Image
Tulla Larsen
Dato
3 juni 1899

Edvard Munch setter seg på toget fra Paris til Le Havre, etter å ha tatt avskjed med Tulla Larsen. Den første uken i mai har han hatt et kort opphold i Roma, og siden har han vært i Paris. Han er ikke frisk, og har forlangt å være i fred for Tulla, som må bli boende i Grez. Det syns hun nå er et sørgelig, ensomt sted. Tulla er også i ferd med å bli syk. Hun har ikke energi til noe lenger.

Edvard understreker at hun må forstå at han har ofret alt for å være sammen med henne. Han mener at forholdet deres har gått hardt ut over helsen hans, og han har satt til side arbeidet sitt. Hun må ikke være umulig og forlange mer. Om et par dager skal dampbåten legge fra kai fra Le Havre.

Om bord på skipet er også Oda Krohg. Edvard setter ikke særlig pris på selskapet hennes. Enmannslugar er ikke å oppdrive.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Høifødt, F. (2010). Kunsten, kvinnen og en ladd revolver : Edvard Munch anno 1900. Oslo, Press. s. 55