Image
Ingeborg Thaulow, født Gad
Dato
10 desember 1883

Ingeborg Thaulow er dypt ulykkelig, skriver Amalie Müller i Kristiania i et brev til Erik Skram i København. Nå er Ingeborg reist til Paris for å være hos sin søster Mette Gauguin mens hun ligger på barselseng. Mens Ingerborg er bortreist bor hennes mann Frits Thaulow sammen med barna i hennes leilighet, kan Amalie fortelle. Amalie syns det hele er et stort roteri; skal dette kalles skilte folk?

Ingeborg har visstnok tatt et bok av Edvard Brandes som lå på et bord og slengt den i veggen og sagt at hun ikke tåler å se den mannens navn. Hun og Edvard har hatt en affære, og kommer siden til å gifte seg.

Amalie mener hun kommer til å gå i hundene hvis hun ikke gjør en overmenneskelige kraftanstrengelse. Hun må lutres, skriver hun til Erik; hun må med bøyet hode gå inn i sin lidelses pine og la seg gjennomlutre av dens ild, tror hun. Det fins ingen annen måte å gjenfødes som menneske på.

Hun tror Ingeborg er for sønderrevet og tilsølet for å elskes ny. Selv føler imidlertid Amalie seg trygg hos Erik, understerker hun. Det er han som skal gjøre et menneske ut av henne.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Garton, J., Ed. (2002). Elskede Amalie. Brevvekslingen mellom Amalie og Erik Skram oktober 1883-1888. Oslo, Gyldendal. s. 90

https://www.bokselskap.no/wp-content/themes/bokselskap2/tekster/pdf/elskedeamalie.pdf