• Christian Krohg har separatutstilling i Fritzners paviljong i Kristiania sammen med Erik Werenskiold

 • Arne Garborgs bror Abel er konfirmert og reiser til Amerika, Iowa, men etter en stund angrer han seg og vil hjem igjen. Da får han et refsende brev fra sin storebror Arne, som ber ham ta seg kraftig sammen. Det er ingen spøk å være i gamlelandet heller, kan han forsikre; knallhardt arbeid for å komme seg opp og frem. Abel har kontakt med Kristofer Janson, og Arne ber han overbringe et brev til ham.

 • Vilhelmine Ullmann skriver til Amalie Skram fra Kristiania om hvordan familiessituasjonen hennes er etter at Ragna har vendt tilbake fra Tromsø og begynt å arbeidet på barneasylet i Tomtegaten. Det som Ragna har gjennomgått har gått på helsen løs, skriver hun. Det er tungt, men alt kan bæres så lenge man frelser seg selv som menneske. Hun er ikke i tvil om at Ragnas ekteskapshavari skyldes mannens oppførsel. Hun har det ikke godt, gråter ikke, den lindringen håper hun på i et annet liv.

 • Arne Garborg skriver til søsteren sin i Amerika om livet sitt i Kristiania. Han sitter på kontoret i Statsrevisjonen hele arbeidsdagen, om kvelden skriver han på en ny bok.

 • Henrik Ibsen kommer med Suzannah til Norge og overværer sammen med Bjørnstjerne og Karoline Bjørnson debatten i Stortinget om Alexander Kielland skal bevilges diktergansje. Den blir innvilget med et knepent flertall.

  Det er elleve år siden Suzannah og Henrik var i Norge sist. Fra Kristiania drar de videre til Molde,  hvor deres sønn Sigurd kommer til fra Stockholm. Han tilbringer lang tid sammen med foreldrene før de skilles. Så reiser Sigurd tilbake til Stockholm, mens Henrik og Suzannah reiser til Bergen, for så å ende i Kristiania igjen.

 • Henrik og Suzannah Ibsen kommer til Kristiania. Herfra reiser de videre til Trondheim, Molde, Bergen og København.

 • Alexander Kielland gir i et brev sin søster Kitty nådestøtet i forhold til noen små litterære tekster som hun har skrevet de siste årene. Han påpeker att en bok nok kan være et innlegg i samfunnsdebatten, men den må også være et kunstverk. Det er forfatterens oppgave å få den til å være begge deler, og det kan ikke Kitty, for hun mangler etter hans syn den substansen i hjernen som skaper en dikter. Kitty får sin novelle på trykk i Nyt Tidsskift denne sommeren, men etter dette kommer det ikke flere litterære forsøk fra hennes side. Arne Garborg er også krass i sin dom over novellen.

 • I Kristiania er det voldsomt uvær denne natten. Amalie Skram skriver til Erik Skram: «Jeg kunde ikke sove for pladsk på ruderne og tuden om ørene; det forekom mig bogstavelig at sengen stod og slingrede, og det gjorde den da sikkert også. Jeg lå og ønsked du havde været ved siden af mig; så havde jeg sikkert krøbet over i din seng, og lagt mig tæt ind til dig med hodet dybt nede etsteds, ja, for det tordnede også, skjøndt jeg ingen lyn så, gudsketak.»

 • Amalie Skram har søkt råd hos Georg Brandes angående sin roman Constance Ring, som forleggeren Hegel ikke vil utgi. Han har uttalt seg rosende; det eneste han ikke liker ved romanen, er dens smiger til Bjørnson. Hun skriver til sin venn Arne Garborg. Forteller mye om hennes syn på kvinner og seksualitet: «Fra G.B (Georg Brandes) fikk jeg også en høyst komisk tilrettevisning. Du vet, det hadde vært vrøvl med Hegel. I den anledning fikk GB. Korrekturen til gjennomlesning; de siste arkene manglet. Om det han hadde lest, kom han til meg og uttalte seg meget anerkjennende.

 • Ragna Nielsen skriver et nytt brev til Jonas Lie i Paris og forteller om hvordan hun i fjor søkte legehjelp og beskrev sin manns sinnstilstand, som hun mente var truende ustabil. Legen fryktet for sinnssykdom og mulig selvmord for Ludvig Nielsen, og tilrådet skilsmisse. Ragna ba da skriftlig om å få bli skilt. Hun har ikke skydd eller tatt avstand fra seksuelt samliv, tvert imot har hennes mann bebreidet henne for at «ingen kvinde med respekt for sig selv vilde vist en kold mand kjærlighed», eller «gjort ham tilnærmelser».

 • Oda Krohg (Otthilia Engelhart) blir offisielt separert fra sin mann. Paret har to barn sammen; datteren Sascha og sønnen Ba.

 • Hans Jæger sender ut en fortale til det som om en måned skal bli utgivelsen av Fra Kristiania-Bohêmen.

  Den kommende boken blir annonsert som den skadede slekts første angrep på de tre gigantiske granittsøyler som holder åndsfattigdommen og elendigheten oppe: moralen, kristendommen og det borgerlige rettsbegrep.

 • Frits Thaulow tar initiativet til å hylle Henrik Ibsen med et fakkeltog. Men dikteren avslår, og professor Dietrichsson dikter en ironisk og nærgående smedevise om ditkeren som blir sunget med stor entusiasme i Studentersamfundet. Dette fører til en lang feide blant studentene, som angriper behandlingen av Ibsen, og fører til oprettelsen av Den frisindende Studenterforening, med Ernst Sars i spissen.

 • Gina Krog holder en flammende tale for å argumentere for kvinenrs stemmerett i Norsk Kvindesags-forening i Kristiania.

  Talen hennes begynner slik:

 • Amalie Skrams fortelling «Karens jul» utkommer i julenummeret av den danske avisen Politikken. Fortellingen utspiller seg i havneområdet i Kristiania, og er en dyster og bitende beretning om en fattig, ugift mor og barnet hennes, og deres forferdelige skjebe som ofre for fattigdom, dumskap og hjelpeløshet.

  Hovedpersonen Karen blir funnet i et ferjemannshus i Kristiania av en politimann. Hun har nettopp født et barn, og har søkt tilflukt for kulden i huset fordi Madam Olsen, hennes arbeidsgiver og beskytter, har reist bort og ligger syk på landet.

 • Hans Jægers Fra Kristiania-Bohêmen utgis. Boken blir øyeblikkelig beslaglagt, og Jæger blir dømt til 60 dagers fengsel og en større pengebot.

  Selv om den juridiske begrunnelsen for dommen er de pornografiske" avsnittene i romanen, er bokens samfunnskritiske tendens og åpent avvisende holdning innlysende en viktig grunn.

  Romanen er en nøkkelroman som gir en naturalistisk skildring av to menn, Herman Eek (forfatteren selv) og hans venn kadett Jarmann, og deres seksualliv.

 • Knut Hamsun oppsøker Arne Garborg og presenterer hamfor novellen På tourné. Han vil ha endelig beskjed om hvordan hans sjanser er i forhold til en fremtid som forfatter. På direkten.

  Men Garborg er ikke til stor hjelp. Han har bare noen kommentarer om det spesielle språket i teksten, og spørsmål om Hamsun har lest de store russiske forfatterne. Det hevder han at han ikke har.

 • Hildur Andersen debuterer som pianist i i Kristiania som solist i Robert Schumanns klaverkonsert i a-moll.

 • Kitty Kielland arbeider denne sommeren sammen med sine malervenner på Fleksum. Men det blir også tid til å turer til Kristiania. Hvor hun enn kommer, passer hun på å snakke pent om sin kjære venn Arne Garborg. Hun får også turer på byen sammen med ham. De spaserer sammen på Karl Johan, går alene sammen og drikker øl, og har muntre diskusjoner over et bord på Grand Café. Hun håper det kan være til nytte for ham at i det minste hun, som fremdeles av de fleste betraktes som et ærbart menneske, omgås ham.

 • Edvard Munch maler bildene Det syke barn, pubertet og Dagen derpå.

  Hans søster Laura begynner på Ragna Nilsens middelskole på St Olavs plass, landets første fellesskole for gutter og jenter, som er åpnet året i forveien. Men hun sliter med forestillinger om at hun har jukset til eksamen. Hun går opp til middelskoleeksamen tre ganger som et resultat av dette.

  I lange perioder sitter Laura bare og stirrer fremfor seg, hun mener at hun ikke kan se. Søsknene syns hun er sær og påståelig.

  Hun skriver omstendelige og pedantiske dagbøker, og føler seg utenfor alt.

 • Denne høsten kommer Christian Krohgs bohemroman Albertine ut. Den handler om en ung arbeidekvinne som med en blanding av gru og lyst opplever å bli trukket mot livet i byen, der hvor hennes søster tidligere var prosituert. Hun blir til slutt offer for kynsike overgrep fra bedrestilte menn, og fra en politimann.

  Albertine ender selv i prostitusjon.

 • Arne Garborg utgir romanen Mandfolk. Det er hans mest naturalistiske bok. Her skildrer han hvordan det erotiske, det politiske og det religiøse livet leves i hovedstaden. Romanen åpner på en fest i Kristiania Arbeidersamfund. Her er fulle studenter hvor man snur seg. Vi følger tankene og følelsene til en av dem. i løpet av romanen går han i hundene.Den unge studenten er forelsket i en ung og vakker kvinne, men han har liten tro på seg selv. Han bor på hybel hos Daniel Braut fra romanen Bondestudentar. Daniel har giftet seg med en kvinne for pengenes skyld, og er ferdig utdannet teolog.

 • Edvard Brandes er denne sommeren på ferie i Norge.

 • Hulda Garborg er en ung kvinne i Kristiania som jobber som butikkjomfru, tilhører et radikalt og frisinnet miljø og er engasjert i målsaken. Nå sitter hun i lokalene til anarkistavisa Fedraheimen i Møllergata og leser et brev fra Paris, fra forfatteren Arne Gaborg, som hun så vidt har truffet om høsten. Han ber om hennes hjelp i forhold til opplysninger han trenger til boka han skriver på, Mandfolk, som skal bli fortsettelsen på hans gjennombruddsroman Bondestudentar fra 1883. Han ber henne om å forklare i alle detaljer om hvordan det er å være ung kvinne og yrkesaktiv i hovedstaden.

 • Hulda Garborg er en ung kvinne i Kristiania som jobber som butikkjomfru, tilhører et radikalt og frisinnet miljø og er engasjert i målsaken. Nå sitter hun i lokalene til anarkistavisa Fedraheimen i Møllergata og leser et brev fra Paris, fra forfatteren Arne Gaborg, som hun så vidt har truffet om høsten. Han ber om hennes hjelp i forhold til opplysninger han trenger til boka han skriver på, Mannfolk, som skal bli fortsettelsen på hans gjennombruddsroman Bondestudentar fra 1883. Hun må forklare ham i alle detaljer om hvordan det er å være ung kvinne og yrkesaktiv i hovedstaden.

 • Frits Thaulow forsvarer om høsten varmt Hans Jægers rett til å delta på møter i Den frisindede Studenterforening i Kristiania, som etter hvert er blitt nokså konservativ i sitt kunstsyn.

  Det blir stor brudulje. Hans Jæer er en svært omsttrid mann.

 • Jonas Lie skriver til Ragna Nielsen om Hans Jægers skandaliserte roman om Kristiania-Bohêmen. Han syns sensur er en forfeilet reaksjon, tvert i mot syns han at Jæger er en talentfull, lidenskapelig skribemt som riktignok er drevet til ytterligheter fordi forholdene og fordommene ikke tillater noen fri diskusjon om forholdet mellom kjønnene.

 • Det avholdes debattmøte i Den frisindede studentforening i Kristiania anledning Hans Jægers Fra Kristianiabohemen.

 • I Kristiania holder den norske legen Edvard Bull, som skal komme til å bli Henrik Ibsens livlege mot slutten av livet, et foredrag om «Kvindens helbred» i Norsk Kvindesags-Forening. Foredraget blir utgitt som pamflett av foreningen ikke lenge etterpå. Det er en nokså radikal betenkning rundt de urimelige forholdene som kvinner oppdras under, og spekket med observasjoner av menns og kvinners helse som han har gjort i løpet av sine år som lege.

 • Edvard Munch er på kunstnerkarneval i Kristiania. Han danser energisk i munkekutte med den unge Gudrun Løchen, i et forsøkt på å demonstrere for sin store forelskelse Milly Thaulow, som er på ballet sammen med sin mann Carl, at han ikke lengter etter henne. Men det gjør han.

 • Christian Krohg holder et foredrag i Kristiania der han hevder at billedkunsten er uunnværlig for ethvert fremskritt i menneskenes utvikling. Tiden maler sitt eget bilde mener han, en bilde av menneskeheten, laget av diktere, vitenskapsmenn og billedkunstnere. Malerne skildrer det ytre miljøet, og de gjør det så man kan se det enda bedre enn dikterne kan.

 • Jonas Lie skriver i Dagbladet artikkelen «Et Ord om den Jægerske Beslaglæggelse», hvor han protesterer mot beslagleggelsen av Hans Jægers Fra Kristianiabohemen. Han mener at boken er «et Menneskeskrig om seksuel Synd, Jammer og Nød».

 • Georg Brandes foreleser i Kristiania frisinnede Studenterforening og Norsk Arbejdersamfund. Han anses som en farlig mann i konservtive kretser i den norske hovedstaden. Men blant de radikale vekker han begeistring.

 • Edvard Brandes har tynnslitte nerver etter et opprør mot avisen Poltiken, som han har startet sammen med Viggo Hørup. Han forlater sine barn for en periode for å et opphold på sanatorium på Grefsen i Kristiania. Her herder han seg med kalde bad. Så reiser han videre til Paris.

 • Edvard Munch og søsknene hans er denne sommeren spredt for alle vinder. Søsteren Inger har fått lov til å dra på en omfattende Europa-reise som selskapsdame for sin kusine Nathalie Møller. Nathalie er nå alvorlig sinnsforvirret, og gir uttrykk for de mest forstyrrede ideer, Inger har sitt fulle styr med å passe på henne.

  Men broren Andreas er i militæret og har det fint. Han danser og er på utflukter, når han kommer i uniform er han svært tilbøyelig til fornøyelser.

 • Knut Hamsun går ombord i dampbåten Geysir med direkte kurs for New York. Derfra drar han videre til Chicago.

 • Oda Krohg (Otthilia Engelhart) debuterer på Høstutstillingen med bildene Ved Christianafjorden og Gutten min.

 • Hans Jæger holder talen Min Forsvarstale i Højesteret. Han er en lærd mann, og benytter anledningen til å komme med en omfattende politisk analyse av samfunnsforholdene, til støtte for anarkismen.

  Her er noe av det han sier:

 • Frits Thaulow og Ingeborgs separasjonstid er endelig over. Frits gifter seg umiddelbart med sin Alexandra Lasson, mens Ingeborg skal komme til å nøle i enda et år med å gifte seg med Edvard Brandes. Edvard har ellers deltatt friskt i sedelighetsdebatten med holdningen "Jeg tror på det rene i fleng, som det eneste naturlige", slik han skriver i et brev til Erik Skrams venn J.P. Jacobsen.

 • Frits Thaulow og hans nye kone Alexandra, Odas søster, slår seg ned på Grini etter en enkel vielsesseremoni i det Lassonske hjem. De vil egentlig ikke ha et kirkelig bryllup, men går med på å gjøre det med en prest til stede. Alexandra har laget en enkel alterring, og lager en frokost for vennene før ekteparet tar avsted til utlandet. Det skal komme til å bli et svært lykkelig ekteskap. Hun tegner og designer moderne kjoler, han maler.

 • Hans Jæger og Christian Krohg kommer kjørende i hestedrosje til fengslet i Kristiania, der Jæger skal tilbringe 60 dager som et resultat av dommen mot hans skandaliserte roman Fra Kristiania-Bohêmen. Cellen er 2 X 4,79 meter stor, men veggene er tre meter høye.

 • Hans Jæger forsøker å bli immatrikulert som student ved Universitetet i Kristiania. Det går dårlig, og i kveld er det møte i den frisinnede studentforeningen om saken.

  Lorentz Diertichson skal siden komme til å beskrive hendelsene slik i sin selvbiografi:

 • Bjørnstjerne Bjørnsons stykke En hanske, i ny versjon har premiere på Christiania theater. Han sønn Bjørn Bjørnson har regien. Bjørn spiller selv Riis, mens Constance Bruun har rollen som Svava. Publikum sympatiserer med Svava, og tar stykkets budskap til seg. Stykket blir også satt opp i Bergen. Frem til 1892 skal det komme til å bli satt opp hele 38 ganger.

 • Ragna Nielsen skriver i norske Dagbladet om Bjørnsons En Handske. Hun tar utgangspunkt i sitt syn om at menn sliter med et driftsliv som har en sykelig og ofte forferdelig intensitet, som ofte forårsaker store lidelser hvis de ikke får utløp for den. Hun forsvarer En Handske mot sin gamle lærer, professor Monrad. Til hans krav om at kvinnen må være mannens sedelighetsideal, stiller hun motspørsmål som: Hva om mannen forsøker å være et sedelighetsideal? Da ville han

 • Hans Jæger og Christian Krogh utgir første nummer av bladet Impressionisten, som er et undergrunnsblad i Kristiania. Hans Jæger har nettop sonet ferdig dommen etter beslagleggelsen av Fra Kristiania-Bohêmen, og Christian Krohg venter på beslagleggelsen av sin roman Albertine.

 • Hans Jæger løslates fra fengselet i Kristiania. Samme dag utgis Christian Krohgs roman Albertine, og blir beslaglagt av politiet. Av et opplag på 1600 lykkes det imidlertid bare å beslaglegge 439 eksemplarer. I løpet av noen uker kommer ca 850 esemplarer til å være i omløp i Norge, 300 i Sverige og ca 50 i Paris.

  Christian Krohg maler også tidligere dette året et stort oljemaleri med en scene fra boken, der hovedpersonen Albertine er på vei inn til Kristianias politilege for den gynekologiske undersøkelsen som alle kvinner som mistenkes for prositusjon underlegges.

 • Laura Munch, Edvards yngre søster, skriver i dagboken sin at hun er i ferd med å bli gammel. Snart fyller hun tyve. Men hun trøster seg med at heltinner i fortellinger både er 20, 21 og 22 år og ennå regnes som gamle.

 • Ragna Nielsen skriver om Christian Krohgs skandaliserte romaen Albertine i Dagbladet. Hun er anerkjennende til Krohgs prosjekt om å avdekke urett gjort mot kvinner, og de samfunnsmessige forholdene som ligger til grunn for prostitusjonen.

  Dette synet på prostitusjonen og dens årsaker er noe kvinnebevegelsen kan støtte, etter hennes syn, i motsetning til bøkene til Hans Jæger og Arne Garborg, som berører samme tema. Dette er oppbyggelig. Det er Jægers og Garborg bøker ikke, slår hun fast.

 • Ragna Nielsen skriver til sin venn Jonas Lie i Paris om en forferdelig sak i Kristiania, der fire menn har overfalt og forgrepet seg på et «stakkars sykt fruentimmer».

  Hun syns det er så opprørende at det nesten ikke lar seg fortelle. Hun vil aksjonere mot menn som bruker vold mot kvinner, skriver hun. Hun vil offentliggjøre navnene på overfallsmennene. Men dette får hun ikke aksept for i kvinnesaksforeningen.

 • Gerhard Armauer Hansen, en av Amalie Skrams bekjente fra gammelt av, som nå er 46 år gammel, skriver en artikkel om hypnose i tidsskriftet Naturen. Hypnose er et mye omdiskutert fenomen for tiden. Armauer Hansen har vokst opp i en stor søskenflokk i Dreggen i Sandviken i Bergen, og er bror av Amalies lege i Bergen.

 • Christian Krohg maler bildet Østenfor sol og vestenfor måne. Det viser Oda Engelhart, som han har et forhold til, og som har flyttet fra sin mann og bor i en leilighet i Industrigaten i Kristiania. Oda sitter på sengekanten og leser for barna Ba og Sasha.

 • Amalie Skram får utgitt sin pamflett Om Albertine, et forsvar for hennes venn Christian Krohgs bok. Den blir utgitt av den radikale bokhandleren Huseby i Kristiania. Det er en seksten siders tekst som roser Krohgs bok som den aller største skrivekunst.

  Hun sammenlikner romanen med Dostojevskijs roman Fattige folk, som tydeligvis har gjort sterkt inntrykk på henne, og som etter hennes syn muligens rangerer enda høyere på rangstigen hennes over stor skrivekunst.

  En annen sammenlikning hun trekker er til Mosebøkene i Bibelen.

 • Sigbjørn Obstfelder, en ung mann fra Stavanger, skriver dikt under navnet Sigbjørn Bukseslider.

 • Alexander Kielland tegner et et bitende portrett av Lars Oftedal i personen Morten Kruse i romanen Sankt Hans Fest.

  Her viser han hvordan Oftedal og hans «kaniner» holder hele byen og distriktet i sin hule hånd med en kombinasjon av svovelprekener og økonomisk utpressing.

  Om et par år skal også Knut Hamsun komme med et aggressivt angrep på Oftedal i skriftet Lars Oftedal.

 • Stortinget vedtar å innføre jury i straffesaker. Dette skal sikre at man dømmes av likemenn.

 • I Kristiania er måten folk er sammen på i det offentlige rom i ferd med å forandre seg. En trend som allerede har pågått lenge, er at borgerskapet vender byen ryggen og flytter til egne boligområder.

  Homansbyen bak Slottet har vært der siden 1860; her har hver borgerfamilie fått sin egen, spesielt utformede enebolig. Arbeideklassen bor langt tettere og mer kummerlig i andre deler av byen, for eksempel på Grünerløkka, som har eksisert omtrent like lenge. Her er befolkningsveksten stor, og folk bor tett, i nærheten av arbeidsplassene, de store fabrikkene langs Akerselva.

 • Frits Thaulow bor på Grini sammen med familien. Han er med på å stifte Bildende Kunstneres Fagforening etter å ha brutt med Kunstnerforeningen, som han mener er blitt en ren selskapsklubb. Han er også skeptisk til Kristiania-bohêmen, og dermed også til Christian Krohg. Deres vennskap blir brutt, bruddet skal komme til å vare i ti år.

 • Vilhelmine Ullmann, som er Amalie Skrams kjære venninne og mentor i Kristianias åndelig orienterte kulturelite, brevveksler med kunstkritikeren Andreas Aubert om Hans Jægers skandaliserte bok om Kristiania-Bohêmen.

  Fru Ullmann er ikke sjokkert over det hun har lest, skriver hun; hun syns tvert imot at Jæger viser både talent og kunstnernatur, og hun tror slett ikke at den franske litteraturen, med Zola og brødrene Goncourt, utgjør noen fare for ungdommen.

 • Christian Krohg stiller ut sitt store maleri Albertine i Politilægens Venteværelse i Kristiania. Deretter sendes bildet til Stockholm, Malmö, Göteborg, Kristiansand, Bergen, Trondhjem og København.

  Maleriet er en illustrasjon til hans romanen Albertine, som kom ut i fjor og ble beslagtlagt av politiet rett etter utgivelsen. Den handler om en ung jente fra fattige kår i Kristiania, en sypike, som gjennom ulykkelige tildragelser blir ført inn i prostitusjonen.

 • Edvard Munchs far Christian, som er lege i Kristiania, er fortvilet over sønnens uansvarlige livsførsel. Han skriver inn en påminning til et Bibelsitat om ungdommens synder i bønneboken som han i sin tid ga Edvard til konfirmasjonen.

 • Edvard Munch, som nå er 24 år gammel, og preget av lang tids sykdom og et anspent familieliv hos faren, søsknene og tanten hjemme i leiligheten på Schous plass, treffer Hans Jæger på Grand kafé på Karl Johan i Kristiania.

  Munch syns det er vanskelig å løsrive seg fra den dypt religiøse og noen ganger overspente faren, som er militærlege Også all omsorgen fra tante Karen er vanskelig å forholde seg til når man samtidig vil leve et fritt liv -- særlig et fritt kjærlighetsliv.

 • Knut Hamsun forlater Chicago og drar til Minneapolis. Han er journalist og foredragsholder nå. Her treffer han igjen sin gamle venn og arbeidsgiver Kristofer Janson.

  Han betror Kristofer på gaten at han tumler med en roman, men han får aldri ro til å skrive, for han må alltid tenke på å tjene penger for å skaffe seg mat for dagen.

  Foredragene han holder om Maupassant, Flaubert og Zola er det lite å tjene på; de norske innvandrerne som kommer for å høre ham er husmannsfolk fra gamlelandet og har aldri hørt om disse dikterne.

 • Frits Thaulow, Amalie Skrams gode venn, står i spissen for å arrangere Kunstnernes Sommerfest i Slottsparken i Kristiania, på det som kalles Borgen. Det er et storslått arrangement, organisert med oppfinnsomhet og mot.

  De leier Nisseberget og omskaper det til en stor middelalderborg med ringmur og skyteskår og kanoner som peker ned på Karl Johan. På grunn av sin store personlige popularitet får Thaulow med seg mange av byens beste borgere som beskyttere for arrangementet.

 • Edvard Munchs søster Laura, som nå er 21 år gammel, utgjør en stadig større bekymring for familien. Det blir mer og mer tydelig at hun har psykiske problemer. Hun lider under fikse ideer og innbilte sykdommer, og ikke minst har hun arvet farens overspente samvittighetsfullhet, som drives til det groteske: hun har forlangt å få og opp til middelskoleeksamen flere ganger, fordi hun innbiller seg at de gode karakterene hun har fått, må skyldes fusk.

 • Frits Thaulow, som har avnet i fengslet etter at han ble kraftig provosert etter kritkk mot kunstnerarrangementet han har stått i spissen for på borgen i Slottsparken i Kristiania, og som i den forbindelse har fiket til Aftenpostens Amandus Schibsted, har flyttet inn i Møllergata 19 med møbler fra sitt eget hjem. Han får tilsendt mat og rett til å motta venner og slekt på besøk. Straffen lyder på 60 dager.

 • Kitty Kielland får publisert artikkelen «Et par ord i diskussionen» i det norske Nyt Tidsskrift. Opprinnelig har hun sendt den til kvinnebevegelsens eget blad, Nylænde, men der regjerer Gina Krog, og hun vil ikke ta inn Ginas artikkel uten samtidig å imøtegå den, for den er i strid med bladets program.

 • Christian Krogh holder sin forsvarstale for boken han har skrevet om den prostituerte Albertine og hennes triste skjebne i Høiesteret i Kristiania. Boken har vakt anstøt for sine usedelige skildringer.

 • Frits Thaulow skriver i et brev til Bjørnstjerne Bjørnson at han irriterer seg over måten svigerinnen Milly Thaulow, som han mener er kjent som en stor flørt, oppfører seg på.

  Hennes kurtiseringer og kokettering bringer splid og uhygge, mener han. Han tror ikke hun har vært direkte utro mot broren hans, Carl, men saken er at hun gjennom sin oppdragelse og på grunn av morens eksempel har andre moralske begreper enn Frits og hans krets, mener han. Millys moral begynner et trappetrinn lavere enn deres, skriver han.

 • Kitty Kielland skriver et nytt innlegg i den norske sedelighetsdebatten, denne gangen i Dagbladet. Hun mener at Strindberg, som oppfattes i de fleste kretser som kvinnefiendtlig, trass i alle overdrivelser har både kraft og liv. Han tror i det minst på at kvinnene er en makt. De ytterliggående meningene hans frisker opp, mener hun. Man lærer av det. Kitty er en av de få ugifte kvinnene i Norge som har kastet seg ut i denne diskusjonen om menn, kvinner og seksualitet

 • Kitty Kielland skriver nok et innlegg i sedelighetsdebatten som raser for tiden. Hun syns ikke kvinnene skal tie om sin egen kjønnsdrift. Siviliserte menn burde få vite av kvinnene selv at de ikke er kjønnsløse vesner. Oppdragelsen av jenter må endres, og det må også forholdene mellom kvinner seg imellom, mener hun.

 • I Kristiania foregår debatten om kjønnsdriften opphetet i Studentersanfundets sal. Den svenske forfatteren Gustaf af Geijerstam, som er Erik Skrams gode venn, har holdt flere foredrag i byen den siste tiden, der han har snakket om litteratur, kvinnesak og sedelighet.

  For et par år siden utga Geijerstam romanen Erik Grane, som handler om menns oppvekst og hemmede livsforhold, om prostitusjon og kjønnssykdommer. Hovedpersonen i romanen legger flere seksuelle forhold bak seg, gifter seg og blir lykkelig med en «ren» kvinne som elsker og tilgir ham.

 • Oscar Nissen, som er kvinnelege, Venstremann og formann i Arbeidersamfundet og Totalavholdselskabet, skriver et nytt innlegg i sedelighetsdebatten i Dagbladet. Det er rettet mot Ragna Nielsen, og han har beholdt den ironiske tonen: For en skuffelse det kommer til å bli når fruen oppgir det absolutte sedelighetskravet!

 • Ragna Nielsen skriver et nytt innlegg i den norske sedelighetsdebatten. Her utdyper hun sitt forhold til bohêmen. Hun har fått inntrykk av at Arne Garborg og bohêmen ignorerer umoralens følger. Hva er det de ønsker? Å påvirke ungdommen slik at de ikke gjør andre mennesker ulykkelige, og slik at kroppene deres ikke er til pine og lidelse for dem selv? Vil de være i dialog med kvinnene, eller ikke?

 • Arne Garborg, Amalie Skrans kjære venn, svarer Ragna Nielsen i sedelighetsdebatten. Han føler seg feiltolket og forurettet, og kjører på med et kraftfullt, dypt ironisk og polemisk utspill. Diskusjonen i Studentersamfundet i Kristiania har ikke vært noen skandale, mener han. Men siden fru Nielsen tydeligvis fortsatt er i tvil om bohêmens kaliber, vil han nå fortelle sannheten: Ja! Bohêmer er fanden og hans engler! De vil menneskehetens undergang! De vil at deres søstre og kjærester skal være prostituerte! Hva ungene angår, vil de ha lov til å ete dem! Er hun så fornøyd?

 • Frits Thaulow kan i Aftenposten lese at han er blitt dømt til 80 dagers fengsel på grønn av ørefiken han ga Aftenpostens redaktør i august. Han bevarer fatningen, og forbereder hvordan han kan utnytte tiden i fengselet.

 • Gustav Vigeland reiser denne høsten tilbake til Kristiania fra Mandal og forsøker å livnære seg som treskjærer. Det er vanskelig. En tid lider han direkte nød.

 • Edvard Munch stiller ut på Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København sammen med blant annet Eduard Manet og Claude Monet. Han er 25 år gammel nå, og turen til København er den første utenlandsturen hans på tre år.

  I den danske hovedstaden blir han grundig oppdatert på svensk, finsk og dansk kunst, og han blir kjent med danske malere, som står utenfor de stadige rivningene mellom «gammelt» og «nytt» som foregår i Norge.

 • Herman Colditz’ roman Kjærka utkommer i Kristiania. Kjærka er navnet på atelieret til billedhuggeren Rolf Skjefte, som ligger rett overfor St. Olavs kirke i Akersveien.

  Romanen er en nøkkelroman i tidens stil, med lett gjenkjennbare personer som beveger seg rundt i sentrumsgatene; pengelense kunstnere som strever med å holde det gående, og som holder tett sammen.

 • Bjørnstjerne Bjørnson er kommet hjem fra Paris og deltar i sprengingen av Venstre.

 • Arne Garborg samler noen av sine innlegg i moraldebatten i bokform under tittelen Fri Skilsmisse.

 • Oda Engelhart skriver brev til Hans Jæger i dag. Hun har fått tilbake barna sine, Sasha og Ba (som har fått navnene Gog og Nadja i Jægers roman Syk Kjærlihet og bor sammen med dem hos sin far på Løkken i Grønnegade i Kristiania.

  I boken Syk Kjærlighet gjengir Jæger brevet slik. Oda gir han navnet Vera:

  "BREV FRA VERA

  (Mottatt 14 dage efter):

  Kristiania 15/2 88.

 • Frits Thaulow må i fengsel i Kristiania og sone dommen han har fått etter ørefiken han ga Aftenpostens redaktør i august. Han blir sittende i Kristiania Distriksfængsel frem til 17. mai. Han får innrettet cellen sin ganske behagelig, og utnytter tiden godt med lesing og skriving. Og han har god moralsk og kameratslig støtte fra sine radikale kunstnervenner. Alt i alt er ikke situasjonen så ille.

 • Frits Thaulow slipper ut av sitt fengselsopphold i Møllergaten 19, der han har sittet inne for å ha slått til redaktøren av Morgenbladet for at han har fornærmet kunstnerne. Han blir hentet av Bjørnstjerne Bjørnson i en landauer, og fraktet med stor bravour til Dampbadet. Siden blir det feiring og festligheter i Tivoli, med fyrverkeri og stor stas.

 • Oda Engelhart skriver til Hans Jæger.

  I boken Syk Kjærlighet beskriver Jæger brevet slik:

  "Sex dage senere (Thorsda 31te mai 88).

  BREV FRA VERA

  Thorsda aften. Alfa.

 • Gunnar Heiberg skriver ferdig stykket Kong Midas denne sommeren. Det er et nokså direkte angrep på Bjørnstjerne Bjørnson og hans sannhetsforkynnelse. Heiberg skal imidlertid komme til å bruke det kommende året på å omarbeide stykket. Og Bjørnson skal siden komme til å anse det som et svik fra sin venninne Amalie sin side at hun setter pris på dette stykket. Det er vanskelig å lese det som annet enn et nidportrett av ham selv.

 • Oda Engelhart er tilbake i Grønnegade Kristiania og skriver ti Hans Jæger, som er i Paris. Christian Krohg er i København og leter etter leilighet til dem.

  I boken Syk Kjærlighet beskriver Jæger brevet slik:

  "To dage efter (Lørda 2den juni 88).

  BREV FRA VERA:

  Tirsda aften 12½

 • Oda Engelhart skriver brev til Hans Jæger. I boken Syk Kjærlighet beskriver Jæger brevet slik. Oda gir han navnet Vera:

  "Fem dage senere (Thorsda 7te juni 88).

  BREV FRA VERA:

  Kristiania 3die juni 88.

  Kjære Hans Jæger —

 • Oda Engelhart skriver to brev til Hans Jæger denne dagen. Hun er i champagnerus. I boken Syk Kjærlihet gjengir Jæger brevene slik:

  "To dage senere (Sønda 10de juni 88).

  Modtat tre breve fra Vera, det første skrevet paa et gullkantet kort.

  Første Brev Fra Vera:

  Tirsda formidda 5/6.

 • Hulda Garborgs mor ligger for døden i Kristiania og vil gjerne snakke med datteren og barnebarnet sitt, Tuften.

 • Hans Jæger står på dekk ombord på dampskipet Motala, som glir inn den blanke Kristianiafjorden, forbi Hovedøen. Han er på vei hjem fra Paris for å treffe Oda, og er full av en blanding av håp og engstelse for at hun kanskje skal ha vært der på kaien for å møte ham.

  Foran ham ligger havnen med alle mastene, og bak den byen som han aldri hadde trodd han skulle få se igjen. Han står lent mot hjørnet på røykelugaren og stirrer innover mot byen med bankende hjerte.

 • Hans Jæger er i Kristiania. Han er lykkelig. Alt er godt mellom ham og Oda. Han bor hos sin venn Haakon Nyhuus (som har fått navnet Gaarder i teksten under), som har en liten leilighet med blåmalt stue i Akersveien 19.

  Han treffer Edvard Munch på gaten.

  Han beskriver denne fine sommerdagen slik i boken Syk kjærlihet:

  "Dagen efter (Tirsda 26de Juni 88)

  Jei vaagner ve daggry paa Gaarders sofa, og staar i samme nu me et spring mitt paa gulve me begge hænder for bryste og ser mei skjælvende gla omkring i den lille blaamalte stuen —:

 • Hans Jæger skriver til Oda Engelhart (ifølge boken Syk kjærlihet):

  "Dagen efter (Onsda 27de Juni 88).

  Vera!

 • Hans Jæger sitter i det rødstripete teltet på uteserveringen Gravesen i Kristiania, som ligger rett overfor Grand, på den andre siden av Studenterlunden, og drikker og er svært nervøs. Sammen med ham sitter Nils Johan Schjander og Haakon Nyhuus. Jæger beskriver denne dagen og brevet han skriver til Oda Engelhart, som er i Hvitsten, slik i boka Syk kjærlighet:

  "Dagen efter (Freda 29de juni 88).

  Klokken er fire om eftermiddan.

 • Hans Jæger sitter og drikker i det stripete teltet med uteservering i Kristiania, ved Studenterlunden. Han er svært nervøs og opprevet på grunn av forholdet til Oda Engelhart. Han skriver et brev til henne som han gjengir i boka Syk kkærlighet:

  "Dagen efter (Manda 2de Juli 88).

  BREV TIL VERA

 • Hans Jæger og Oda Engelhart tilbringer en komplisert natt sammen i Akersveien 19 mens Christian Krohg (som har fått navnet Bjørck i teksten under) er på vei hjem til Kristiania fra København. Jæger kjemper fortvilet for å lykkes i sengen med Oda (som har fått navnet Vera) , og plages av dårlig samvittighet overfor sin venn Christian Krohg, som han ikke vet om Oda har fortalt om forholdet de to har innledet.

  I sin bok Syk kjærlihet beskriver Hans Jæger hendelsene dette døgnet slik:

  "Aftnen efter. (Onsda 4de Juli 88).

 • Hans Jæger og kameratene hans er i Kristiania, hos serverignsstedet Gravesen ved studenterlunden, og drikker. Jæger forstår at Christian Krohg ikke kommer til å reise til Oda i Hvitsten i dag. Når kameratene sier de vil ta en tur nedover, vil han være med.

  Han beskriver dagens hendelser slik i boken Syk kjærlighet:"Dagen efter (Sønda 8de Juli 88)

 • Frits Thaulow skriver til sin venn Erik Werenskiold om hvor lei han er av av de snevre kunstforholdene i Kristiania for tiden. Mest lei er han av at det ikke fins bedre samhold blant kunstnerne. Han gidder ikke lenge å være sendebud mellom Paris og Kristiania, skriver han. Gjennom sin virksomhet i den eldre Kristiania Kunstnerforening har han håpet at det kunne oppstå et bredere kunstnermiljø i Norges, og at teaterfolk, musikere og arkitekter ville gjøre felles sak med billedkunstnerne. Men tiden ser ikke ut til å være moden.

 • Oda Engehart vil dø. Christian Krohg har endelig forstått at forholdet mellom henne og hans Jæger er seksuelt, ikke bare en kameratskap. Hun trodde han hadde forstått det lenge, men det har han altså ikke. Begge er i følelsesmessig oppløsning. Oda har skrevet til Jæger og bedt ham gi henne flasken med morfin han har, så hun kan ta livet av seg med den.

  Jæger får panikk. Det går opp for ham at Oda faktisk kan dø.

  Jæger beskriver hendelsene denne dagen lsik i sin bok Bekjendelser:

  "Dagen efter. (Manda 30te Juli 88)

  Klokken er elve om aftenen.

 • Hans Jæger utgir på eget forlag sammen med vennen Haakon Nyhuus boka Kristiania-Billeder. Jægers bidrag i boka er en nøyaktig redegjørelse for hendelsene som har foregått den 6. juli dette året, når han selv, Christian Krohg og Oda Engelhart resier fra Hvitsten til Kristiania for å hjelpe Hans å begå selvmord ved Holmendammen overfor Majorstua. Det er en plan som gikk i vasken.

 • Edvard Munch tilbringer en stund på Grand Café i Kristiania sammen med sin venn og mentor Hans Jæger før Jæger skal i fengsel for å sone sin dom for den utuktige Fra Kristiania-Bohêmen. Edvard planlegger å male et portrett av Jæger, og er i ferd med å avslutte det store, naturalistiske motivet Vår, der motivet er en syk ung jente og en gamle kvinnen foran vinduet.