Image
Georg Brandes
Dato
desember 1883

Georg Brandes bok Det moderne Gennembruds Mænd utkommer i Danmark rett før jul. Det har vært meningen at det skal komme et bind nummer to, men det skal det aldri bli noe av.

De som misliker Brandes, syns at boken er et reklamestunt fra en velskrivende egosentriker. Men hans voksende skare av tilhengere beundrer biografiene som en glimrende fortsettelse av hans bok Danske Digtere fra 1877.

Boken skal komme til å få en enorm virkningshistorie, og regnes som selve realismens milepæl i Skandinavia. Ordet moderne er kommet til Danmark fra Frankrike i 1860-årene, og kommer fra ordet «mode», som var en klesstil i krinolinetiden som ble spredt i store annonser i de nye avisene. Ordet har altså dobbelt betydning: nyhet og eleganse. «Modo» på latin betyr nylig, og «modus» betyr måte. Og ordet «Mænd» gir et inntrykk av mandighet.

Det er ikke kvinnelige forfattere Georg Brandes befatter seg med; kvinnelighet er ikke et kvalitetsstempel i hans bevissthet. Men han skriver om Henrik Ibsen at han i Kjærlighedens Komedie for første gang har de erotiske tilstandene i Norge som emne, og at Ibsen her har vært inspirert av Camilla Collett:

 "Noget i Inspirationen af Kjærlighedens Komedie’, der lader sig føre tilbage til Fru Colletts Amtmandens Døtre. Denne dristige Bog opfyldte paa hin Tid alle norske Sind, og den førte nok saa vittigt, kun mere formløst, det hele Angreb paa Forlovelser og Ægteskaber, der i Ibsens Drama er rettet med mandlig og fastere Haand. I Lignelser og Billeder spores punktuelt Paavirkningen af Fru Collett. Den i Ibsens Redaktion saa berømte The-Lignelse stammer fra hende. Ibsen har kun udviklet Lignelsen videre og givet den Versets faste Form».

Den delen av boken som handler om Erik Skrams forfatterskap, bærer preg av å være en vennetjeneste og oppmuntring; det er en omskreven versjon av anmeldelsene i norske Dagbladet. Men å i det hele tatt å være tatt med blant det moderne gjennombrudds menn, er en enorm oppmuntring for Erik. Det betyr at han nå er innlemmet i selve realismens kjerne i det radikale Skandinavia.

Dagen etter utgivelsen skriver Erik Skram  en varm takk til Georg Brandes.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Oslo, U. i. Henrik Ibsens skrifter.

http://ibsen.uio.no/REGINFO_peGB.xhtml?bokstav=B

og

Hvidt, K. (2016). Det moderne gennembrud set igennem Erik og Amalie Skram. København, Forlaget Vandkunsten. s. 194-195

og

Bjørg Dale, S. and W. Mette Refslund (2013). "Camilla Colletts brev til Amalie Skram." Edda 100(04): 340-352.