Dato
20 februar 1880

Foreningen Bogstaveligheden blir stiftet i København. Det er en diskusjonsklubb som først og fremst består av radikale malere, men den har også forfattere som medlemmer.

Medlemmer er for eksempel Valdemar Irminger, P.S. Krøyer, Frits Thaulow, P.C. Asbjørnsen, Erik Skram, Holger Drachmann, Edvard og Georg Brandes, Sophus Schandorph og J.P. Jacobsen og Harald Høffding.

 

Det første møtet blir holdt hjemme hos xylograf Hendrixen, som er en vittig type, i hvert fall denne kvelden; herrene ler så de ligger på stolene.

Alle foreningens medlemmer er tilhengere av den nye, radiakle kunsten, og de bestemmer at det skal arrangeres ett møte hver måned. Hver gang skal møtet holdes på et nytt sted, så de får rik anledning til å bli kjent med Københavns kneiper.

 

Navnet på foreningen kommer av at ansvaret for arrangementene tilkommer to medlemmer hver gang, etter bokstavene i alfabetet.

Harald Høffding setter pris på å her treffe igjen forfatteren J.P. Jacobsen, som nå, etter å ha utgitt romanene Mogens, Niels Lyhne og Fru Marie Grubbe er en feiret forfatter. Jacobsen er en gammel klassekamerat av Erik og Holger Drachmann.

Sted
Korrekturlest?
Ja
Kilde

http://no.wikipedia.org/wiki/Bogstaveligheden

og

Høffding, H. (1928). Erindringer. København, Gyldendal. s. 114

http://www.nb.no/nbsok/nb/577ed70daf887dbb3b32d24fed76394b.nbdigital?lang=no#117