Dato
januar 1894

Amalie Skrams nerver er tynnslitte. Hun får ikke til å skrive, og er overbevist om at hennes mann Erik er utro. Hun flytter til vennene Ane Cathrine og Georg Achen er stund for å forsøke å finne ut hva hun skal gjøre.

Det er antakelig dette året hun avkrever sin bror Ludvig Alver et løfte at dersom det er mulig for ham, skal han vise seg og gi henne et tegn etter sin død.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Vullum, M. (2.7.1910). Brev til Antonie Tiberg, Nasjonalbiblioteket i Oslo

og

Garton, J. (2002). Elskede Amalie. Brevvekslingen mellom Amalie og Erik Skram 1889-1899. Oslo, Gyldendal. s 295

http://www.bokselskap.no/boker/elskedeamalie/tittelside