Dato
26 mai 1894

August Strindbergs datter med Frida Uhl, Kerstin, blir født i Dornach i Sveits. I ukene frem mot fødselen har han malt en rekke malerier som han selv betegner som symbolistmalerier. Noen er dårlige, innrømmer han i et brev, mens andre er utmerkede.

Det går også svært godt med skrivingen for tiden; han skriver verket Antibarbarus, som er et naturvitenskapelig skrift som forklarer de kjemiske eksperimentene han har utført i løpet av sin intense sjelelige krise, som siden skal komme til å bli kalt Infernokrisen.

I boken inntar han et monistisk standpunkt i spørsmålet om materiens sammensetning; det vil si at han mener at alle grunnstoffer egentlig er ett og det samme.

Ettertiden skal komme til å bedømme den vitenskapelige verdien i Strindbergs undersøkelser som heler små. Man skal komme til å mene at han har et overdrevet følelsesmessig engasjement i sine undersøkelser, og en mystisk tro på analogier og tall som gjør at han helt mister objektiviteten i sine eksperimenter og teorier.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Strindberg, A., et al. (2011). August Strindbergs samlade verk : 34 : Vivisektioner II. Stockholm, Almqvist & Wiksell.

og

https://sv.wikipedia.org/wiki/Antibarbarus