Dato
13 januar 1900

Amalie og Erik møtes hos Overpresidenten i København for å anmode om separasjon. Amalie kommer ti minutter for sent fordi Småen er syk. Erik sitter og venter på henne.

I papirene står det at de to ikke lenger kan leve med hverandre på grunn av sine forskjellige gemytt. Det er ingen skillsmisse, men en separasjon. Ingen av dem har rett til å gifte seg igjen. Slik skal det komme til å forbli så lenge Amalie lever.

Etter dette blir Amalie liggende med vonde sår på venstre ben som ikke vil gro i flere måender. Hun er full av bitterhet mot Erik, men likevel lettet over å ha blitt alene med Småen, som hun hevder ikke savner sin far det minste.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Amalie i brev til Julie Hegel 7. mai 1900, gjengitt i Skram, A. and J. Garton (2010). Amalie Skram. Brevveksling med forlæggere. [København], Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014021724011