Dato
29 desember 1883

Amalie skriver et nytt brev til Erik i København hvor hun utdyper sitt jødehat.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Amalie til Erik Skram 29. desember 1883, gjengitt i Garton, J., Ed. (2002). Elskede Amalie. Brevvekslingen mellom Amalie og Erik Skram oktober 1883-1888. Oslo, Gyldendal.