Dato
9 september 1882

Det har vært en regntung måned i Gossensass i Tyrol, der Henrik i dag Ibsen sender den femte og siste akten av En folkefiende til sin forlegger Hegel i København. Store oversvømmelser har lagt store deler av jernbanelinjene i Italia under vann, og foreløpig er det ingen utsikt til å komme seg tilbake til Roma. For sønnen Sigurds del er det for så vidt ingen hast; han har disputert, og er ferdig på universitetet.

Når det gjelder forfatterskapet og finansene, begynner ting å gli bedre for Ibsen nå. Fra Amerika kommer det forespørsel om han kan godkjenne oversettelser av Samfunnets støtter, Et dukkehjem og Gengangere. Det er gledelig. Og Hegel kan fortelle at diktene hans kommer i nytt opplag.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Ferguson, R. (1996). Henrik Ibsen: mellom evne og higen. Oslo: Cappelen. s. 296

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008071000093