Image
Bjørnstjerne Bjørnson
Dato
24 desember 1860

Bjørnstjerne Bjørnson har forlatt sin elskede Rosalinde Thomsen i København og ankommer Roma på julaften. Karoline og lille Bjørn er blitt igjen hos slektninger i Sønderborg på Als.

Roma gjør voldsomt inntrykk på Bjørnson. Her skal han komme til å få kontakt med kunstnere og litterater i Den Skandinaviske Forening. Men han skal også ofte komme til å føle seg ensom og overgitt. Han skriver på teaterstykkene Sigurd Slembe og Kong Sverre. Det er vanskelig å glemme Rosalinde.

Om over femti år skal Gerhard Gran komme til å skrive dette om Bjørnson slik han var i denne tiden i Roma: «Han er ikke ubetinget behagelig til alle tider, han er ofte paagaaende utaalmodig i sin optathet, at kan blir brysom, det er ikke let altid at være paa høide med et menneske som er «begeistret fem gange om dagen», og som evig og altid seter ut om store ting med det uryggeligste alvor. Man faar det indtryk, at hans æstetiske danske venner i Rom stundom flygter for ham. Han føler det, men agter ikke at vike en tomme. «Jeg ser det godt, at de andre er trætte av mig; men jeg er ogsaa træt av dem. Det er formeget æstetik og for litt etik - i et kort ord.

Jeg holder ikke dette ut med bestandig flugt fra det der koster litt, enten av tanke eller av mod eller av begge dele. - Jeg er ogsaa bange at jeg selv er blit mere alvorlig, eller at jeg i al fald ved motsætningen drives til yderlighet; ti det er mig ofte en glæde at la de andre som kommer for at faa «litt passiar», føle sig flaue og flate i en større tanke. De driver da av igjen og synes bestandig jeg er «saa oppe», de faar ikke more Big for mig. Nei, saa spiller jeg hellere whist med dem end «morer dem!».»

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Bjørnson, B. and B. Nævdal (1990). God morgen, Rosalinde!: brev til Rosalinde Thomsen. [Oslo], Cappelen. s. 75 og Gran, G. (1915). Norsk aandsliv i hundrede aar: spredte træk. Kristiania, Aschehoug.

http://www.nb.no/nbsok/nb/e73307c47d45a45ae6f3551fc28a1494.nbdigital?lang=no