Illustrasjon
 helene_willim_die_politiker_fra_moderne_kunst_in_meister-holzschnitten._1900._vol._ix._berlin_berlin_verlag_von_rich._bong.
  • Aasmund Olavsson Vinje, som nå er 33 år gammel, blir involvert i det intellektuelle miljøet kalt "Det lærde Holland"  i Christiana og vanker sammen med innvandrede ungkarer som Paul Botten-Hansen, Ivar Aasen, Knud Knudsen, Ole Vig, Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson.

  • Aasmund Olavsson Vinje forlater Christiania på grunn av utbruddet av kolera som har rammet byen. Han forsøker å skrive en salme på målføret fra heimbygda Vinje.

    Vinje er etter hvert blitt svært kritisk til «Bogmaalet» og mener telemarksdialekten står nærmest «Oldnorsk» av alle bygdemål. Han kan imidlertid ikke gammelnorsk, og syns ikke han har gode nok forutsetninger for å skrive Ivar Aasens landsmål. Vinje har stor respekt for Aasen og det arbeidet han gjør, og de to diskuterer språkspørsmålet.

  • Aasmund Olavsson Vinje er klar for å gå i gang med ukebladet "Dølen".  Resten av livet kommer han til å leve for dette bladet, som han for det meste skriver selv, hjulpet av Ivar Aasen og unge studenter.

    Etter to år kommer han riktignok til å måtte oppgi bladet inntil videre på grunn av økonomiske tap, og fordi bladarbeidet er til hinder for å få de juridiske postene han søker. Men han kommer ikke til å gi seg.