Image
Amalie Skram ca 1886
Dato
5 februar 1895

Amalie Skram føler at boken hennes om professor Knud Pontoppidan oghans sinnssykeavdeling har vakt stort hat mot henne.

Hun er på konsert og føler seg tilintetgjort av alle hatefulle og nysgjerrige blikk gjennom og uten lorgnetter. Selv mener hun at boken er et kunstnerisk produkt, og ikke noe direkte personangrep.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Amalies brev til Sophus Schandorph 6.feb 1895. Fra Garton, J., Ed. (2005). Amalie Skram. Brevveksling med andre nordiske forfattere. København, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014021724010