Dato
februar 1889

I København kan man i tidsskriftet Tilskueren, hvor Erik Skram er en av bidragsyterne, denne måneden lese tre tidligere uttrykte brev av Søren Kierkegaard. Ett av dem er fra 1847, og stilet til Kierkegaards svigerinne Sofie Henriette (Jette), som var gift med hans bror Peter Christian, som etter hvert ble biskop. Det handler om den sjeleboten som ligger i det å gå.

Etter at hun fødte sin sønn i mars 1842 ble hun stort sett sengeliggende, med det som blir betegnet som «nervøse lidelser». Hun døde for åtte år siden. Amalie Skram har alltid vært vært opptatt av Kierkegaard. Og hun legger selv stor vekt på gleden og nytten ved å gå på tur.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Kierkegaard, S. (1889). Breve fra Søren Kierkegaard. Tilskueren. København.

http://runeberg.org/tilskueren/1889/0176.html