Dato
6 juli 1888

Christian Krohg, som er på besøk hos Oda Engelhart på Rammebråten i Hvitsten, kommer om morgenen inn i Jensines stue i Emmerstad, der Hans Jæger, Haakon Nyhuus og kameratene ligger og sover på flatseng. Oda har fortalt ham om forholdet hun har til Jæger nå. Hun har også fortalt at hun har lovet Jæger å hjepe ham å ta livet av seg.

Jæger beskriver dagen slik i boken Syk kjærlihet:

"Maarenen efter. (Freda 6te Juli 88)

Paa det gule gulve inne i bunnen a den blaamalte stuen, tilvenstre bak døren, ligger Gaarder og Fredrik og jei side om side paa en stor fælles flatseng me hver vort teppe over os — hoderne mot den indre væggen, ansikterne mot lyse. Klokken viser hall otte paa det store gammeldagse slaguhre borti hjørne ve vindue. Gaarder og Fredrik som ligger inderst sover endda; men jei ligger der lys vaaken — det har jei gjort siden klokken fem — og stirrer gjennem vinduerne derborte ut i den blaa solfyldte maarenluft og venter paa at klokken skal bli toll - og tror at det blir den aldri i verden...

Saa pludseli hører jei fot-trin ute i forstuen, og efter et kort knakk paa døren gaar den op like ve siden a hode mit, og inn trær, først Bjørck, tyk og solid, i lys vaarfrak, den brungraa filthatten brættet ned i øjnene — og saa Erik, tynn og let i sine snaue blaa klær og sin raske blaa jockey-hue.

— Naa! er dere ikke staat op endda? brøler Erik, og Gaarder og Fredrik skvætter op overenne paa flatsengen og gnier seg i øjnene.

— Kom naa saa bader vi! sier jei og springer op og kaster det graa ullteppe omkring mei.

Fredrik gidder ikke bade, men Gaarder slænger strax sit ullteppe om sei, og vi to springer da ut omkring huse og ned til bryggen, hopper i vanne og svømmer noen tak — og skynner os saa op igjen i den blaamalte stuen, hvor Fredrik staar hall-paaklædd mitt paa gulve og vasker sei, mens Bjørck og Erik har sat sei bort ve vindue og sitter og ser ut.

Da vi har klædd paa os i en fart, sier Gaarder muntert:

— Skal det være en absinth, eller en konjak-og-vann paa maarenkvisten?

— Ja, noe aa drikke kunne ikke være a vejen, sier Bjørck langsomt borte ve vindue.

— Vel, gaa dere uti haven, der staar flasker og glas — saa skal jei skaffe is, sier Gaarder — og vi gaar.

Ute paa trappen venner Bjørck sei mot mei og sier:

— Faar jei snakke litt me dei, Jæger!

— Ja! svarer jei — og vi to gaar foran de andre, bortover forbi haven og sætter os paa en fjellknab strax bortenfor. Et øjeblik sitter han der stille og ser ned i joren — saa løfter han øjnene litt forretningsmæssi paa mei og sier:

— Vera har fortalt mei det hele... det er bare én ting jei vil be dei om —

Jei spisser øren og ser spænt paa ham.

— at du vil afstaa fra den hjælpen hun har loft dei... du vet — til aa ta live a dei. For hvis hun gjør det — hun kommer aldri til aa kunne glemme det... du kommer da til aa staa som en skygge imellem henne og mei bestandi — og da kan vi jo lissaa gott gaa hen og ta live af os alle tre me én gang.

Alting er me ét blet saa underli tomt og stille inni mei, jei sitter der og stirrer, lit fortapt, ut over bugten og fjoren som ligger der solbeskinnet utover, frisk blaa under en liten bris, og me en hvit sejler paa hist og her, — saa søndags-borgerli fredeli den ser ut!... De to, han og hun, har altsaa inat dødsdømt mei... og naa kommer han her bare for aa si mei det... ossaa for samtidi aa be mei gi slip paa det eneste jei har tilbake —: trøsten ve aa dø me hode i hennes fang...

Endeli ser jei op paa ham, litt kolt, og sier:

— Selvfølgeli afstaar jei fra det naar hun ikke mere vil!

Han trækker paa skuldrene:

— Du vét hvordan hun er: har hun sagt det saa gjør hun det... Nej, du maa si, at du ikke vil!

— Vel, jei vil ikke hvis jei forstaar at hun ikke har lyst.

— Janej, du maa si absolut, at du ikke vil! ellers sier hun at hun har lyst — og gjør det.

— Jamen da er det, fordi hun har lyst, og da kan ikke jei si at jei ikke vil — for da vil jei!

Han ser paa mei lit me de klare blaa øjne, sier saa me roli overbevisning inn i det store lysskjæg:

— Herregud det er da saa let aa dø — det kan man da gjøre alene.

— Jei syns ikke der er let aa dø, svarer jei — især naa!... og allerminst alene. Og i ethvert fall: dette kan jo ikke jei si ja til uten aa ha talt me henne... jei kan jo ikke afgjøre den ting alene, efter det som er foregaat mellem henne og mei — jei er jo ikke hennes formynder!...

Han sitter der taus en stunn og ser stille hen for sei, men løfter saa igjen ansikte paa mei og sier me lav skjælvende stemme — det lyder som en appel til hele vort gamle venskap:

— Ikke gjør det da Jæger?...

— Vil hun, saa vil jei, svarer jei kolt — og jei tror ikke hun har mere lyst til aa afstaa fra det enn jei; saa pas gla er hun i mei. Forresten, naar jei først skal afdage, saa tror jei ikke det vil ha noen betydning for henne senere, at hun har hjulpet mei — andet enn den at hun vil være gla ve ialfall aa ha gjort mei den tjenesten.

— Aa, hun vil aldri, aldri kunne glemme det! bryter det ut a ham me overbevisning — jei kjenner henne! hun er ikke saa stærk som hun tror, og som hun gir sei ut for!...

— Ja, jei kjenner henne jo altsaa lite; men efter det lille jei kjenner henne, saa vil det ikke gjøre henne noe.

— Jamen jei kjenner henne, og jei vét det! sier han, og slaar afvisende ut me haannen.

Jei trækker paa skuldrene:

— Ja, det blir altsaa henne som kommer til aa afgjøre dette.

Han ser en stunn trist hen for sei, saa sier han:

— Jaja, det er altsaa ikke noe mer aa snakke om da?

— Nej.

Saa rejser han sei og vi gaar ned i haven til de andre som har sat sei der paa bænken under moreltrærne og drikker. Jei laver mei en absinth og rækker flasken til Bjørck som sitter og ser stur hen for sei.

— Nej tak, jei vil heller ha konjak-og-vann, sier han.

— Hér er konjanderen! sier Erik og rækker ham flasken, smattende me tungen efter den siste slurk —: ah! det er dejli aa faa sei sin maarenpjolter!

— Ja, sier Fredrik og sætter glasse fra sei, smattende me tongen han ossaa — det smaker sgu gott dette herre!

Gaarder sier ingenting, bare sitter og ser paa Bjørck og mei me store forundrete barneøjne.

Men da stemningen begynner aa bli for trykket, trækker Erik og Fredrik og Gaarder sei én efter én inn i stuen me glassene sine, og Bjørck og jei er igjen alene. — Jei sitter der paa den graa rygløse bænken, lænet litt til siden, støttet paa den ene haannen, og stirrer ut over den frisk blaa, solbeskinnete fjorden — han sitter me ryggen til fjoren og ser paa mei.

— Hvorfor behøver du forresten aa dræpe dei? spør han pludseli. — Saa længe du endda har næsen mellem begge øjnene saa er det da altid bedre aa leve enn aa være dø!...

Jei trækker paa skuldrene:

— Jei kan ikke greje mei uten henne... jei er ikke levedygti mer uten henne...

— Jamen, sier han om litt — vi kan jo slaas om henne! hun er det ved gud vært! — og den som taper han kan altsaa rejse til helvete...

Jei forstaar ikke hva han mener me aa slaas om henne, men jei gidder ikke spørre... om henne? — hun har jo sell valgt jo!

— og jei trækker bare træt paa skuldrene.

— Din kjærlihet til henne er da ikke en sann syk kjærlihet! sier han saa.

— Aa jo, den er noksaa syk.

Han ser litt paa mei, saa sier han igjen:

— Jei har sgu ingen fordel fremfor dei! — jei er stor og tyk og ser stærk ut, men i virkeliheten er jei ossaa noksaa ødelagt...

Jei forsøker et øjeblik aa tænke for aa gjøre mei rede for hva det egentli er han mener — men saa gidder jei ikke. Derimot svæver der mei noe for om at vi tre som har hat saa meget sammen før, vi bør da naa før vi skilles snakke orntli, helt ut me hverandre — og saa sier jei:

— Du! jei vil foreslaa dei en ting —: Naa har du talt me henne... naa klokken toll skal jei tale me henne — og saa syns jei vi bakefter skulle tale me henne begge to sammen.

— Aldri i verden! — og han slaar afværgende ut me haannen.

— Eh bien, tant pis! sier jei, og trækker igjen træt paa skuldrene.

En stunn sitter vi saa der og bare ser ut i luften begge to — saa sier han pludseli:

— Næ-j! se hvor det er vakkert!... nydeli! — og han lægger hode paa skakke og peker paa et lite still-leben bortpaa den umalte graa træbænken likeoverfor sei —: et glas, halt me absinth, og noen forskjelli-farvete cigaret-pakker.

— Ja, det er ganske vakkert.

— Nej kom hit, sier han og peker paa plassen ve siden a sei — sæt dei her!... se, hvor det er vakkert!...

Jei gidder ikke si «rejs til helvete!» jei er for træt — og godmodi sætter jei mei hen ve siden a ham og later som jei ser paa det:

— Ja det er svært vakkert i farven, sier jei.

Saa ser han paa mei, lissom bedrøvet og sier:

— Nej, nej... ser du ikke for en fin yndi stemning?

— Jo.

Mer blir der ikke sagt — vi tømmer glassene og gaar inn til de andre.

— Saa rejser vi da, Erik! sier Bjørck da vi kommer inn.

— Rejser dere alt igjen? spør Gaarder overrasket og ser forundret paa os begge.

— Ja, svarer Bjørck, og han og Erik sier adjø og gaar, og Gaarder og Fredrik føller dem ned paa bryggen.

Oppe i vindue i den blaamalte stuen blir jei staaende og se derned paa dem da de rejser. Det er Erik som ror den hvite sjægten, og agter sitter «han» bre og trygg og ser utover fjoren — rørenes milt og vemodi stemt kan jei tro... som derute i haven overfor det still-lébene...

Den siste snip af sjægten er forsvunnet bâk odden derute tilhøjre, men jei staar ennu der og stirrer paa det sted hvor den forsvant.

— Pas de chance! sier jei saa til mei sell, og derme gaar jei mekanisk ut i haven igjen, svært sløv og likegyldi stemt, og laver mei en absinth til.

————————

Klokken er snart toll. Me hatten bak i nakken og begge hænder i buxelommene diller jei sløv og apathisk ned a den bratte vejen gjennem furuskoven, nedover mot Hvidtsten. Det er blik stille. Solen brænner og steker og jei har den akkurat like bak i nakken — der fins ikke spor af skygge paa den hvite støvete vejen trods den høje furuskov paa begge sider.

Ve toppen af den nederste afsats i bakken stanser jei og sætter mei hen ve vejkanten paa højre side af vejen og blir sittende der og stirre sløvt nedover det siste stejle bakkestupe, ned til der hvor husene begynner. Uten aa tænke sitter jei der og stirrer; gud vét hvor længe — saa endeli kommer hun frem i svingen dernede, i lys blaa tætsluttende kjole og me stor gul straahat paa hode, og mekanisk rejser jei mei og blir staaende og se paa henne —:

Langsomt, skritt for skritt kommer hun opover den stejle bakken, træt og tankefull, ansikte bøjet mot joren. Og mit trætte sløve hjerte begynner igjen aa banke, lite gran stærkere og lite gran stærkere for hvert skritt hun tar — intil tilslut hele min vanvittie kjærlihet til henne bruser mei som en styrtende feber gjennem bloe. Men saa, da hun bare er noen faa skritt fra mei løfter hun hode og ser paa mei me et underli kolt fremmed ansikt, som jei ikke kjenner, som jei aldri har set henne me før — og pludseli me ét stanser hjerte mit og staar døds stille, og jei er like ve aa falle om.

Og hun nikker me det fremmede ansikte, uten aa si noe, nikker som til en fremmed, og gaar mei forbi uten aa stanse — og jei hilser mekanisk me hatten idet hun passerer, og føller saa, lissaa mekanisk, efter henne opover. Et stykke længer oppi bakken tar hun tilvenstre op i skoven, finner sei en klippeafsats derinne, mellem to store furuer, og sætter sei ned og peker, uten aa si noe, paa plassen ve siden a sei.

Dirrende over hele mit legeme sætter jei mei ned ve siden a henne og blir sittende og se paa henne —:

Foroverbøjet sitter hun der i den blaa tætsluttende kjolen, ganske stille, albuerne støttet paa sine knær, hænderne i fange — og stirrer ned paa den brune naalebestrødde skovbunn. Hode er bøjet og jei kan ikke se ansikte hennes for den store gule straahatten...

Dødningeagti stille er det runt omkring — ikke en lyd høres, andet enn insekternes summen mellem træerne i den stille ophetete luft...

Endeli sier jei — det kommer aldeles tonløst og stemmen skjælver og er hæs, jei kjenner den ikke sell igjen, og hver fiber i mit legeme dirrer:

— Det er altsaa ham Di er mest gla i?

Og om litt svarer hun uten aa se op:

— Ja.

Jei har jo visst at det ville komme dette ja, jei har jo sittet og ventet paa det — men allikevel: naa da det kommer griper det mei pludseli me vanvitti rædsel, og hjerte snører sei volsomt sammen saa jei mister pusten... naa først forstaar jei helt ut hva det vil si — og jei faar en forfærdeli trang til aa skrike, skrike me al mine lungers kraft... skrike min rædsel ut i den røbrunflekkete solgjennemskinnete skoven.

Men ingen lyd naar ut over min strupe, det er som jei skal kvæles — og jei bare sitter der tilintetgjort og stirrer i rædsel me stive slukkete øjne inn mellem de røbrune solflekkete træstammer bortover den røbrune solflekkete skovbunn

— og dødningeagti høres igjen bare insekternes tause summen i den stille solophetete luft...

Saa gløtter hun op paa mei, vore øjne møtes — og hun ser min rædsel. Og det gir lissom et rykk igjennem henne — og som grepet a en slags samvittihet sier hun, halt bebrejdende, halt som for aa unskylle sei, og me graât i stemmen:

— Dere truer mei jo paa live begge to jo! — og saa slaar hun øjnene ned igjen.

Jei vil svare, men stemmen svigter, og først da jei har gjort en energisk svæljebevægelse og saa støtt pusten volsomt fra mei — faar jei endeli stammet det frem:

— Truer?... nej si ikke det Vera!... jei true Dem? — herregud!... Men jei kan jo ikke nægte at det er saa... og Di vét jo ossaa at det er saa... jei kan jo ikke leve uten Dem...

Hun sitter der en stunn, bøjet forover, og ser ned i joren. Men saa løfter hun igjen ansikte paa mei og sier:

— Kan Di ikke skrive Dem fra dette her?

— Skrive? — jei ser paa henne — skrive? sier jei... skrive?... uten Dem? — jei kan jo ikke noe uten Dem jo!... jei kan jo ikke spise, ikke drikke uten Dem, ikke tænke, ikke arbejde, ikke leve...

Hun svarer ikke, bare ser paa mei me det underli kolle fremmede ansikte — og saa sier jei sløvt, det skal være kolt, men gud hvor det er hæst:

— Ja Di bryr Dem naturlivis ikke noe om aa hjælpe mei ut a live naa, Di ikke er gla i mei mer?

Saa skvætter hun til, forbauset, og sier mens hun ser mei fast inn i øjnene:

— Joda! vist vil jei det! naturlivis!... Di skal ikke tvile paa det — jei er saa gla i Dem at jei vil det!

— Ja for Bjørck var nede hos mei her idag og ba mei om ikke aa la Dem gjøre det, og dertil svarte jei altsaa, at hvis ikke Di hadde lyst til det mer, saa vil naturlivis jei ikke heller at Di skal.

Hun ser paa mei, like kolt som før, men sier saa, me en underli, lissom forfrossen varme i stemmen:

— Jei vil forfærdeli gjerne gjøre Dem noe gott — og da jei naa ikke kan gjøre Dem noe andet gott enn dette, saa vil jei altsaa det.

— Vel! svarer jei. Men jei sitter der jo litt usikker —: stemmen hennes kjenner jei igjen, men ansikte ikke.

— Men hvor skal det ske? spør hun saa, roli og koll.

— Her oppi skoven, etsteds f.ex, sier jei og ser mei om.

— Nej ikke her paa disse kanter! sier hun og ryster nervøst paa hode — for faderens skyll!... der kunne bli snak a det og jei ble blannet inne me - nej! nej! ikke her!...

— Kjenner Di noe andet hensigtsmæssi sted? spør jei saa.

Hun betænker sei litt — saa sier hun:

— Vet De hvor Holmen er? — der hvor Ilmi stjal ringen?

— Nej?

— Men Majorstuvejen vet Di hvor er, ikke sant?

Jei nikker.

— Ja bare gaa forbi Majorstuen og videre opover den vejen inntil Di træffer mei — jei skal komme først.

— Vel.

— Men hva tid? spør hun saa.

— Imaaren f.ex. — jei har jo altid noen smaating jei skal ha ordnet først.

— Nej, sier hun — imaaren er det Lørda, da kan ikke jei, for da kommer faderen herut, og altsaa maa jei være hér. — Men paa Manda?

En gysen farer igjennem mei, jei ryster stille paa hode og sier me skjælvende stemme:

— Og hva ville Di jei skulle gjøre i de tre dagene?!... Tre dages rædsel som denne — nej, la det saa heller bli iaften!

— Men det er for sént aa komme inn til byn idag, sier hun. Di kan ikke række hall-to-baaten — og vi tør ikke rejse inn me samme tog ieftermidda begge to.

— Jo! rejs Di me toge — jei skal komme mei inn jei ossaa, paa en eller anden maate. Altsaa iaften! — hva tid kan Di komme?

— Ikke før elve.

— Det var svært sént, sier jei og ser skjælvende paa henne — Di skal naturlivis være hjemme igjen i noenlunne tid... og dette siste møte —

saa pludseli fryser orene paa mine læper ve aa se paa det iskolle ansikte hennes og jei stopper op og sier bare:

— Altsaa klokken elve.

— Ja! — hun nikker, og ser igjen ned i joren.

Men om litt løfter hun igjen øjnene paa mei:

— Vil Di altsaa dette? spør hun — og der er lissom en tvil i stemmen og i øjnene.

Bloe farer mei op i kinnene, og jei ser henne angest inn i ansikte mens jei sier:

Tror Di... du store gud Di tror da ikke jei sitter her og vil være stili likeoverfor Dem?!

— Nej, nej, nej! sier hun halt graatende og strækker uvilkaarli hænderne ut imot mei som for aa ta mei om halsen. Men hun griper sei strax i det, hænderne faller ned i fange igjen — og me albuerne støttet paa sine knæer stirrer hun igjen ned paa joren.

En liten stunn sitter hun der slik — saa tar hun sei energisk sammen og rejser sei op:

— Ja naa maa jei gaa! sier hun.

Jei ser bønli op paa henne og sier me bævende stemme:

— Det er jo siste gang dette her... aa sitt her litt til... vær her litt endda...?

— Nej, jei maa gaa naa!

og nedover gaar hun, nedover mellem de røbrune solflekkete træstammerne, paa den røbrune solflekkede skovbunnen som knaser under hennes føtter.

Nede paa vejen som stuper hvitgraa og solbeskinnet ned gjennem den høje furuskov, stanser hun og venter paa mei:

— Adjø! sier hun og rækker mei haannen — ansikte er det samme underli kolle.

Jei tar haannen hennes, ser sørgmodi paa henne og sier saa:

— Vera! Di er ikke noe gla i mei mer, og Di skal ikke fordi om Di engang har sagt det gjøre dette her, naar Di ikke længer har lyst — da er det bedre jei i guds navn gjør det sell, alene...

Saa ser hun mei roli og fast inn i ansikte og sier:

— Jei vét jei er rar naa... saa underli koll... jei kan ikke noe for det... det kommer altid bakefter me mei. — Men ved gud at jei er gla i Dem — saa gla i Dem at jei vil gjøre dette siden jei vet Di saa gjerne vite det... Herregud, tror Di jei ville gjøre det hvis jei ikke var gla i Dem da?! — nej, gud skal vite at det er ikke let for mei...

— Tak Vera! er det eneste jei kan svare.

— Men naa maa jei gaa, sier hun saa, og der gaar som en angest hen over hennes ansikt — det er virkeli sant, jei maa — adjø!

og hun trykker min haann og slipper den — og gaar ned a den bratte bakken gjennem skoven, uten aa venne sei engang.

Jei blir staaende og se efter henne til hun er forsvunnet i svingen dernede. Saa gaar jei langsomt opover alene, aldeles sløv - alting er lissom dødd ut inni mei —:

Er hun gla i mei mer, eller er hun det ikke? spør jei sløvt mei sell, men ryster saa træt paa hode —: herregud, det kan jo være mei det samme det naa... skal hun se slik ut naar jei skal lægge hode mit i fange hennes for aa dø, saa er der jo lite vunnet ve det hele... Aa nej! nej! nej! nej! — en hulken ryster igjennem mei — hvorfor skedde det ikke forrie gang, mens hun endda var gla i mei!...

————————

Klokken er fire. Ute paa dampskibsbryggen i Hvidtsteen staar jei søttet paa min stok, den grønblaa vaarfrakken over armen, hattebræmmen brættet ned i øjnene, og stirrer utover —:

Solskin og blegen — blank og blaagraa me svage underdønninger ligger fjoren dø utover. En liten kutter me døe slappe sejl ligger og driver strax sønnenfor bryggen, men ellers er ingenting aa se — ikke sejl, ikke farkost, ikke noenting; bare døtt, døtt altsammen. Og stille og dø ligger ossaa byen derbâk mei, uten et menneske i sine par gater... Han kommer vel ikke tilbake igjen den mannen heller som jei endeli fant fat i heroppe og som skulle skaffe mei baatskyss til Drøbak — han er vel forsvunnet han ossaa!... hvorfor skulle han alene være levende her i denne døe byen?! — ja for den er dø! Og jei sell er jo ossaa dø her jei staar — alting er dødd bort, alting omkring mei og inni mei, alting!... ossaa er det lissom det altsammen er blet saa gult, saa guult!...

— Der kommer Vera og Bjørck, og Majken og Erik! sier pludseli Gaarder.

Jei hadde glemt han var her, hans stemme klinger for mei som en røst i ørkenen, og uvilkaarli ser jei bort paa ham —:

Rømusset og liten og runn og stærk sitter han der i brun ullskjorte og blaa buxer, den hvite styrmanns-luen paa hode, bortpaa hjørne af dampskibsbryggen, me benene dinglende utfor bryggekanten, og peker utover mot odden derute tilhøjre — hvor de ganske rigti kommer roende i den hvite sjægten. Erik ror, Vera og Majken sitter agter og «han» forut. De styrer tværsover Hvidtsteensbugten, sansynlivis agter de sei til Emmestad — men strax de opdager os herinne ror de inover mot os. De er alt kommen temmeli nær, saa nikker Vera til mei og peker bort paa den lille private badehusbryggen strax hennenfor — og jei nikker tilbake og gaar op omkring den store gule søboden og bortover stranden for aa komme derbort. Sjægten ror imens inn paa insiden a det hvite badehuse, inn i skyggen a det, og Bjørck klyver klosset op paa bryggen, skræver me besvær over rækværke og kommer inover mot mei. Mitt paa bryggen møter jei ham og vi gaar sammen tilbake og et stykke bortover strannen. Der stanser han og sier i en forretningsmæssi tone:

— Jei hører det skal ske iaften?

— Ja.

— Men hvordan vil du komme til byn?

— Jei staar netop her og venter paa en fyr som skal ro mei til Drøbak. Derfra faar jei vel altid en dampskibslejlihet, sell om det blir litt sent...

— Men den morfinen eller hva det er du har — er ikke den for gammel? — du bør jo være sikker...

— Det er en blanning a morfin og opium, oprindeli nok til aa dræpe et helt lite regimente me — og dens slags ting er ikke flygtie saavitt jei vét. Desuten faar jei noe ny morfin inni byn idag som alene vil være nok — og saa tilslut har jei jo revolveren.

— Jamen hva skal den egentli til? — det var netop det jei ville tale me dei om... det andre er jo sikkert nok.

— Nej, jei liker ikke de bedøvende tingene alene... jei har lissom en skræk for aa vaagne igjen efter dem — nej, jei vil nok helst være orntli dø før hun gaar...

— Jamen, sier han og ser paa mei, roli og overlegent — træffer saa ikke skudde orntli, saa blir du jo bare vækket... Og du vet, lægger han til me et medlidende skuldertræk —: saanne skudd som damer fyrer af!...

«Som damer fyrer af!» — jei senner et øje ut i den hvite sjægten, hvor hun sitter deragter og ser inn paa os —: det «damer» skulle du ha hørt Vera, tænker jei ve mei sell, men venner mei saa igjen mot ham:

— Aa, sier jei — hun er ikke «damer»!... hun klarer det nok! — Desuten, sell om skudde bare vækket mei istedenfor aa dræpe paa flekken, saa dør jei naa like gott a morfinen og opiumen for det.

Han ser kollt paa mei — Skal du absolut ha det skudde? spør han saa.

— Ja.

— Vel! — han trækker igjen paa skuldrene — vi rejser altsaa inn me 7₂₂ toge og skal være der klokken elve.

— «Vi?» spør jei forbløffet — skal du være me dit op?

— Du kan da vite hun kan ikke gaa alene hjem efterpaa det?!

— Jo, det var netop det vi har talt om at hun kunne!

— Det kan der altsaa ikke være tale om! sier han afgjørende.

— Saa?

— Nej! ikke tale om!... aldri i verden!

Jei trækker slapt paa skuldrene.

— Adjø! sier han kolt.

— Adjø! svarte jei lissaa kolt — og han gaar bortover til bryggen igjen, mens jei blir staaende og se efter ham.

Da han er kløvet ned i baaten igjen ror de bort. Vera ser ennu engang inover til mei, og jei hilser stille ut til henne. Og mens jei staar der alene tilbake paa strannen og ser henne fjerne sei mer og mer, stiger et volsomt had op i mei til den fyren, som ikke engang kan la mei faa lov til aa være ifre alene me henne min siste time... Aah! — jei støter stokken i sannen — hadde det kanskje vært formeget om hun hadde faat lov til aa vært sammen me mei hele denne siste dagen, siden hun er gla i mei! — ja for det er hans skyll at hun ikke gjør det!... Og naa skal bæstet enossaa til være me dit op og fordærve mei det hele! — fy fanskin! — og jei tramper indigneret i strannen.

... Men kansje er det allikevel henne som vil det slik... kansje er hun slet ikke gla i mei mer...?

Den siste snip a den hvite sjægten forsvinner bak odden derute — jei staar der og stirrer:

... Naa skal jei altsaa aldri se henne mer... aldri mer andet enn den lille stunnen iaften i mørke!... aldri mere faa se rikti hvordan hun ser ut... og kansje kommer hun endda til aa være mot mei da, saan som hun var i formidda — gud, gud, hun holler vist ikke det minste a mei mer... Anej! nej! nej! at det ikke skedde strax den første gangen...

Graaten tar mei, jei gaar hulkende op omkring den store gule søboden. Der bâk tørrer jei øjnene, biter saa tænderne haart imot hverandre og gaar ned til Dampskibsbryggen igjen, hvor Gaarder ennu sitter ute paa hjørne og dingler me benene utfor bryggekanten. Jei sier ingenting til ham da jei kommer derned, bare gir mei til aa gaa nervøst fort op og ned a bryggen og vente paa den mannen som skulle komme —: gid djævelen hadde ham... han kommer naturlivis ikke... og jei maa jo afsted, jei maa jo afsted... tænk om jei ikke rak frem! — gud, ikke for alt i verden vil jei begynne paa igjen imaaren!... Nej, satan! du skal se han kommer ikke tilbake det bæst! — hva skal jei gjøre!...

og frem og tilbake farer jei der paa bryggen me forte nervøse skritt...

Gaarder sitter der en stunn og ser paa mei — men saa tilslut gaper han træt og sier:

— Ja, jei rejser lissaa gott hjem igjen jei.

— Ja, som du vil, svarer jei — og han rejser sei dovent, kaster fanglinen løs og stiger i den brune prammen.

— Vær naa sparsommeli i byn da! sier han leende op til mei, idet han lægger fra — husk paa det er de siste ti kronerne vore du har... Ossaa kjøp endeli me lit mât.

— Jada!

Saa ror han langsomt bortover det blanke blaagraa vanne, hvor kutteren me de døe seil ennu ligger og driver derborte — og videre gaar jei der, op og ned. For hver gang jei snur og venner ansikte sydover ser jei at han er blet mindre, baade han og prammen han sitter i, og det er som har jei lyst aa kalle ham tilbake — men jei gjør det ikke...

For længe siden har han passeret kutteren og er næsten naadd helt ut til odden derborte — jei kan ikke længer se det er ham, vet bare at det er ham som fjerner sei mere og mere derborte paa det stille dø solbeskinnete vanne og snart vil være forsvunnet bak odden — saa pludseli stanser jei ute paa enden a bryggen, grepet a en forfærdeli lyst til aa rope det efter ham:

— Adjø Gaarder! adjø! — du ser mei aldri mere!

Men det gaar jo ikke an... ingen andre maa vite det enn vi tre!... Ja — hvorfor ikke igrunnen?... — aaja, naa er det forsént allikevel — der forsvant han bâk odden.

Og taarerne strømmer stille nedover mit ansikt —: han er noksaa gla i mei, sier jei til mei sell — jei er sikker paa det... han kommer nok til aa graate imaaren naar han faar høre det... aa herregud — gusjelov at der er noen ialfall som er litt gla i mei...

— — — Klokken maa være hall sex naa... Jei gaar fremdeles der op og ned paa bryggen, aldeles forfærdeli nervøs —: Du store gud, du skal se jei kommer ikke til byn iaften!... vil han eller vil han ikke, ro mei til Drøbak den fordømte træpinnen a en fyr? — den der bare kunne faa bæste til aa svare bestemt ja eller nej!...

Endeli holler han op aa snakke me sønnen sin, bøjer sei langsomt ned og tar løs fanglinen, haler snekken inn til trappen og gaar i den og kaster agterfortøjningen af. Men isteden for saa aa lægge inn til trappen igjen og ta mei me, som jei inbiller mei at han vil gjøre, sætter fyren sei roli ned og ror langsomt sønnenom bryggen, inn i strannen, haler op baaten der — og gaar sell op i lann og gir sei gemytli til aa stelle me noen garn som er hængt op til tørk der.

Jei staar der og stirrer efter ham, og tror ikke mine egne øjne —: i en stiv time har han naa staat her paa bryggen og divideret frem og tilbake me sønnen sin om hvorvitt han helst burte ro mei til Drøbak, eller han heller skulle sætte mei ut paa fjoren og ligge der og vente til der kom et dampskib — og saa tilslut ror han altsaa naa sin vej uten aa si et muk!...

Sønnen hans, den onge sjøgutten som skulle vært me aa ro, staar ennu der paa bryggen i sine tykke blaa dyffels klær, en stor Yankee-hat paa hode, og ser roli ut over fjoren, begge hænderne i buxelommen. Jei stiller mei rasende op foran ham og sier tænderskjærende:

— Er det altsaa Gammelns mening at han ikke vil ro mei?!

— Ja, dere ser vel det! svarer han likegyldi.

— Jamen for en svarte héte svingende fan, hvorfor staar han saa her og opholler i en hel time folk som har hastværk?!... Og hvorfor satan sier’n ikke ialfall tilslut fra, at han ikke vil?! — jei tror Di er galne her i denne domme fillebyen jei!...

Fyren betragter mei et øjeblik ganske roli, og sier saa:

— Je skal si dere noe je: gaa op til Lysdal dere! og ta skyss til Drøbak! — je ska vise dere aa det er henne...

Rasende venner jei fyren ryggen, jei vet sell hvor Lysdal er — og afsted farer jei, op bryggen, og op gjennem byen og bakkerne, op til skyss-stationen. — —

— — Op og ned, frem og tilbake løper jei deroppe paa tune foran skyss-stationen, fra det hvite vaanings-huse til det rø fjøse, og fra det rø fjøse tilbake til det hvite vaaningshuse — op og ned, frem og tilbake, og stirrer hadefuldt nedover bakken efter de to fyrene som naa endeli langt om længe gaar efter hest — du store gud, hvor er det muli aa opdrive en saan langsomhet! aah, den der kunne myrde dem!... han den lange magre gammeln der me de stive skidne skjægstubbene helt op i øjnene og det tynne, skidne tjafsete graa haare — han gaar foran, barhodet; og like efter ham den unge skjægløse gutten, klædd i filler og me en gammel bløt hat paa — ét skritt idag, ét skritt imaaren, hænderne dovent og likegla i lommerne, kryper de i langsomt gaasegang ned den smale stien nedover jore — og kommer aldri frem! aldri i verden! — aah, den der kunne myrde dem!...

— og jei graater af raseri...

... Gud vét hvor lang tid de har brugt paa aa række ned i dalen — naa begynner de aa krype opover jore paa den andre siden, opover mot «Hestehagan» deroppe i skoven — aldri rækker jei til byn! — og op og ned farer jei afsted videre villi væk...

En kjærring kommer ut paa trappen a det hvite vaaningshuse og ser paa mei.

— Er det langt ut de skal hente hesten? spør jei nervøst.

— Aa nej, svarer hun trægt — men det er naa et stykkje da!

Jei er like ve aa hvæse henne op i ansikte a bare raseri, men jei griper mei i det og farer bare videre frem og tilbake som før: — aah: den der kunne myrde disse mennesker!... jei rækker jo aldri frem for en svarte fan! aldri i verden! gid jei var dø! gid jei var dø! — og jei graater igjen af raseri...

— Endeli sitter jei i karjolen. Langsomt, skritt for skritt gaar det opover bakkerne gjennem skoven, og jei sitter der og vrier mine hænder i fortvilelse —: aldri, aldri kommer jei frem!... aldri, aldri!... og jei kjenner ikke igjen alle disse bakkerne heller - de var her ikke sist... vi maa jo ha kjørt gal vej... satan! —

Pludseli aapner skoven sei tilvenstre, aker og eng ligger grøn bortover, vejen blir flater, og dér — det gulgraa huse me sin lange skygge henover marken i aftensolen — ahhh!

Mit hjerte er stanset, jei sitter der i karjolen og skjælver: — dér inne var det vi sat den første dagen, netop paa denne tiden, hun og jei, og fik os noe melk og smørrebrø — gud! gud!

... hun og jei; hun og jei; gjentar jei idiotisk for mei sell mens jei stirrer og stirrer paa det gulgraa huse — og saa pludseli staar det klart for mei at aldri aldri mere skal jei sitte saan sammen me henne! Og hjerte snører sei volsomt sammen, jei fylles af en rædsels angest som staar jei foran ingangen til evie helvedeskvaler... og angesten tar al magten fra mei... jei vil skrike men kan ikke puste... hjerte staar døds stille og bare klemmer sei sammen sammen sammen — aah om jei kunne skrike! jei dør a rædsel og angest...

og pludseli faller jei aldeles sammen og synker halt bevistløs tilbake i karjolen me lukkete øjne — —

Me ét skvætter jei op og er likeve aa styrte paa hode ut a karjolen — hesten har braastanset foran en grinn. Og paa den anden side a grinnen, et stykke foran os, me ryggene mot os gaar — hun og han!... altsaa paa vejen til stationen alt.

Jei blir me én gang lys vaaken igjen og faar en forfærdeli hjerteklap...

Skyss-gutten hopper af bak paa karjolen og lukker op grinnen, hesten gaar langsomt igjennem, gutten lukker roli grinnen efter os og sætter sei op igjen — og sætter saa hesten i trav. Da vi er tæt bakve de to, venner først hun sei, og saa han — og saa stanser de begge og stirrer paa mei me uforstilt forbauselse. Men saa vexler hun et øjekast me ham, et ont øjekast som vil hun si: «nej det er for frækt! det skal han ha igjen!»

Jei farer sammen da jei ser det, alting stanser inni mei, der lægger sei som et slør over min bevisthet, og jei aarker ikke se paa henne engang da jei kjører forbi henne — jei bare sier rent mekanisk ut i luften idet jei passerer:

— Jei kunne ikke faa baat til Drøbak — og saa har jei tat skyss dit!

og derme synker jei igjen tilbake i karjolen me lukkete øjne og kjører videre uten engang aa se mei tilbake, halt bevisstløs...

— — — Klokken er snart hall ti. Det regner og er begynt aa mørkne. Den lille raske laste-og-slæpe-damperen løper inn gjennem det smale sunne mellem Hovedøen og Hægholmen, forbi Hægholmens gule træ-fyrtaarn.

Agterut under soltelte sitter jei, alene, me noen brever foran mei — mine to brever til henne fra Paris, koncepterne til dem, som jei har gjemt. Jei vil læse dem igjennem én gang til før jei river dem i stykker, én gang til tænke paa henne saan som jei gjore da...

Men det gaar ikke. Naar jei har læst noen linjer mærker jei at jei vét ikke hva jei har læst, og begynner paa nyt — men hver gang me samme resultat. Tilslut opgir jei det, hjernen vil tydelivis ikke fungere mer... og jei gaar helt agter, hvor regnen driver fra siden af inn under soltelte og inn i ansikte paa mei, river dér de to tætskrevne 8-sidie brevene i smaa smaa stumper og strør dem ut for vinnen... ser dem flagre bortover det graa vanne hvor to brede hvite skumstriper viser dampbaatens vej — og saa er de borte, de og hva der sto i dem, for jei husker ingen ingen ting mere a det hele — gud! gud! hvor jei er sløv...

Litt efter lægger vi til ve de gulgraa søboderne strax utenfor tollboden, jei gaar op paa kommando-brette og betaler den tykmavete kaptejnen som staar der i sort skinntrøje og sydvest, og skynner mei saa ned igjen og ilann, opover de tomme vaate hallmørke gatene i silende regn, finner endeli en drosche og kryper inn under presenningen inn i vognen og kjører afste op til Holtermann.

Han er naturligvis flyttet men jei faar da hans nye adresse og gaar derop.

— Er kandidat Holtermann hjemme? spør jei piken som lukker op entréen.

— Jei tror han har lagt sei — hvem skal jei si det er.

— Jæger!

Strax efter kommer hun ut igjen og sier værsgo — men idetsamme kommer han sell ossaa, hallpaaklædd, ut paa trappegangen til mei, rækker mei en liten flaske og sier:

— Her er et halt gram isteden for et hélt, jei kunne ikke skaffe mere; men det er fullkommen nok.

— Tak! sier jei og stikker flasken i lommen.

— Jei hadde lagt mei litt, sier han saa — for i telegramme dit fra Drøbak sto det jo at du kom først hall toll...?

— Ja, men jei fik en tiliere lejlihet — heldivis — for jei skal være paa pletten klokken 11 efter aftalen. Apropos, har du sprøjte ossaa aa laane mei?

— Nej! har du ikke sell?

— Nej fan, dette er kommen saa pludseli paa, at jei har ikke faat tid til aa anskaffe noen.

— Ja, jei har ingen! sier han aldeles bestemt og ryster paa hode — og jei forstaar at han ikke kan unvære husets.

— Vel, jeg faar ned til doktor Onsum og høre da! han har en. Adjø! — jei rækker ham haannen.

— Adjø! sier han og tar den —: Maa du gjøre dette naa?... er det ikke længer noen mulihet? — stemmen hans skjælver.

— Nej, det er forbi — der er ikke noe mer aa gjøre ve det.

— Jaja, adjø da!

— Adjø! — og tak for det vi har hat sammen.

— Tak! adjø.

Vi omfavner hverandre og jei føler at bryste hans gaar stærkt — gusjelov! litt holler da ossaa han a mei.

— Vil du jei skal følle dei nedover? spør han saa me graat i stemmen, idet jei gaar ned a trappen.

— Ja tak! gidder du saa?...

— Ja kom inn og vent da, mens jei faar paa mei.

Inni hans arbejdsværelse, mens han faar paa sei noen klæer, skriver jei saa paa et ark papir som ligger der:

«Jei erklærer herved aa ha dræpt mei sell

Kristiania ⁶/₇ 88

Hans Jæger.»

lægger det i en konvolut som jei skriver utenpaa: «Mit siste or» og stikker saa konvoluten i lommen.

Tause gaar vi ve siden a hverandre nedover byn, regnen trommer hele tiden paa den nye silkeparaplyen hans...

— Det blir vont vejr for dei dette her, sier han idet vi passerer Universitets-uhre — hvis det skal ske ute da!

— Ja! men har der noensinne hænt det motsatte?

Det er alt hva der blir sagt — inntil vi kommer ned paa hjørne af Skippergaten og ser at det er mørkt ophos Onsum. Saa sier jei igjen, innædt:

— Naturlivis!... aldri det motsatte! — og vi venner og gaar opover Karljohan igjen.

— Vil du drikke en afskeds-pjolter hos Gravesen? spør jei et stykke opi gaten.

— Ja men har du tid til det? Klokken er alt hall...?

— Vi drikker en pjolter til elve, og saa tar jei en vogn og kjører — saalangt som til Majorstuen ialfall.

Vel!

Det holler ve aa si-regne. Under det store telte hos Gravesen er der gott oplyst, svært gult ser lyse ut forresten. Langs kanterne er alle stolene stillet op paa to ben, støttet me ryggene mot bore — for at regnen kan rinne a dem; men inni mitten sitter her og der noen mennesker og drikker.

— Se der sitter jo Onsum! sier Holtermann — og ganske rikti: derborte sitter han, sammen me en fyr jei ikke kjenner — en Whisky-og-vann foran sei som sædvanli.

— Jamen naa er det for sent, sier jei sløvt; for naa vil jei ha den afskeds-pjolteren. Dessuten, jei fik vel ikke laane den sprøyten a’en heller tænker jei — det var ham som ikke ville la Schander faa den morfinen til mei da jei var rejst til Paris...

Saa gaar vi inn i kaféen. «Gid Schander sat her naa!» sier jei til Holtermann — «ham skulle jei ha lyst aa si farvel til». Men han er der ikke, vi kikker forgjæves efter i alle tre afdelinger af kaféen.

— Naturlivis! sier jei igjen. — Ellers er han her bestandi! simpelthen bestandi!

Vi sætter os i hjørneværelse, jei i en sofa, han paa en stol likeoverfor, og faar os en pjolter og en cigar — og blir saa sittende der tause. Endeli sier han:

— Ja du kan vel ikke fortælle noe mere om hvordan dette egentlig er gaat for sei?

— Nej desværre du — ellers hadde jei nok alt gjort det.

— Aanej, du kan vel ikke det, sier han trist.

Efter en pause sier jei igjen:

— Ja du faar hilse alle de andre da —: Schander og Onsum og Meyer og Anker og Kahrs og Knudsen, og Kollega — og lille tykke Gaarder ikke aa forglemme... allesammen!... Si jei hadde hat fælt lyst til aa sagt adjø til dem, men — det lot sei altsaa ikke gjøre... og ville forresten ikke vært noe morro heller; for jei kunne jo ikke fortalt dem noe allikevel.

— Jo, det skal jei gjøre, sier han og nikker stille.

Mere blir der ikke sagt. Vi røker vor cigar og drikker vor pjolter og ser ut i luften — og saa blir klokken elve, og vi betaler og gaar op til Storthingsplass og tar en drosche.

— Er der ingen ting mere aa gjøre ve det? spør Holtermann endda engang, da droschen holler for ennen a den gaten hvor han bor.

— Nej, ingenting — jei ryster paa hode.

— Jaja... jaja... adjø da! — og han omfavner mei igjen derinne i droschen, stærkt bevæget, og stiger saa ut, slaar paraplyen op, og forsvinner inn i den smale gaten hvor han bor.

— Majorstuen! roper jei til kusken og læner mei tilbake i vognen — saa underli tom i hjernen...

Droschen stanser ve Majorstuen, kusken hopper ned a bukken og lukker op døren, og jei stiger ut paa den sølete lannevejen og betaler. Forsikti, paa taa, gaar jei tværsover vejen bort til det smale fortoue paa venstre side.

— Aa Di! roper jei tilbake til kusken som er kommen sei op paa bukken igjen og holler paa aa snu hesten — kan Di si mei: er det langt til Holmen?

Prrruuu! — kusken lægger sei tilbake deroppe paa bukken og holler hesten igjen alt det han aarker — skal Dere saa langt saa er det nok best Dere kjører da!

— Nej tak! nej tak! jei vil nok gaa — adjø!

Droschen kjører nedover.

Det regner jevnt og tæt og er temmeli mørkt. Me hattebræmmen ned over øjnene, stokken under den venstre armen, og begge hænder begravet i lommene paa vaarfrakken vandrer jei alene opover lannevejen paa det smale sølete fortoue — træt og trist og sløv, men lissom færdi ialfall me det altsammen.

... gud for et vejr!... saa! glie gjør en ossaa i denne lerete sølen!... æsch fan! — det var sgu heldi jei ikke datt forresten... det skulle set dejli ut!...

Jei gaar der og stirrer ret frem for mei i mørke.

... Saa slik skulle den altsaa bli, ennen, slutten paa det hele! — jei ryster tongsindi paa hode og ser mei sell staa deroppe i kanten a skoven ve siden a henne og se utover det lille sorte vanne dernede i mørke — dy vaate staar vi der i regnen me klæerne hængende slasket omkring os. Og jei ser paa henne men kan ikke se ansigte hennes orntli, det er for mørkt — jei bare føler det er det ansikte hun hadde i formidda.

Og saa tar jei hennes haann og sier trist:

— Di er ikke gla i mei mer.

— Jo! svarer hun — men det klinger kollt.

— Faar jei lov aa kysse Dem?

— Ja. Gjør me mei hva Di vil, jei er gla i Dem, men jei kan ikke være anderledes enn saan naa i aften, for jei føler ingen tingen ting naa — jei er saa dø som en sill.

Og jei slaar mine vaate arme om hennes vaate liv — hennes arme hænger slapt ned — og trykker hennes vaate bryst mot mit og kysser hennes kolle læper. Men slipper henne saa, gjennem-isnet af den kolle berøring, og tar op a lommen begge flaskerne, den store brune og den lille hvite, og hæller det i den lille hvite over paa den store brune, og sætter den for munnen og tømmer den — og blir saa staaende der og fryse ve siden a henne, koll og følelsesløs jei ossaa. Intil jei mærker at naa har det virket — naa kommer søvnen.

— Adjø da Vera! sier jei saa og kysser igjen hennes kolle munn — hvor trist at det ikke skedde mens Di endda var gla i mei...

— Jei er gla i dei! sier hun tonløst og haart.

Jei ryster paa hode —: Adjø! sier jei sagte.

Og saa synker hun stiv ned paa den vaate joren me ryggen lænet op til et træ — og jei faller ned paa knæ foran henne. Den kolle væten siver gjennem buxeknæerne inn paa skinne — isch! Men der er ikke noe aa gjøre ve det — og sløv lægger jei mei platt ned paa joren me ansikte i fange hennes, hænderne løst om hennes hofter, og føler hvordan jei strax blir vaat helt inn paa skinne, opover laarerne og maven. Men det kommer mei ikke ve naa mer, jei er for søvni og træt til aa bry mei om det — og saa tar bedøvelsen mei.

— Adjø! adjø! Vera! Vera! hvisker jei idet jei søvner inn — og saa strax efter er jei væk og borte.

Og om litt saa løfter hun mekanisk hode mit op me den ene haannen og retter me den anden revolverens løp tværs inn i tinningen min — og saa lyder skudde, og han kommer til, og de ser efter begge to at jei virkeli er dø... Og saa lar de mei ligge der og gaar nedover sammen, vaate og kolle, me klæerne slaskende om sei — kolle hver for sei og kolle mot hverandre, for den natten...

Æsch hvor jei ser det tydeli for mei altsammen, helt fra det øjeblik da vi staar deroppe i skovkanten, hun og jei ve siden a hverandre, og stirrer gjennem regn og mørke ned i dalen paa det lille sorte vanne — og like til jei ligger alene igjen paa den gjennembløtte jord deroppe under træe i skovkanten, mens han og hun gaar vaate og kolle ve siden a hverandre nedover vejen igjen — æsch! æsch!...

— Aah, hvor var det noe andet det jei hadde tænkt mei efter alt hva hun hadde sagt mens hun ennu var gla i mei —:

Det skulle være en dejli solskinsdag... vi skulle være sammen vi to alene hele dagen, ute i fri luft — og hun kom nok til aa være trist, men gla allikevel, og forfærdeli gla i mei... og naar aftnen kom skulle vi drikke os paa lyran begge to... og saa siden, naar vi ble trætte, skulle vi ute i skoven finne os et dejli sted hvor vi kunne halt ligge og halt sitte ve siden a hverandre. Og der ville vi saa lægge os ned, og jei gjemme mit hode ve bryste hennes, og hun klappe mei nedover haare og kinne og fortælle mei, hvor hun var gla i mei endda hun ikke elsket mei; hvor hun var gla for at jei var saa gla i henne at jei maatte dø — og hvor hun var bedrøvet for at jei maatte dø fordi jei var gla i henne — og hvor hun ville sørge altid over mei, men allikevel være gla bestandi over at hun hadde gjort det...

Og naar hun saa me sine søte kjærlie or, og sin stemmes vellyd, hadde lullet mei inn i en dejli eventyrstemning — saa ville jei rejse mei smilende overenne, støttet paa den ene armen, og se henne gla inn i ansikte, og tømme den brune flasken og kaste den fra mei og kysse henne og si: «tak Vera!» — og saa ta henne i haannen og bli sittende der og se henne inn i øjnene, de store dejlie, kjærlie øjnene hennes — intil søvnen begynte aa ta mei. Da ville jei tilslut bare kysse henne, kysse henne forfærdeli endda engang... saa se henne for siste gang inn i øjnene og si: «tak! tak! tak! dejlie Vera!» — og saa synke ned me hode gjemt i fange hennes.

Og hun ville bli sittende der en stunn, saa tongt men saa kjærli tilmode, og stryke mei me begge sine hænder henover haare. Og om litt ville hun løfte hode mit forsikti op og se efter at jei var forsvarli insøvnet — og saa ville hun me sikker haann senne mei kulen ret inn gjennem tinningen. Og naar hun saa hadde set at jei rørte mei ikke mer og var holt op aa aanne, og hadde følt efter at pulsen var stanset, saa ville hun lægge mei stille ned paa joren og rejse sei op.

Men saa, i det øjeblik hun sto der oprejst foran mit livløse legeme, saa ville pludseli rædselen ta henne, livets rædsel for døden — og hun ville flygte som et jaget dyr, hjem! hjem! og kaste sei paa sengen og gràate og graate og graate — intil han kom og trøstet henne, han som hun var mer gla i enn i mei. Og han ville ossaa være bedrøvet, for han holt jo ossaa a mei, og de ville sørge sammen, og det at de sørget sammen ville gjøre dem mere gla i hverandre igjen — kansje ville det enne me at hun igjen kom til aa elske ham som før...

Ja, saan var det jei hadde tænkt mei at det skulle ske!...

Og jei trasker afsted der i regnen og mørke me usikre glidende skritt i den glatte lerete sølen og ser og ser paa disse to billeder —: hva jei hadde tænkt det skulle blet — og hva det naa virkeli kom til aa bli...

... Gud, hvor, hvor, hvor! det hadde vært bedre baade for ham sell og for mei og for henne om han ikke hadde komt før det hele hadde vært afgjort mellem henne og mei... fan! hvorfor satan er han kommen! — og jei stanser og tramper i sølen; men tar mei saa i det og gaar igjen videre opover i regne og mørke — —

Noe bevæger sei et stykke der foran mei... jo, det er to mennesker som kommer imot mei, en lys skikkelse tilhøjre, en mørk tilvenstre — det er ham og henne.

Vi møtes paa det smale sølete fortoue og stanser — han og jei hilser paa hverandre, og saa tar jei hennes haann og sier:

— Det er sent, men jei kunne ikke række frem før.

Hun svarer ikke, hennes haann ligger koll og dø i min — og saa slipper jei den og staar der og vet ikke hva jei skal gjøre. Men saa stikker hun sin arm inn under min og trækker mei me sei, og vi to gaar foran, mens han blir et stykke tilbake. Hun gaar der me armen i min og ser ret frem for sei uten aa si noe; jei forsøker aa se hvordan hun ser ut, men det er for mørkt — jei bare føler at hun ser ut som i formidda.

— Er det langt dit op? spør jei tilslut.

— Aa det er nok et stykke endda! sier hun — og ganske rikti, det er den gale stemmen fra i formidda.

— Hvorfor tok Di ham me? spør jei saa og venner mei nervøst og ser efter ham — jei har en ubehageli fornemmelse i ryggen ve at han gaar her!

— Ja jei ossaa! sier hun — men jei hadde aldri faat lov til aa gaat uten.

«Faat lov aa gaat»! tænker jei ve mei sell — Vera! Vera! — men højt sier jei bare:

— Ja det er jo altsaa fælt, men siden han først er her, saa faar jei vel ialfall si adjø til’en — og jei slipper hennes arm og gaar tilbake til ham.

— Adjø! sier jei og rækker ham haannen — og tak for alt det vi har hat sammen.

— Adjø!... tak du ossaa!... hvor dette er sørgeli — aah, at det skulle gaa slik!...

Jei trækker nervøst paa skuldrene:

— Der er ikke noe aa gjøre ve det... det er ikke os som raar for tingene, det er tingene som gaar sin egen gang og tar os me sei som de vil.

Han ser paa mei et øjeblik og sier saa me brutt stemme:

— Men maa dette ske?... kan du ikke... du skal se det gaar over — og saa kunne vi være sammen igjen alle tre... som før...?

— Aanej du! — min stemme skjælver — i vor alder gaar det aldri over...

Han ser et øjeblik lissom raavill paa mei — saa sier han:

— Aanej, jei vét det jo nok... men du vét: man sier jo saant allikevel...

Gjør man det? tænker jei ve mei sell. Men jei sier det ikke, bare rækker ham igjen haannen og sier igjen: «adjø!»

— Adjø!... og tak for alt, sier han og omfavner mei.

—Vi holler hverandre tæt omslynget en stunn — saa slipper vi begge og sier me skjælvende stemmer:

— Adjø!

— Adjø!

Og saa tar jei op stokken som er falt ned i sølen da jei omfavnet ham, tørrer den af paa vaarfrakken, og gaar tilbake igjen til henne, som staar der strax ovenfor og venter og ser paa os. —

Hun tar igjen armen min og vi gaar videre i den tætte jevne regn paa det sølete fortoue.

— Gud for et vejr! sier hun og ser paa mei.

— Ja, det kunne ha truffet sei heldiere.

— Vil Di ikke heller vente til paa Manda?

En gysen løper igjennem mei ve tanken — hun føler det gott paa armen min — og jei ryster paa hode og sier nervøst:

— Nej! nej! nej maa ha en enne paa det naa strax... jei aarker ikke begynne paa det éngang til... tre dages ny rædsel — aa gud!

— Jamen det kan da ikke være noen fornøjelse for Dem aa lægge hode Deres i mit fang saa vaatt som det er naa?

— Nej, det er heller ikke længer for fornøjelsens skyll... det er bare for jei aarker ikke mer... naa er jei lissom færdi me det, og vil ikke, kan ikke, aarker ikke begynne paa det éngang til...

Hun gaar der en stunn uten aa sie noe — saa pludseli stanser hun og venner sei imot mei og ser mei inn i øjnene, og sier intrængende og bønli:

— A vent til paa Manda?

Det er et forsøk paa aa be som før, dengangen hun var gla i mei; men det klinger falsk, og jei er gla igrunnen at det klinger falsk, for jei er saa trætt, og hadde klangen vært som før — hvor kunne jei svart nej til henne!! — aldri! Men naa ryster jei bare paa hode:

— Nej, nej, be mei ikke, der er ikke noe mere aa gjøre ve det naa — saa vont som det er altsammen, der er ikke noe aa gjøre ve det...

— Di er ikke gla i mei idag, sier hun saa — det nytter ikke noe hva jei sier til Dem...

Pludseli venner hun sei nervøst om:

— Hva er det for noe som ramler dernede? sier hun — og jei venner mei ossaa.

Et stykke bâk os ser vi Bjørck, og bâk ham igjen, et stykke længer nede i vejen kommer to store mørke tingester opover efter os — to store vogner.

Vera og jei tar af en sidevej nedover et jore og venter et stykke dernede mens vognene passerer. Og dér stiller hun sei saa op ret foran mei, me maven og hele kroppen tæt op imot mei, og ser mei saan intenst bløtt inn i øjnene, som før naar hun var rikti gla i mei — og sier intrængende, energisk, halt som en bøn, halt som en kjærli befaling:

— Vent til paa Manda...?

Jei skjælver — for denne gang er tonen rikti; holler hun den er jei fortapt! da maa jei lide det éngang til, alt det som jei naa har bâk mei; for da kan hun gjøre me mei hva i al verden hun vil...

Men hun ser ikke virkningen, det er for mørkt — og føler den ikke, for hun har ikke mere sin arm i min; og mens jei staar der og skjælver uten aa svare, synker hun sammen og stivner til igjen:

— Aa nej, sier hun tret —: det nytter nok ikke mei i dag aa snakke til Dem... det virker ikke paa Dem idag noe a det jei sier. —

Vognene er passert, vi gaar igjen opover til hovedvejen, og Bjørck som er stanset deroppe kommer bort til os:

— Der er ikke mening i dette! sier han — naa har jo de to fyrene der set os; mei ialfall har de set, og jei er jo let aa kjenne paa skjægge... og har de saa set en dame ossaa, saa kan jo ikke det være mer enn én — og saa blir vi begge to dradd inn i det, naar de finner dei der imaaren. — Nej, der er ikke andet aa gjøre enn aa utsætte det.

Jei gyser igjen ve tanken, og sier bare:

— Jei kan ikke mere, jei maa ha en enne paa det naa iaften — hvis ikke dere vil, saa i guds navn faar jei gjøre det alene.

— Nej! sier Vera bestemt — skal det ske, saa vil jei; men jei syns Di skal utsætte det af hensyn til os:

— Be ham! sier Bjørck — han kan ikke si nej til dei.

Men Vera ryster fortvilet paa hode:

— Nej, det nytter ikke mei noe iaften aa be ham, han er ikke længer saann som før — han hører ikke paa hva jei sier.

— Aa kom! kom! sier jei nervøst — jei kan ikke mer!

Saa tar hun mei resolut under armen, og vi gaar igjen videre, et stykke foran ham. Men saa, oppe ve toppen a den lange jevnt skraanende bakken vi har foran os, der opdager vi at de to vognene har stanset.

En stunn blir vi staaende og vente — men de rører sei ikke af flekken. Bjørck henter os imens inn, vi staar der alle tre i regnen, dy vaate, og venter — det er alt begynt aa lysne. Saa tilslut sier Bjørck:

— Nej, dette er der jo altsaa ingen mening i. Naa har de fyrene to gange set os forsøke paa aa ungaa dem, det ser for mistænkeli ut — de har naturligvis bitt mærke i os... du faar la dette være iaften — for Veras skyll ialfall...

Jei staar der ulykkeli og svarer ingenting...

Saa stiller Vera sei endda engang op tæt foran mei og ser mei intrængende inn i øjnene:

— Hvis Di er noe gla i mei mer, sier hun sagte — saa maa Di naa gjøre dette for min skyll... Og paa Manda skal Di se vi har et ganske andet vejr... og jei skal ossaa være ganske anderledes da enn naa iaften, det kan jei love Dem — vil Di det? er Di saa gla i mei at Di vil det?

Tonen er blet den gamle hennes, øjnene, de store kjærlie øjnene hennes kjenner jei igjen, mit frosne hjerte smelter, noen taarer triller nedover kinne mit og me lav skjælvende stemme sier jei:

— Ja.

— Saa! sier hun gla og venner sei mot Bjørck.

— Gaar han me paa det? spør Bjørck.

— Ja! svarer hun. Og saa tar hun mei igjen under armen og vi gaar nedover; denne gang er det ham som gaar foran.

Vi sier ingenting til hverandre en lang stunn hun og jei — hun bare gaar der og ser ret frem for sei, og jei gaar og ser paa henne. Ansikte hennes er igjen stivnet, jei kjenner det ikke igjen.

Pludseli venner hun hode og ser mei inn i øjnene.

— Jei vét at Di kjenner mei ikke igjen naa, sier hun — men jei er gla i Dem allikevel!... skjønner Di ikke det, siden jei vil gjøre dette me Dem, som er det eneste goe jei vét jei kan gjøre Dem...?

— Jo, jei skjønner det nok, at Di maa være gla i mei — men jei føler det ikke. Jei kjenner Dem ikke igjen, som Di sell sier.

Saa griper hun haannen min og trykker den haart, og mens hun ser mei intenst inn i øjnene sier hun:

— Di skal faa kjenne mei igjen endda engang før det sker! — men det er for det han er her naa. —

Litt nedenfor finner vi ham sittende paa en bænk, ganske sammenfallen og tilintetgjort — og saa slipper hun mei, og tar sei af ham isteden. Og hele resten af vejen gaar hun ve hans arm, mens jei gaar et stykke bakefter.

Nede paa hjørne af Hægdehougs-vejen og Parkvejen slipper hun hans arm og sakker agterut til mei:

— Vil Di gaa me op til Waldemar? spør hun — der er ingen hjemme der naa —; saa kan Di ligge der til imaaren tili.

— Nej tak! — jei ryster paa hode — jei faar ikke sove allikevel, og da vil jei heller være ute.

Saa gaar hun igjen foran til ham.

Paa hjørne a Pilestræde hvor han bor sier jei adjø tildem.

— Vil Di ikke heller gaa me op da? spør hun igjen — de staar deroppe paa trappen begge to og skal til aa gaa inn.

— Nej tak!

Saa gaar de inn sammen, og jei gaar videre, omkring hjørne og noen skritt opover Pilestræde. Men saa pludseli husker jei paa: du har jo morfin! — og rask venner jei om igjen for aa gaa me op allikevel — og ser dem saa begge to, han og hun, staa der paa hjørne, i den kolle graa maarenbelysningen, underli utjaskete aa se til, og stirre opover efter mei me nervøst opspilete øjne.

— Jotak! sier jei saa — jei vil nok gjerne gaa me op allikevel; jei har jo morfin nok, jei maa sagtens kunne faa sove...

Vi stiger op i fjerde etage i den store hjørnegaaren. Daglistuen vi kommer inn i er uten gardiner, og fyldt me møbler fra andre værelser, foruten sine egne — det ser ut som i et stort pulterkammer. Vi sætter os ned paa hver sin stol, paa tre forskjellie steder i værelse, og blir sittende en stunn og se paa hverandre uten aa si noe. Saa endeli sier hun til ham:

— Har du noen sengklær aa lægge ham paa?

— Ja.

Han rejser sei og gaar ut i et andet værelse for aa finne dem, og imens kommer hun hen til mei og stiller sei op foran mei og ser paa mei me noen vidunderli kjærlie øjne, og klapper mei bløtt nedover kinne.

Jei ser sykt op paa henne.

— Stakkasr min gut! sier hun — og blir saa staaende der og klappe mei og se paa mei me de kjærlie øjnene, til han kommer dragende inn me sengklæerne fra sideværelse. Saa sier hun:

— La mei faa morfinen Deres, saa skal jei lave den istann til Dem.

Jei rækker henne den lille hvite flasken.

— Vann er der vel inne hos dei Waldemar? sier hun saa.

— Ja.

Hun gaar inn til ham og henter karaflen og glasse, og slaar saa paa slomp endel morfin oppi noe vann og rækker mei — og jei sluker det. — Og saa rejer hun op en flatseng til mei paa gulve, me hode under et a vinduerne. Vi andre sitter tause og ser paa.

— Saa! læg Dem naa her, sier hun.

Jei trækker a vaarfrakken og skoene og lægger mei der, og hun brejer over mei.

— Kjenner Di at morfinen har virket noe? spør hun saa.

— Nej.

— Saa skal Di faa mer! — gi mei flasken!

Og hun hæller igjen paa slomp endel morfin i vann-glasse og gir mei — og jei tar det.

— Saa! — gonatt! sov gott! — og derme gaar de to inn til ham, og jei blir liggende der alene, sløv, men forfærdeli vaaken, og stirre op i take.

Men pludseli viser hun sei i døren igjen:

— Skal jei lukke vindue der bâk Dem? spør hun.

— Ja tak!

Og hun kommer bort imot mei me øjnene fæstet paa mei og lægger sei stille ned paaknæ og tar mei om hode og ser mei inn i øjnene og kysser mei paa pannen. Rejser sei saa op og skræver over mei bort til vindue og lukker det, mens jei føller hennes bevægelser me syke øjne. Og paa tilbakevejen bøjer hun sei igjen ned og kysser mei paa kinne.

— Gonatt! sier hun saa og gaar.

— Gonatt!... tak! — jei føller henne ut me de syke øjnene, og blir saa igjen liggende der og stirre sløvt op i tâke.

Litt efter litt faller jei — uten at øjnene lukker sei — hen i en hall bevisst døs, hvor jei ikke har det noe større vont, bare føler mei svært trætt og ønsker mei sløvt at gid jei kunne faa sove — men vét at det faar jei altsaa ikke. —

Hvorlænge jei har ligget slik vet jei ikke, men saa hører jei først døren gaa til Bjørcks værelse tværsover entréen — og saa blir døren inn til mei lukket forsikti opp, og Bjørck stikker hode inn, og vore øjne møtes.

— Har du sovet? spør han.

— Nej.

Han ser paa mei et øjeblik, lukker saa døren og forsvinner igjen.

Som et sløvt ønske glier den tanke igjennem mei: «er det Vera som har sent ham inn for aa se om jei sover?... gid det var saa?» — men saa faller jei igjen hen i den trætte hallbevisste døs, stirrende me de trætte øjne op i tâke.

En tid efter — gud vét hvorlænge — viser Bjørck sei igjen, hall paaklædd i døren, møter igjen mine vitt aapne øjne, og spør igjen:

— Har du sovet!

— Nej, svarer jei igjen — og atter forsvinner han. Denne gang gaar han ikke tilbake til sei sell, trinene høres helt inover til ennen af entréen før noen dør gaar.

Men strax efter gaar døren inn til mei igjen op, og inn kommer Vera, fullt paaklædd, i kaape og hat, store rare øjne i det trætte utvaakete ansikte.

— Har Di ikke sovet! spør hun og kommer bort til mei.

— Nej.

Hun kaster sei ned paaknæ, lægger sei hen over mei og kysser mei — og holler saa kinne sit op til mit...

Men saa gaar døren igjen der langt inne i entréen, hans skritt nærmer sei — og hun rejser sei fort op og blir staaende og se ned paa mei me kjærlie bedrøvete øjne. Uvilkaarli strækker jei hænderne bønfallende op imot henne, som et sykt barn — men saa gaar der som en angest hen over hennes ansikt og hun sier nervøst:

— Nej, nej!... jei tør ikke!

Saa kommer han inn.

— Ja, adjø da! sier hun til mei — jei skal me baaten klokken otte, saa jei maa gaa naa.

— Adjø! svarer jei — og de forsvinner ut gjennem døren begge to.

Litt efter kommer Bjørck inn igjen alene, fullt paaklædd:

— Det er best du staar op me det samme, sier han. Du faar jo ikke sove allikevel, og klokken otte kommer her desuten arbejdsfolk her — de skal begynne aa pusse op denne stuen idag.

Jei staar fort op og faar vasket mei litt inne hos ham, og saa gaar vi ut begge to sammen, i frisk maarenluft me sol i.

Først gaar vi op til Holtermann, hvor Bjørck venter utenfor.

Entrédøren finner jei vi aapen, jei gaar like inn, og møter i kjøkkene Holtermann, liten og runn, i brun Jägerskjorte og blaa buxer, blek og graa i det fete ansikte under det sorte haar — han har ganske vist ikke faat sin fornødne maarendosis endda. Han ser paa mei me noen rare forvillete øjne som paa en gjenganger.

— Det ble ikke noe igaar! sier jei — der kom noen og saa os netop som det skulle ske, og saa maatte vi opsætte det til paa Manda. Vær saa snil ikke aa si det til noen.

— Nejda! sier han, me ryggen støttet mot kjøkkenbænken.

— Ja, det var bare derfor jei kom — jei ville jo nødi det skulle sies før det var skedd — adjø!

Han nikker og jei gaar igjen, ned til Bjørck — og vi vandrer stille nedover til byn. [ 211 ]

Ve Gravesen stanser vi. Paa utekaféen under det røstripete telte er der ikke noe aa faa saa tili. Oberkellneren er netop kommet og gaar just naa igang me et par opvartere for aa faa stelt istann derute.

— Nej, sier Bjørck — la os da heller gaa ned paa en sjofel knejpe og drikke noe øl.

— Gjerne det.

Og vi gaar videre, ned Rosenkrantz og bort Søgaten, og nedi en liten kjæller-sjap skraas overfor Vestbanens station. Ve det lille lakerte træbore under kjællervindue dernede i den blaamalte skjænkestuen sætter vi os og forlanger en flaske øl...

Et par konstabler og en arbejdsmann er de eneste gjæster som kommer inn mens vi sitter der og de gaar allesammen inn i den indre skjænkestuen saa vi hele tiden blir alene.

En stunn sitter vi der tause og ser forbi hverandre uti luften. Saa tilslut sier jei:

— Du! naar dere naa blir gifte — skal dere saa bo i Kjøbenhavn?

— Ja! vi ville ha vanskeli for aa existere her i byn — dernede er det alltid lettere, forhollene er større.

— Jei syns dere skulle gjøre et forsøk her...

Han ryster paa hode.

— Husk paa, sier jei saa — naar naa Vera blir færdi me bogen sin og den kommer ut — saa blir den naturlivis beslaglagt af et ministerfæ.<

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Jæger, H. (1893). Syk kjærlihet : roman. Paris. s. 273-329

https://no.wikisource.org/wiki/Syk_kj%C3%A6rlihet/XXIIIb

og

https://ramme.no/no/Historie