Dato
25 mars 1888

Hans Jæger, som er i Paris, får brev fra Oda. I boken Syk Kjærlighet beskriver Jæger brevet, denne dagen og sin reaksjon på brevet slik:

"Fem uker efter. (25de Marts 88.)

Klokken er fem om eftermiddan, jei er netop staat op og sitter inne i min lille kahyt, ve bore foran vindu, og ser ut — ørsk og sløv og træt. Solen faller ret op gjennem det smale smue hvor jei bor; to smaa-onger, en liten gut og en liten pike, leker i solskinne utenfor; og bâk det høje plankegjære der mitt imot, staar træer i vaardragt og løfter sine kroner fulle af lysegrønne halt-utsprungne knopper op mot den klare blaa luft...

Vaar og solskin og lekende onger — hvor det er mei fjernt altsammen!... Naa spirer det og sprætter, naa grønnes det og gror derute i den store verden — og her sitter jei. I mei spirer ingenting mere... jei er som en afbrækket grén, som tørrer bort og dør mitt i vaaren...

Hvormange dage mon jei har igjen?... Over 100 francs skyller jei naa derborte hos Lefranc, og den dag de sier stop og forlanger betaling kan jei gaa like herhjem og slaa skodderne for vindue og lægge mei til aa dø herinne i min hule. For jei har ingenting i vente. Og ingenting gjør jei!... pen blæk og papir har jei foran mei paa bore; men papire er dækket me et lag af støv, pennen ligger rusten ve siden a, og blække staar og tørrer bort a sei sell i det støvete blækhuse - jei har ingenting aa skrive. Ingen ting — mit hjerte er døtt og min hjerne er tom...

Og de par fattie malere som jei kjenner her i Paris kan jei ingenting laane af; jei ville jo ikke kunne betale dem igjen — og hva skulle det ossaa tjene til?! Noen dage før eller noen dage senere — jei har jo ingenting aa vente efter!... For hun kommer jo ikke. Eller sell om hun kommer saa er det jo først om maanter til, og den tid jei har igjen kan ikke mere tælles i maanter eller uker, den maa tælles i dage!... Naar de sier stop derborte er det slut...

Ørsk og sløv og træt som til døden blir jei sittende der og stirre og føler ingenting ve det — la det bare komme!... gud hvor jei er færdi...

Men pludseli faller det paa mit hjerte som en tong kvælende sorg: «Hvor ville jei gjerne set henne igjen!... Men det kan altsaa ikke ske!» — og jei blir sittende der og tænke paa henne:

Hun har ikke skrevet. «Jei skriver snart til Dem, men idag er jei mere enn alminneli fordrøvet og da kan jei ikke» skrev hun for 5 uker tilbake — og hver dag siden er jei vaagnet me de orene i hode, og hver nat er jei søvnet inn me dem... Men hun har ikke skrevet — hva bryr hun sei om mei hva kan jei være for henne!... hun har jo ham som hun elsker, og hun har de to smaa barna sine som hun er saa gla i — og saa er der ingen plass mer for mei i hennes hjerte...

Og allikevel, jei hadde en liten plass derinne, før hun hadde faat det breve! — aah, at jei kom til aa senne det... naa er der ingen i verden mere som tænker paa mei — herre min gud!...

Den lille gutten derute har stukket nævene i buxelommen og staar lænet me ryggen mot plankegjære der mitt imot mei — solen skinner paa hans ansigt, en grén me lysende grønne skudd hænger ned over hans hode. Ve siden a ham staar den lille piken me skulderen støttet mot plankegjære, ryggen mot solen, og ser paa ham, bønli og bedrøvet; hun ber ham vist om noe. Men han svarer henne ikke, bare ser foragteli paa henne, og venner saa likegyldi øjnene til en anden kant og gir sei til aa plystre, som om hun slet ikke var der...

Stakkars lille pike, saa ulykkeli hun ser ut! — jei faar lyst til aa pryle den gutten! Som en liten vordende maquereau ser han ut der han staar, og det blir han vel ossaa naar han voxer til!... Og hun blir vel en almindeli Boulevardpike, en a dem som staar her nede ve munningen af smue om aftenen og stopper op de manfolk som kommer forbi paa Boulevarden og vil ha dem me sei inn mot en billi betaling...

Stakkar liten, saa ulykkeli hun ser ut: — og ulykke blir vel hennes lod her i live... Aa, ja, ja! mange sorger du lille som du naa ikke aner, me aarene vil de nok komme strømmende inn paa dei, én efter én, og fylle dit bryst og klemme dit hjerte sammen og faa dine taarer til aa rinne ... Stakkar liten — dit liv blir vist ikke for lyst!

Men hva kommer det mei ve! — hun har live foran sei den lille, live me sine tusende chancer. Og sell om det enner i ulykke altsammen — mange, mange gange ennu vil ialfall haape komme til aa spire derinne i hennes bryst og bringe hennes hjerte til aa banke og la henne drømme om solskin og lykke — mange mange gange ennu, innen hun rækker dit hen hvor jei naa er rukket...

— Hvor jei missunner dem som skal leve, jei som sitter her og dør ut, alene og forlatt i hele den store vide verden...

— Aah! om jei endda hadde faat se henne igjen...

Og pludseli som jei sitter der ser jei henne tydeli for mei — aah dette underli kjente som jei aldri har møtt før og som stirrer tilbake paa mei fra hennes dejlie levende ansikt — dette underli kjente som bringer mit hjerte til aa bæve!... aa Vera, at jei ikke skal se Dem igjen!...

Og jei kan ikke engang skrive til henne... jei tør ikke! hva skulle jei skrive som jei tore? — aa nej!...

Noen taarer rinner ned over mit ansikt — saa pludseli bryter det op i mei:

— Aah, men naar det er skedd! naar de har sagt stop derborte og jei er kommet hjem her til min hule og har tat frem af hjørneskape den brune flasken og sat den for munnen og tømt den — da, naar jei staar der me døden inni mei og vét at om en liten stunn er alt evi og uigjenkaldeli forbi — da kommer jei til aa maatte skrive! da kommer jei til aa kaste mei ned paa stolen og gripe pennen før det blir for sent, og skrive det til henne hvor forfærdeli gla i henne jei er... hvor rædsomt det er aa dø saan alene og forlatt i hele guds vide verden... hvor ufatteli ont det er aa dø uten at hun er der...

aah! om hun hadde kunnet vært der! om jei hadde kunnet faat tat henne i haannen og set henne inn i øjnene og sunket ned paaknæ foran henne og lagt mit hode ned i henes fang og grætt mei inn i døden, mens hun strøk mei venli og bløtt nedover haare og bare hvisket det stille ned til mei: «Adjø stakkars kjære Dem!»...

Au! dit bést! — jei skvætter nervøst til paa stolen der jei sitter: den lille gutten derute puffet til den lille piken saa hun falt overenne me et skrik... Naa staar han og ser foragteli ned paa henne... der sparker han til henne me foten — din satans lille maquereau-yngel! — og naa putter han likegyldi nævene i lommen og venner sei roli om og slentrer nedover smue mot Boulevarden som om ingen ting var...

Og den lille piken rejser sei op, hixtende og kjæmpende me graaten, og blir staaende og se efter ham med store bedrøvete forskrækkete øjne — intil graaten tar henne helt og hun venner sei om me begge hænderne for ansikte og gaar bitterli grætende opover smue... hjem til mama sansynlivis — der ble hun borte...

Jei blir sittende der og stirre.

... Saa tomt det ble efter de smaa... jei var lissom ikke helt alene mens de var her — naa er jei det. Helt, absolut alene i verden... hvor det fyller mei me gru!... Og saa mørkt som det er blet... saa uhyggeli dystert og mørkt — det er dagen som vil slukne for at jei skal bli ennu mere forfærdeli alene!...

Smue ligger i skygge, bare paa plankegjære derover er der ennu et solstrejf tilbake - og en strime af sollys skyter paaskraa hen gjennem træernes kroner deroppe, inn mellem de nyføtte lysegrønne skudd.

Jei stirrer og stirrer paa denne lysende strime og lissom klamrer mei fast til den me øjnene —: den maa ikke gaa bort!... det er som bærer den i sei mit siste haap...

Men ubarmhjerti blegner den af og blir borte...

Det var som sluknet noe inni mei me det samme, og pludseli tar hjerte til aa klappe og jei springer i rasende angest op fra stolen.

— Hva er det for noe sludder! sier jei energisk til mei sell og presser mine knyttede hænder haart inn imot hjerte for aa faa det til aa stanse - hva er det for noe fordømt sludder! her er jo ingenting aa være angest for...

Men angesten er stærkere enn jei, jei faar ikke kjæmpet den ned... mere og mere overmanner den mei - og da jei skjælvende og forvillet kaster et blik omkring i dette fæle lille hul hvor jei skal dø alene og forlatt, stivner pludseli alting inni meg —: Det er som lurer døden paa mei i hver krok herinne... som strækker den allerede sine fingre frem efter mei overalt for aa gripe mei me det samme — huj!

— og me kollsveden silende ned a pannen snapper jei i et nu hat frak og stok og springer ut av døren og laaser den af, og skynner mei saa, rystende af nervøsitet, nedover smue mot Boulevarden, trækkende vaarfrakken paa mei undervejs...

— Ah! saa det lettet aa faa se Boulevarden. I dæmpet gult aftenli sollys ligger den der, bre og mægti, me sin store spasérgang i mitten mellem to alléer og sit brogede mylrende liv, bortover saalangt øje kan naa.

— ah! saa det lettet... hjerte slaar roliere, angsten har næsten fortat sei... Tingene gaar sin vante rolie gang... alt er saa fredeli: vognene ruller saa bløtt henover asfalten, lyden a de tusende menneskestemmer flyter sammen i luften til en stor bløt summen, og aftenens dæmpede sollys lægger en mill bløt tone over det travle liv i gaten... snart vil det dø hen for idag... Alt er saa fredeli... folk ser saa tilfredse ut, snart er de færdie me dagens gjerning og kan gaa hjem hver til sit.

Hjem hver til sit... hjem — en tong bløt smerte vil op i mei, men jei kjæmper den ned igjen, og bare litt nervøs slentrer jei afsted bortover Boulevardens fortou mellem alle menneskene, langs butiker og kaféer...

Under den røstripete markisen utenfor Lefranc sitter en enkelt kusk ve sin midda — det er altsaa for tili! skulle jei gaa videre? — Men nej, om litt vil her være propfullt af kusker, alle plasser optatte — la mei lissaa gott ta en plass mens her er en, saa jei slipper aa sitte og spise derinne i den mørke knejpen!

Jei nikker til kusken og sætter mei ned ve et af smaaborene under den røstripete markisen, og blir sittende der i aftensolen og stirre hen for mei uten aa tænke, bare lar Boulevardens brogede liv drage mei forbi. Men saa kommer den lille vakre madame Lemoine svingsende ut a knejpen me fornøjet ansikt — hun er altsaa i sit lyse hjørne i dag — og bort til mei:

— Bonjour monsieur! sier hun me sit vakreste smil — vous voulez diner?

Nej tak, det er litt tili endda — men faar jei en vermouth?

Hun bringer vermouthen, og samtidi et brev. Utenpaaskriften er Veras, mit hjerte tar til aa banke voldsomt, og jei river konvoluten op og læser:

«Kjære Hans Jæger

Naa sitter jei alene igjen her i Norge naa — alle dere andre er rejst. Aa gid jei kunne ta lille Gog under den ene armen og gaa a gaare me han og aldri ikke komme mer igjen hit. Her er nemli rædsomt, du store mon dieu! — Mon jei noengang faar se Dem igjen Hans Jæger? Aa vær saan som Di har vært da da — vil Di det? Hvis jei naa kommer til Paris noengang, vil Di da møte mei paa Gare du Nord? — aa gud hvor vi skal ha det morro da! jei dør a glæde bare jei tænker paa det — hvis Di bare er saan som Di var før saa. Men jeg synes hele verden er blet 100 aar gammel og jei ossaa — huf! — Nej, hvor gjerne jei ville gaa i Rue de Seine me Dem — jei er sikker paa Di ville si imot alt det jei sa om bildene. Aa revoir da!»

— Det blir nok ikke «au revoir» Vera, sier jei sagte for mei sell — saa pludseli opdager jei at hun har skrevet noe paa baksiden a konvoluten:

«Har Di det gott naa? — jei ville gjerne høre litt fra Dem, men jei synes det er rimeli hvis Di ikke skriver.

Vil Di den 8de Maj klokken 12 staa paa hjørne af Rue Faubourg Montmartre og Rue Drouot, ve uhre der, saa skal jei komme dit — Di vet jei gjør hva jeg sier — saa skal vi gaa inn paa en liten absinth-knejpe som jei kan.»

En brænnende hete er pludseli skutt op i mine kinner mens jei læser denne efterskrift paa konvolutens bakside, og me hjerte klappende af angest blir jei sittende der me breve i haannen og stirre hen for mei, mens jeg leter nervøst mellem alle dem jeg kjenner, om der ennu skulle være noen som jei kunne slaa for saa meget som der skal til for aa holle liv i mei til den 8de Maj - hele sex uker!... halanden maaned!...

Saa pludseli husker jei paa lille «Kanarifulen» som rejste til London, noen dage før jei rejste til Paris —: «Skulle det bli rent galt fat me dei dernede noen gang» sa han da vi skiltes — «saa faar du i guds navn skrive til mei, skal jei se hva jei kan gjøre.»

Jei roter om i mine lommer, finner hans visitkort me hans adresse i London, forlanger pen blæk og papir og skriver til ham paa flekken. —

To dage efter kom svar at han hadde skrevet hjem efter penge — og otte dage efter kom brev me 200 kroner, to hundrede og fem og sytti francs. — ah! jei kunne igjen puste. "

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Jæger, H. (1893). Syk kjærlihet : roman. Paris.

https://no.wikisource.org/wiki/Syk_kj%C3%A6rlihet/XXIIIb