Dato
januar 1883

Bjørnstjerne Bjørnson skriver på det sosialrealistiske stykket En hanske. Stykket handler om den tredveårige kvinnen Svava, som nettopp er blitt forlovet når stykket begynner. Ganske snart finner hun imidlertid ut av hennes forlovede i mange år har hatt et erotisk forhold til en gift kvinne. Svava kyler den ene av hanskene sine i ansiktet på ham i protest og raseri. Hun finner etter hvert ut at også hennes egen far er en gedgigen horebukk.

Svava blir imidlertid mer sint på sin mor enn på faren. Moren har jo innpodet i hennes høye etiske standarer for hvordan man skal lese et anstendig liv, samtidig som hun har gjort alt for å skjule hvordan Svavas far lever. Stykket går rett inn i tidens sedelighetsdebatt; her problematiserer Bjørnson at det hersker én moral for menn og en annen for kvinner. Hovedpersonen forfekter modig at det samme renhetskravet bør gjelde for menn som for kvinner også før ekteskapet. Slutten av stykket åpner imidlertid for forsoning.

Det skal vise seg at ingen teaterdirektør vil sette opp stykket, og Bjørnson skal komme til å skrive de to siste aktene fullstendig om og skjerpe tendensen, samtidig som ha skal legge helheten nærmere opp til lystspillet. Hansken kastes i denne versjonen til slutt i siste akt, og ingen forsoning er å øyne. I denne formen skal stykket komme til å gjøre lykke på scenen.

Første oppførelse skal komme til å finne sted i Kristiania 1886.

En hanske skal også komme til å bli oppført i Bergen, København, Stockholm og Helsingfors.

Når sommeren kommer, er stykket ferdig i korrektur. Hegel på Gyldendal vil vente med å trykke det til høsten, med det gjør Bjørnson rasende, siden han vil at det ikke skal konkurrere med hans eget Over Ævne I. I stykket tar han opp moralske problemer. Han vender seg både mot den borgerlige dobbeltmoralen og mot «Bohêmens frie kjærlighet». Dermed kommer han under dobbelt ild. Men kvinnebevegelsen skal komme til å støtte ham.

Bjørnson har for øvrig forelsket seg i pianisten Erika Nissen, og vil skilles. Hans kone Karoline er fortvilet og motsetter seg planene på alle vis, og datteren Bergljot føler det er hennes oppgave å forsvare moren; i en dramatisk hendelse finner hun en kniv på kjøkkenet og går inn på farens kontor med kniven på ryggen for å drepe ham. Det blir stor oppstandelse i familien, og konflikten skal komme til å vare lenge.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Vedvik, L. (2011). Bjørnsons hansker: omarbeidelser, resepsjon og konsekvenser : en sammenliknende analyse av to versjoner av Bjørnstjerne Bjørnsons En hanske. Oslo, L. Vedvik. s. 10 .

https://www.duo.uio.no/handle/10852/26442