Dato
13 januar 1894

Laura Munch er fremdeles innlagt på Gaustad. Hun har fått en sterk opphovnet venstre øye, som behandles med blyomslag.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

(1892). Laura Munchs journal. G. sykehus, Arkivet.