Fra dato

Til dato

 • Napoleon Bonaparte forfølger russerne østover og slår dem i to slag. Han og tsar Alexander forhandler om Finland, som tsaren får lov til å underlegge seg. Til gjengjeld skal tsaren slutte seg til fastlandsblokaden og slik hjelpe Napoleon med å utarme og utmatte Storbritannia.

 • Denne sommeren står patrisierklassen i nesten alle norske byer på høyden av sin makt. Det er rett før slaget på Københavns red og krigene mot Storbritannia og Sverige. En høykonjunktur basert på skipsfart og eksporthandel har gitt redere og kjøpmenn i norske byer eventyrlige inntekter og en ekstragavant livsstil. En stor del av denne virksomheten er basert på gjensidige lån og kreditter, som del av et system av gjensidige gaver og gjengaver. Men nå kommer nedturen. Den skal komme til å vare til midten av 1820-årene.

 • Mons Jonsen, som skal bli Amalie Skrams farfar, overtar gården Alver når foreldrene Jon og Marta Olsdatter Hilland blir kårfolk, ifølge panteregisteret for Nordhordlands sorenskriveri. Faren dør samme år. Han er tyve år gammel. Han skal komme til å få femten barn, men ingen av dem skal bli boende på gården. Amalies far skal komme til å bli den tredje i rekken.

 • Jon Monsen selger gården Alver til sønnen Mons Jonsen Alver, Amalie Skrams bestefar.

 • Jon Monsen Alver, Amalie Skrams oldefar på farssiden, dør.

 • Den danske kongen Fredrik 6. avviser britenes krav om å gå inn i en allianse med dem mot Napoleon. Alternativet er krig. blokkering av Norge og sperrede havner.

 • Christiania fungerer fra nå av som hovedstad i Norge.

 • Store britiske hær- og flåtestyrker angriper København. Tre uker senere seiler de ut av Øresund med den dansk-norske flåten på slep. Fredrik 6. slutter seg nå til Napoelon og er dermed i krig med England.

 • Alette Thaulow gifter seg med Nicolai Wergeland i Christiansand. De er begge 27 år gamle. Nicolai skriver på en selvbiografisk roman i to bind. De to har et selskapelig liv i byen, de er begge opptatt av billedkunst, han er en habil tegner. De er dessuten levende opptatt av barn begge to. Han er dessuten opptatt med å skrive: en humoristisk og lett spottende selvbiografisk skisse av en roman i Sterne-stil, påbegynt under hans studieår i København, det første bindet er allerede utkommet. Siden skal han komme til å skamme seg over dette verket, han skal komme til å ville seg det ugjort.

 • I København treffer en brannrakett sendt ut av engelskmennene, tårnet på Vor Frue Kirke. Spiret blir antent, velter ned over kirkeskipet og setter hele bygningen i brann.

 • Johan Sebastian Welhaven blir født i Bergen som sønn av hospitalpresten ved St. Jørgen hospital. Famlien bor i Domkirkegaten. Faren er kjent for sin utrettelige omsorg for de spedalske, og som en stor folketaler, som likevel kan få en viss affektert fortrolighet og gråtende tone i sin ellers utmerkede stemme. Moren er av dansk slekt, født i Christiania. Om moren er det sagt at hun var skarp og hadde en utviklet kritisk sans.

 • Danmarks fattigdireksjon kjøper Bidstrupsgaard ved Roskilde, en herregård med mange omliggende bygninger og landområder, og innreder det il en lemmegård" (fattig- og arbeidsanstalt) og et sykehus i hovedbygningen. Etter tidens forhold er dette en moderne institusjon drevet etter nye prinsipper. Fra 1816 går det fra å være en ren oppbevaringsanstalt til å bli en helbrdedelsesansalt.

 • Goethes Faust, første del, utgis. Hovedpersonen i dette verket er doktor Faust, som vil utforske tilværelsens gåter, og blir dratt mellom Mefistofeles og den uskyldige Gretchen, som han driver til barnemord og fengsel.[1]

  Verket kommer til å bli beskrevet som «et av de fremste verk som er skrevet om menneskelige ambisjoner, lengselen etter å vite, se og oppleve mer enn det som kan rommes i et kort liv»

 • Nicolai Wergeland skriver en munter liten bok med råd om barneoppdragelse. Barn skal vennes til å tåle verden og naturen, og dets selvvirksomhet skal minst mulig innskrenkes. Det bør få råde og virke selv, og oppdage verden på sin egen måte. Man må være forsiktig med å plage spedbarnet med sterke lyder, synsinntrykk og lukter den første tiden. Når mor føler seg urolig, skal hun la barnet være. Når barnet skriker, skal man la det skrike, det har det ikke vondt av. Barnet bør få ligge fritt på et teppe, og ikke bare bæres rundt av barnepiken.

 • Johann Wolfgang von Goethe utgir første del av Faust. Verket bærer preg av sin mangslungne tilblivelsesprosess. Man merker tydelig skjøtene i teksten, og tydelige stilskift som viser at teksten er blitt til til ulike tider. Logikken i handlingen henger heller ikke helt på grep: for eksempel føder Gretchen sitt barn etter tolv dagers svangerskap.

 • Flora Tristan, som skal bli Paul Gauguins mormor, er fem år gammel og mister brått sin peruanske far, som dør av hjerneblødning. Hans apanasje kan ikke overføres til hans enke. Kort tid etter bryter krigen mellom Frankrike og Spania ut, med det resultat at eiendommen deres blir beslaglagt av den franske stat. Flora og moren må flytte på landet til mormoren, og der blir Flora til hun er 16 år gammel. De håper stadig på å få økonomisk hjelp fra den rike onkelen i Lima, men ingen brev til ham blir besvart.

 • Goethes Faust, første del, utgis. Hovedpersonen doktor Faust ville utforske tilværelsens gåter, og ble dratt mellom Mefistofeles og den uskyldige Gretchen, som han drev til barnemord og fengsel. Verket har blitt beskrevet som «et av de fremste verk som er skrevet om menneskelige ambisjoner, lengselen etter å vite, se og oppleve mer enn det som kan rommes i et kort liv»

 • Frederik den 6. erklærer krig mot Sverige, og Norge blir liggende som en isolert øy med fiender på alle kanter. Britene innfører blokade av norske skip. Det er stor mangel på korn. Det er sult og nød i Norge.

 • Svenske soldater marsjerer over Norges grenser flere steder. Norske, ofte dårlig utstyrte, soldater viser stor kampglød. Det er stor patriotisme blant folk.

 • Kornhøsten slår feil på Østlandet. Det er hungersnød. Folk blander mose, bark og tørrfisk i melet.

 • Militær trefning mellom norske og svenske soldater i Østfold. Svenskene er overlegne, men må trekke seg tilbake.

 • Johann Wolfgang von Goethes mor, Catharina Elizabeth, dør i Frankfurt 77 år gammel. Sønnen har ikke sett henne på elleve år, og han kommer ikke i begravelsen og ikke når arven skal fordeles. I notatene hans fra reisene står det ikke et ord om den siste gangen han så henne, i 1797.

 • Johann Wolfgang von Goethe begynner på sin selvbiografi Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit (norsk overs. i utvalg Diktning og sannhet, 1954), hvor han ser sitt liv i sammenheng med utviklingen innenfor tysk kunst og litteratur. Etter Schillers død i 1805 føler han seg ensom.

 • Maurits Hansen, som nå er blitt 15 år gammel, blir innrullert ved Christiania katedralskole. Så langt er det hans far, presten, som har stått for undervisningen av Maurits og de seks søsknene hans.

 • Johann Wolfgang von Goethe utgir romanen Die Wahlverwandtschaften (1809, norsk overs. Valgslektskapene, 1996). Her analyserer Goethe de nedbrytende krefter som ligger i menneskets lidenskaper og fremholder ekteskapets verdi som en moralsk ramme for menneskelivet.

 • Den norske regjeringskommisjonen sender et brev til kong Frederik 6. og advarer om hvor elendig det står til i Norge, og at noe må gjøres.

 • I Sverige har det vært nytt statskupp, og kong Gustav Adolf er blitt sendt til utlandet etter å ha mistet Finnland til Russland. Siden kommer historikere til å slå fast at hans bror hertug Karl ikke har hatt noe medansvar for dette kuppet. Men Karl takker straks ja når han nå blir tilkalt som riksforstander, og den 5. juni 1809 kommer han til å bli valgt til Sveriges konge.

  Men allerede i november kommer Karl til å bli rammet av et slag som på det nærmeste kommer til å gjøre ham arbeidsudyktig resten av livet.

 • Norske grev Hermann Wedel Jarlsberg treffer denne aprilmåneden i hemmelighet svenske utsendinger for å diskutere Norges stilling. En union med svenskene vil kunne gi en fri forfatning til Norge, mener han. Dermed vil sjøveien til engelske havner for norske skip åpnes, og igjen bringe trivsel og vekst til landet.

 • Alfred Tennyson blir født i Somersby i Lincolnshire, England som sønn av en prest i en barneflokk på 12. Faren er i sin tid blitt gjort arveløs i ung alder av sin far. Han oppdrar en stor familie, men er konstant i mangel på penger, drikker mye og blir etter hvert mentalt ustabil. En av Alfreds brødre blir etter hvert sendt til et asyl. Tennyson og to av hans eldre brødre skal komme til å skrive poesi allerede i tenårene.

 • Michael Kierkegaard flytter inn sammen med familien i andre etasje i huset på Nytorv i København som han i fjor kjøpte for for 20 000 rigsdaler.

 • Johan Ludvig Heiberg avlegger Examen Philosophicum ved Københavns universitet. Han far, som tidligere har nektet ham å være sammen med moren, har nå slakket på restriksjonene, og Johan er mye sammen med henne og hennes nye mann Gyllembourg, som han setter stor pris på, i deres hjem i København, som de har flyttet til etter at deres gård i Nordsjælland brant. Her treffer han H.C. Ørsted, komponisten Weyse og dikteren Adam Oehlenschläger. Også i farens hjem treffer han en rekke av tidens kulturpersonligheter, danske og franske diplomater og det øvre borgerskap.

 • H.C. Andersen er en liten gutt som har begynt på skolen på Hr. Carstensens' Drengeskole i Odense, hvor det også går en enkelt pike. Han er den minste av alle og går alltid med læreren i hånden i frikvarteret. Denne skolen skal imidlertid nedlegges.

 • Ole Bull blir født på Svaneapoteket på Strandgaten i Bergen. Foreldrene er apoteker Johan Storm Bull (1787- 1838) og Anna Dorothea Bull (1784-1875), født Geelmuyden. Ole Bulls familie har tilknytning til høyborgerlige kretser i Bergen og sterke kulturelle interesser. Farfaren, Ole Bornemann Bull (1747-1810),er med på å bygge opp Bergen Museum og farmoren, Gidsken Bull (1751-1833), liker å synge folkeviser og fortelle eventyr. Foreldrene, Johan Storm og Anna Dorothea, er begge amatørskuespillere i Det Dramatiske Selskab og Johan Storm er også sanger i Det Harmoniske Selskabs kor.

 • Danske Christian August, som er blitt valgt til svensk kronprins under navnet Carl August, er død. Det er hjertet som har sviktet. I oktober kommer franskmannen Jean-Baptiste Bernadotte til å overta den reelle makten i Sverige når han ankommer Stockholm.

  Den svenske kong Karl 2. har bare vært tilskuer til disse dramatiske begivenhetene. Valget av franskmannen er ikke etter hans ønske, men han blir forsonet av den vennlige og ærbødige holdningen som den nye kronprins inntar til sin adoptivfar.

 • Holger Drachmanns far, Anders Drachmann, blir født.

 • Nicolai Wergeland (Camilla og Henriks far) vinner konkurransen som Selskabet for Norges Vel arrangerer om det beste skrift til fordel for et norsk universitet, prisskriftet Mnemosyne utkommer samme år og vinner alminnelig anerkjennelse.

 • Anna Bergesdatter, som skal bli Amalie Skrams farmor, gifter seg med Mons Jonsen Alver i Alversund

 • H. C. Andersen er en gutt som bytter skole på grunn av en ny dansk lov for byskoler som gjør det mulig for fattige å sende sine barn til ordentlige skoler. Odense Fattigkommission kjøper et flott, gammelt renessansehus. Her skal Hans Christian komme til å få sin skolegang frem til 1819. Huset står der fortsatt, Overgade 19. Det har en minneplate over ham på fasaden. Timeplanen er omfattende: Undervisning fra 8 om morgenen til 6 om kvelden, med to timers pause midt på dagen. For Hans Christian går det bra på skolen.

 • Mons Jonsen, Amalie Skrams farfar, gifter seg med Anna Bergesdatter Nedre Kvamme. Hun er 21, han 24.

 • August Strindbergs far, Carl Oscar Strindberg, blir født i Stockholm. Han er sønn av en dampbåtskommisjonær.

 • Christian Winthers mor, som har vært enke i fem år, gifter seg med sognepresten til Købelev ved Nakskov, den lærde Rasmus Møller, senere dr. theol. og biskop over Lolland-Falster. Han er året før blitt enkemann, etter at hans kone ble sinnsyk og døde. Han har seks barn, de to sønnene kjenner Christian fra før. De blir gode venner.

 • H. C. Andersen er en liten gutt i Odense som elsker å synge, danse, posere og fabulere. Comediehuset i byen er hans drømmers mål. Hit kommer han med sine foreldre og ser Holbergs Den politiske Kandestøber som vaudeville. Samme år opptrer han selv som statist i Kotzebues Hussiterne i Naumburg sammen med mange andre barn, som kun skal være i hvitt og sort. Teatret gjør voldsomt inntrykk på den følsomme gutten. Han blir venn med teatrets plakatklistrer og får selv ansvaret for plakater som skal henges opp.

 • Johan Ludvig Heiberg reiser til Stockholm sammen med grev Taube og hans familie om høsten. Her innføres han i den svenske hovedstads mest eksklusive kretser.

 • H.C. Andersens far lar seg verve som musketer i stedet for en bondesønn, som betalte seg fri. Summen han fikk har antakelig vært på ca. 1.000 rdl, en stor formue for skomakeren. Men ved statsbankerotten i januar 1813 blir pengenes verdi nedskrevet til 1/6 av pålydende verdi, men kun 1/10 av realverdien, og dermed er sikringen av familiens fremtid, som disse pengene kunne ha betydd, forduftet.

 • Constanze Mozart, Wolfgang Amadeus Mozarts enke, nå gift med dansken Georg Nikolaus von Nissen, flytter til København. De bor i Lavendelstredet 1. Her skal de komme til å bli boende til 1820.

 • August Wilhelm Møhl, som skal komme til å bli Amalie Skrams inngiftede onkel på morssiden, blir født i Garnisons sogn i København. Faren er 55 år gammel, moren 39. Hun heter Marie Acton Fabricius, og skal komme til å dø når han er seks år gammel.

 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel treffer tilfeldigvis sin ungdomsvenn Schelling i Nürnberg. I sitt hovedverk Åndens fenomenologi som har har utgitt i 1807, har Hegel frigjort seg fra vennen Schellings innflytelse, og i fortalen har han spottet Schellings tanker om sinnets gjæring, som han vil erstatte med tankens klarhet. For ham var denne kritikken saklig ment, men Schelling tok det ille opp den gangen, og kontakten ble brutt mellom de to.

 • Henrik Wergeland er en fem år gammel gutt som er ute og går med sin to år yngre bror på veien utenfor Christiansand. Han er sliten og motløs og redd for en grop med en sten i. Det heter seg nemlig at hvis man slår på den stenen, hopper en hund frem. Han ser for seg at den hunden kommer til å ta broren hans. Og hva skal han da si til foreldrene? Han instruerer broren til å be en bønn til solen om at den må stå dem bi. Og det gjør solen.

 • H.C. Andersen går på teater i Odense. Der gjør mektig inntrykk.

 • Edvard Storm Munch, som skal bli maleren Edvard Munchs farfar, blir innsatt som sogneprest i Gjerpen. Det skal han komme til å være i nesten tyve år. Før dette har han vært huslærer hos amtmann Severin Løvenskiold på Fossum i Gjerpen. Han kommer fra Vågå, er utdannet prest fra København, er gift og har to sønner. Den ene, Peter Andreas Munch, som nå er tre år gammel, skal komme til å bli en viktig person i norsk nasjonsbygging og kulturhistorie. Etter hvert skal det komme til å bli født ni andre barn i denne familien.