Dato
5 juni 1888

Oda Engelhart skriver to brev til Hans Jæger denne dagen. Hun er i champagnerus. I boken Syk Kjærlihet gjengir Jæger brevene slik:

"To dage senere (Sønda 10de juni 88).

Modtat tre breve fra Vera, det første skrevet paa et gullkantet kort.

Første Brev Fra Vera:

Tirsda formidda 5/6.

Jei hadde bannet i mit stille sinn at jei ikke skulle skrive et or mer naa, før jei hørte fra Dem; men saa traf jei paa dette korte me gullkant oppe hos min søster Helga Grøn. — Jei slængte hit op me Gaarder som var oppe hos mei for aa læse op noe for mei — det var virkeli gott. Her skal Di faa den «Sorken» som jei sa var go — husker Di det?

Jei senner ikke noe a mei sell før Di skriver at Di gjerne vil ha det; skjønner Di det, skurk og kjæltring og brysomme mann! — naa har jei skrevet minst 4 brever til Dem, har jei ikke det? — og Di er ubønhørli. Kjære Hans Jæger, ved gud at Di maa skrive litt. Jei er sikker paa Di maa ha skrevet noen or siden jei rejste, ossaa revet dem itu igjen — hvordan skal jei skrive til Dem anderledes enn jei gjør da! — hadde jei Dem bare her skulle Di faa enten juling eller en kys.

Adjø da.

Naa er det siste gang.

——

2det Brev Fra Vera:

Tirsda aften 5/6.

I 27 flasker-champagne-stemning.

For det jei er paa lyran er det jei skriver — jei vil være paa lyran naar Di ikke er her. Gutta og jei har vært oppe hos den søte yndie Georg (dette skrives jei bare for aa ærte Dem) og drukket champagne - en mængde... Kahrs... me nye gull-tænner... og Di var ikke der... ingen steder var Di — hvergang jei sae noe saa jei mei om efter Dem, men Di var naturlivis ikke der... for Di bryr Dem pokker om mei igrunnen, derfor er Di aldri der hvor jei er... Og jei som saa nødi ville være paa lyran naar Di ikke var der — herregud Hans Jæger, hva skal jei gjøre, jei er syk, jei tænker paa Dem nat og dag, kan Di ikke forbarme Dem over mei — hva vil Di jei skal gjøre da! — naa ligger jei i sengen min, jei graater hele tiden for det Di ikke vil skrive et eneste par or til mei som jei tigger om. Naa er jei paa lyran, saa naa vil jei si hva jei vil —: jei vét ikke om jei er mest gla i Dem af alle mennesker, jei vét ikke det; men jei tænker paa Dem hele tiden, bestandi! og graater over Dem og snakker til Dem, og tigger og tigger Dem om aa faa se noen bogstaver fra Dem — bare skriv: «Kjære Vera!» paa en lap og senn mei da! — aa gjør det.

Hva kan det nytte mei at de tre aarene snart er forbi, og at jei skal gifte mei me Waldemar — hvis jei ikke har Dem der ossaa! det blir en sørgeli bryllupsfest, og en daarli brud han faar stakkar i sine arme, hvis jei ikke har set Dem og snakket me Dem — aa kom hjem til mei Hans Jæger, jei kan ikke leve uten Dem, det vil si det kan jei nok, men da er det forbi me den Vera’n Di kjenner — dette er sant.

Det tumler runt i hode paa mei, jei ble ikke paa lyran før jei kom hjem — Georg fulgte mei, han er søt, men ingenting nytter.

Jei som trodde Di virkeli var gla i mei Hans Jæger — jei bryr mei pokkern om hva jei skriver naa iaften — vær gla til Di ikke er her, for da ville jei falle Dem om halsen og kysse Dem.

Jei gad vite om det er synn paa Waldemar at jeg skriver dette til Dem — men vi var 5 mennesker og drak 7 flasker champagne og det er iallefall for meget for mei, især naar jei er saa fordrøvet som jei er idag — for jei fik brev fra Paris som ikke var fra Dem.

Sommetider hyler jei a sinne, og sommetider a sorg over at Di ikke kan skrive et bitte lite or til mei.

Deres egen frykteli

fordrøvete Vera

i Champagnestemning."

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Jæger, H. (1893). Syk kjærlihet : roman. Paris. s. 76-82

https://no.wikisource.org/wiki/Syk_kj%C3%A6rlihet/XXIIIb