Image
Aasmund Olavsson Vinje i Bergen i 1860
Dato
1 juli 1848

Aasmund Olavsson Vinje, som er 30 år gammel, har kommet til Christiania og blitt student ved det som blir kalt Heltbergs Studentfabrik. Her kommer han sammen med Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson og Jonas Lie. 

Ved siden av skolegangen dyrker han sine litterære og politiske interesser. Han har tenkt å begynne å lese til examen artium,  og kameratene  hans, Søren Jaabæk og G. Michelsen,  har lovet å hjelpe ham med et lån. De de klarer ikke å skaffe pengene straks, og Vinje beslutter seg for å søke døden i den slesvigske krig. Det viser seg imidlertid  at han ikke lykkes i å treffe advokat Dunker, som registrerer de frivillige hjemme,og dermed blir det ikke noe av planene om å gå krigen.

I slutten av denne sommermåneden i hovedstaden overhører han odelstingsforhandlingene om loven om almueskolevesenet, fra Stortingsgalleriet. Han skriver en artikkel om dette i «Morgenbladet», og redaktøren ppfordrer ham til å fortsette med å skrive der mot betaling. På denne måten blir det mulig å ta fatt på artiumslesningen for alvor.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Vesaas, O. (2001). A.O. Vinje : ein tankens hærmann. Oslo, Cappelen.

og

https://no.wikipedia.org/wiki/Aasmund_Olavsson_Vinje