Dato
2 april 1895

Knut Hamsun oppsøker den syke og fattige Strindberg på hans rom i Paris for å gi ham tusen kroner som er samlet inn til ham. Han har enorm respekt for denne mannen, og syns han må få leve som han vil.

Strindberg er syk og fattig og oppfører seg merkelig, syns Hamsun. Han er svært mistenksom, og nekter å ta imot pengene, han vil ikke ha noe med Hamsun å gjøre.

Hamsun er selv syk for tiden. Han skriver til Jonas Lie og takker for støtten til Strindberg. Mange av de nordiske kunstnerne i Paris har vært med på innsamlingen, men Strindberg har selv sagt at pengene skal sendes til hans barn.

Hamsun er redd for at han skal sette alt over styr, men han hørt at Strindberg nå har fått en invitasjon til å bo hos en lege i Lund, og håper at han vil reise dit.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Rottem, Ø. and S. Falck (1996). Hamsuns liv i bilder. [Oslo], Gyldendal.s. 2013 s. 115 og Hamsun, K., et al. (1994). Knut Hamsuns brev. Oslo, Gyldendal, s. 46

www.nb.no/nbsok/nb/f4a2d3ce558a18c0aca831ed6cd2e3c1.nbdigital?lang=no#159