Dato
8 juli 1888

Hans Jæger og kameratene hans er i Kristiania, hos serverignsstedet Gravesen ved studenterlunden, og drikker. Jæger forstår at Christian Krohg ikke kommer til å reise til Oda i Hvitsten i dag. Når kameratene sier de vil ta en tur nedover, vil han være med.

Han beskriver dagens hendelser slik i boken Syk kjærlighet:"Dagen efter (Sønda 8de Juli 88)

Efter middan sitter vi omkring et a smaaborene under Gravesens telt og drikker kaffe. Erik og Fredrik og Schander og jei. Søndas øde og tomt er det bortover borene, tom og livløs ligger gaten opover — og solen som titter over hustâkene inn under telte til os, skinner i dag saa sykt og gult — som den gule feber, synes jei. Hèt og tør sitter jei der, og inni mei brænner det som ill, hver fiber i mit legeme skjælver — jei begriper ikke hvordan jei holler ut.

Mørk og taus sitter Schander der overfor mei og stirrer hen for sei me det bleke stivnete ansikt — hvor er han mei kjær fordi han er forbi han ossaa! — mens Erik og Fredrik sitter og snakker sammen, muntert og sorgløst:

— Men hva tror du de vil si hjemme hos dei naar de naa ikke faar dei hjem idag heller da Fredrik? spør Erik.

— Aa, de liker det naturlivis ikke; men skitt, de er naa noksaa vante til det naa da ser du. — Forresten skulle jo du ossaa bare vært borte én dag — og naa er det alt blet fire...?

— Ja, svarer Erik — men jei har da ialfall ikke vært saa dom aa skrive hjem hver dag at «naa kommer jei.»

— Ja, det er jo domt naturlivis, men...

De sitter der og snakker saa roli og fornøjet — de skal derut hvor hun er i dag, de skal se henne og snakke me henne... Aah, om jei kunne faa se henne som hun er naa — netop naa!... de lykkelie to som skal derut!... her maa jei bli sittende, uten henne, idag og inat og i hele maaren, helt til imaaren aften klokken ti — da skal jei faa se henne og dø...

— Dø fra henne — aah, det er det som er rædselen ve aa dø...

— Men naa maa vi vist afsted Fredrik, sier Erik og klinker paa opvarteren —: Værsgo! for to kaffe! — ossaa vil Di si os hva klokken er?

— Ti minutter paa hall fem, svarer opvarteren som ser paa sit uhr.

— Aa dø og pine! sier Erik — og de springer op begge to og sier adjø.

— Men er ikke «faderen» derute idag? spør jei — siden dere kan rejse derut?

Nej, sier Fredrik — han er i byn.

— Bjørck rejser vel ossaa derut i eftermidda da?

— Nej, han blir i byn.

— Vét du det visst? spør jei hæst og føler at jei blir blek.

— Ja da!

— Saa reiser jei me derned, sier jei og springer op — bloe flommer i mine aarer som vil de sprænges — kan du laane mei et par kroner Schander?

— Det er alt hva jei har, men værsgo! her kommer vel altid noen som kan betale kafeen.

Jei stikker nervøst to-kronen i lommen —: tak! adjø.

— Go fornøjelse! sier han og nikker venli op til mei — og afsted skynner vi os, Erik og Fredrik og jei, mens Schander sitter alene igjen og stirrer blek hen for sei som før.

— — — Vi har passeret «Hesthagan» og gaar i gaasegang ned a en sti gjennem skoven i omtrentli retning af Bakkehuse. Fredrik forrest me en liten haannkoffert, Erik bâk ham, og jei sist. Aftensolen ligger som gull oppe i trætoppene over os, og inne i skovens tykning er det saa stille og svalt! — jei maa tænke paa den dagen da jei gik her me henne...

Hyss! sier pludseli Fredrik og stanser me løftet pekefinger — og vi blir staaende og lytte. Ganske tydeli hører vi saa to mennesker tale sammen et stykke tilhøjre borti skoven — og strax efter faar vi øje paa dem bortimellem træstammerne.

— Det er inføtte! hvisker Fredrik — de bør ikke se os komme til Bakkehuse, de kan sladre til faderen! la oss forsvinne før de faar kik paa os!

— og afsted sætter han paa sprang tilvenstre borti-gjennem skoven, og Erik og jei efter. Vi løper et gott stykke før vi stanser og lytter igjen — men saa hører vi heller ikke noe mere og gaar roli videre som før.

Like ve husene, bâk den samme busken paa opsiden a vejen hvor jei stanset første gang jei var herute, tar Erik og jei post, mens Fredrik som det er minst farli om blir set, sennes derned for aa rekognoscere. Vi ser ham skraa nedover græsbakken mellem skoven og husene, bort til den rømalte havestubygningen tilhøjre og kikke inn, først a det ene, saa a det andet vindu — og saa forsvinne nede om hjørne. Men strax efter kommer han frem igjen og gaar ned til det hvite huse mitt imot os, og inn der. Et øjeblik efter kommer han ut derfra ossaa og like op til os — og vi faar vite at hverken Vera eller Majken er hjemme; de er gaat ut sammen me Gaarder begge to for en stunn siden, og piken vét ikke hvor de er gaat hen.

— De maa vel være gaat til Emmestad da! sier Erik — vi faar gaa dit vi ossaa; vi skal jo saa allikevel dit bort og ligge inat.

Forsikti gaar vi saa bortover vejen, spejdende og lyttende, for itide aa kunne smutte inn i skoven hvis noen skulle komme. Men pludseli stopper Fredrik braat op og spør:

— Hvor har dere gjort a kofferten?

— Aa fan! sier Erik — den glemte vi sgu derborte bâk buskene.

— Jaja, sier Fredrik — jei skal springe tilbake efter den — vent her saa længe.

Mens vi staar der og venter hører vi pludseli noen plystre det kjente signale — og strax efter kommer Gaarder løpende imot os: — «Vera og Majken er herborte!» sier han — og Erik styrter afgaare.

Gaarder og jei gaar langsomt efter.

— Naa hvordan har du det? spør han lavt, og ser paa mei me de stærke blaa øjne, som ber han om en betroelse. — Men jei aarker ikke betro mei til ham saa gjerne som jei igrunnen vil; jei aarker ikke snakke me andre enn henne — og saa svarer jei træt:

— Aa... som du ser!

— Du kan tro jei ble forskrækket, sier han saa — den eftermiddan jei kom hjem der alene, og fant kofferten din staaende aapen, og giftflasken og revolveren borte —

han stanser igjen me øjnene paa mei, venter vist jei skal si noe, men jei kan ikke — og saa fortsætter han:

— Jei fortalte det til Vera... hun var borte i Emmestad hos mei idag, og vi sat og rotet sammen i kofferten din mellem de gamle papirerne dine... Og bakefter læste jei op for henne det jei har skrevet om den første aftnen derute i Emmestad — hun syntes det var noksaa gott... Og siden rejste vi hit bort til henne, og hun læste op for mei den scenen mellem henne og Bjørck oppe paa atelieret, som du visst har læst — den var temmeli slem syns jei nok — den blir da visst beslaglagt...

og han snakker videre villi væk, mens jei gaar der og skjælver i hver fiber og tænker paa hva mon hun naa vil si til at jei er kommen herut allikevel...

Saa møter vi Erik og Frederik og Majken.

— Det er ikke vært dere kommer husene nærmere, sier Erik — ellers kan lille Katja faa se dere. Vera ba vi skulle gaa inn i skoven her ve siden a vejen og vente til hun kommer.

Vi gaar noen skritt inn i skoven og sætter os paa en liten aapen grøn plass — aftensolen faller rødli inn til os mellem træstammerne. — Lænet mot et træ sitter jei der syk og skjælver mens de andre snakker og ler — og tænker bare i angest paa henne, og ber til henne, at hun ikke maa være vonn for at jei er kommen...

— Naa, er dere her?! sier pludseli Veras stemme — og hennes skikkelse dukker lys frem mellem træstammerne; øjnene ler i det smilende ansikt inne under den gule straahatten.

Jei føler en slavisk trang til aa rejse mei ærbødi og hilse paa henne, men aarker det ikke — jei er like ve aa faa ont — og tar bare skjælvende til hatten, og ser sykt op paa henne.

Men hun ser ikke paa mei — hun trækker først Frederik, og saa Erik, og tilslut Gaarder ossaa, hver for sei afsides, og snakker hemmeli me dem... bare mei har hun ingen bruk for — det var knapt nok at hun saavitt nikket bortover mot her hvor jei sitter da jei tok til hatten — hun er vonn for at jei er kommen!... aa herregud, herregud, hvorfor er jei her...

— Ja vi kan ikke be dere hjem til aften! sier Vera, da hun er færdi me sine hemmelie konferencer — dere faar nok bli her ute i skoven til Katja faar lagt sei. Men siden kan dere komme bort og faa et glas toddy — vi skal senne noe mât hitut til dere i mens:

— Det er da pokker til brysom onge aa ha herute den Katja da! sier Erik ærgerli.

— Ja det skal gud vite, sier Vera — hun har sin næse overalt den lille ongen! det er ikke muli aa være fri for henne noe sted. Ret som det er, naar vi endeli tror at naa er vi da kvitt henne, saa pludseli dukker den ongen op mitt iblant os og sier: «Her er jei!» — Og hun fortæller sell hvordan hun gjør det: Naar vi er borte og hun skjønner at vi ikke har villet ha henne me, saa løper hun ut og snuser efter os alle steder; stanser og lytter... stanser og lytter — intil hun hører os. Saa sniker hun sei sagte helt inpaa os — og dukker pludseli frem.

— Værsgo kom og spis tilaftens! sier pludseli en rask liten pike-stemme me samme klang som de andre Harloff-ongenes — og lille Katjas ansikt titter skøjeragti frem fra en busk oppe paa en klippeblok like ve siden a den aapne plassen hvor vi er.

Allesammen skoggerler.

— Ja naa kommer vi! svarer Majken leende — gaa naa bare hjem me dei du!

— Joda! svarer Katja muntert oppi busken, og forsvinner.

— Ja naa har hun altsaa set dere! sier Vera — men vi kan ikke be dere hjem me allikevel; for er Katja oppe naar dere kommer saa faar vi ikke henne til aa lægge sei før dere er gaat...

— — Noen smørrebrø og halle øller er blet sent bort til os, jei har drukket min halle øl som de andre men ikke kunnet spise noe — og saa sitter vi da der og venter, Erik Fredrik og jei, nok saa utaalmodie alle tre. Endeli faar vi bud at vi kan komme.

I det øverste vindue paa den rømalte havestubygningen staar Vera og tar imot os, vi skraar fra vejen nedover græsplænen borttil henne og klyver én for én inn i det lille soveværelse hennes — Majken sist, hjulpet af Erik. Saa blir vindue lukket, et tykt teppe hængt for, og lampen tænt — og vi placerer os derinne saa gott vi kan, paa sengen og de par stoler som er der. Paa bore staar en whisky-flaske som er trekvart full.

— Er det alt brænnevine dere har? spør jei nervøst — Vera har endda ikke set paa mei og jei skjælver saa jei næsten ikke kan sitte paa stolen.

— Se saa! sier Vera leende — naa er han misfornøjet igjen som sædvanli! — Di kan trøste Dem forresten, lægger hun til — vi har endda en hel flaske i kjælleren.

Jei svarer ikke, bare ser sykt paa henne. Saa gaar hun ut og blir borte. Aldeles fortvilet sitter jei der, mens vi laver i glassene, og ønsker mei langt bort —: naturlivis er hun gaat, fordi jei er her! — saa pludseli aapnes døren og Vera stikker hode inn og nikker bort til mei:

— Aa faar jei snakke litt me Dem da? sier hun og forsvinner ut igjen.

Syk og skjælvende gaar jei efter henne ut gjennem søstrenes lille blaamalte sovekammer som jei ikke har set siden den rædselsnatten da min skjæbne fullbyrdet sei derinne — og ut i havestuen, hvor jei finner henne staaende mitt paa gulve og vente paa mei — det siste svindende dagslys faller fra glasdøren derborte hen over hennes skikkelse. Angest stanser jei foran henne, og da hun ser uvisst paa mei som vil hun si noe men vét ikke rikti hvordan, spør jei skjælvende:

— Er Di vonn for at jei er kommen herut?

Hun svarer ikke, bare ser forskende paa mei — og sier saa:

— Har Di vært sammen me Waldemar siden den maarenen?

— Ja, sier jei efter først aa ha husket mei om — igaaraftes var jei sammen me ham hos Knudsen i pjolterlag — men jei husker ikke noe a det, jei ble full saa fort... de sat og snakket og disputerte om noenting der, og jei snakket ivri me for aa glemme, men jei tænkte bare paa Dem, kunne ikke snakke mei fra Dem — ossaa drak jei mei fra Dem isteden, og ble baaret inn paa chaiselongen i soveværelse — der laa jei inatt...

Hun staar der og ser paa mei som venter hun at jei skal fortsætte - og igjen husker jei mei om...

— Ja, sier jei om litt — ossaa saa jei ham i formidda sammen me Erik og Fredrik, men talte ikke me ham da... det var først ieftermiddag da Erik og Fredrik fortalte mei at Waldemar ikke rejste herut idag, at jei fant paa aa rejse.

— Jei har nemli faat et løjerli brev fra ham, sier hun saa — kom her skal Di se! — og hun tar mei i armen og trækker mei fortroli bort til glasdøren og holler der breve op mot det svindende dagslys og læser:

«... Nu forstaar jei at det altsaa er ham du elsker, og at det altsaa er mei som bør dø. Jei er ganske roli, jei har bare ennu noen smaating aa ordne — og saa skal det ske.»

Hun stanser og løfter et par store forbausende øjne paa mei som vil hun si: «hva mener mannen?!... skjønner Di noe a dette?» Lissaa forbauset ser jei paa henne — og spør saa:

— Hva har Di svart?

— Jei har svart: «Værsgo» sier hun haart.

—Men vil Di det da? spør jei sakte — vil Di at han skal dræpe sei?

Saa svarer hun, haart som før:

— Naar jei sier til ham, at jei vil gifte mei me ham, og han saa kommer me noe saant schludder — saa har ikke jei noe andet aa svare enn værsgo!

— Tror Di han gjør det? spør jei om litt — tror Di han dræper sei?

— Han kan gjøre akkurat hva han vil for mei! — hva tror Di?

— Jei vet ikke... jei kjenner ham ikke nok til aa ha noen bestemt mening om det. — Men den dagen da han var nede hos mei i Emmestad for aa faa mei til aa afstaa fra den hjælpen Di hadde loft mei — da sa han blant andet til mei: «Det er da saa let aa dø!» Og det er det nok kansje ossaa undertiden. Men det aa dø — for den som elsker vil jo det si aa dø fra henne som man elsker, og det er jo rædslen over alle rædsler. Og han elsker Dem jo — derfor tror jei at han ennu ikke har staat ansikt til ansikt me døden, siden han kan si saant. Men det kommer han altsaa til aa gjøre naar han naa faar Deres «værsgo!» — og da spørs det... da faar vi altsaa se om han af inbilt generøsitet heller vælger aa dø enn aa leve sammen me Dem som han elsker.

— Han kan gjøre akkurat hva han vil for mei! sier hun igjen, haart og kolt — huf! jei kjenner jo ikke den fyren... hva har jei me ham aa bestille! — og hun stirrer me mørkt ansigt gjennem glasdøren ut over fjoren.

Da hun om litt venner sei mot mei igjen, sier hun:

— Ja, dette me Dem faar vi altsaa utsætte me, saalænge til vi faar se hvordan dette gaar.

Jei svarer ikke først — jei vét ingenting mere sell. Jei bare føler at alt hva hun vil, det vil jei... aa gid, gid, gid! hun hadde bruk for mei til noe, saa jei ialfall kunne faa tilbringe den tiden jei har igjen me aa gjøre hennes vilje... aah! gjøre noe som gjore rikti vont, fordi hun ville det — gud!... Men, hun har jo ingen bruk for mei, hun...

— Faar jei da lov aa se Dem hver dag imens? spør jei sykt og sagte — for ellers er det saa vont for mei aa være til...

— Ja det ved gud at Di skal faa lov til! sier hun og klapper mei ømt paa kinne — jei har jo bare Dem naa! Og jei griper haannen hun klapper mei me og stryker sykt kinne mit op mot den — og brister saa i graat me hode mot hennes skulder. Saa trækker hun mei bort til lænestolen og sætter sei i den, og jei synker ned me, og blir liggende der paa knæ foran henne me armene om hennes liv og hode tæt op til hennes bryst — og dér graater jei stilt og længe mens hun sitter og klapper mei bløtt nedover haare.

Pludseli banker det paa døren og vi springer op — det er Fredrik og Gaarder.

— Vi vil bare be gonatt! sier Fredrik — vi er noksaa trætte, og der er ikke noe mere aa drikke.

— Men, sier jei nervøst — der var jo en hel flaske whisky til! — en ubestemt rædsel har grepet mei for aa bli alene naar jei skal gaa herfra.

— Jamen den er det for sent aa faa hentet op a kjælleren naa som de har lagt sei nede i kjøkkene! sier Vera — og Fredrik og Gaarder sier gonatt og gaar.

— Faar jei lov aa sitte litt ve siden a Dem borti sofan? spør jei sagte og tar ømt hennes haann — jei føler hvordan hennes legemes nærhet rinner mei som lægedom ned gjennem alle aarer.

— Nej, jei vil ikke det iaften, sier hun stille, men lar mei beholle haannen, mens hun læner sei træt op mot bore, og saa sætter hun sei hallt op paa det.

— Egentli saa burte naa vi ossaa gaa ut naa! sier hun saa — for at de to derinne kunne bli litt alene stakkar!

— Men de er da alene naar vi er hér?

— Nej, den knirker saa den sengen derinne!

— Vel, saa la os gaa ut da!

— Nej, jei er for træt! jei aarker ikke...

— Vil Di at jei skal gaa? spør jei rædd — aa jag mei endeli strax Di ikke vil ha mei her mer!

— Nej, jei vil gjerne ha Dem sittende her en liten stunn til — jei vil ikke lægge mei endda...

Saa sætter jei mei som hun hallt op paa bore og blir sittende der me hennes haann i min og fortæller henne hva jei har lidt siden vi saaes sist.

— Stakkars stakkars Dem, sier hun stille og blir sittende og klappe mei — og jei sitter der stille uten aa røre mei, og bare hvisker det til henne: «hvor Di er snil imot mei!»

Men pludseli gaar døren op og Majken kommer alene inn.

— Er Erik gaat alt? spør Vera.

— Ja! skal vi ikke lægge os?

— Jo, la os det! jei er saamen noksaa træt. —

Gonatt da! sier hun til mei — vi ses imaaren.

Jei vil gaa ut havestudøren, men hun vil ikke det, der kan noen være vaakne nedi kjøkkenbygningen — og saa faar jei følle me henne inn paa hennes værelse for aa klyve ut der — og derinne faar jei lov til aa lægge armen om hennes liv og hvile hode ve hennes skulder til gonatt, mens hun kjærli klapper mei paa kinne.

— Gonatt! hvisker jei stille — gud hvor jei naa blir syk naar jei blir alene igjen.

Og op klyver jei i vindue og hopper ned paa marken utenfor; der rækker hun mei ennu engang haannen til et siste gonatt — og lukker saa vindue og hænger noe for.

Angest og alene staar jei der i natten, grepet paany af den syke underlie skjælvingen: hver minste muskel-fiber hele mit legeme over dirrer hver for sei, og skriker lissom me sin røst efter henne — gud, saa jei er syk!...

Jei stirrer en stunn paa det lukkete vindue, — gaar saa langsomt op paa vejen og vandrer hjemover, syk og forpint —:

Hvor længe skal dette vare? spør jei skjælvende mei sell — naa er det altsaa igjen utsat!... Kunne jei endda faa sove — men jei maa jo drikke mei dø-drukken som igaar for aa faa sove naa... og jei har jo ikke noe aa drikke... Aah! hvor jei længter efter fre og hvile — hvile fra denne forfærdelie visshet, at hun er ikke gla i mei, og kan aldri bli det mer...

Aa, saan hvile det var aa sitte derinne hos henne og holle henne i haannen!... gud om jei kunne faat blet derinne paa værelse hennes inatt... bare ligget paa gulve borti en krok og lyttet til hennes aannedræt mens hun sov, og suget den i mei, den luften som jei visste at hun laa der og aannet inn og ut — hvor det ville ha lindret!...

En stunn ja — men længe hadde jei jo ikke holt ut det... Nej, en liten seng ve siden a hennes maatte jei hat, ossaa faat lov aa ligge der og holle henne i haannen — som lille Gog naar han vaagner efter en fæl drøm og kan ikke sove for angest; da gir hun ham haannen, og bare han faar ligge og holle i den svinner al angest, og han søvner roli inn igjen... Aah om jei var hennes barn og fik lov til aa ligge og holle henne i haannen mens hun sov!...

Aa men jei ville jo ikke kunne sove da! — naar jei visste at dér, like ve siden a mei, laa hun! hele henne!... Nej, nej! gla i mei maatte hun være, og tæt, tæt op til henne maatte jei hvile — da kanskje kunne jei faa sove jei ossaa hvis jei var rigti forfærdeli træt. Men hun er jo ikke gla i mei mer, og kan aldri bli det igjen — for mei er ingen hvile aa finne før jei sover den evie søvn!...

Trøstesløs vandrer jei afsted gjennem skoven i natten — gid jei var dø!...

... Aah, hvorlænge skal dette vare! hvor lang tid agter han aa bruke for enten aa dræpe sei eller krype tilbake til henne!... Gud, for mei maa han jo gjøre akkurat hva han vil, bare han gjør det fort! jei er jo like ille faren hva han saa gjør, for mei er hun jo ikke spor a gla i mere — ikke saa meget engang at hun gad være sammen me mei den siste dagen jei hadde aa leve!... Og om han ble borte, hun ville jo ikke bry sei mere om mei for det... kanskje kom hun snarere til aa hade mei da — aa gud ja naturlivis: hun kom til aa hade mei...

— og angesten risler igjennem mei ve tanken, og jei ser den pludseli tydeli for mei igjen den rædsels-natten da jei vildret om herute i skoven, belæsset me hennes had...

Nej! nej! hvisker jei nervøst til mei sell — han maa ikke dræpe sei, det gaar jo ut over mei! — aa det fæ af en fyr! hvordan djævelen har han kunnet finne paa sligt vaas!...

Naa ja, igrunnen saa ligner det ham jo forresten. Jei er sikker paa at naa sitter han derhjemme hos sei sell paa det lille værelse sit og er dybt rørt over hva han har gjort! rørt over hvor nobel, hvor ædel han er mitt i ulykken — han som højmodi ofrer sin kjærlihet for hennes! Og hvem vet: kansje dæmrer der innerst inni ham en dunkel tanke om, at saa fin, saa nobel, saa højhjertet en mann kan ingen kvinne ville la dø fra sei — nej, naar hun først har faat se ham staa der oprejst og roli, stor og nobel mitt i ulykken, da vil den vaagne paany og blusse op igjen som før hennes gamle kjærlihet til ham — og pludseli vil hun være der hos ham og kaste sei i hans arme og hviske det bløtt inn ve hans bryst: — «Dei er det jo jei elsker! dei og ingen anden i verden og paa joren!»

Kansje sitter han derhjemme naa me et stille haap om at noe saant skal ske - og saa kommer hennes: «Værsgo!» — Mon han saa endda vil tro at «han kjenner henne?» — jei ler me en koll latter som forskrækker mei sell — gud bevare mei for en idiot! Tænke sei aa ha levet me dette dejlie menneske i fire aar, ossaa ikke ha mere idé om hvordan hun er enn at man kan finne paa noe saant som dette! — skam dei gut! og kryp tilbake til henne paa dine knæer og si du skjønner du har vært et fæ, saa tilgir hun dei nok; for hun har jo ingen anden enn dei. Men gjør det fort for fan! saa jei kan bli færdi — jei som ikke ejer noen chance mere, hvor fæisk du saa bærer dei ad... ingen chance mere — herre min gud!...

Jei gaar der me hjerte saa tongt at jei syns ikke jei kan bære det, og sukker det stille hen for mei:

— Aa gi mei et lite haap imens Vera!... sell om det er falsk... bare til aa vente disse dagene me — ellers holler jei det jo ikke ut...

Pludseli farer jei sammen saa jei faar rent ont: et menneske er me ét dukket op a joren like ve siden a mei.

— Naa! saa du mei ikke? sier Erik leende — for ham er det. Han har sittet der paa en stén ve siden a vejen og ventet paa mei.

— Nei vist saa jei dei ikke! fy fan saa du skræmte mei: svarer jei nervøst - og tause gaar vi saa ve siden a hverandre hjemover gjennem skoven i den stille sommernat... "

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Jæger, H. (1893). Syk kjærlihet : roman. Paris. . 330-347

https://no.wikisource.org/wiki/Syk_kj%C3%A6rlihet/XXIIIb