Dato
23 november 1882

Erik Skram skriver til danske Morgenbladet et rystende saklig øyenvitnesreferat av den offentlige henrettelsen av forbryteren Anders Nielsen Sjællander, hvor hendelsens opprørende umenneskelighet skinner klart gjennom den nøkterne Artikkelen skal om et par dager bli opptrykt i norske Dagbladet som "et Vidnesbyrd om, hvilket oprørende Barbari Dødsstraffen er" .

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Garton, J. Forfatterportræt Erik Skram. Arkiv for Dansk Litteratur

http://adl.dk/adl_pub/fportraet/cv/ShowFpItem.xsql?nnoc=adl_pub&ff_id=50&p_fpkat_id=indl