Image
Amalie Skram
Dato
januar 1892

Amalie Skram er nervøs og urolig. Hun bor hos sine venner Ane Cathrine og Georg Achen på Lindevangen på Fredriksberg. Hun forsøker å arbeide. Ektemannen Erik og datteren Johanne er hjemme i Store Kongessgade.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Garton, J. (2002). Elskede Amalie. Brevvekslingen mellom Amalie og Erik Skram 1889-1899. Oslo, Gyldendal. s. 191

https://www.bokselskap.no/boker/elskedeamalie/tittelside