Fra dato

Til dato

 • Søren Kierkegaard har hatt besøk av sin bror Peter, presten. De to har snakket mye sammen under besøket, blant annet om Peters kone Jette, som har det svært vondt. Jette og Søren har tidligere snakket sammen om det å ha det vondt, og han har tenkt mye på henne siden han fikk vite hvordan hun hadde det. Nå setter han seg ned og skriver et inderlig brev til henne er et sart og forfinet menneske - og også svært nervøs. Hun har det vondt. Hun holder sengen. Hun og Peter har sønnen Poul, som nå er på fem år gammel.

 • I Danmark er det borgerkrig; den slesvigske krig. Den har sin årsak i den spente situasjonen i den danske helstaten. De tysksinnede, nasjonalliberale slesvig-holstenere krever Slesvigs og Holstens løsrivelse fra Danmark og sammenslutning til en tyskpreget slesvig-holstensk stat. Men danskene vil heller ha en atskillelse av hertugdømmene, det vil si at Slesvig som dansk skal integreres mer eller mindre i Kongeriget Danmark, mens Danmark på sin side vil gi avkall på det rent tyske Holsten (og Lauenburg). Den slesvig-holstenske opprørshæren kjemper mot den danske regjeringen.

 • Paul Gauguin blir født i Paris. Moren Aline snakker sjelden om sin dramatiske fortid, så Paul får uklare forestillinger om sitt dramatiske opphav.

 • Paul Gauguin blir født i en leilighet i 56, rue Notre-Dame-de-Lorette i Paris på denne revolusjonsdagen.

  Faren kommer fra en småborerlig kjøpmannsfamilie i Orléans, med utpreget republikanske livsanskuelser, er journalist og svært aktiv i politikken. Moren Aline nedstammer fra en spansk familie som har slått seg ned i Peru. Fra før har paret datteren Marie på halvannet år.

 • Paul Gauguin blir født i Rue Notre Dame de Lorette i Paris. Faren er journalist og kommer fra Orleans. Moren nedstammer fra en spansk familie som har slått seg ned i Peru.

 • Søren Kierkegaard reiser til Fredensborg og tar inn på Hotel Store Kro i Slotsgade. Her håper han å møte sin elskede Regines far, etatsråden, for å forklare hvorfor han har måtte bryte forlovelsen med henne. Men den eldre mannen vil ikke snakke med ham. Han har tårer i øynene, og han snakker med dempet lidenskapelighet. Når Søren likevel går nærmere, legger den gamle mannen på sprang. Søren klarer ikke å holde følge med ham. Han får likevel ropt: Nå gjør jeg Dem ansvarlig for at de ikke vil høre meg. Søren er 35 år, etatsråden 64.

 • Aasmund Olavsson Vinje, som er 30 år gammel, har kommet til Christiania og blitt student ved det som blir kalt Heltbergs Studentfabrik. Her kommer han sammen med Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson og Jonas Lie. 

 • Søren Kierkegaard gjør et notat til seg selv om den gangen i begynnelsen av forholdet til Regine, da han snakket med henne om sin tanke om at det i hver generasjon fins noen som må ofres for de andre. Regine kunne ikke forstå en slik tanke. Og kanskje forsto han den heller ikke selv. Det var først da, skriver han, da han så sin egen mørke ulykke sitte der ved siden av hennes lyse lykke, at han fikk en målestokk for sin egen sinnsstilstand. Før hadde han ikke forstått hvor ulykkelig han var.

 • Helena Petrovna von Hahn, som skal bli kjent som Madame Blavatsky, blir yngre enn sytten år gammel gift med den 40 år gamle Nikifor V Blavatsky, som er viseguvernør i Jerevan. Tre måneder etter bryllupet rømmer hun og kommer seg ombord på en dampbåt fra Tbilisi til Istanbul.

 • Søren Kierkegaard starter avisføljetongen ¨ "Krisen og en Krise i en Skuespillerindes Liv" af Inter et Inter i Fædrelandet.

 • Søren Kierkegaard trykker teksten Krisen og en Krise i en Skuespillerindes Liv i Fædrelandet. Den handler om Johanne Luise Heibergs tolkning av Shakespeares Julie, i en alder av 34 år.

 • Fanny Sulzer-Wart blir født i inn i en svært rik sveitsisk patrisierfamilie. Det er Fanny som skal komme til å bli kjent som Emmy von N. i Joseph Breuer og Sigmund Freuds bok om hysteri som skal komme om nesten femti år.

  Siden skal det komme til å bli sagt at det er hun som oppfant det som skal komme til å bli hetende «snakkekuren», psykoanalysen.

 • Norge får sin første sinnsykelov. Den skal komme til å vare frem til 1961, og gjør omsorg for sinnsildende til en nasjonal oppgave. En viktig motor i arbeidet har vært Herman Wedel Major. Danmark må vente helt til 1938 med å få en tilsvarede lov. Danmark har ingen offentlige retningslinjer for tvangsinnleggelse, eller regler for hvor lenge pasienter kan holdes på sykehusene. Det er overlegen som bestemmer. Behandlingen består av medisin: morfin og opium brukt som beroligende midler, kloral for å få sove. Isolasjon, sengeleie, fjerning av alt som blir betraktet som unødvendig.

 • Charlotte Brontë er 32 år gammel og har nettopp begynt på sin andre roman, Shirley, når hun opplever at broren Bramwell dør. Han har drukket tett, og er kjent som opiumsmisbruker, og dør av bronkitt, mens Charlotte tror dødsårsaken er tuberkulose.

 • Søren Kierkegaard bor i Rosenborggade 156 A i København sammen med snekkeren Frederik Christian Strube (1811-67) og hans familie.

 • Ole Bull returnerer til Norge fra Paris. Han har mange ideer i bagasjen; han har blant annet kjøpt et gårdsbruk utenfor Kristiansand, Andøen. Han holder en rekke vellykkede konserter i Christiania og arrangerer en konsert med Myllarguten (1799-1872) i januar, som han har blitt kjent med en gang på 1830-tallet. Det blir en populær forestilling, til tross for at dette er temmelig eksotisk for byfolket. Bull komponerer også stykket Seterjentens søndag.

 • Fjodor Dostojevskij utgir Hvite netter og Den sjalu ektemann

 • Søren Kierkegaards leieboer, Frederik Christian Strube, blir innlagt Frederiks Hospital, medisinsk avdleing. Han er eksaltert og sinnssyk, frembrakt av "ergrelser og sjikane"

 • Kierkegaard skriver i sin journal et notat om hva det vil si å være dikter: «Havde jeg ikke været strengt opdraget i ?std, ikke havt alle de indre Lidelser fra Barndom af og potenserede just i det Øieblik jeg afgjørende begyndte min Løbebane: havde jeg ikke havt det, og saa dog vidst hvad jeg veed, saa var jeg blevet en Digter, og jeg var egl. blevet den interessante Digter ?at' e?????. Der har neppe levet nogen Digter før mig, der saa dybt har vidst Beskeed om Tilværelsen og især om det Religieuse.

 • Magdalene Thoresen er medstifter av Det norske Theater i Bergen, sammen med sin mann, den 17 år eldre prosten Thoresen.Hun er stemor for hans barn, blant dem Suzannah, som skal komme til å gifte seg med Henrik Ibsen, og de får også fire barn sammen. Anonymt leverer hun fire stykker til teatret med historisk innhold, og moderne vaudeviller. Dessuten skriver hun teaterkritkk i byens aviser.Hun lærer både Ibsen og Bjørnson å kjenne.Teaterhuset i Engen har stått der siden 1800, og kalles Komediehuset på Engen.

 • Gustave Flaubert er en mann på 28 år som foretar en lang reise til Midtøsten, Hellas og Egypt. I Beirut pådrar han seg syfilis. I brev til venner fra reisen er han svært åpen om sine seksuelle aktivteter med prosituerte under reisen, både mannlige og kvinnelige. Han har et nært vennskap og korrespondanse med George Sand, og når han er i Paris, treffer han Emlie Zola, Alphonse Daudet, Ivan Turgenev og Goncourt-brødrene.

 • Jonas Müller, August Müllers bror og Amalie Alvers kommende svoger, tar denne sommeren avsluttende teologisk eksamen med utmerkelse. Under eksamenslesningen plages han av søvnløshet, og for å bote på denne, drikker han portvin flere dager på rad. Når han 7-8 dager etter eksamen kommer hjem til Bergen fra Kristiania, er han både full og sinnsforvirret.

 • Henrik Ibsen bor sammen med vennen Ole Sculerud i Vika i Kristiania, i et hus som tilhører den navnkundige legekone Mor Sæther.Senere flytter de til Møllergaten 21.Hos Mor Sæther losjerer også stud.jur. Theodor Abildgaard, som er medlem i Thranebevegelsen og holder møter i huset.

 • Søren Kierkegaard skriver i sin journal et notat om hva det vil si å være dikter:

  «Havde jeg ikke været strengt opdraget i Xstd, ikke havt alle de indre Lidelser fra Barndom af og potenserede just i det Øieblik jeg afgjørende begyndte min Løbebane: havde jeg ikke havt det, og saa dog vidst hvad jeg veed, saa var jeg blevet en Digter, og jeg var egl. blevet den interessante Digter (...).

 • I Bergen fremmer skolekommisjonen et forslag om syv nye skoler med to lærere i hver og til sammen 200 elever. Dette mener man vil omfatte de fleste allmuebarn i byen. Men søkningen stiger raskere enn forventet, og skoletilbudet må stadig utvides.

 • Lars Hertervig er en ung mann på nitten år som begynner som elev ved Bernhard Hansons private tegneskole i Stavanger.

 • Søren Kierkegaard utgir Sygdommen til Døden. Det skildrer fortvilelsen som synd. Han bruker pseudonymet Anti-Climacus. Det er det samme pseudonymet som han skal komme til å benytte til neste år, i det som kommer til å bli et frontalangrepepå den danske kirke, med boken Indøvelse i Christendom.

   

 • Søren Kierkegaard skriver dette i Journalen sin dette året, om genier: «Genierne ere som Tordenveir: de gaae mod Vinden; forfærde Mskene; rense Luften. Det Bestaaende har opfundet adskillige Torden-Afledere mod eller for Genier: det lykkes - saa meget desto værre for det Bestaaende; thi lykkes det een Gang, to Gange, tre Gange - det næste Tordenveir bliver desto forfærdeligere. Af Genierne ere der to Arter. Den første Arts Charakteristiske er Bulderet, Lynet derimod er sparsomt, og slaaer sjeldent ned.

 • Ernst Sars, som er Marens Welhavens sønn, kommer flyttende til Bergen og begynner å på skolen der. I en erindringsbok fra Bergen på 1840- og 50-tallet blir klassemiljøet i klassen der Sars og Jonas gikk i sammen, beskrevet slik av hans klassekamerat Lorentz Dietrichson:

 • Karl Marx, som for tiden befinner seg i Paris, midt i en gruppe av tyske, britiske, polske og italiensk revolusjonære, skriver på et manuskript som kritiserer den hegelske rettsfilosofien fra 1819, som han mener i altfor stor grad tar utgangspunkt i de rene abstraksjoner. Det er i dette manuskriptet at Marx for første gang tar i bruk uttrykket om at religion er opium for folket. Han skiver at enhver samfunnskritikk må ta utgangspunkt i en religionskritikk: «Kampen mot religionen er altså indirekte kampen mot den verden hvis åndelige aroma er religionen.

 • Sjur Lassesen Hammersnæs, Amalie Alvers morfar dør på Sukkerhuset under koleraepidemien i Bergen. Adressen hans er 11. rode, 150, som i dag er Nøstegaten 4.

 • August Strindberg blir født som tredje sønn og den første innenfor ekteskapet mellom dampbåtskommisjonær Carl August Strindberg och Ulrika Eleonora (Nora) Norling, datter av en skreddermester

 • Henrik Ibsen avslutter skuespillet Catilina, som trolig ble på begynt i revolusjonsåret.

 • Alexander Kielland blir født i Stavanger som sønn av en av byens rikeste menn, som er rentier og konsul. Familien bor ved Breiavatnet i Stavanger, han er den tredje av syv barn. Hans storesøster Kitty er seks. Moren er en livsfrisk og vakker prestedatter. Alexander kommer til å bli en viktig person i Amalie Skrams liv, og også en god venn for Erik Skram. Det er Erik som kommer til å bli kjent med ham først.

 • Det arrangeres stor festkveld på Christiania Theater. Malerne Tidemand og Gude har malt bakgrunnen til spillet på et svært lerret, nemlig brudeferden i Hardanger, de to malerne sitter i salen. På scenen er det plassert en båt med byfolk utkledd som bønder i nasjonaldrakter så likt bildet som mulig. Ole Bull er på plass og spiller norsk folkemusikk. Så kan tablået begynne med sang og spill. hvor et stort mannskor urframfører en sang av Halfdan Kjerulf og Andreas Munch over samme tema.

 • Koleraepidemien over i Bergen. 605 er døde av sykdommen.

 • Henrik Ibsen forlater Grimstad med båt. Samme dag utkommer skuespillet Catilina. Han stopper en uke i Skien før han reiser videre til Christiania.

 • Henrik Ibsens far Knud Ibsen setter inn en annonse i avisen i Skien, Bratsberg Amtstidende, der han annonserer for overfart til Amerika med skipet Valhalla. Skipet er utmerket solid og velbygget, annonserer han, det er nytt, og har plass til 130-150 emigranter til New York. Det kommer til å være ferdig i slutten av juni, og klart til å reise de første dagene i juli. Det kommer antakelig til å legge til i Graaten, som er det mest bekvemmelige stedet som emigrantene kan få brakt bagasjen sin om bord.

 • Ole Bulls familie kommer hjem fra Paris og Bull installerer dem på Andøen. Han blir der en måneds tid før han vender kursen mot Bergen og lanserer planene om å danne et norsk teater.

 • Marcus Thrane, som er en sosialistisk agitator inspirert av den franske revolusjonen, og en forkjemper for allmenn stemmerett, frihandel og bedre allmueskole, etablerer Arbeider-Foreningernes Blad. Bevegelsen han har startet kalles thranebevegelsen, og på sitt største skal den komme til å bestå av rundt 30 000 medlemmer fordelt på over 400 foreninger. Thrane er ikke ateist, men han er sterkt kritisk til organisert religion. Thranebevegelsen skal komme til å få størst innflytelse i årene fra 1851 til 1856. I denne perioden bruker Thrane en kristen retorikk i sin kamp mot det bestående.

 • Søren Kierkegaard er ute på en av sine spaserturer da han treffer sin venn, skuespilleren Sødring i Kronprinsessegade rett overfor Kongens Have, som kan fortelle at i dag er hans datter Julies bryllupsdag. Bryllupet foregår i stillhet, siden Julies søster nettopp er død. Han peker opp mot vinduene, og der inne kan Søren tydelig se den unge bruden går frem og tilbake.

 • Carl Fredrik Hill blir født i Lund som sønn av en professor i matematikk.

 • Henrik Ibsen forelsker seg i datter av kjøpmann og ordfører Bendix Ebbell, den 19-årige Clara (egentlig Marthe Clarine) Thue Ebbell. Hun er litterært interessert, spilte klaver og svermet for poeter og dramatikere som Wergeland, Oehlenschläger og Andreas Munch.

 • Regine Olsens far dør. Det gjør sterkt inntrykk på Søren Kierkegaard, som alltid har holdt av den myndige og følsomme etatsråden hvis datter han har sveket så brutalt, og som han aldri ordentlig har fått forklart seg for.

 • Gerhard Munthe blir født i Elverum. Dette året kjøper hans far gården Alfheim i Elverum, og det er her Gerhard kommer til å vokse opp sammen med det som etter hvert vil bli tolv søsken. Som nummer ni kommer søsteren Margrethe, som kommer til å bli en en kjent og elsket barnesangforfatter.

  Barnas far, distriktslege Christopher Pavels Munthe, har studert medisin sammen med Christian Munch, som kommer til å bli maleren Edvard Munchs far.

  Moren heter Christine Margrethe Pavels Aabel Munthe.

 • Det norske slottet i Kristiania er endelig ferdig. Kong Oscar I og dronning Josefine foretar åpningen. De har selv vært med på å planlegge ferdigstillelsen av slottet.

 • Friedrich Nietzsches far dør som 36-åring av en hjernesykdom, en svulst som gradvis har brutt ned hans livsfunksjoner. Friedrich er snaut fem år nå, han har sett hvordan faren gradvis har mistet talen, synet, hørselen, det har vært en forferdende prosess, til slutt har han ligget der i sengen som en livløs bylt. Tapet er voldsomt; han han vært svært knyttet til sin følsomme og nærværende far. Det er først når han hører kirkeklokkene under begravelsen at det virkelig går opp for ham hva som har skjedd.

 • Søren Kierkegaards Sygdommen til Døden utgis i København, under pseudonymet Anti-Climacus. I dette verket analyserer han fortvilelsen og menneskets forhold til seg selv. Boken er kritisk til den hegelske dialektikken, som oppløser paradokset og åpner for en spekulativ forsoning av synd og nåde, noe som i realiteten opphever motsetningen mellom dem. Den pseudonyme forfatteren er en virkelig kristen, og boken åpner slik: «Mennesket er Aand. Men hvad er Aand? Aand er Selvet. Men hvad er selvet?

 • Paul Gauguin, er en baby på et drøyt år, flykter sammen med sine foreldre Clovis og Marie og den halvannet år eldre søsteren Marie, fra Paris. Årsaken til flukten er den vanskelige politiske situasjonen i landet, som er truende for Clovis, som er radiakl journalist. Den lille familien går om bord i et skip som skal ta dem til Lima, hvor Marie har velstående slektninger.