Dato
22 november 1899

Amalie strever med å få kastet Erik ut av leiligeten. Hun har ansatt en ny pike fra første desember, men Erik har ennå ikke funnet seg et nytt sted å bo. Han vil bli boende hos henne, men det setter hun seg imot på det meste bestemte. Hun syns denne mellomtilstanden er uutholdelig, skriver hun til sin venn Irimnger.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Skram, A. Brev til Valdemar Irminger. Korrespondanse 1885-1935, Statens arkiver, København.

ttps://amalieskraminfo.wordpress.com/amalie-skrams-brev-til-valdemar-irminger/