Dato
august 1892

Denne sensommermåneden avslutter pedagog og forfatter Nordahl Rolfsen sin nye lesebok for folkeskolen. Molkte Moe har ansvaret for det språklige i boka. Boka er illustrert av kjente norske kunstnere.

Leseboka skal komme til å få enorm utbredelse: Den vil utgitt i nye opplag helt frem til på 1950-tallet, og til sammen bli trykket i mer enn 8 millioner eksemplarer.

Det er nå to år siden Rolfsen tok initiativ til, og søkte Stortinget om støtte til, å utgi et nytt, nytenkende leseverk. Stortinget avslo imidlertid søknaden, og det er forleggeren Jacob Dybwad som finansierer arbeidet med verket, som til slutt kommer til å få fem bind, frem til 1895.

Verket kommer etter hvert til å finnes i flere utgaver: både på landsmål og riksmål, og i ulike byskole- og land-utgaver. Denne leseboka representerer et sterkere brudd med den danske litterære tradisjonen enn Pauss og Lassens Læsebog i Modersmaalet, som kom for åtte år siden

Rolfsens lesebok kommer for flere generasjoner til å være formende for oppfatningen av den norske litterære kanon. Her kan skolebarna for eksempel lese Jørgen Moes I brønden og i tjernet, J.B. Bulls Vesleblakken, og Andeas Aabels Se Norges blomsterdal.

Og her fins også tekster av Wergeland, Bjørnson, Aasen, Vinje, Blix, Garborg, Sivle, Munthe, Ring og Aanrud.

Selv bidrar Nordahl Rolfsen med sin egen Fola, fola Blakken. 

Bokverket kommer til å bli revidert revidert flere ganger, og i de senere utgavene av leseverket kommer det også til å komme med  tekster av 1900-tallsforfattere som Mikkjel Fønhus, Arnulf Øverland og Rudolf Nilsen.

Rolfsen legger også vekt på å illustrere verket med fremragende kunstnere i sin egen samtid: Andreas Boch, Bernt Grønvold, Thorlof Holmboe, Theodor Kittelsen, Christian Krohg, Gerhard Munthe, Eivind Nielsen, Elisabeth Sinding, Oto Sinding og Gustav Wentzel. 

Også Edvard Grieg bidrar til leseboken; han komponerer melodier til fem av diktene.

 

Sted
Korrekturlest?
Nei