• Olav Thommessen skriver til Georg Brandes fra Kristiania og beretter om alt som sies om ham: Man diskuterer ham overalt. Han er totalt henrykt over den oppmerksomheten han har fått av Brandes, som har sendt ham romanen Fru Marie Grubbe av J.P. Jacobsen. Han forteller at Sars og Sibbern med flere skal begynne å utgi et nytt norsk tidsskrift.

 • Fredrik Petersen, om er professor ved Universitetet i Kristiania, får i dag svar i brevs form fra Søren Kierkegaards bror, biskopen Peter Chr. Kierkegaard. Professoren har kontaktet ham fordi han ønsker å få avkreftet den påstanden som Georg Brandes har fremsatt, som går ut på at Søren skulle ha oppdaget en «uhyggelig Brøde» i sin fars liv, og at mye tydet på at det måtte dreie seg om utroskap mot hustruen, altså Peter og Sørens mor Ane.

 • Arne Garborg er i Kristiania, syk og elendig, men også travelt opptatt med utgivelsen av bladet sitt. Han skulle gjerne hatt lillebroren sin hos seg skriver han, men foreløpig er han for syk. Han vil gi beskjed så snart han er frisk nok til å la Abel komme.

 • Edvard Munch maler søsterens Sophies fugl Polly. Det er en dompapp, den er tam, den kan sitte på fingeren.

  Sophie er svært syk nå.

  Edvard maler også et bilde med motiv fra Håkon Jarls død. Han øver seg på å tegne sin venstre hånd, og en medisinflaske. Og han illustrerer Brødrene Grimms eventyr.

 • Olav Thommesen skriver fra Kristiania til Georg Brandes. Han har lest boken om Kierkegaard, og er helt oppfylt av den. Han forteller at professor Petersens prekener over Kierkegaard snart vil gå i trykken, men han har villet vente på Brandes' bok.

 • Arne Garborg har hatt lillebroren sin, Abel på elleve år, boende hos seg i Kristiania, men nå sender han ham hjem til Jæren igjen for en stund. Gutten skal siden huske denne tiden i storbyen som en lykkelig tid. Arne er opptatt med debatter og skriverier. Det er på denne tiden han skriver sin kritikk av Ibsens Keiser og Galilæer.

 • Edvard Munch, som nå er fjorten år gammel, og bor i Thorvald Meyersgate 48 på Grünerløkken. I nabogården er det en liten hageflekk. Der sitter han med søsteren Sophie på femten. Hun er svært syk nå.

  Sophie lener hodet mot skulderen hans. Håret hennes ligger så vissent om tinningenem skillen er liksom blitt så bred, syns han. Pusten hennes er tung, og huden så gjennomsiktig og blåaktig.

  De sier ingenting. Egentlig har de alltid vært litt sjenerte for hverandre.

 • Bjørnstjerne Bjørnson holder foredraget om «at være i Sandhed» (1877) i Studentersamfundet i Kristiania. Det gir bud om nye, idéradikale tider, og blant mange, særlig unge studenter i Kristiania, fremstår Bjørnson som kongen for den nye tiden.

 • Arne Garborg er kommet i disputt med Bjørnstjerne Bjørnson på grunn av noe Garborg har skrevet om Bjørnsons Magnhild. Garborg firer ikke, men i et brev understreker han at han er glad i Bjørnson tross deres uenighet i denne saken. Henrik Ibsen har også lest Magnhild, og er ganske opptatt av den. Han er ikke imponert over den, men mener han straks gjenkjente kunstnerekteparet, som bodde i Roma, som ha mener har vært modeller for paret i boken. Og en en tanke var han opptatt av i denne boken: «Det er ikke sant, at kjærligheten for alle er gjennomgangen til livet.

 • Camilla Collett utgir essaysamlingen Fra De Stummes Leir.

 • I dag skriver Ludvig Alver i dagboken:

  "I morgen dskal jeg hjem! Hjem til julen! I fjor nede i Skien havde jeg ingen længsel efter at komme hjem, ingen smærte over at måtte være hjemløs. Jeg var fuldstendig oprevet. Mit liv lå herjet nede i elendighed. Og gjør det ikke det endnu? Og dog, medens jeg har gået her og pakket ind, har jeg af og til følt ligesom glæde over at skulle reise.

 • Edvard Munch er en ung gutt på femten år som bor i Fossveien 7 på Grünerløkka. Han maler dette året sitt første bilde fra Akerselven.

  Han går på Den tekniske Skole, som han er meget opptatt av. Han elsker å streife omkring langs Akerselven, og i Aker, helst oppover i Maridalen, med skisseboken.

  Ofte er vennen Henning Kloumann med, han er også flink til å tegne, og skal siden komme til å bli arkitekt.

  Edvard får dette året giktfeber, og må slutte på den tekniske skolen.

 • Hans Jæger utgir anonymt avhandlingen Kants Fornuftkritik. Ved hjelp av Kant forsøker han å gjendrive bevisene for sjelens udødelighet og eksistensen av en personlig gud.

  I boken støtter han seg også til filosofen Hegel: Det absolutte må være den rene fornuft, og mennesket må ved hjelp av sin tanke være i stand til å bli ett med verdensfornuften, overvinne fortvilelsen og leve det uendelig fyldige liv som den objektive fornuft hitinntil ubevisst har levet.

 • Edvard Munch, som nå er femten år gammel, og søsknene lhans ytter til faren lese høyt fra Dickens' David Copperfield og Nicholas Nickelby.

  I familien Munch abonnerer de på Skillingsmagasinet, og de leser også en gripende bok av Ingemann.

  Edvard blir speiselt berørt av beretningen om en liten gutt som blir halshugget.

 • Gunnar Heibergs Menneskets Genesis blir trykt i Nyt norsk Tidsskrift. Diktet handler om Adam og Eva i Paradisets hage, og betegner Heibergs brudd med kristendommen.

  Diktet ender med en bekjennelse til Kain i Byrons ånd – der Kains læremester Lucifer er Georg Brandes.

  Brandes og Johan Sverdrup er Heibergs idealer. Han forkynner livsglede og frihet. Og troen på fornuften og sandhetens Gud.

 • Gunnar Heiberg er student i Kristiania og er med og utgir Hans Jægers Kants fornuftskritik og En soirée dansante. Det siste er et dikt skrevet av Heiberg. De to er venner, Jæger er tre år eldre enn Heiberg, men har et langt mer begivenhetsrikt liv bak seg, blant annet som sjømann i mange år.

  De to sitter ofte sammen på Heibergs værelse i Akersveien og diskuterer til langt utover natten. Det er først og fremst Jæger som snakker.

 • Arne Garborg skriver hjem til broren Jon om sine bekymringer i hovedstaden. Lillebroren Abel bor hos ham igjen, men han har ikke lett for å få kamerater, og vil helst være hjemme hos storebror. Arne føler seg tung og trett og virker deprimert. Han har alle slags bekymringer; om fremtiden, om målsaken, om økonomien.

 • Amalie Müller skriver fra Gaustad asyl til sin venninne Eliza Knudtzon i Bergen: "Om en uge, skal jeg forlade dette sted. Jeg bliver da nogle dage hos moder her i Xania, og reiser så til min ældste broder i Risør, efter lægemes råd, for at samle krefter i stilheden der. Du ved, min broder er enkemand, så livet i hans hus, må på grund af den rolihed, jeg der kan få, være velgjørende for mig."

 • Arne Gaborg føler seg frisk nok til å ha broren Abel hos seg i Kristiania. Gutten går på skole, og begynner å få venner. Han er av og til ute på ski, men vil helst være hjemme, skriver Arne.

 • Mons Alver, Amalie Müllers far, som er kommet hjem fra Amerika for å få med seg sin kone Lovise og de to yngste sønnene Martin og Bernhard tilbake, bor i Kristiania, -- men ikke sammen med konen Lovise.

  Amalies to eldste brødre Ludvig og Bernhard har sett sin far på gaten i Kristiania. Han så så gammel og lurvete ut, syntes de; de unngikk å gi seg til kjenne, skriver Ludvig i dagboken sin.

  Om ikke lenge vil det komme et brev fra Mons i Bergen, det har preg av å være et avskjedsbrev, og gir inntrykk av at de ikke kommer til å se hverandre igjen.

 • Amalie blir i dag utskrevet fra Gaustad asyl utenfor Kristiania etter et tre måneder langt opphold. Hun flytter hjem til sin mor Lovise, som bor i Kristiania.

  Amalie forsøker å tjene til livets opphold ved å brodere og selge håndarbeid. Hun er fremdeles svært nedtrykt, og bekymret med tanke på fremtiden.

 • Edvard Munch, som nå er femten år gammel, skrive brev til sin far, militærlegen Christian Munch, og forteller om en utflukt han og broren Andreas og noen andre har hatt til Trollvann. I Trollvannhytten fikk de melk av en gammel kone, kan han fortelle, men de hvilte bare fem minutter, så gikk de hjem. Og likevel ble de ikke trette, syns han.

 • I dag skriver Ludvig Alver i dagboken:


  "Jeg har fået brev fra fader, han er i Bergen. I Bergen! Arme fader! Med hvilke tanker har du gjenseet Bergen?

 • Camilla Collett utgir essaysamlingen Mod Strømmen. Hun er talskvinne for kvinnesaken. Hun har utviklet en høyst personlig stil; klager og jamrer seg, er polemisk og ironisk, vittig og vemodig-munter, ofte selvmotsigende, av og til nostalgisk, men også frisk og frimodig, som når hun langer ut etter de selskapelige ball som borgerskapet arrangerer, og mener at unge kvinner og menn heller burde gå på fotturer sammen i fjellet. Der vil de nemlig kunne glede seg over hverandre uten å være underlagt den selskapelige kontrolls moderlige argusøyne.

 • Margrete Vullum kommer flyttende fra København til Kristiania med to barn for å gifte seg med Erik Vullum, som er journalist og litteraturkritiker, og for tiden redaktør av Dagbladet. Forholdet deres vekker skandale. Hun er datter av den danske politikeren Orla Lehmann, og enke etter den kjente høyskolemannen Gotfred Rode. Og alle vet at hun har innledet forholdet til Erik Vullum mens mannen ennå levde, og at hun har bodd alene i Paris i nesten to år mens Erik også var der. Erik Vullum er en meget omsvermet mann, og beundret både for sitt talent og for sitt utseende.

 • Christian Krohg maler motiver fra Kristiania sammen med Fritz Thaulow. Han maler også sine første sosiale skildringer.

 • Kristofer Janson reiser på foredragsreise i USA. Dette året utgir han Den Bergtekne, Smaastykke, operateksten Austanfyre Sol og vestanfyre Maane og skuespillet En Kvindeskjæbne.

 • Eilif Peterssen, som er en sentral figur i det norske malermiljøet, maler et portrett av Amalie.

 • Christian Krohg bosetter seg i Kristiania igjen etter fire års studier i Berlin. Vennen Frits Thaulow vil ha ham med til Skagen, på nordspissen av Jylland, til sommeren. De planlegger å seile dit, og å bli der til utpå høsten.

   

 • I Kristiania anslår politilegen i byen at det nå fins rundt 550 kvinner som tjener til livets opphold helt eller delvis gjennom hemmelig privat prostitusjon.

  Det bor rundt 35 000 menn i alderen 16-60 år i byen, mens tallet på kvinner i samme alder er ca. 40 000. Svært mange av byens kvinnelige innbyggere er ugifte; i aldersgruppen 31-40 år gjelder dette for en tredjedel av kvinnene. For mennenes vedkommende er det omtrent en fjerdedel som er ugifte.

 • Bjørnstjerne Bjørnsons søster Annine Lovise Ambrosia dør, 43 år gammel.

 • Camilla Collett bor i Kristiania, der hun arbeider på en ny utgave av Amtmandens Døttre. Essaysamlingen Mod Strømmen utkommer i København i desember samme år.

 • Gunnar Heibergs lange dikt En soirée dansante, som er utgitt sammen med Hans Jægers avhandling om Kants fornuftskritikk, blir anmeldt i norske Dagbladet.

  Anmelderen, som er professor i filosofi, mener diktet vitner om en ikke liten begavelse.

  Heiberg selv tilbringer våren i Roma sammen med J. P. Jacobsen, Erik Skrams gamle skolekamerat.

  Gunnar har fått penger til reisen fra sin inngiftede tante Margrete Vullum, som har stor tro på det han skriver og mener han bør se Italia og hente impulser.

 • Edvard Munch og søsknene Andreas og Laura løper avgårde for å bivåne den store brannen som har brutt ut på Balkeløkka.

  Brannen starter klokke fire om ettermiddagen, og tre timer senere er over femti hus brent ned. Flere mennesker er skadet. En person er savnet.

 • Kristofer Janson reiser fra Gausdal til Kristiania for å ta fatt på sin lange reise til Amerika. Det var meningen at Drude skulle ha vært med, for å gå på teater og treffe mennesker, men krise i familien innebærer at hun må bli hjemme.

 • Henrik Ibsen fulfører Et dukkehjem.

 • Arne Garborg skriver lykkelig hjem til familien på Jæren at han har fått post som kopist i Statsrevisjonen. Han skal tjene 450 spesiedaler i året. Han er blitt anbefalt av en stor flokk storingsmenn Nå kan han slippe hybellivet, få seg leilighet og husholderske, og lillebroren Abel kan komme og bo hos ham.

 • Edvard Munch tar eksamen i matematikk ved Christiania Tekniske Skole. Det går ganske bra, til tross for at det er hans første eksamen på fire år. Han prøves også i norsk stil, geografi, engelsk og tysk.

    Det er farens ønske at Edvard skal ta en teknisk utdannelse, for det er dette feltet som har fremtiden for seg, mener han.

  Tegning var et av de viktigste fagene ved skolen, og Edvard blir kjent med elever som også tegner og maler i fritiden. Men han er ofte syk, og da må han bli hjemme. Slik blir det lange avbrudd i skolegangen,

 • Dagbladet trykker en artikkel, antakelig skrevet av Bjørnson, om Kristofer Jansons forestående turné i Amerika.

 • Ragna Ullmann forlover seg med den fem år eldre Ludvig Nielsen. Hun er 35 år gammel nå, hun har truffet ham i Tromsø under et besøk hos søsteren, han er overrettssakfører og skal etter hvert komme til å bli bankdirektør. Hun kjenner ham nokså dårlig. Ekteskapet med ham skal komme til å bli en fem år lang prøvelse og ende med skilsmisse.

 • Ragna Ullmann forlover seg med den fem år eldre Ludvig Nielsen. Hun er 35 år gammel nå, hun har truffet ham i Tromsø under et besøk hos søsteren. Han er overrettssakfører, og skal etter hvert komme til å bli bankdirektør.

 • Mathilde Schjøtt, som er Ragna Nielsens kusine, skriver i dagboken sin om sin bekymring i forhold til Ragnas forlovelse. Det er ikke det at hun ikke forstår at det kan ende i ekteskap for en kvinne i Ragnas alder, men hun vet jo at Ragna ikke kunne holde ut med Christensen fordi han ikke var betydelig nok -- og nå må hun holde ut med Nielsen. Hvilken fremtid! Hun kunne forstått det dersom det hadde dreid seg om en betydelig mann med et interessant, intellektuelt arbeid. Eller en gammel vell som en er blitt stadig mer inderlig sammenvokst med.

 • Hilda Bugge (som har vært forlovet med begge Amalies brødre) gifter seg med den danske folkehøgskolelæreren Peter Christian Balieu Bondesen i Vestre Aker Kirke.

  Ludvig Alver, som gjennom hele forlovelsestiden har hatt store kvaler i forhold til Hilda, ber Lovise om å gå til kirken for å se henne som brud. Og det gjør Lovise. Hun kan fortelle at Hilda så  lykkelig ut.

 • Amalie Müller skriver et nyt brev til Bjørnstjerne Bjørnson. Han har sendt henne et brevkort, og det takker hun ham for. Hun har vært i Kristiania en ukes tid nå, kan hun fortelle. Hun har ennå ikke kommet over hvor begeistret hun er for hans drama Det ny System. Alt han skriver er så forferdende sant, mener hun, all den humbugen som samfunnet fremelsker i menneskene, all leflingen med religionen som ligger i luften, alt dette klarer han å skrive det ned nøyaktig som det er.

 • I Kristiania blir det i år registrert 1200 nye tilfeller av kjønnssykdommen gonorré blant byens menn. Det betyr at 4 prosent av samtlige menn i alderen 15-60 år, eller hver 25 mannsperson, blir smittet i løpet av dette året.

  Når det gjelder syfilis, blir ca en prosent av den mannlige befolkningen smittet i løpet av dette året. Av de som blir smittet, går rundt fem prosent gjennom alle de tre stadiene av sykdommen. Det er særlig det tredje stadiet man frykter. Det innebærer nemlig kronisk sinnssykdom og alvorlige nevrologiske plager.

 • Knut Hamsun ankommer Kristiania med dampbåt fra København. Han tar inn på et billig værelse i Tomtegaten 11, og er i konstant pengemangel, han opplever for første gang hvordan det er å leve på sultegrensen. Opplevelsene skal komme til å danne grunnlaget for sultopplevelsene i gjennombruddsromanen Sult som skal komme om ti år. Han er 21 år gammel nå, og ingen bygutt, selv om det allerede er lenge siden han flyttet fra hjemgården på Hamarøy.

   

 • I Kristiania bor det nå rundt 120 00 innbyggere. Byen er blitt mer som en liten storby nå: arkitekturen er mange steder blitt mer moderne, det har vokst frem industribedrifter og verksteder, og det er blitt bygget mange leiegårder og skoler.Det er dessuten blitt mange flere studenter i byen.

  Blant innbyggerne er det nå er overtall av unge kvinner, og befolkningen er blitt mer markert todelt, både geografisk og sosialt; på østkanten bor de fattige og arbeidsfolkene, på vestkanten borgerskapet og de bedrestilte.

 • Edvard Munch blitt sytten år gammel nå. Han bor sammen med familien, som består av faren, militærlege på 63, tante Karen, som er morens søster, som er 43, broren Peter Andreas på femten, søsteren Laura på tretten, og Inger på tolv. Det er nå tre år siden søsteren Sophie døde.

  Dette året flytter familien fra Fossveien 7 på Grünerløkka i Kristiania, til Olaf Ryesplass 4 bare noen kvartaler unna.

 • I Kristiania kan en hore som er såkalt «privatboende offentlig» tjene 75 kroner i uken. 50 av disse går med til faste utgifter, først og fremst til husleien, så det er sjelden at horene klarer å spare opp penger; alt går med til det daglige strevet for å overleve. En kvinne som jobber full jobb på fabrikk, for eksempel på et spinneri, tjener til sammenlikning 8-10 kroner i uken. En kvinnelig dagarbeider tjener 6-7 kroner i uken, og en hushjelp har en årslønn på 75-100 kroner eksklusive kost og losji.

 • Amalie debuterer i Dagbladet med artikkelen En Betragtning over Isebns Et Dukkehjem. Stykket har gjort voldsomt inntrykk på henne. Artikkelen er anonym, hun bruker pseudonymet «ie», og skriver et varmt og engasjert forsvar for Ibsens stykke. Teksten består i stor grad av en handlingsreferat.

  Hun skriver om stykket: «Det er et Mesterværk af højeste Fuldkommenhed, og hvad den psykologiske Behandling af Personerne angår, saa saa maa det ligeledes bekjendes, at den er uovertræffelig.»

 • Edvard Munch, som er sytten år gammel, synger i sangkor. Denne vintermåneden gir koret en konsert til ære for kongen i Kristiania. Men Edvard har mistforstått hvor konserten skal være, og møter opp i Turnhallen i stedet for på Festningen. Han kommer for sent, og blir nødt til å snike seg inn og stille seg opp i koret når de allerede er i full gang med hyllesten.

 • Det norske Stortinget vedtar at beslutningen om statsråders adgang til Stortingets forhandlinger skal være gjeldende grunnlov. Stortinget har vedtatt det samme grunnlovsforslaget tre ganger, og med dette er kongens vetorett ikke lenger gjeldende.

  Kongen har, ifølge flertallet på Stortinget, kun en utsettende vetorett i grunnlovssaker. Kongen og regjeringen, på sin side, mener at vetoretten i grunnlovssaker er absolutt, og nekter å godkjenne vedtaket.

 • Bernhard Alver, Amalies bror, som nå er 24 år gammel, går om bord i skipet Angelo med kurs mot Philadelphia, USA. Han har store personlige problemer, særlig med penger -- men han er også en vakker og vel likt ung mann som lett sjamrerer sine omgivelser. Han har arbeidet som kontorist i Kristiania.

  Det kommer ikke til å gå så bra med ham i Amerika; han roter seg opp i fyll og spetakke, og blir også syk.  o Han kommer til slutt til å bli sendt hjem igjen som hjelpeløs pasient.

 • Olav Thommessen skriver Til Georg Brandes fra Kristiania at han har vært opptatt med ubehagelige privatanliggender som har krevet at han har reist fra byen.

  Han er lei for at Brandes ikke er fornøyd med Bjørnson. Selv blir han mer og mer glad i Bjørnson, skriver han.

 • Edvard Brandes er i Kristiania etter oppfordringer fra broren Georg. Her treffer han en rekke norske kunstnere og kulturpersonligheter, blant annet Frits Thaulow, som fører stort hus på Drammensveien med sin unge, danskfødte kone Ingeborg Gad, som er søsteren til Mette, som er gift ed Paul Gauguin.

  Frits og Ingeborg kjenner Edvard Brandes godt fra København, hvor de hørte til klikken rundt Holger Drachmann i sin tid.

 • Alexander Kielland skriver til Edvard Brandes fra Stavanger. Han er i perlehumør i dag, for han har nettopp fått tilsendt nye klær fra Hamburg, og skal ut på turné med sin nye roman Garman & Worse.

 • Amalie Müller har to artikler om Bjørnstjerne Bjørnsons drama Det ny System på trykk i Dagbladet. I dem leser hun dramaet mer som samfunnsdokument enn som kunstnerisk verk.

  Artiklene fører til at hun havner i en religiøs polemikk med konservative forsvarere av den ortodokse religionen.

  Dette betyr at hun nå blir nødt til å finne tydelige ord for sine egne synspunkter i religiøse spørsmål. Hun stiller seg midt i striden, der det blåser mest, og det er tydelig for de som leser henne at hun nå er i ferd med å bli fritenker og samfunnsbevisst radikaler.

 • Alexander Kielland skriver til Georg Brandes i København. Han har nettopp fått sin roman i posten, og har lest den i formiddag. Det har vært oppløftende. Han lurer på om det faktisk kanskje er en god bok.

  Han skjønner nok at romanen kanskje ikke er bisk nok, men han er spent på å høre doktor Brandes’ dom. Han ønsker å gå frem i ondskap og rykke fienden inn på livet, skriver han. Han vil være fin og forsiktig, men likevel stadig rykke nærmere.

 • Knut Hamsun har oppsøkt familien Thaulow i Kristiania.

  Harald og Nina Thaulow, Frits Thaulows foreldre, forsøker å hjelpe ham, Nina skriver i et brev til sin gode og fortrolige venn Bjørnson at hun ikke får noe ut av Knut Hamsuns skriverier. Hamsun er en av de mange gjestene i familien som de velvillig forsøke å hjelpe. Familien syns han er litt underlig. Og svært sulten.

  Han får noe skrivearbeid fra Harald Thaulow, så han kan tjene noen slanter.

 • Georg Brandes feirer 17. mai i Kristiania sammen med Alexander Kielland, Christian Krohg og professor Sars. Han ser småguttenes prosesjon fra hotellvinduet.

  Så reiser han og Kielland med dampskip sørover mot Stavanger. Brandes er blitt overtalt av bergenseren Lars Holst om å komme til Bergen for å holde foredrag der, han er blitt lovet at det har meldt seg 200 tilhørere.

  Idet de skal gå om bord i skipet, hører Brandes noen halvfulle unge gutter rope: - Ugudeligheten går om bord! Den frie kjærligheten går ombord! Det gleder ham at han er kjent.

 • Edvard Munch maler utsikten til Gamle Aker kirke fra leiligheten i Fossveien i Kristiania, der den ligger på toppen av Telthusbakken, omgitt av grønne trær og en lav steinmur.

  Nedenfor kirken ligger tette, små toetasjes hus med spisse gavler, malt i ulike varianter av gult og brunt. Det ryker fra pipene på to av dem.

 • Amalie skriver en lang, grundig og rosende anmeldelse av John Paulsens roman Margeritha i Dagbladet.

  Hun forsvarer Paulsen mot kritikere, og benytter også sjansen til å rakke ned på Morgenbladets anmelder, som er kritisk til romanen.

  Ingen opplyste mennesker legger vekt på anmeldelsene som står i Morgenbladet, mener hun.

 • Amalie Müller skriver en rosende og svært lang anmeldelse av Kiellands roman Garman & Worse i Dagbladet. Romanens største fortrinn er at den er sannferdig, mener hun. Hun hevdeer at Kielland ikke er naturalist, men snarere realist. Derfor beskjeftiger han seg kun med de av tilværelsens kjenngjerninger som ligger i lyset, skriver hun. Naturalistene derimot, beskjeftiger seg med det hun kaller den underjordiske anatomi, som gransker tilblivelsesbetingelsenes art og rekkevidde og «som gode sporhunder forfølger utviklingsprosessens gang.»

 • Christian Krohg og Frits Thaulow annonserer i Aftenposten at de vil starte malerskole for damer på Storthings Plads i Kristiania, i huset som kalles Pultosten.

  En av Christians elever kommer om tre år til å bli Oda Engelhart. Da kommer hun til å være separert tobarnsmor. For øyeblikket er hun tyve år gammel, og forlovet med grosserer Jørgen Engelhart, som er åtte år eldre enn henne. De to skal gifte seg til sommeren. Pultosten og Krohgs atelier skal etter hvert også komme til å bli et viktig sted for Edvard Munch.

 • Henrik Ibsens sønn Sigurd er i Kristiania for å få godkjent sin tyske utdannelse i Norge. Det lykkes ikke. Sigurd, som nå er 21 år gammel, kommer til å ende med å ta sin doktorgrad i Roma til stor bravour.

  Henrik og Suzannah er uhyre ambisiøse å Sigurds vegne. Kun det beste er godt nok for den begavete gutten.

 • Amalie skriver til Karoline Bjørnson at hun nå har brutt brevforbindelsen med Alexander Kielland, som hun han hatt en flørt med, etter å ha hørt nyss om at hans kone Beate er sjalu.

  Det er ikke usannsynlig at det er Bjørnstjerne  som har satt ut ryktene. Han er selv ikke uberørt av Amalies sterke tiltrekningskraft. Hun virker som fluepapir på menn, til tross for sine krasse utsagn om mennenes lidderlighet

 • Gunnar Heiberg skriver til Edvard Brandes, som har nettopp er blitt kjent med, om sin våknende sosiale interesse. Han har begynt å lese statsøkonomi, og går i flere timer daglig rundt med en av fattigforstanderne for å se seg om å lære å kjenne folk og forhold som tidligere har vært en ukjent verden for ham.

  Han er begynt å skrive på det som etter hvert skal bli skuespillet Tante Ulrikke. Han tilbringer også mye tid sammen med Frits Thaulow. Og han skriver i Dagbladet.

 • Edvard Munch bestemmer seg denne høsten for å bli maler på heltid. I dag skriver han i dagboken:  'Min bestemmelse er nu nemlig at blive maler'.

  Denne høsten er han blitt innskrevet som elev ved Den Kongelige Tegneskole i Kristiania. Slektningene  på farens vegne er temmelig bekymret for hans fremtidige levebrød:

  'Stakkars Onkel Christian, nu fik han dette med Edvard også...', sies det.

  Edvard streifer ofte rundt i områdene langs Akerselven, og ellers i strøkene rundt Kristiania, og maler.

 • Edvard Brandes er dypt forelsket i Nini Gad, født Thaulow. Men Alexander Kielland forstår seg ikke på forelskelsen: Nini har overhodet ikke gjort noe inntrykk på ham, skriver han. Hun snøvler og snakker med spytt i munnvikene, det er nå hans mening.

 • Oda Lasson er hos fotografen i Kristiania sammen med sin mor og sine ni søsken. Hun er tyve år gammel nå, og har klippet pannelugg, det regnes som en dristig frisyre.

  Den eldste søsteren hennes, Nastinka, er en litt streng og forsiktig storesøster som Oda skal komme til å bli uvenner med i voksen alder. Broren Per er ett år eldre enn henne, de to står hverandre nær. Han er familiens håp. Helst vil han bli musiker og komponist, men foreldrene vil at han skal studere jus.

 • Wilhelm Alver, AmalieMüllers eldre bror, søker avskjed som sogneprest i Risør og bli medeier av en gutteskole i Kristiania, Holan og Gundersens latinskole i Nordahl Bruns gate 24.

  Amalie og hennes to gutter flytter inn hos ham i en leilighet i Roseborggaden.

 • Amalie Müller flytter med guttene sine fra sin yngre bror Ludvig i Fredrikshald til sin eldre bror Wilhelm i Kristiania.

  Hun er 35 år gammel nå. Jakob er femten, Ludvig tretten.

  Fredrikshald er blitt altfor konservativ for henne, men hun er heller ikke fremmed for å etablere seg innen for Kristianias borgerskap.

  Hennes første biograf, Antonie Tiberg, skal om 30 år skrive dette om denne første tiden i Kristiania:

 • Arne Garborg er blitt hjulpet inn i Dagbladet av Bjørnson -- men så vil Bjørnson ha ham ut igjen, han syns ikke det er Garborgs kall å være skribent i denne avisen.

 • Bjørnstjerne Bjørnson får besøk av Knut Pedersen (Hamsun), som er 23, på Aulestad. Han forteller at han har vært i København, og  at forlegger Hegel på Gyldendal har avvist hans Frida. Han vil gjerne ha Bjørnsons vurdering, og Bjørnson ber ham lese høyt for seg.

 • Den norske apotekeren Harald Thaulow, som er Frits Thaulows far, og som i en årrekke har ligget i strid med styret for Christiania Dampkjøkken, gjør på et møte opprør. Han leser opp et dokument skrevet i 1880, der han ønsker å overbevise tilhørerne om at Christiania Dampkjøkken er byens største humbug. Det er  hans oppfatning at man har sviktet den opprinnelige oppgaven overfor byens fattige og gitt etter for de velstående gjestenes krav.

 • Amalie Müller skriver et langt brev til Karoline Bjørnson og letter sitt hjerte for alt hun har å tenke på for tiden.

  Hun er så glad for at Karoline har skrevet så varmt og elskelig til henne, da hun leste brevet, kunne hun godt merke at hun holder litt av henne. Det går så få rene bånd mellom menn og kvinner her i verden, mener hun. Men mellom kvinner som akter og forstår hverandre, må det vel gå an å danne slike bånd.

   

 • Amalie Müller skriver en lang artkkel i Dagbladet, der hun forsvarer naturalismens pessimistiske budskap, fordi dette kan virke som en motivasjon for mennesker til å lindre lidelse.

 • Jonas Lie påtar seg å å skrive en kantate til avdukingen av Wergelandsstatuen i Kristiania. Dette blir utlagt som at han har latt seg bruke til å holde Bjørnson ute. Dagbladet kaller ham høyrepoet og spotter hans mange leilighetssanger. Lie tar kraftig til motmæle og presenterer, i en artikkel i Dagbladet, politiske synspunkter som går på tvers av tidens skillelinjer mellom høyre og venstre. Når Nyt Tidsskrift blir startet om høsten, - til fremme av den frie diskusjon - svarer Lie ja til å stå som medarbeider, noe som faller høyresiden i norsk politikk tungt for brystet.

 • Bjørnstjerne Bjørnson ankommer Kristiania klokka ett om formiddagen, fire timer forsinket. Han blir møtt av to tusen personer som tar imot ham med hurrarop og tilhørende festilgheter.

  Om en uke skal han holde talen for Wergeland ved avdukingen av Wergelandstatuen den 17. mai. Om noen år kommer en ung mann som er til stede ved ankomsten på Tollbodkaien, Nils Collett Vogt,  til å skrive dette om ankomsten (han kommer nok til å huske feil om ankomstdatoen) og den oppsikten den vekker i de borgelige familier i Kristiania:

 • Knut Hamsun må oppgi sitt opphold i Kristiania på grunn av pengemangel. Han reiser til Toten for å bli veiarbeider og tjene penger.

 • Oda Lassons mor Alexandra, født von Munthe af Morgenstierne, dør, 43 år gammel. Hun er halvt russisk, og etterlater seg ti barn. Den eldste av dem har allerede passert tyve, Oda er nummer tre i søskenflokken, og tyve år gammel.

  Om en måned skal Oda gifte seg med forretningsmannen Jørgen Engelhart. Ansvaret for familien faller nå på faren, som er regjeringsadvokat pg en kulturinteressert mann, og de eldste søstrene.

 • Edvard Munch, som er sytten år gammel, overværer avdukningen av Bryljulf Bergslines statue av Henrik Wergeland i Studenterlunden.

  Det er Bjørnsterne Bjørnson som holder festtalen. Siden går de videre til folkefesten som arrangeres på Festningen. Der er det skrål, spetakkel, dans og mye moro.

  Denne våren maler Edvard stuen til sine tanter i Munch-familien. De bor i Pilestredet 61.

 • Bjørnstjerne Bjørnson holder den berømte Wergelandtalen ved avdukingen av Wergelandmonumentet på Eidsvolls plass i Kristiania. Etter hissig strid er han valgt til å tale. Dette blir oppfattet som en stor seier for venstresiden i norsk politikk.

  I et brev fra dette året skriver Bjørnson at han trives med å leve i kamp. «Uhyre morsomt! Kamp i hvær eneste ting; jeg trodde aldrig, at jeg i min tid skulde få opleve et sådant alminneligt slagsmåls-paradis».

 • Amalie Müller skriver et langt og svært flørtende brev til Georg Brandes hvor hun avkrefter at det er hun som har skrevet novellen Rosen, som har stått på trykk i ete norsk tidsskrift. Den er det Mathilde Scjøtt som har skrevet, kan hun opplyse.

  Forøvig understerker hun hvor vidunderlig det ville være dersom han kunne komme og sitte litt på hennes balkong med den vakre utsikten over Kristiania. Da ville hun lese for ham det hun arbeider med for tiden, skriver hun. Det dreier seg om det som skal bli romanen Constance Ring.

 • Laura Munch, Edvards lillesøster, fjorten år gammel, har det travelt. Faren, militærlegen, som selv underviser henne, skal holde en liten eksamen for henne når han kommer hjem. Laura har gått et års tid på Othilia Dietrichs skole, men sluttet. Hun regnes som en nervøs og vanskelig person; oppfarende, påståelig og en som alltid skal ha rett.

 • Oda Lasson gifter seg med Jørgen Engelhart i Kristiania. Han er åtte år eldre enn henne, og har tilbrakt flere år i utlandet, i Berlin, London og Paris. Han er en verdensvant og velstående mann som driver en blomstrende trelast- og iseksportforretning.

  De nygifte flytter inn i en moderne leilighet i Pilestredet.

 • Amalie Müller flytter med de to sønnene Ludvig og Jakob til Kristiania fra Fredrikshald, hvor de etter utskrivelsen hennes fra Gaustad asyl har bodd en stund sammen med hennes bror Ludvig Alver, og en tid for seg selv. Hennes mor Lovise har også slått seg ned hos Ludvig nå, og mor og datter går ikke så godt sammen. De krangler blant annet om Amalies barneoppdragelse.

 • Per Sivle blir venn med Hans Jæger. Hos Jæger i Nordahl Brunsgate vanker også den unge kadetten Johan Seckmann Fleischer.

  Hans Jæger har "fruentimmerraptus" med unge jenter på rommet hver eneste kveld for tiden . Prosjektet er å frigjøre seg fra den borgerlig-kristelige seksualmoralen.

 • I Kristiania blir det denne vinteren arrangert en rekke møter i Arbeidesamfundet med prostitusjon som tema. Hans Jæger møter opp, men han syns diskusjonen er uinteressant. Etter å ha kjedet seg en stund, reiser han seg og holder et krast innlegg der han beskriver årsakene til prostitusjonen i samfunnets usunne normer for samlivet mellom kjønnene.

  Jæger mener at det er ekteskapet som undertrykkende institusjon og kvinners lave lønn som er årsakene til prostitusjonen. Så lenge sosial ulikhet og ekteskapet hindrer den frie kjærligheten, vil prostitusjonen bestå, sier han.

 • Amalie Müller har vært på besøk hos Karoline og Bjørnstjerne Bjørnson på Aulestad, og nå vil hun gjerne ha en artikkel hun har skrevet om dem, på trykk i magasinet Ude og Hjemme. Det er en temmelig blomstrende artikkel hun har forfattet.

 • Amalie Müller skriver begeistret og beundrende (og litt flørtende) til Georg Brandes og forteller ham hvilken fabelaktig person hun syns han er. Hans bok om Kierkegaard gjorde uutslettelig inntrykk på henne, slik Kierkegaards egne tekster gjorde på henne i sin tid.

  For øyeblikket arbeider hun med en oversettelse av Charles B. Waites bok History of Christian Religion på oppdrag fra Bjørnstjerne Bjørnson, kan hun fortelle.

 • Christian Krohg og Frits Thaulow får sine første elever på maleskolen; Signe Scheel og Helene Gundersen. Neste vinter kommer de til å få sine første mannlige elever. Blant dem kommer Edvard Munch til å være.

 • Frits Tahulows mor Nina (Født Nicoline Lovise Munch), som er seksti år i år, og som mistet sin mann, apotekeren Harald Thaulow i mars, skriver til sin gode venn Bjørnstjerne Bjørnson om planene som Frits og hans danske kone Ingeborg har for de kommende månedene:

  De har vært hjemme hos henne i en uke nå, det har vært herlig å ha dem på besøk. Men nå vil Frits, som nå er 34 år gammel, ta med familien til Kragerø. Han er svært opptatt av de mange fine motivene der, og han vil arbeide med å lære seg å male snø.

 • Ibsens Gengangere utkommer i København, i et opplag på 10 000 eksemplarer. Stykket vekker straks forferdelse og forargelse, og et sinne som Ibsen aldri har opplevd maken til. Det blir skreket om nihilisme, angrep på kirkens verdigrunnlag, forsvar for den frie kjærlighet, krenkelse av tabuer som incest og syfilis.

  Rabalderet skader bokens omsetning. Store ladninger av usolgte eksemplarer kommer i retur til forlaget, bokhandlerne vil ikke være bekjent av å ha boken liggende fremme i sine butikker.

 • Edvard Munch er en ung mann på nitten år som begynner på Bergsliens malerskole øverst i bygningen som kalles Pultosten, rett overfor Stortinget i Kristiania.

  Bergslien er en bred og saftig og hjertelig vossing. Edvard maler blant annet et selvportrett, og utsikten over Olaf Ryes Plads på Grünerløkka.

  En av Munchs medlever er Hans Heyerdahl, som han alltid skal komme til å holde høyt blant sine samtidige malere.

  Christian Krohg kommer og går som lærer her i Pultosten.

 • Etter stortingsvalget dette året får venstresiden, med Johan Sverdrup som leder, over 60 prosent av stemmene. Når regjeringen fortsatt nekter å bøye seg for Stortingets krav om en grunnlovsendring som gir Storinget større makt over kongen og hans regjering, og åpner for at statsrådene må svare for seg i Stortinget, griper flertallet nok en gang til sitt mektigste våpen: Riksretten. Det blir reist sak mot samtlige 11 medlemmer av regjeringen, med statsminister Christian August Selmer i spissen.

 • Edvard Brandes innleder et forhold til Frits Thaulows kone Ingeborg (født Gad). Hun er Amalie Müllers venninne.

 • Nyt Tidsskrift utkomme for første gang, med Ernst Sars og Olaf Skavlan som redaktører

 • Arne Garborg søker om reisestipendium fra Stortinget, men får avslag. Han regnes som en farlig mann.

 • Laura Munch skriver i dagboken sin at hun er bekymret for at hun er i ferd med å bli så gammel. I dag fyller hun 15 år.