Image
August Strindberg på balkongen i Gersau, 1886
Dato
15 november 1894

August Strindberg har installert seg i Passy, Paris. Han har bestemt seg for å satse på maleriet. Han publiserer essayet Om slumpen i det konstnärliga skapandet i tidsskriftet Revu des Revues.

Strindberg presenteres i tidsskriftet som en av de mest betydningsfulle samtidsforfatterne, og som en av tidens mest merkverdige menn, en mann som snart har tilegnet seg all den kunnskapen som hans samtid rommer.

Han besøker også familien Thaulow i Dieppe denne høsten.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Strindberg, A., Stam, P., Engwall, G., Dahlbäck, L., & Stockholms, u. (2011). August Strindbergs samlade verk : 34 : Vivisektioner II (Nationaluppl. ed. Vol. 34). Stockholm: Almqvist & Wiksell.

og

Steinsvik, K. R. and T. S. Steinsvik (1994). Somrene i Normandie: fra Monet til Strindberg og Thaulow : Stiftelsen Modums Blaafarveværk 30. april-2. oktober 1994. [Modum], Blaafarveværket. s. 76