan tok han det?

— Anderledes enn jei hadde tænkt.

— Hvordan det?

— Jo, jei hadde nok tænkt at han ville bli svært bedrøvet; men da jei sa ham at jei ikke var saa gla i ham som før, saa svarte han bare, at hvis jei ikke ville gifte mei me ham saa ville han skyte sei strax.

— Og hvordan vil det saa gaa? spør jei sagte.

— Jei vet ikke, svarer hun stille og ser hen for sei — det faar vi altsaa snakke om imaaren... Først forlangte han for at han ikke skulle skyte sei strax, at jei aldri mer maatte snakke me dei, men det svarte jei jo at der ikke kunne være tale om... Gud, men naa maa jei bort til de andre igjen — adjø! altsaa klokken toll! - og hun skynner sei derbort.

— Jei blir sittende og stirre derbort, ute a stann til aa rejse mei — det er forbi... alt er forbi!...

Inne ve roten a bryggen staar hun og snakker me Bjørck, litt skilt fra de andre. Han hører paa henne, hode kastet litt tilbake saa det store lyse skjægge ser ennu højtideliere ut enn ellers... Pludseli sier han højt og afgjørende: «Aldri i verden!» — og slaar theatralsk ut me haannen.

Hun ser et øjeblik paa ham, lissom tvilraadi, men venner sei saa træt imot de andre:

— Fredrik og Georg! sier hun — dere faar rejse ned til Emmestad og ligge; vi har ikke plass til dere her.

— Aa, mei er der plass til, sier Georg — jei ligger gjerne paa gulve, jei skal jo me baaten hall sex imaaren tili og det er saa langt bort til Emmestad.

— Langtifra! svarer hun kort — du kan ikke bli her.

— Aajoda elsketen? ber han insmigrende me hode paa skakke — og pludseli gjør dette jargonor «elsketen» mei vammel ve hele fyren.

— Ikke tale om! svarer hun igjen og venner sei fra ham.

Jei skjønner at hun naa vil bli kvitt de to, og gaar syk derbort.

— Naa rejser jei hjem, sier jei — de som vil me til Emmestad faar komme me det samme! — og jei gaar ut paa bryggen og stiger i prammen, og Fredrik og Georg føller me.

— Jei skal gjerne ro! sier Fredrik.

— Nej tak! svarer jei sagte — jei ror heller sell!

jeg føler at hvis jei ikke naa tar mei volsomt sammen saa kan jei ikke holle mei oppe længer — og jei griper aarerne og ror krampagti anspænt utover bugten, mens Vera og de andre forsvinner inn i skoven opover mot husene.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Jæger, H. (1893). Syk kjærlihet : roman. Paris. s. 240-242

https://no.wikisource.org/wiki/Syk_kj%C3%A6rlihet/XXIIIb