Andre navn
Michael Pedersen Kierkegaard
Kjønn
Mann
Fødselsdato
12 desember 1756
Fødselssted
Dødsdato
9 august 1838
Dødssted

Galleri

 • Den lille gutten som skal bli Søren Kierkegaards far, Michael Pedersen Kierkegaard, blir født i Sædding sogn på Jylland. På gården er det to hester, to kuer, to okser og seks sauer.

 • Den unge gutten som om noen år skal bli Søren Kierkegaards far, Michael Pedersen Kierkegaard, har forlatt familien han har vokst opp i, antakelig på grunn av fattigdom og en stor barneflokk. Han  haren tid jobbet som sauegjeter hos en slektning, men nå reiser han til København. Her kommer han i lære hos sin onkel på morssiden, Niels Andersen Seding, som er hosekremmer, lever i en kjeller i Østergade og er ungkar. Her blir Michael til 1780, når han selv får borgerskap i København som hosekremmer.

 • Søren Kierkegaards far, Michael Kierkegaard, blir konfirmert i Nicolai kirke i København av den pietistisk-herrnuttiske pastoren Lemming.

 • Søren Kierkegaards far, Michael Kierkegaard, kjøper sammen med en venn en eiendom i Købmagergade (nå nr 31) hvor vennen bor, mens Michael bor og holder forretning litt lenger opp i samme gate (nå nr. 43).

  De handler med ullvarer, strømper, hansker, islandske varer og vevde luer.

 • Michael Pedersen Kierkegaard, som skal komme til å bli Søren Kierkegaards far, gifter seg med søsteren til sin forretningskompanjong, Kirstine Nielsdatter Royen. Hun er 36 år gammel, han er 37.

  Hun skal komme til å dø etter bare snaut to års ekteskap.

 • Michael Kierkegaard flytter inn sammen med familien i andre etasje i huset på Nytorv i København som han i fjor kjøpte for for 20 000 rigsdaler.

 • Søren Kierkegaard blir født samtidig som den danske stat går konkurs. Han er det syvende barnet i en barneflokk symmetrisk bestående av tre brødre og tre søstre. Faren er hosekræmmer Michael Pedersen Kierkegaard (1756-1838), som har vokst opp på en fattig gård i Vestjylland, nærmere bestemt i den lille byen Sædding ved Skjern. Faren har tidlig dratt til København for å arbeide i onkelens butikk.

 • Søren Kierkegaard er blitt satt til å kopiere et brev som hans far Michael har skrevet til Sørens bror Peter, som bor i Berlin, på Unter den Linden. Farens brev er fullt av råd og forordninger med hensyn til hvordan Peter skal ordne sine finanser, og hvordan han skal forholde seg til det å oppsøke viktige personer som kan være nyttige med hensyn til karrieren, for eksempel med å hjelpe ham med hans avhandling i teologi, som Peter arbeider med.

 • Søren Kierkegaards mor Ane dør i København. Hun er 66 år gammel og etterlater seg ektemann og to voksne sønner. Fem av barna hennes er allerede døde, to av dem de to siste årene. Søren er 21 år gammel. Ikke noe sted i sine skrifter skal han komme til å skrive direkte om sin mor. Men en slektning skal siden fortelle at han sørger dypt over henne. Biskop Mynter taler under begravelsen. Michael Kierkegaard, den nyslåtte enkemannen, er dypt beveget.

 • Søren Kierkegaards far Michael fyller 78 år denne dagen. Foruten sin hustru Ane har han nå mistet fire av sine syv barn. Den rødblonde Petrea Severine, som er Sørens yndlingssøster, er høygravid. Hun er den eneste datteren tilbake. Dagen etter skal hun føde en frisk gutt, men bli dårlig tre dager senere. Selv om hun selv kan amme, frykter man at melken skal gå til hjernen og gjøre henne sinnssyk. En byll på det ene benet blir tydet som at brekkmiddelet som legene har gitt henne, begynner å få drevet melken ned igjen. Men man tar feil.

 • Søren Kierkegaard er nå blitt 22 år gammel, og har lenge har turet hardt og levd bohemlivet i København. Nå er han på rekreasjon i Gillelje. I dagboken sin skriver han at han trenger å finne den samlende ideen som han kan leve for. Den sannheten som er sann for ham. Og han finner den. Ideen er «den enkelte». Den subjektive. Den personlige sannheten. Dette skal vise seg å være det første skrittet på den personlighetsfilosofiske veien som han skal fortsette å gå de kommende årene.

   

 • Regine Olsen er en ung jente på femten år i København som har fått lov til å reise med vogn fra Børsgade på Slotsholmen hvor hun bor med familien, ut til Fredriksberg og Bredegade, hvor hun er invitert til et selskap hos sin venninne som hun beundrer, Bolette Rørdam.

 • Søren Kierkegaards far dør i København. Døden kommer temmelig uventet, og utgjør et viktig vendepunkt i Sørens liv. Det er en rystende begivenhet for ham. Siden skal han komme til å skrive at han aldri har snakket med noe menneske om dette. Hele forgrunnen i livet hans er omhyllet i det mørkeste tungsonn og den dypeste elendighets tåke. Det går langsomt opp for ham i hvor stor grad han selv er blitt preget av farens tungsinn og religiøse grublerier om synden han har begått ved å forbanne Gud, og straffen som Gud har sendt ham.

 • Søren Kierkegaard er forbløffet og forvirret: Han har rundet sin 34 fødselsdag, og det hadde han aldri trodd ville skje. Faren Michael hadde nemlig den idéen at ingen av hans barn kom til å bli eldre enn Jesus var da han døde. Men gamle Michael Kierkegaards tok altså feil, og det har skapt mange tanker hos Søren. I dag skriver han til sin bror Peter på Sorø.

 • Fredrik Petersen, om er professor ved Universitetet i Kristiania, får i dag svar i brevs form fra Søren Kierkegaards bror, biskopen Peter Chr. Kierkegaard. Professoren har kontaktet ham fordi han ønsker å få avkreftet den påstanden som Georg Brandes har fremsatt, som går ut på at Søren skulle ha oppdaget en «uhyggelig Brøde» i sin fars liv, og at mye tydet på at det måtte dreie seg om utroskap mot hustruen, altså Peter og Sørens mor Ane.