Fra dato

Til dato

 • Søren Kierkegaards far dør i København. Døden kommer temmelig uventet, og utgjør et viktig vendepunkt i Sørens liv. Det er en rystende begivenhet for ham. Siden skal han komme til å skrive at han aldri har snakket med noe menneske om dette. Hele forgrunnen i livet hans er omhyllet i det mørkeste tungsonn og den dypeste elendighets tåke. Det går langsomt opp for ham i hvor stor grad han selv er blitt preget av farens tungsinn og religiøse grublerier om synden han har begått ved å forbanne Gud, og straffen som Gud har sendt ham.

 • Henrik Wergeland er endelig blitt forlovet med sin Amalie. Han skriver diktet Det første Kys. Dagen etter feirer de med champagne og venner i Grønlien. Om et par uker skla de reise til Eidsvold for å hilse på Henriks familie.

 • Søren Kierkegaard og hans bror Peter mottar i dag et brev fra sin tante Else Pederdatter Kierkegaard. Det lyder slik:

   

 • Søren Kierkegaards Af en endnu levendes papirer. Udgivet mod hans Vilje utgis i København.

  Det er en kritisk gjennomgang av H.C. Andersens roman Kun en Spillemand, som er kommet for et års tid siden. Kierkegaard sabler ned den unge eventyrforfatteren som er omtrent på hans egen alder, han mener at Andersen mangler tankens kraft og ideens sammenheng. Men teksten er så akademisk og tung at de færreste skjønner hva det hele skal bety.

 • Henrik Wergeland er forlovet og må forsøke å skaffe seg et presteembete. Derfor holder han preken i Christiania. Oppslutningen er stor fra befolkningen.

 • Ole Bull reiser på turné, og starter i København, hvor han blant annet blir presentert for hoffet hos kong Fredrik VI (1768-1839) og blir venn med H.C. Andersen (1805-1875). Félicité og sønnen blir værende i København da Bull drar videre, mens han oppholder seg i Tyskland i 1839 får han en tragisk beskjed om at den førstefødte er død. Senere samme år, 29.oktober, føder Félicité sønn nummer to som får navnet Alexander Ole Felix Ètienne.

 • Henrik Wergelands forlovede Amalie er på besøk hos hans søster Camilla og familien på Eidsvold. Hun blir godt mottatt, men Camilla er fortørnet over Amalies naive spørsmål om klær og ballmoter og personer og steder, og irriterer seg kraftig over at hun hele tiden synger på operamelodier. Under en spasertur i den klare høstluften bryr hun seg ikke det minste om naturen, men er bare opptatt av om hun bør ha snorer i kåpen sin. Camilla finner ikke den minste gnist av åndsintersse hos sin kommende svigerinne.

 • Ida Kjerulf skriver et brev til Welhaven. Det er det eneste av hennes brev til ham som kommer til å bli bevart (i motsetning til hans tyve bevarte brev til henne.) Og det er bare den siste delen av brevet som ettertiden kommer til å få lese. Det handler om det kompliserte forholdet Ida har til sin mor, som vil nekte henne å treffe Welhaven.

   

 • Henrik Wergeland utgir Kringla, som er et velopplagt angrep på kultursnobberiet i den norske hovedstaden. Han sender stykket til søsteren Camilla, som er i København, og hun ler godt når hun leser det. Snobbene er tatt på kornet. I Christiania aner folk skandale og dyneløfting - og får det. Boken blir revet bort, og andre opplag kommer med det samme.

 • Henrik Wergeland er vitne til kong Carl Johans inntog i Christiania gjennom æresporten i Storgaten og frem til kongeboligen Paleet. Kongen skal feire julen i byen, og blir et halvt års tid. Dette skal bli det lengste Norgesbesøket i kongens liv. Henrik skriver et dikt i anledning kongens ankomst, der han understreker sin lojalitet og tillit til kongen. Kongen mottar diktet med begeistring.

 • Lars Oftedal blir født i Stavanger. Faren er lærer ved liatinskolen i byen. De tre første leveårene er gutten mye syk, og faren må bære ham rundt i byen.

 • Henrik Wergeland kommer opp i klammeri i en vaktstue etter å ha vært på besøk hos en tysk maler. Der røyk prestestillingen han hadde håpet på. Hans elskede spaserer med ham på isen i Bjørvika og spør hvorfor han er så trist. Og han må fortelle det hele. Antakelig kommer han aldri til å få noe prestekall. Hun gråter. Og han peker på skyene som farges røde av solnedgangen, og forteller henne at der, der, er det deres prestekall skal være. Og samme kveld dikter han det vakreste, vakreste dikt om disse skyene til henne.

 • Det Norske Vitenskabs-Akademi utlyser en essaykonkurranse med følgene ambisiøse oppgavetekst: "Kan Menneskets Frihed udledes af dets Selvbevidsthed?"

  Vinneren blir filosofen Arthur Schopenhauer. Svaret hans er et rungende nei. Han får selskapets store gullmedalje, og vinner dermed sin første store anerkjennelse. Det er en stor oppmuntring.

 • Camilla Wergeland forlover seg hemmelig med Jonas Collett. Det er fremdeles et par år til de skal komme til å gifte seg. Rett før forlovelsen gjør hun noen opptegnelser om forholdet deres, og i brev til sin forlovede beskriver hun sine følelser for ham. Der er av en ganske annen art enn den avgudsaktige tilbedelsen hun har dyrket Welhaven med. Jonas står ikke for henne som noe som er hevet over all menneskelighet, og hun føler ikke noe av den ansgsten som har overflat henne hver gang Bastian, som hunn har likt å kalle St. Sebastian, nærmet seg henne.

 • I Norge blir i de kommende årene den sterke motsetningen mellom kongemakten og Stortinget mindre skarp. Landet går inn i en liberal reformperiode som fjerner mye av arven fra eneveldet fra tida før 1814. Nyordningen legger rammene for en rask økonomisk vekst med lavere skatter og et mindre krevende militærvesen enn i dansketida. Jordbruksproduksjonen øker sterkt, og enda større vekst er det i utenriksnæringene. Særlig skipsfarten blir nå en verdensomspennende hovednæring. Folkeveksten er større enn noensinne, og for mange er det dermed vanskelig å finne et godt utkomme.

 • Johan Ludvig Heiberg en mann på 48 år som skriver om sitt første møte med filosofen Hegel i 1824. I utgangspunktet hadde det han hadde hørt fra universitetslærerne i Kiel om denne filosofen avskrekket ham fra å gjøre seg nærmere bekjent med Hegels tanker. Kun en av lærerne snakket den gangen om Hegel som en utmerket mann som hadde brakt filosofien til et høyere standpunkt, men som det krevdes stor og alvorlig vilje og anstrengelse til å forstå.

 • Charlotte Brontë er en ung kvinne på 24 år som i et par år jobber som guvernante for familier i Yorkshire. Hun har blant annet enn svært uoppdragen elev som en gang kaster en bibel på henne -- slik det skal komme til å skje i åpningsscenen i romanen Jane Eyre.

 • Næringsprivilegiene oppheves, og handels- og håndverksnæringene begynner å vokse kraftig i Norge.

 • Johan Christian Gustav Schram, som skal bli Erik Skrams far, utgir en dansk grammatikk på fransk.

 • Fotografering blir gjort tilgjengelig for det allmenne europeiske publikum.

 • Christian Winther har utgitt dikt og fortellinger med en langt mørkere og dystrere tone enn tidligere, og publikum liker det ikke. Det er også slutt på pengene, og han strever med å finne arbeid. Men så vinner han en stor gevinst i lotteriet, og omtrent samtidig får han jobbe som huslærer for kronpirns FredChristian Winther har utgitt dikt og fortellinger med en langt mørkere og dystrere tone enn tidligere, og publikum liker det ikke. Det er også slutt på pengene, og han strever med å finne arbeid.

 • Daniel Cornelius Danielsen, som er en 24 år gammel bergenser, sønn av en fattig urmaker i byen, og halt etter en hoftesykdom han fikk for fem år siden, har vendt tilbake til Bergen etter endt medisinerutdannelse og virke som kirurg for jegerkorpset på Gardemoen og disktrikslege i Stavanger. Etter hvert skal han komme til å gjøre omfattende vitenskapelige undersøkelser ved spedalskhetshospitalet St. Jørgens hospital, i Bergen, som han blir ansatt ved fra 1841.

 • Camilla Collett (Wergeland) tilbringer et års tid i København, mens hennes forlovede Jonas Collett er på dannelsesreise i Europa. Det er fremdeles et par år til de skal komme til å gifte seg. Det skal skje etter at Jonas blir utnevnt til lektor i lovkyndighet ved universitetet i Christiania. I løpet av de neste seks år skal de komme til å få fire sønner - Robert, Alf, Oscar og Emil. I denne perioden skal Camilla, mer eller mindre i samarbeid med Jonas, komme til å skrive noen essays og fortellinger til Den Constitutionelle, og ekteparet skal komme til å støtte P. Chr.

 • Det franske vitenskapsakademi offentliggjør oppfinnelsen av fotografiet. Nyheten sprer seg som ild i tørt gress. Franskmannen Louis J. N. Daguerre var den første som greide å fiksere bilder, de optiske fenomenene Aristoteles hadde beskrevet mer enn 2000 år i forveien.

   

   

   

  Det hadde gått nesten 350 år fra tegneapparatet «Camera obscura» kom i bruk på 1500-tallet til bildene av mennesker nå så å si skapte seg selv, kunne fikseres og i 1839 få evig liv. Dermed var en gammel drøm om å bevare, og bli bevart og husket til evig tid oppfylt.

 • Paul Cezanne blir født inn i en velstående familie i Aix-en-Provence i Frankrike. Faren er bankmann, og skal komme til å etterlate seg en betydelig formue. Dette vil gjøre det mulig for Paul å arbeide uten å bekymre seg for penger. 

 • Camilla Wergeland er med sin far Nicolai på ball hos kong Carl Johan i den nye frimurerlosjen i Christiania. Blant ballinspektørene er hennes fetter Nicolai Storm Wergeland.

 • Søren Kierkegaard skriver en besyngelse av Regine Olsen, som han er vilt forelsket i.

 • Henrik Wergeland besøker sammen med flere andre sin venn Jens Gamborg, som er vakthavende ved Paleet (kongeboligen) i Christiania. Selskapet er slett ikke uten drikkevarer, og det utvikler seg i lystig retning. De blir overrasket av vaktsjefen, Christian Glad, som rapporterer uregelmessigheten til stattholderen, grev Wedel, og derfra går meddelelsen videre til kongen. Gamborg får to måneders festningsarrest, og Wergeland skjønner at han ikke kommer til å bli prest i Nannestad. Hans dikteriske reaksjon nedfeller seg i det vakre diktet Smukke Skyer, skrevet 17.

 • Henrik Wergeland og hans unge kone Amalie spaserer over isen i Bjørvika og blir observert av kong Carl Johan fra Paleets vinduer. Han hilser dem med hånden. Når Henriks far noen dager senere går i audiens hos kongen, får han lovnad om at sønnen skal få et årlig gratiale av hans egen kasse inntil han bli begunstiget med et embede.

 • Camilla Wergeland (Collett) blir forlovet med sin Peter Jonas Collett, Hun har bodd i Kristiania hele våren, hos familien Colban. Det er baller og selskaper, hennes lykkeligste år. Peter Jonas er hennes faste følge, han føler at han er utpekt av skjebnen til å redde henne, føre henne trygt i havn. Deres liv skal ikke være som et skip som har lidt havari -- det skal være skinnende og lett, med hvite seil og viftende vimpel skla det gli på frem på bølgene. Og Camilla er glad for at han har kraft nok til å bære hennes liv og hennes smerte.

 • Henrik Wergeland får vite at han ikke får prestestillingen i Nannestad kappelani. Man finner at han lever for uregelmessig og udannet, til tross for sine utmerkede evner. En viktig årsak til avslaget er nok en voldsom krangel han har deltatt i i en vaktstue. Han skriver diktet "Smukke Skyer" til sin elskede Amalie. Det er dette diktet som skal komme til å bety en så stor trøst for Ludvig Alver, Amalie Skrams bror, førti år senere, i en spesielt tung periode av livet.

 • Henrik Wergeland gifter seg med Amalie Sofie Bekkevold på Eidsvold. Han er 30 år gammel, hun er nitten. Han selger huset i Grønlien og leier seg inn i første etasje i et hus der Akersveien møter Damsveien. Til huset hører en stall til Veslebrunen. Her skal paret bli boende de neste to årene. De skal komme til å bli hans mest kreative tid. Han skriver blant annet teaterstykket Søkadetterne iland. Det skal komme til å bli refusert ved Christiania Theater.

 • Camilla Wergeland har endelig fått skrevet sine opptegnelser fra ungdomsårene ferdig. De ligger i et svart skrin på hennes kommode, den minner ikke så rent lite om en likkiste, nå sender hun dem til Jonas. Det føles som er stor lettelse. Han får gjøre hva han vil med dem, skriver hun. Brevene fra Welhaven er så vakre at hun tipper at han ikke kommer til å tilintetgjøre dem. I morgen tror hun at hun kommer til å føle fred og velsignelse i rommet. Og Jonas leser alt, og han brenner ikke noe av det.

 • Camilla Wergeland har endelig fått skrevet sine opptegnelser fra ungdomsårene ferdig. Hun sender dem til sin forlovede Peter Jonas Collett. Det føles som er stor lettelse. Han får gjøre hva han vil med dem, skriver hun. Brevene fra Welhaven er så vakre at hun tipper at han ikke kommer til å tilintetgjøre dem. I morgen tror hun at hun kommer til å føle fred og velsignelse i rommet.

 • Henrik Wergeland oversender Stortinget et begrunnet forslag om å oppheve grunnlovsbestemmelsen om at jøder ikke får slippe inn i landet. På denne tiden skifter han ut de gamle vadmelsklærne han har gått i, for godt. Han skaffer seg en kort, grønn jegefrakk som vekker beundring i vide kretser, kvitter seg med sin lille brune pannekakelue og skaffer seg i stedet en veritabel lapselue.

 • Herman Wedel Majors far begår selvmord. Herman er 25 år gammel. Siden skal familieberetningen fortelle at dette skjer når en av hans sønner står ved vinduet og ser sin mor, som tidligere har forlatt sin mann fordi hun føler seg sveket ham ham, komme gående, og forteller at der kommer mor. Da går far ut av rommet og tar sitt eget liv.

 • Henrik Wergelands unge elskede Amalie fyller 20 år. De to holder blomsterball i Damstredet med mange gjester og stor halloi. Utpå natten får de besøk av fremmede. Fire løskruttbomber smeller rett utenfor vinduene. Man kan høre det over hele byen. Men alt roer seg til slutt.

 • Henrik Wergeland begynner på arbeidet med verket Historiens Resultat. Samtidig er den dagsaktuelle nyheten om Louis Daguerres fotografiske bildepatent på alles lepper. Wergeland fatter tidlig interesse for denne oppfinnelsen, og allerede i 1840 eller 1841 skal han komme til å la seg avbilde av landets første daguerreotypist, O.F. Knudsen.

 • Camilla Wergeland reiser til København for å oppholde seg der i et par år, mens hennes forlovede Peter Jonas Collett reiser på dannelsesreise til London. I brevene sine diskuterer de to hennes forhold til familien. Han er meget skeptisk, særlig til måten hennes far Nicolai behandler henne på. Det er mye han reagerer på. Hans uttalte skepsis får Camilla til å føle seg splittet og ulykkelig. Hun føler stor lojalitet til faren, samtidig som hun jo nå er sterkt knyttet til Jonas, og har åpnet seg for ham.

   

 • Camilla Wergeland (Collett) er i København og mottar et brev fra sin far presten, som i sin tur har fått brev fra hennes forlovede Jonas Collett. Faren er i et elendig humør, hun opplever det som om han vil tilintetgjør henne. Han bebreider henne for alt mulig; for at hun har reist til København, for en hest hun har ridd inn på gal måte, for hatter og strømper. Hun svarer forsiktig, for hun vet at det er verst for ham selv når han er i et så elendig humør. Men hun betror seg til en venninne, og syns det er tungt at hun aldri skal høre noe godt hjemmefra.

 • Hans Lemmich Juell, som skal komme til å bli Dagny Juells far, blir født på Hedemarken. Familien hans tilhører en av de eldste, aristokratiske slektene i egnen. Han studerer medisin i Kristiania og flytter til Kongsvinger i 1863, der han etter kort tid åpner egen praksis og gifter seg med den unge Minda Blehr. De får sin første datter, Gudrun, i 1866, og den andre, Dagny, i 1867. 

 • Johan Sebastian Welhaven har nå godt håp å få en lektorstilling i filosofi ved Universitetet i Christiania. Det er gode nyheter, for hennes familie, særlig moren, syns ikke at han er et passende parti for hans elskede Ida. Men med kjærlighetslivet går det likevel slett ikke bra. Han er så ulykkelig. Han skriver til sin elskede Ida:

   

 • I København forkynner herolder at kong Frederik den sjette er død. Nye tider står for døren. Kong Christian den 8. møtes med store forventninger. Han er kjent for å være en ualminnelig dannet mann med store kunnskaper innenfor kunst og vitenskap, og man anser ham også for å være en frisinnet mann i politisk forstand. Det siste skal vise seg å være en illusjon. . .

 • I Paris er nøden og fattigdommen stor. Tusener av arbeidere strømmer til byen for å forsøke å skaffe seg arbeid i manufakturbransjen, men byens infrastruktur klarer ikke å ta unna for alle innflytterne, som stuer seg sammen i små rom og leiligheter, ofte må mange dele seng. Kloakksystemet renner over, stanken kan være uutholdelig, og de elendige hyieniske forholdene gjør at sykdommer raskt spres. Mangel på hvete sender brødprisene i været, og øker forskjellen på fattig og rik. Kongen heter Louis-Philippe, han har vært konge siden 1830 og holder en konservativ regjeringsstil.

 • Michael Skjelderup er professor i medisin ved Univeristetet i Christiania, og har også en omfattende egen praksis som lege. Hver dag holder han forelesning på unniversitetet fra klokken 12 til klokken 13, og er er svært populære, for han snakker ofte om nyvinninger på medisinens område. Men personlig har han det ofte vanskelig; tungsinn og bekymringer for selv små ting fikk ham bl.a. til å avslutte sin omfattende legepraksis dette året.

 • Emil Bærentzen er en dansk maler som dette året maler en ung kvinne, Regine Olsen, i København. Hun ser vakker og frisk ut, hun har det mørke håret sirlig dandert med mørke hengekrøller på sidene av ansiktet og en grønn kjole uten ermer.

  Men skuldrene er dekket av et mørkt sjal som ser ut til å være i myk fløyel.

  Øynene er mørke, hun ser skrått og hemmelighetsfullt ut mot høyre, mot noe som ligger utenfor bildet. Der hvor man ellers ville kunne skimte kløften mellom brystene, er det festet en liten hvit blondekant.

 • Gustave Flaubert er en ung mann på nitten år som reiser fra Rouen til Paris for å studere jus. Han skal vise seg å bli en middelmådig student, og han finner dessuten byen smakløs. Han blir imidlertid kjent med Victor Hugo, og mot slutten av året legger han ut på en reise i Pyrreneene og Corsica.

 • Herman Wedel Major er en 26 år gammel mann som forelsker seg i sin søsterdatter Fanny Rahbek, som har bodd i Danmark siden 1830. Hun er datter av hans ti år eldre søster. De forlover seg. Fanny skal om tre år komme til å bli sinnssyk, og Herman skal komme til å utdanne seg innenfor psykiatri, kjempe for en en verdig sinnssykelovgivning i Norge og være initiatvtaker til at Gaustad sykehus blir bygget.

 • Søren Kierkegaard er nå blitt 27 år gammel. Dette året flytter han til Nørregade 38 i København sammen med tjenestefolkene sine. Leiligheten ligger i andre etasje, det er hans yndlingsetasje. Han skal skrive doktoravhandling; han overveier først å la selvmord være emne for en vitenskapelig behandling, men ender med å skrive «Om Begrebet Ironie». Første del av avhandlingen fremstiller Sokrates’ ironi som en nødvendig reaksjon på Platon og Aristoteles. I andre del kritiseres den tyske romantikken for å være amoralsk og nihilistisk.

 • I Bergen flytter katedralskolen inn i den nåværende skolebygningen (Latinskolen har eksistert fra 1706). Den er byens eneste skole med eksamensrett for examen artium og dermed adgang til universitetet. Kandidater kan imidlertid dimmiteres privat. Elevprotokollene viser at forbausende mange forlater skolen uten å fullføre.