Illustrasjon
laura_alma_tadema_der_mutter_freude_fra_moderne_kunst_in_meister-holzschnitten._1900._vol._ix._berlin_berlin_verlag_von_rich._bong.
 • Alfred Tennysons venn Arthur Hallam får et slag (cerebral hæmorrhage) mens han ferierer i Wien, og dør. Tapet av vennen er oppskakende på Tennyson, men inspirerer ham også til å skrive et utall vers som skal komme til å bli ansett som blant den vakreste poesien skrevet i England. Men etter dette skriver han nesten ikke noe på ti år.

 • Henrik Ibsen flytter med familien til den store Altenburggården. Henrik er fem år gammel. Hans far Knud står på høyden av sin velstand, men driver sine forretninger uforsiktig. Samme år kjøper faren også gården Venstøp utenfor Skien.

 • Frits Schlegel blir student ved Metropolitanskolen i København. Han skal komme til å blil Regine Olsens huslærer, og etter hvert også hennes ektemann.

 • Flora Tristan, som skal komme til å bli Paul Gauguins mormor, er blitt tredve år gammel og anbringer sin datter Aline, som skal komme til å bli Gauguins mor, på et pensjonat i Angouleme, mens hun selv seiler ut fra Bordeaux til Peru.

 • Magdalene Kraghs bestemor, Dorothea Elisabeth Michelsdatter Kragh, som Magdalene bor hos, dør i Fredericia. Magdalene, som etter hvert skal bli Magdalene Thoresen, må flytte hjem til foreldrene, som driver en sjømansskneipe. Hun er nykonfirmert.

 • Henrik Wergeland holder talen Borgeraandens Triumfstøtte ved minnestøtten over den opposisjonelle statsråd Christian Krohg, som er død fem år tidligere. Han ankommer fra Eidsvoll til Christiania dagen i forveien og begynner feiringen av grunnlovsdagen i temmelig fuktige former, sammen med vennene Tønsager og Bjerregaard. Om morgenen på grunnlovsdagen må han låne festklær av stortingsbonden Haagenstad, og under stor tilslutning og med tusenvis av tilhørere til stede, holder han en flammende tale ved Krohgstøtten.

 • Camilla Wergeland er denne sommeren på besøk hos sin søster Augusta og hennes familie på Suldal prestegård på Vestlandet sammen med foreldrene. På veien stopper de i Christiania, og der møter de Welhaven.

 • Johan Sebastian Welhaven kommenterer et smykke Camilla Wergeland bærer om halsen når hun er i selskap. Det er et tungt kors av jern. Han syns det er for stort, og altfor for massivt. Han kommenterer mens andre hører på at han ikke kan forstå hvordan hun kan gå med noe slikt. Voksperler derimot, det kan han like, han vet ikke noe vakrere enn når slike perler smelter sammen med en blendende damehals.

 • Henrik Ibsen, fem og et halvt år gammel, blir innskrevet ved Borgerskolen i Skien. Her får han opplæring i lesning, skrivning, religion og grunnelementer fra geografi og naturlære. Fra annen klasse kommer så undervisning i tysk, historie, geometrisk tegning, stiløvelse og naturhistorie.

 • Camilla Wergeland (Collett) har vært på Vestlandet for å besøke sin søster Augusta og hennes mann Edvard Vedøe samen med sine foreldre. Straks hun er tilbake i hovedstaden, tar Welhaven kontakt med henne. Han klarer ikke å holde seg borte. De to diskuterer hvorvidt mannen er kvinnen intellektuelt overlegen. Han mener ja, hun mener nei. Det bare virker sånn -- det har med oppdragelse å gjøre, hevder hun. Som bevis anfører hun at hennes far presten alltid syns at blant konfirmantene er det jentene som er smartere enn guttene.

 • Henrik Wergeland og Camilla er ute på båttur på Mjøsa sammen med venner. Båten glir langs Totens bredder. Kornmarkene og løvskogen stråler i grønt, gult, orange og purpur og speiler seg i vannet. Man kunne tro det var et fortryllet land. Hvis en maler hadde forsøkt å male det, ville man sagt at det ikke var naturlig. De seiler mot Helgøya, som vinker mot dem i den blå demringen. Det tidlige høstmørket faller sterkt på, snart skimter de ikke lenger land. Litt etter litt brer tåken seg. De befinner seg midt på fjorden. Damene er engstelige.

 • Henrik Wergeland leverer sin første søknad om sognekall. Han vil være prest på Nesodden. Det er ett av de dårligste i landet. Og han får det ikke.

 • Henrik Wergeland og Camilla sitter i en hestevogn på vei fra Kristiania til Eidsvold. Med seg i vognen har Henrik engelskmannen Robert Gordon Latham, et bur med to kanarifugler, et stort oljemalt portrett, en fransk mynde hvis poter ikke tåler den lange og stenete veien, og en rekke andre saker fra kunst-, dyre- og planteriket.

 • Søren Kierkegaards eldre bror Niels Andreas dør i USA. Søren er 20 år.

 • Henrik Ibsens far, Knud Ibsen, kjøper den ene av Venstøp-gårdene i Gjerpen. Eiendommen har i ulike faser tilhørt hans naboer og nære og fjerne slektninger.

 • Camilla Collett sitter på prestegården på Eidsvold og skriver til sin bror Oscar, som er i ferd med å avslutte sin militære utdanning i Christiania. Der er han gjest hos familien Herre - og til dem kommer også Johan Sebastian Welhaven. Camilla vil vite om Oscar har truffet ham. I så fall misunner hun ham, for hun tror at å være i nærheten av Welhaven vil kunne bety det samme som å kunne suge honning fra ham. Han tenker så klart, uttrykker seg så glimrende. Hun syns det er trist at brødrene hennes snakker så dårlig om ham. Hun vet ikke om Oscar deler brødrenes oppfatning.

   

 • Jonas Lie blir født i Hokksund i Øvre Eiker som sønn av en sorenskriver.

 • Henrik Wergeland er 25 år gammel og samler bygdeungdommen (dvs. unge gutter) i Eidsvold til gratis undervisning i regning, skrivning, grammatikk, historie og geografi. Til våren skal hans andre store diktsamling, Digte, utkomme.

 • Camilla Wergeland begynner å skrive på sine opptegnelser om sitt forhold til Welhaven. Men hun fullfører ikke prosjektet i denne omgang, hun skriver bare noen få sider.

 • Camilla og Henrik Wergeland har denne julen besøk av engelskmannen Robert Latham og Bernhard Herre, en venn fra Christiania, på prestegården på Eidsvold. Selskapeligheten er intens; i løpet av tolv juledager får ikke den engelske gjesten lagt seg før klokken tre om natten, og i to netter holder de det gående til sju om morgenen. Første juledag er det selskap på prestegården med dans og julebukker og kanefart med førti, femti sleder.

 • Aasmund Olavsson Vinje blir konfirmert i Vinje kirke. Han får karakteren «utmerket godt» i kristendomskunnskap.

  Presten, som anerkjenner Aasmunds gode hode, vil ha ham til omgangsskolelærer i heimbygda. Dermed blir det til at Aasmund går til fots til hjelpeseminaret i nabokommunen Kviteseid. Her oppnår han det beste avgangsresultatet i skolens historie. Det er prosten Søren Schive i Tinn som uteksaminerer ham.

 • Hans Christian Andersen oppholder seg i München denne våren. Han blir kjent med filosofen Schelling, som tar svært vennlig imot ham, inviterer ham inn i sin nærmeste krets, og interesserer seg entusiastisk for hans dårlige tysk med dansk aksent. Han syns det klinger fremmed og kjent på samme tid.

 • Camilla skriver til sin bror Oscar, som er kadett på Krigsskolen i Christiania og forteller om hvordan julen har vært:

 • Camilla Wergeland skriver til sin bror Oscar fra Eidsvold. Oscar er i Christiania. Hun har bestemt seg for at hun vil begynne å male for alvor nå, og hun er nervøs for et brev hun har sendt ham med en bonde som bud til byen. Det har forsvunnet, bonden mener han er blitt frastjålet det - og det var et brev der hun hadde skrevet mye om familieforholdene.

   

 • Camilla Wergeland skriver til sin bror Oscar igjen. Snart skal hun få reise med sin far til Paris. Hun skriver: «Kjere Oscar! Vor Correspondence har gaaet mærkeligt istaae; men lad os nu afbryde denne Generalpause med nogle ret kraftige og harmoniske Strøg.

 • Søren Kierkegaards mor Ane dør i København. Hun er 66 år gammel og etterlater seg ektemann og to voksne sønner. Fem av barna hennes er allerede døde, to av dem de to siste årene. Søren er 21 år gammel. Ikke noe sted i sine skrifter skal han komme til å skrive direkte om sin mor. Men en slektning skal siden fortelle at han sørger dypt over henne. Biskop Mynter taler under begravelsen. Michael Kierkegaard, den nyslåtte enkemannen, er dypt beveget.

 • Henrik Ibsens far, Knud Ibsen, er kommet i prekære økonomiske vanskeligheter, og må pantsette alt han eier. Han mister alle sine skip i skipsforlis, og taper også alle penger han har investert i et brennevinsbrenneri på grunn av dårlige tider. Han er 42 år gammel.

  En årsak til problemene kan være den kommende krisen i trelasthandelen i England (1836-39). Og han er ikke alene: En rekke andre rike kjøpmenn i Skiensområdet får etter hvert tilsvarende økonomiske problemer.

 • Knud Ibsen pantsetter sine eiendommer og alt annet han ellers eier. Dermed har han ikke mer eiendomsrett til gården Venstøp enn til noen av de andre verdier han ennå er nominelt i besittelse av. I desember skal det komme til å bli avertert offentlig auksjon over brenneriet, i januar kommer husdyrene til å bli solgt, i mai Altenburggården og 9. juni kommer det meste av innbo og løsøre til å gå på auksjon.

 • Prins Frederik, senere kong Frederik 7. av Danmark, blir forvist til Fredericia. Han er nylig blitt skilt fra sin hustru Vilhelmine Marie.

 • Henrik Wergeland innser at han nok aldri kommer til å få noe presteembete, og har begynt å studere medisin i stedet. Han er 26 år gammel. Julen feirer han og søsteren Camilla, som er 21, på prestegården på Eidsvold. Det er en uhyggelig stemning i huset. Faren Nicolai er i uhyggelig humør, de har aldri sett ham så sur før. Ikke et eneste ball går av stabelen. Harald, en annen av søskene, har gjort det elendig til eksamen, og det tar ikke faren lett på. Henrik jobber med søknader om prestekall. Denne julen gjør han tjenestejenta på prestegården, Gunhild gravid.

 • Søren Kierkegaards far Michael fyller 78 år denne dagen. Foruten sin hustru Ane har han nå mistet fire av sine syv barn. Den rødblonde Petrea Severine, som er Sørens yndlingssøster, er høygravid. Hun er den eneste datteren tilbake. Dagen etter skal hun føde en frisk gutt, men bli dårlig tre dager senere. Selv om hun selv kan amme, frykter man at melken skal gå til hjernen og gjøre henne sinnssyk. En byll på det ene benet blir tydet som at brekkmiddelet som legene har gitt henne, begynner å få drevet melken ned igjen. Men man tar feil.

 • Søren Kierkegaards eldre søster Petrea Severine dør som 33-åring. Søren er 21. Hun etterlater seg en stor barneflokk som Søren er nært knyttet til.

 • Jacob Worm Skjelderup Müller, som skal bli Amalie Skrams første svigerfar, blir brigadelege ved bergenske infanteribrigade.

 • Johan Sebastian Welhaven oppholder seg et år i Danmark for å studere estetikk, litteraturhistorie og filosofi.

 • Camilla Wergeland besøker Paris sammen med faren i flere måneder og blir kjent med både kunstnere og revolusjonshelter. Hun er 21 år gammel, og blir omsvermet av den finlands-svenske militære frihetskjemperen Maximilliam Myrberg, som har kjempet i Polen, Spania og Hellas, og sittet i fangenskap i Russland.

 • Henrik Ibsen er en gutt på syv år som flytter sammen med familien til gården Snipetorp på helårsbasis. Her skal familien komme til å bo frem til 1843-44.

 • Christian Winther er lidenskapelig forelsket i den gifte, unge kvinnen Julie Constance Werliin. Han vanker i hennes og hennes foreldres hjem. Hennes ektemann, teologen Christian Werliin, liker forholdet dårlig. Han er en begavet mann med et skarpt gemytt.

 • Søren Kierkegaard er en ung mann på 22 som lenge har turet hardt og levd bohemlivet. Nå er han på rekreasjon i Gilleleje. I dagboken sin skriver han at han trenger å finne den samlende ideen som han kan leve for. Den sannheten som er sann for ham. Og han finner den. Ideen er «den enkelte». Den subjektive. Den personlige sannheten. Dette skal vise seg å være det første skrittet på den personlighetsfilosofiske veien som han skal fortsette å gå de kommende årene.

 • Mons Jonsen Alver, som nå er 47 år gammel, og som skal bli Amalie Skrams farfar, får tinglyst en obligasjon til Knut Larsen Storoksa på 50 spesidaler.

 • Emilie Diriks, som bor med sin familie i Christiania, er Camilla Wergelands venninne siden de gikk på samme pikeskole i Christiania i 1826, skriver et langt brev til henne denne natten. De to har blitt enige om å være brevvenner, og de har hatt en fortrolig samtale der viktige ting er blitt røpet mellom dem. Nå ser det ut til at Camilla på ettt eller annet vis er misfornøyd eller nervøs for det som er blitt røpet mellom dem, og hun har sluttet å skrive til henne. Emilie er full av unnskyldning og bekymring for at hun har gjort Camilla noe vondt.

 • Camilla Wergeland skriver i et brev til sin venninne Emilie Diriks at hun har et voldsomt skrivebehov. Men det skjer jo ingenting i livet hennes, derfor må hun enten skrive veldig mye om nesten ingenting som foregår i det ytre, eller hun må skriver utførlig om sitt indre liv. Hun gjør begge deler. Sammen utvikler hun og Emilie en bestemt form for kvinnelig estetikk som sirkler om selvreflksjon og tilværelsens meningsløshet.

 • Camilla Wergeland skriver til sin bror Oscar, som for øyeblikket befinner seg i losji hos fru Engvoldsen ved bryggesporen i Bergen, om hvor forferdelig julen hjemme på prestegården på Eidsvold har vært. Men nå er hun heldigvis kommet til Christiania, og det betyr ball og selskapeligheter hver eneste kveld. Hun føler seg lykkelig og stimulert, det har gått opp for henne hvor viktig det er for henne å ha interessante mennesker å snakke med. Det finner hun ikke på prestegården på Eidsvold.

 • Camilla Wergeland bryter ut av isolasjonen på Eidsvold og reiser sammen med Emilie Diriks til Christiania for å gå på fredagsball på Lyceet. Hun holder ikke ut å ikke vite om de stygge ryktene hun har hørt om Welhaven er sanne. Vognen farer frem gjennom granskogen, og de to unge jentene synger av full hals, oppspilte over å komme til byen. Hos familien Herre, hvor sønnen i huset, Bernhard, også er forelsket i henne, får Camilla klarhet i at Welhaven hadde blitt rasende da han får referert ryktene som går om ham, og at han har bedyret sin uskyld.

 • Camilla Wergeland bryter ut av isolasjonen på Eidsvold og reiser sammen med en venninne til Christiania for å gå på fredagsball på Lyceet. Hun holder ikke ut å ikke vite om ryktene hun har hørt om Welhaven er sanne. Vognen farer frem gjennom granskogen, og de to unge jentene synger av full hals, oppspilte over å komme til byen. Hos familien Herre får Camilla klarhet i at Welhaven hadde blitt rasende da han får referert ryktene som går om ham, og at han har bedyret sin uskyld. Han engasjerer Camilla en gang på ballet, men da er hun opptatt.

 • Camilla Wergeland er kommet tilbake til Eidsvold etter Christianiabesøket nå. Venninnen hennes, Emilie, sto og stirret ut av vinduet, ut i den grå luften, da hun dro. Hun var hjemme klokken halv ti på kvelden, skriver hun, «saa forfrossen som man efter et saadant uvenligt snedrivende Veir, med kold Mad og den meest afkjølende Lecture, kan være. Henrik sendte mig nemlig et Exemplar af den nys udkomne Critik over Dæmringen indpakket med til Fader.» Det er Hans kritikk av Welhavens Norges Dæmring hun har lest på kjøreturen. Men hun klarte ikke lese den ut. Det gjorde for vondt.

 • Camilla Wergeland står tidlig opp og rir inn til posthuset på Eidsvold med et brev hun har skrevet til sin venninne Emilie Diriks. Hun elsker å ri.

 • Camilla Wergeland er så nervøs for at brevene hennes skal komme på avveie. Samtidig er hun også klar over at de er av stor verdi. Hun skriver til Emilie Diriks: «Gjemmer Du mine Breve? Hvis Du giør det, tænker jeg ofte! og naar Du i senere Aar gjennemlæser dem, vil Du da ikke paa nyt opleve den svundne Tid; Ord glemmes snart, men Breve have en besynderlig vækkende Kraft, det er en egen besynderlig Følelse at læse Breve, hvis Eier ligger i Graven. Skulde dette usle Papir overleve den Haand der har lagt det sammen?

 • Henrik Wergeland tumler med tanker om barnemord og farløse barn i stykket Barnemordersken. Tjenestejenta Gunhild er gravid, og de to vet ikke hva de skal gjøre: Ta abort? Straffen for fosterfordrivelse er flere år på tukthuset for kvinnen. Føde i hemmelighet og få barnet satt vekk etterpå? Leve med barnet og tåle skammen?

 • Henrik Ibsen, som er en gutt på syv år, flytter dette året sammen med familien til gården Venstøp, som et resultat av farens økonomiske problemer. Gården er temmelig forfallen etter å ha stått ubebodd i flere år. Han begynner sannsynligvis på den skolen som kammerherre og jernverkseier Severin Løvenskiold til Fossum har opprettet for barn av funksjonærer og jernverksarbeidere. Han har antakelig også fått noe undervisning hos Knud Ibsens omgangsvenn, klokker Christen Lund, som driver privatskole på sin gård Århus.

 • Camilla Wergeland (Collett) har en elendig sommer på prestegården på Eidsvold. Faren er mer innesluttet og bitter enn noen sinne, og holder seg mest for seg selv og planlegger angrep på Welhaven og hans meningsfeller. Welhaven på sin side har foreslått overfor Camilla at de to skal leve som en slags søsken, og ikke i et erotisk forhold. Det er Camilla absolutt ikke enig i. Hun fatter ikke hva som skal være poenget med at han skal kjempe mot sitt begjær for henne, slik han så livlig beskriver i sine brev at han gjør. Hun er såret og fortvilet og vil bare dø.

 • Søren Kierkegaard er nå blitt 22 år gammel, og har lenge har turet hardt og levd bohemlivet i København. Nå er han på rekreasjon i Gillelje. I dagboken sin skriver han at han trenger å finne den samlende ideen som han kan leve for. Den sannheten som er sann for ham. Og han finner den. Ideen er «den enkelte». Den subjektive. Den personlige sannheten. Dette skal vise seg å være det første skrittet på den personlighetsfilosofiske veien som han skal fortsette å gå de kommende årene.

   

 • H. C. Andersen, som er en lidenskaplig og følsom mann som kaster sin kjærlighet på både menn og kvinner, skriver et langt og lidenskapelig brev til sin venn Edvard Collin der han forsøker å forklare hva et vennskap mellom menn kan være. Han skriver: «Hele min sjel kunne jeg uttale for Dem, selv mitt hjertes dypeste hemmelighet, men vårt vennskap, det er som «mysteriene», det tør ikke rett analyseres. Å Gud gi De måtte bli meget fattig og jeg rik, fornem adelsmann. Ja, da skulle jeg rett invie Dem i mysteriet, De skulle komme til å skatt meg mer enn nå.

 • Johan Sebastian Welhaven utgir sonetterekken Norges Dæmring, der han dårlig kamuflert omtaler Wergeland som Pøbelhøvding og tar kraftig avstand fra hans nasjonale ideologi. Wergeland svarer med en rekke avisinnlegg og (30. mars 1835) Forsvar for det norske Folk, med et Tillæg 10. april samme år. Også satirikeren Siful lar seg inspirere: Farsen Papegøjen, et Fastelavnsriis af Siful Sifadda utkommer 5. februar ved den dansk-norske Johan Dahls forlag.

 • Gunhild Mathea Larsen fra Skofset i Eidsvoll føder Henrik Wergelands uekte barn, Olaf Knudsen.

 • Karl Marx begynner som student ved universitetet i Bonn. Helst ville han ha studert filosofi og litteratur, men det går ikke faren hans med på, han kan ikke forestille seg at sønnen skal kunne skaffe seg et sikkert livsutkomme med en slik utdannelse. Så det blir jus. Han blir medlem av studentforeningen, og sammen med kameratene der streifer han mye rundt på byens kneiper. Det går ut over karakterene. Neste år kommer han til å bli tvunget av faren til å skifte til et mer prestisjetungt universitet i Berlin.

 • Karoline Reimers (senere Bjørnson) blir født i Marken i Bergen. Faren er bakermester. Moren dør når hun er fem år. Da flytter hun til sin mors søster Catherine (Trine) Jahn, som var blitt gift med sin fetter Adolph Jahn. Hun kaller dem tante og onkel Jahn. De snakker tysk hjemme -- både familiene Reimers og Jahn er tyske.

 • Camilla Wergeland tar opp igjen skriveprosjektet om sitt forhold til Welhaven. Hun forteller det som har skjedd fra da hun startet sine opptegnelser i 1833 og frem til det som har skjedd mellom dem nå i vår. Hun starter med å kartlegge premissene for skrivingen: Hun har innsett at han ikke elsker henne. Det var et søtt bedrag, men det var dyrt betalt. Nå vil hun skrive for å granske sitt eget følelseslivs historie. Hun vil sikre seg mot at noe liknende skal kunne skje i fremtiden. Hun vil ikke en gang til la sine ønsker og forventninger bedra henne.

 • Johan Sebastian Welhaven oppholder seg et år i Tyskland og frankrike for å studere estetikk, litteraturhistorie og filosofi. Han skriver et brev til Camilla Collett der han kaller henne sin "søde, selsomme Veninde".

 • Aline Chazal, som skal komme til å bli Paul Gauguins mor, er tolv år gammel og har havnet i en splittende strid mellom foreldrene. Faren får tak i henne og bringer henne hjem til seg selv. Når moren Flora etter hvert få oppsporet henne, merker hun at datteren har forandret seg totalt. Nå er hun fiendtlig innstilt overfor moren. Flora mistenker at datteren er blitt seksuelt misbrukt, og anlegger sak mot faren for å få ham dømt.

  Aliens far blir arrestert og satt i fengsel. Her blir han i tre måneder før saken kommer opp for retten. Dommen går stort sett i hans favør.

 • Edvard Griegs foreldre, Gesine Judith Hagerup og Alexander Grieg, gifter seg i Bergen.

 • Camilla Wergeland opplever raskt svingende sinnsstemninger denne sprengkalde nyttårstiden på Eidsvold. Faren syntes hun virket frisk før jul, men så ble hun nedstemt igjen. Han bekymrer seg men får ingen forklaring. Hun har stort sett holdt seg hjemme fra juleselskapene som familien blir invitert til, hun syns julen er kjedelig. Det er overopphetet inne og kaldt ute, ølet er fett og småkakene ekle, lampene renner, det er støv, is og slagsmål. Alle gjestene som kommer og går bringer uro i huset syns hun. I julen har Bernhard Herre vært på besøk.

 • Camilla Wergelands mor forteller henne om hvordan det gikk til da hennes søster Augusta ble født. Det sto et rosetre i vinduet med fem knopper den gangen, og den ene sprang ut nettopp i det øyeblikket da Augusta ble født. Camilla syns dette er meget poetisk og betydningsfullt.

 • Johan Sebastian Welhaven reiser til Paris. Kvelden før han drar, tar han farvel med Camilla Wergeland. Hun har lenge ønsket seg en fornuftig samtale med ham. Det er igjen Bernhard Herre som er budbringer. Hun har vært på besøk hos hans familie, og han følger henne hjem. Han kan fortelle at Welhaven føler seg svært ulykkelig i forholdet til henne. Det viser seg at Welhaven venter, og mens Bernhard henter ham, sitter Camilla på en frossen jordhaug med albuene på knærne og hånden under haken. Pusten er kort og huggende, og øynene er fuktige uten at det kommer tårer.

 • Camilla Wergeland skriver til sin gode og fortrolige venninne Emilie Diriks om sine tanker om Welhaven, som hun vet nå må ha fått hennes seneste brev, men som ikke har svart henne, selv om hun vet at han har sendt muntre brev til andre. Det slår henne at hun og han aldri har den samme følelsen samtidig: når hun er munter, gjør det ham ergerlig, og når hun er nedstemt gjør det ham oppløftet, og det er samme sak for henne. Hun har nøye studert noen flekker på brevet hans, og også slikket på dem, hun har kommet til at det nok ikke er hans blod, men derimot kaffe. Søt kaffe, faktisk.

 • Camilla Wergeland sitter på rommet sitt på prestegården på Eidsvold, fortapt i drømmerier, kjærlighetssyk og ulykkelig. Hun er 23 år gammel. Drømmene er et "åndelig opium" for henne, de redder henne fra det livet hun har omkring seg. Livet forekommer henne så stillestående og uvirksomt. Dypest i seg føler hun en sterk trang til å arbeide, skape, men hun har ikke noe avløp for trangen. Når høsten kommer skal hun reise til Tykland og bosetterseg i Hamburg. Her kommer hun til å bli kjent med den revolusjonære litterære bevegelsen som kaller seg Det unge Tyskland, Das Junge Deutschland.

 • Søren Kierkegaard skriver i journalen sin et stemningsbilde om hva han opplever denne dagen: han skriver om apotekeren som støter sin medisin, og om piken som skurer nede i gården, hvor også en stallkar strigler hesten sin, mens en musikant i en av gårdene i nærheten spiller på sin rørfløyte menuetten fra Mozarts opera Don Juan. Det er københavnsk sommer, alt er enkelt, han føler seg så vel.Søren er inne i en svireperiode som har ledet ham langt vekk fra teologien og dydens smale vei. Men han leser også enormt mye, regningene hans til bokhandler Reitzel er enorme.

 • Henrik Wergeland ber sine professorer på medisinstudiet ved universitetet i Christiania om å gi ham attester på at han er en god og pliktoppfyllende medisinstudent. Det dårlige ryktet hans som oppvigler, festløve og bråkmaker har skapt problemer for ham; han har gitt opp tanken på noen gang å å et prestekall. De to siste årene har har fugt undervisning i farmakologi, indremedisin, kirurgi, bandasjelære og rettsmedisin og fødselslære. En av professorene hans er dr. Skjelderup, som skal komme til å bli Amalie Skrams første mann, August Müller, sin farfar.

 • Suzannah Ibsen (Thoresen) blir født på Herøy, hvor faren er prest.

 • Henrik Wergeland møter den danske politikeren Orla Lehmann, som er på besøk i Christiania. Lehmann er Welhavens venn og holder seg til danomanenes krets, men har ytret ønske om å få treffe den norske varulven Wergeland. Besøket blir vellykket. Henrik er elskverdig, spørefull, sjarmerende, og gir dansken flere av sine nyeste skrifter. Lehmann syns imidlertid det er noe oppskjørtet i hans vesen, noe oppstyltet som kan minne om tyskere.

 • Ole Bull gifter seg med Alexandrine Félicité Villeminot i Paris, hvor hun er vokst opp hos sin bestemor, og drar til London med henne. Han er 26 år gammel,hun er 17. Han beskriver henne slik: "meget liden af Væxt, sort Haar, store sorte Øine. På hendes holdning og hele Ansigt er indpræget en dyb Alvorlighed og Eftertænksomhed Hun elsker mig med en Spanierindes hele Heftighet". Hun skal etter hvert komme til å få store problemer med depresjon og angst, og bli avhengig av medikamenter. Hun skal komme til å bli innlagt på Gaustad Asyl og dø 43 år gammel.

 • Walt Whitman er en ung mann på sytten år som jobber på et trykkeri i New York, men blir arbeidsløs etter en stor brann i byen.

 • Henrik Wergeland har en mørk høst. Han er deprimert. Det er også hans søster Camilla, som har reist til Hamburg for å komme fri fra det anstrengende forholdet til Welhaven, som ikke fører noe sted hen. Hun orker ikke lenger hans spill med følelsene hennes, og ikke hans avgrunnsdype hat til hennes bror og far. I Hamburg møter hun den svenske diplomaten Alexandre de Petersén.

   

 • Bjørnstjerne Bjørnson flytter med familien til Nesset i Romsdal, der faren er prest.

 • Fjodor Dostojevskijs mor dør i Moskva. Fjodor er seksten år gammel. Han, den ett år eldre broren og faren reiser til St Petersburg, hvor Fjodor begynner på militærakademiet i St. Petersburg. Han beskrives som en innesluttet, tankefull og deprimert ung mann.

 • Adolph Tidemand begynner på kunstakademiet i Düsseldorf, som er i ferd med å seile opp som et av tidens fremste kunstsentra. Her studerer han i fire år. Theodor Hildebrandt, som blir Tidemands lærer, dyrker et narrativt, psykologiserende historiemaleri som står sjangermaleriet nær, Adolph er sterkt preget av dette idealet.

 • Anker Heergaard, som skal komme til å bli Magdalene Kragh (Thoresen) sin mesen, overtar farens isenkramforretning og jernstøperi.

 • Lars Hertervig er en gutt på syv år som sammen med familien flytter til Rosenberggata 38 i Stavanger. Foreldrene hans er tilhengere av Vennenes samfunn, som er Stavangers kvekermenighet.

 • Henrik Ibsens far gård Venstøp blir solgt.

 • Johan Sebastian Welhaven holder en serie universitetsforelesninger som samler mange tihørere i Christiania. Med tiden skal han komme til å få stilling som professor i filosofi. Han har tidligere forsøkt seg på teologistudiet uten særlig hell. Det er i disse årene som student ved universitetet Welhaven blir Wergelands hardeste motstander i den kulturstriden som bygger seg opp.

 • Johan Sebastian Welhaven har vært på ball og truffet sin elskede Ida Kjerulf. Denne morgenen griper han fatt fjærpennen sin og skriver til henne. Han har mange forvirrende tanker om seg selv og sitt kompliserte kjærlighetsliv som han må få satt ord på - det føles som om han har hodepine.Det ligger noe her som har med kjærlighet å gjøre, og som han tror han kan være den rette til å finne ut av.

 • August Müller, som skal bli Amalie Skrams første ektemann, blir født i Bergen. Faren er militærlege. August er den nest yngste av sju søsken; seks gutter og en jente. Begge foreldrene er østlendinger: faren kommer fra Borre i Vestfold, moren fra Nittedal. Han eldste bror Jonas, som er født i Porsgrunn, skal komme til å utvikle sinnssykdom, og dø som pasient på Gaustad sykehus i samme periode som Amalie skal komme til å være innlagt der.

 • Regine Olsen treffer Søren Kierkegaard hos enkefru Cathrine Rørdam på Frederiksberg, hvor Kierkegaard ofte kommer på besø. Hun er 15, han 24.

 • Regine Olsen er en ung jente på femten år i København som har fått lov til å reise med vogn fra Børsgade på Slotsholmen hvor hun bor med familien, ut til Fredriksberg og Bredegade, hvor hun er invitert til et selskap hos sin venninne som hun beundrer, Bolette Rørdam. Bolette er flere år eldre enn Regine. Moren er enkeprostinne, og en gjestfri kvinne som ofte samler interessante mennesker hjemme hos seg. Bolettes bror Peter Rørdam har invitert en av sine venner fra universitetet, teologistudenten Søren Kierkegaard. Han er sønn av den tidligere hosekremmeren på Nytorv, Micahel Kierkegaard.

 • Søren Kierkegaard flytter ut fra farens hus. Han har bodd i andre etasje med den harkende, hostende, dypt pessimistiske gamlingen.

 • Ole Bulls sønn Ole Storm Felix blir født i London. Ekteparet planlegger å dra til Norge. Men hjemveien blir i stedet starten på en omfattende turné gjennom Tyskland, Russland, Finland og Sverige. Ved avgang fra Moskva får Ole Bull, som nå er 27 år gammel, den tragiske beskjeden om at faren er død. Johan Storm skal dermed aldri komme til å få høre sin berømte sønn spille offentlig. I Sverige får Ole Bull audiens hos kong Karl Johan III (1763-1844) og han forlater landet som både medlem av Den kungliga Musikaliska Akademien og med Vasaordenen.

 • Camilla Wergeland skriver til sin venninne Emilie Diriks at hun har hørt rykter om at at Welhaven går rundt i Bergen og skryter av hvor stor makt hn har over henne. Hun er fortørnet. Hun skriver: ««Hun lod mig vide at hun havde hørt og at hun troede at jeg i Meddelelser til Folk i Bergen havde brammet med min Magt over hendes Skjæbne. Det er nu et Aar siden.» Hun ber Eilie pålegge en annen venninne, Caroline Fougstad, om å fortelle ham dette: «Lad C.

 • Henrik Wergeland og hans søster Camilla reiser hjem til Eidsvold på juleferie. Hun har et avgjørende år bak seg; hun er 24 år gammel, har vært forlovet med en flott svenske i Hamburg som har gjort kur til henne, men har brutt forlovelsen. Henne selvfølelse er for sterk til å gifte seg med en slik mann, mener hun. Hun ville komme til å miste seg selv helt ved hans side. Han er for mye verdensmann, for mye kald forretningsmann. Det er ingen poesi i ham. Welhaven forsetter å oppsøke henne, men han er nå forelsket i hennes venninne Ida Kierulf. Det er gjensidig.

 • I Kristiania begynner tilstanden blant de som heier på norskheten å bli roligere nå enn den var ved begynnelsen av tiåret. Wergeland er blitt tammere, og opinionen begynner å dreie mer i retning av Intelligenspartiet.

 • Jonas Lie er fem år gammel og flytter med familien til Tromsø, der han skal bo til han er elleve år gammel. Faren er byfogd, senere amtsmann. Barneårenes inntrykk av det nordnorske har ofte vært fremhevet som viktige for forfatterskapet, og Jonas skal for resten av livet komme til å ha det nordlandske tonefallet i sitt muntlige språk.

 • Johan Sebastian Welhaven oppfordrer om høsten Ida Kjerulf til ål bli kjent med Camilla Wergeland, som er i byen. Det plager ham at Camilla lurer på dem når han og Ida en sjelden gang møtes på ball. Dessuten holder andre øye med ham og Camilla, fordi det gamle ryktet om deres forhold har våknet til liv igjen. Han vil derfor forsøke å snakke med Camilla, som han mener fortsatt er forelsket i ham. Han ber Ida om å få lov til å fortelle Camilla om at de har forlovet seg. Camilla sammen med venninnen Emilie Diriks invitert av Ida Kjerulf til hennes bestefars gård Grini utenfor Kristiania.

 • Frits Schlegel, som skal bli Regine Olsens ektemann, blir juridisk kandidat fra Universitetet i København.

 • Søren Kierkegaard er en ung mann på 25 som arver 3 milllioner (i nåtidig verdi) etter sin avdøde far. Salget av ejendommen på Nytorv innbringer ham ytterligere 1 million. Dessuten er det pene renteindtekter av obligasjoner og aksjer, i alt ca. ½ million. I løpet av de følgende 17 år lykkes det ham imidlertid å ødsle hele formuen bort. Når pengene er borte, skal han komme til å falle om og dø etter kort tid. I disse årene lever han ekstremt luksuriøst, kun det beste av det beste er godt nok, når det gjelder mat, vin og sigarer.

 • Viggo Hørups far, Frederik Bentsen Hørup, kommer som nyutdannet lærer til rytterskolen i Tropmagle. Kort etter blir han gift med den fem år eldre Emilie Julie Drachmann, som kommer fra København, hvor hun har jobbet som sykepleier på Frederiks hospital. Hennes bror er Andreas Georg Dracmann, blir etter hvert kirurg og professor.

 • Lars Hertervig er en åtte år gammel gutt som begynner i lære hos malermester og kveker Endre Dahl. Verkstedet ligger i Nygaten 5 i Stavanger.

 • Camilla Wergeland, som nå er 25 år gammel, har en tung tid hjemme på prestegården på Eidsvold. Far Nicolai er i elendig humør, han avviser henne, han syns ikke hun forjener flere utenlandsturer, den de hadde til Hamburg var jo så mislykket, Camilla tar dette tungt, hun reflekterer i brev over hvor knyttet faren alltid har vært til henne, hans ømhet har vært så stor at det eneste han kunne beskjeftige seg med var henne, enten han var våken eller drømte. Det gikk knapt en dag utene at hun tilbrakte flere timer på hans kontor.

 • Camilla Wergeland (Collett) skriver et brev til en venninne at hun tror at hun er forelsket i Peter Jonas Collett. De to ser hverandre på baller, i selskaper. Men det er komplisert: Han er hennes bror Henriks argeste motstander. De to har stevnemøter i Grønlien på Ekeberg, der hvor Henrik skal komme til å kjøpe seg et lite hus.

 • Henrik Wergeland forelsker seg i Amalie Sofie, datteren til han som driver skjenkestuen i Skippergaten, like ved der Henrik fortøyer båten sin på vei til arbeidet ved Universitetsbiblioteket. Henrik er 30 år gammel.

 • Søren Kierkegaard er i ferd med å komme ut av en svært tung depresjon. Denne formiddagen klokken halv elleve skriver han et notat om lengselen etter Gud, og han ser ut til å ha en mystisk opplevelse av ubeskrivelig glede, som liksom uforklarlig han gjennomgløde et menneske. I det han nærmer seg et mer pesonlig gudsforhold, avtar han mørke tungsinn, og grubleriene over det jordskjevet det har vært i hans sinn å få vite om farens store synd, som skal ha ligget som en forbannelse over familien og vært årsaken til søsknenes død.

 • Ole Bull ankommer Norge og blir feiret både i Christiania og Bergen.

 • Henrik Wergeland har vært på en fryktelig rangel i fortvilelse over sin elskede Amalies tilbakeholdenhet. Derfor får han ikke bestilt billetter til konserten som Ole Bull skal spille i Christiania, slik han har lovet. Når faren og søsteren Camilla kommer til byen for å gå på konserten, må de skaffe seg dårligere billetter på svartebørs, og Henrik er ikke å se før langt utpå kvelden, overstadig beruset. Faren er skuffet og deprimert og tar med Camilla tilbake til Eidsvodl før planen -- slik blir hun snydt for noen festlige dager i hovedstaden.