Dato
26 oktober 1898

Amalie Skram puster ut etter å ha fått ferdig sin bok Afkom, som er det fjerde bindet i Hellemyrsfolket. Hun er ikke sikker på om alt i den er godt, men helt sikker på at det fins gode ting i den, skriver hun til sin venn Valdemar Irminger. Men hun har mange pengesorger, og bekymrer seg veldig for sønnen Jakob, som det går stadig dårligere med.

Hun er også bekymret for sønnen Ludvig, siden de to brødrene bor i samme by og Ludvig forgjeves forsøker å hjelpe broren.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Skram, A. Brev til Valdemar Irminger. Korrespondanse 1885-1935, Statens arkiver, København.

https://amalieskraminfo.wordpress.com/amalie-skrams-brev-til-valdemar-irminger/

og

Amalies brev til Hulda Garborg 29. aug.1898. Fra Garton, J., Ed. (2005). Amalie Skram. Brevveksling med andre nordiske forfattere. København, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014021724010