Dato
februar 1895

Arne Garborg tar et oppgjør med det mørke og tunge ved dekadansen. Han er opptatt av Nietzsche, og hilser hans vitalisme velkommen.

Også Hulda Garborg har lest Nietzsche, og er oppglødd. Hun oversetter noen passasjer fra Also sprach Zarathustra der Nietzsche skriver om kvinnen. Det kommer på trykk i kvinnesaksforeningens blad Nylænde, hvor Ragna Nielsen skriver en innledning og Nietzsche.

Arne reiser til Jæren for å arbeide med en bok som har å gjøre med hans barndoms trakter og minner.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Skre, A. (2011). Hulda Garborg : nasjonal strateg. Oslo, Samlaget. s. 222-223